SÄPO – Terrorism – Propaganda – CIA – Mossad – Landsförräderi – Sanning

Sveriges regering och SÄPO har sedan länge sålt ut Sveriges tillgångar och säkerhet till familjen Rothschild och till CIA/MOSSAD. Nedan kan Ni läsa SÄPO´s propaganda kring “Terrorism”. Texten inom parentes är corruptio´s.


Datum för SÄPO´s artikel om “Terrorism”, 2010-10-30.
Terrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige (Vi har utav regeringen fått direktiv om att driva CIA:s propaganda i Sverige). Det innebär att vi arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige eller mot svenska intressen (Vi arbetar för CIA, MOSSAD, vapenindustrin och oljekartellerna, samt leker vi med svenska liv och Sveriges framtid) . Det innebär också att försöka förhindra att terrorattentat planeras i eller stöds från Sverige (För att beljuga svenska folket kommer vi att påstå att alla araber som ger sina släktingar i hemlandet 100 kronor eller mer, är terrorister). Terrorister ska inte kunna gömma sig eller kunna samla in pengar som är avsedda att användas för terrorism här (Alla araber i Sverige skall avlyssnas och allt dom säger i mobiltelefonerna skall vändas emot dom till CIA:s fördel). De ska inte heller använda Sverige som bas för rekrytering eller logistiskt stöd (Vi tog hit en massa araber för att nu kunna använda deras vistelse i Sverige i syfte att gynna Rothschild, CIA och MOSSAD).

Om ett terrorattentat skulle ske i Sverige är det Säkerhetspolisen som ansvarar för att utreda brottet (Om terrorattentat sker i Sverige så skall vi på SÄPO korrumpera utredningen helt utan insyn från någon. Så som gamla nyfikna bondsnutar, media och sist men inte minst, den jävla corruptio bloggaren). På samma sätt som i andra polisutredningar sker dessa utredningar i form av en åklagarledd förundersökning (På samma sätt som dom korrumperade utredningarna kring mordet på Olof Palme och Anna Lindh, så skall även vi använda oss utav en åklagare som är köpt). Säkerhetspolisen deltar också i det internationella samarbetet mot terrorism och bistår andra länder i deras förebyggande arbete samt i deras utredningar (Vi är lika korrupta som säkerhetspolisen är i många andra länder).
Fall rörande terrorismbekämpning

Nedan är några fall som rör terrorismbekämpning och där Säkerhetspolisen antingen ansvarat för utredningen eller bistått andra polismyndigheter (Nedan ser Ni några fall där vi och CIA/MOSSAD har satt dit personer för att vara terrorister). Dessa, och flera andra fall, finns även att läsa om under “Aktuella händelser 2005- 2009” (Dessa fall är inte dom enda där vi och CIA/MOSSAD har gjort allt i vår makt för att mörklägga rån och massmord i Irak, Afghanistan och i Afrika).

Svenskar bidrar till terrorism i Somalia

Svensk man anslöt sig till al-Qaida i Irak och dödades

Utlämnade till Tyskland för misstankar om terroristbrott

Fängelsedomar för finansiering av terrorism

.
Terrorhotet i Europa och Sverige
Den stora majoriteten av alla terrorattentat i Europa genomförs av etno-nationalistiska och separatistiska grupper , huvudsakligen i Frankrike och Spanien (Alla terrorattentat som skett i Europa ligger CIA och MOSSAD bakom. Vi på SÄPO lägger in småhäftiga ord som tex. “etno-nationalistiska”, för att vi skall verka mer trovärdiga). Sedan ett antal år anses dock islamistiskt motiverade aktörer utgöra det allvarligaste terrorhotet eftersom dessa generellt strävar efter att genomföra attentat med ett stort antal dödsoffer. (CIA och Mossad har stora problem med att hitta folk som inte sjabblar när dom skall utföra självmordsbombningar, det är ett rent helvete alltså. Så våra chefer, CIA/MOSSAD, lägger oftast en rejäl laddning i ryggsäckarna så det blir fett stort BOOM när det väl smäller)

Terrorhotet mot Europa är idag högre än det var för några år sedan (CIA/MOSSAD satsar mer på fler terrorattentat nu än tidigare). Framför allt är det ett mindre antal länder som upplever att hotet från islamistiskt motiverad terrorism har ökat (Knappt några länder håller med oss men vi blåser upp det så gott det går). Detta förknippas ofta med militär närvaro i Afghanistan eller Irak samt handlingar som uppfattas som kränkningar av islam (Vi gör allt vi kan för att skapa konflikter och att reta upp muslimerna, och det är inte lätt skall Ni veta. Till och med Lars Vilks börjar att tröttna). Även om inga islamistiskt motiverade attentat har genomförts sedan attackerna mot Londons kollektivtrafik 2005, har det förekommit ett antal attentatsförsök som antingen misslyckats eller avstyrts på grund av ingripande från myndigheter. (Vi har slut på pålitligt folk som kan utan att sjabbla utföra CIA:s skitgöra. Dom senaste fallen har vi och CIA haft lite otur… det har bara varit klantarslen som vi hittat och dom är helt värdelösa)
Hotet mot Sverige

Den svenska hotbilden påverkas i stor utsträckning av vad som händer i vår omvärld och kan förändras snabbt (Det är så jävla jobbigt när det inte händer något som vi kan skrämma Er med). I bedömningar av hotet från terrorism skiljer Säkerhetspolisen på attentatshot och verksamhetshot. Attentatshot betyder att det finns individer eller grupper som planerar att genomföra terrorattentat. Med verksamhetshot menas individer som aktivt stödjer terrorism i andra länder genom till exempel finansiering eller deltagande. Det handlar oftast om stöd till terrorverksamhet i konfliktområden. (Vi har stora problem med att bevisa att Ahmeds 1500 kronor har gått till annat än att köpa medicin till hans sjuka mor i hemlandet)

Ett växande problem på senare år är att unga svenskar reser utomlands för att få träning och för att delta i illegala våldshandlingar. På det viset riskerar de att utgöra ett attentatshot mot de länder de reser till. I de fall de återvänder till Sverige för de dessutom med sig kunskaper och kontakter som kan göra det lättare för dem själva eller andra att stödja terroristbrott. Det ökar verksamhetshotet. (Vi vill få Er fårskallar att tro att alla araber och andra muslimer som skall göra lumpen i sina hemländer för att försvara sina fosterländer, istället tränas till att begå terrorattentat. Egentligen lär Sveriges armé våra svenska soldater att döda också, men nu handlar det om att svärta ned alla Ahmeds och Mahmouds så vi tar till alla knep och knåp)

I ett längre perspektiv kan återvändande från träningsläger i andra länder även bidra till att skapa strukturer som skulle kunna användas för att planera och utföra attentat i Sverige eller mot svenska intressen utomlands om avsikten hos aktörer i Sverige förändras. Eftersom Säkerhetspolisen har ett ansvar för att motverka terrorism både i Sverige och internationellt måste vi försöka förhindra en sådan utveckling. (Ni fårskallar skall hjärntvättas till att tycka att alla Muhammeds som gör lumpen i sina länder eller försöker att hjälpa sitt fosterland mot CIA är terrorister)
Om terrorism
Terrorismen har förändrats. Tidigare handlade det främst om mindre organisationer som agerade mot enskilda statsmakter, och drivkraften var ofta nationella konflikter. Idag är de flesta terroraktörer transnationellt organiserade, och de uppfattar sina motståndare i form av kulturer eller världsomspännande konspirationer. Det gör att terrorism i nuläget inte bara berör det land där ett attentat sker. (Du skall inte känna dig säker någonstans om du nu tror att du kan fly från Sverige ifall du råkar vara rik och vi skrämt skiten ur dig)

Globaliseringen har ändrat förutsättningarna för terrorism. Revolutionen inom informationsteknologin i kombination med en omfattande migration mellan avlägsna länder har skapat nya sociala transnationella strukturer. Dessa strukturer utnyttjas av terrorister för att skapa nätverk för logistik, finansiering, rekrytering och attentatsplanering. Samhällen har blivit mer sårbara då beroendet av en global infrastruktur har ökat. Terroristernas tillvägagångssätt visar att de är väl medvetna om det beroendet. (Nu drog vi in dig en jävla ordkarusell så vi på SÄPO skall verka som om att vi vet något och har koll på läget)

Medierna har också förändrats. Idag kan terrorister nå ut över hela världen inom ett par minuter efter ett attentat. Det gör att ett attentat får betydligt starkare effekt. Medierna utnyttjas särskilt av aktörer som för en kamp på global nivå. (Du skall inte tro att det som står att läsa på nätet om att vi och CIA/MOSSAD ligger bakom terrorismen och attentaten är sant)
Definition av terrorism

Det finns ingen entydig definition av vad terrorism är. Det finns dock en svensk lag om terroristbrott som baseras på EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism. Enligt denna är terrorism en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att: (Terrorism är, enligt CIA och EU:s prostituerade kräk, alla som utgör ett hot mot Rothschild, vapenindustrin, oljeindustrin och dom som bedrar och stjäl Era pengar… politikerna)

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

SÄPO – Terrorism – Propaganda – CIA – Mossad – Landsförräderi – Sanning pdf

0 kommentarer :: SÄPO – Terrorism – Propaganda – CIA – Mossad – Landsförräderi – Sanning

Skicka en kommentar