Brottslingen Håkan Roswall försöker att skydda identitet på poliser som sköt mot gymmet

Från:Roswall Håkan (Hakan.Roswall@aklagare.se)
Skickat:den 17 april 2012 10:09:44
Till:corruptio1@hotmail.com (corruptio1@hotmail.com)


Ni har begärt att få information om namnet på den polisman som sköt in i gymmet i Stockholm. Ni har också begärt att få en kopia på anmälan mot honom.

Den aktuella skottlossningen har ärendenummer 0150-K1216-12 hos polisen och AM-39546-12 hos mig.

Namnet på de poliser som avlossat skott i samband med guldsmedsrånet är föremål för förundersökningssekretess, varför jag är förhindrad att uppge något namn till Er. Polisens anmälan 0150-K1216-12 gäller händelsen i stort och är inte en anmälan riktad mot den eller de poliser sköt mot gymmet.  Den handling Ni efterfrågat finns alltså inte.

Mvh

Håkan Roswall
Tf chefsåklagare
Riksenheten för polismål
Box 70296
107 22 STOCKHOLM

Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 17 april 2012 10:54:58
Till:hakan.roswall@aklagare.se
Nu begår du brott igen Håkan Roswall.

Jag är journalist och du får INTE hindra mig från att få FULL insyn i vilka av folkets tjänare som är misstänkta för brott, eller har/är inblandade i uppmärksammad tjänsteutövning som måste vara ÖPPEN och till allmänhetens förfogande dygnet runt.

Det finns INGEN lag som ger dig rätten/stöd att skapa sekretess kring namnen på poliserna vilka är OFFENTLIGA personer.

Lämna ut namnen på alla poliser som sköt, omedelbart.


/Corruptio-journalist

0 kommentarer :: Brottslingen Håkan Roswall försöker att skydda identitet på poliser som sköt mot gymmet

Skicka en kommentar