Svenska kriminella åklagare och poliser hängs ut av Julian Assanges advokater

"Den svenska utredningen har brutit mot mänskliga rättigheter" säger Wikileaks-grundarens advokater"

Åklagare Marianne Ny hade inte rätt att utfärda den europeiska arresteringsorderna på Julian Assange utan rikspolisstyrelsens godkännande. Därmed är den ogiltig hävdar Wikileaksgrundarens advokater. Den svenska utredningen har brutit mot mänskliga rättigheter säger advokaterna.
Brott mot mänskliga rättigheter har enligt försvaret även skett genom att Claes Borgström, som representerar en av kvinnorna i utredningen, har uttalat sig negativt i media om Julian Assange som person och därmed kan sägas försöka sänka hans trovärdighet inför ett eventuellt åtal.
Rättsprocessen har brutit mot mänskliga rättigheter då svenska myndigheter vägrat att göra bevisen mot Assange tillgängliga på engelska. Enligt den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter ska en misstänkt alltid ha möjlighet att ta del av misstankarna som riktas mot denne på ett språk som personen till fullo behärskar.

Rättsprocessen har allvarliga brister bland annat genom att Assanges försvar inte fått tillgång till alla detaljer i fallet. Det ska handla om sms-meddelanden som en av de svenska kvinnorna skickat och som berört våldtäktsanklagelserna. Bland annat ska dessa ha innehållit uppgifter om att kvinnan ska ha sovit i samband med den påstådda våldtäkten. Dessa ska Assanges svenska advokat Björn Hurtig ha fått se dessa dokumenterade detaljer men inte varit tillåten att kopiera dokumenten.

Åklagaren hade inte rätt att på egen hand utfärda den europeiska arresteringsordern utan rikspolisstyrelsens godkännande. Dessutom utfärdades arresteringsordern utan att åklagaren ännu beslutat om åtal överhuvudtaget kommer väckas eller inte. Avsikten var endast att få Wikileaks-grundaren utlämnad för förhör – vilket enligt försvaret inte är tillräckligt för den här typen av tvångsåtgärd.

Länge har Sveriges kriminella åklagare, poliser, domare och regering kunnat spela sin teater om att dom är världsbäst. Nu får dessa kriminella fega svin äta sin egen skit genom att dom gett sig på Julian Assange. Assange är inte den obildade och rädda Rinkeby-blatten som Sveriges skitiga rättssystem kan sätta dit för brott polisen begått genom brottsprovokationer. Julian Assange kommer att krossa Sveriges kriminella regering för alltid.

0 kommentarer :: Svenska kriminella åklagare och poliser hängs ut av Julian Assanges advokater

Skicka en kommentar