Socialdemokratiske politikern Maj-Britt “Gestapo” Theorin hotade svenska folket med fängelse!

1 kommentarer
Maj-Britt “Gestapo” Theorin hotade med fängelse!

Fascisten och, naturligtvis, socialdemokraten Maj-Britt Theorin blev totalt vansinnisch 1990 när hon hörde talas om fri television, satellitsändningar och odemokratiska parabolantenner som hotade den socialdemokratiska demokratin. Nazisten Theorin hotade alla som funderade över att skaffa parabolantenner med fängelsestraff. En av corruptio-bloggens journalister var faktiskt med och byggde Sveriges första parabolantenner på 80-talet. Redan då hotades svenska folket, yttrandefriheten och rätten att få ta del utav information från andra än från Gestapo-regeringen.


Karin Maj Britt Margareta Theorin, född 22 december 1932 i Göteborg, är en svensk socialdemokratisk politiker. Hon har varit bland annat riksdagsledamot 1971-1995 och europaparlamentariker 1995-2004.

Fascism – Kontroll – Licens – Tillstånd – ?

Vi har ju satellit-tv och hundratals kanaler idag… varför ny myndighet för licens/tillstånd och varför all denna byråkrati? (Se bilden nedan för svar)Gestapo bestämmer än idag vem som får sända tv-sändningar i Sverige

Fram till år 2008 bestämde regeringen kring vem som får tillstånd att sända, och detta tillstånd (licens) förnyades vartannat år. Från och med 1 januari 2008 bestämmer förvaltningsmyndigheten “Myndigheten för Radio och TV” vem som får sända “demokratisk och fri television” i Sverige. Alltså, bakom Myndigheten för Radio och TV står… du gissade rätt… Regeringen.
1988 var året som TV3 började att sända television över Skandinavien. Denna “fria” (med tillstånd utav Sveriges regering) tv-kanal kontrollerades noga och grundligt utav Gestapo SS. Att TV3 påbörjade programmet Efterlyst (Golnytt) 1990 gjorde Gestapo SS nöjd och mer avslappnad. Fascisterna som kallade sig för Regeringen var nöjda att TV3 gled in i samma fascistiska anda som Socialdemokraterna byggt upp under många år med hjälp utav skola, polismyndighet och Sveriges domstolar.Nedan ser Ni mer av det Socialdemokratiska partiets "Yttrandefrihet & Demokrati"
Polis Mattias Karlsson (Landskrona) - Polisen som blev psykiskt sjuk av att se en penis

0 kommentarer

Polisen Mattias Karlsson - Husblatte med stora... by dm_51ec0cf5da8cb
 

Carl Torolf von Wachenfeldt - Anställd vid Polismyndigheten i Göteborg dömdes till 3 års fängelse för barnvåldtäkt

0 kommentarer
Polisanställd Carl Torolf von Wachenfeldt dömd för barnvåldtäkt

Utåt sett levde Carl Torolf von Wachenfeldt ett ordnat liv som civilanställd hos polisen i Göteborg. På torsdagen dömdes den 27-årige Torolf von Wachenfeldt till tre års fängelse för att ha våldtagit fyra flickor i yngre tonåren. Ingen av flickorna hade ännu hunnit fylla 15 år när Carl Torolf von Wachenfeldt förgrep sig på dem i sin bostad vid olika tillfällen mellan december i fjol och mars i år. Han döms därför av Göteborgs tingsrätt för våldtäkt mot barn i samtliga fall.

Erkände samlag

Den polisanställde von Wachenfeldt erkände under rättegången att han haft vaginala samlag med flickorna, varav den yngsta var 13 år, men tyckte själv att det borde bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. Rätten ansåg dock att samtliga övergrepp var för allvarliga för det och dömde även mannen till betala flickorna 85 000 kronor vardera i skadestånd.

Förlorar jobbet

Av ett yttrande från von Wachenfeldts arbetsgivare Polismyndigheten framgår att han utåt sett levt under ordnade förhållanden. Jobbet kommer han dock att förlora nu – och med anledning av det, och eftersom han frivilligt medverkat till att klara upp flera av brotten, valde tingsrätten att begränsa fängelsestraffets längd till tre år. Samt pga att många domare vid Sveriges domstolar själva är pedofiler, som tex. Leif Thorsson vid Högsta domstolen.
Carl Torolf von Wachenfeld, 1982-02-03. Mikrofongatan 5 Västra Frölunda.
Carl Torolf von Wachenfeldt - Facebook pdf

Begäran om kopia på åklagare Peter Lundkvists CV - Åklagare Anders Kjellman skriver hemmasnickrat CV åt kollegan Lundkvist

1 kommentarer
Skickat: den 29 juni 2012 
Till: Kjellman Anders
Ämne: RE:


Det där du skickade är inget CV av Lundkvist, utan gjort av annan person.

Jag begärde ut Lundkvists CV och inte text annan person skrivit ned i all hast.

Hej
Det du erhållit r Den senast till myndigheten ingivna CVn av Peter Lundqvist
För att vara dig behjälplig vill jag , om du inte är nöjd specificerar din frågerställning vad avser CV


Med vänlig hälsning

Anders Kjällman
Bitr personaldir
010-562 5071Skickat: den 29 juni 2012
Till:anders.kjellman@aklagare.se

Ett CV innehållet födelsedata... mejla mig kopia på original CV.Från:Kjellman Anders (Anders.Kjellman@aklagare.se)
Skickat:den 29 juni 2012Tyvärr är dessa uppgifter inte lämnade på det CV som finns hos oss och som du fått en kopia av elektroniskt
Personuppgifter är därutöver skyddade jämlikt  39 kap. 3 § andra stycket OSL.

Med vänlig hälsning
AndersSkickat:den 29 juni 2012 11:55:35
Till:anders.kjellman@aklagare.se

En hemlig offentlig person vars CV är hemmasnickrat av kollega vilken ej
följer lagen om besvärshänvisning.Från:Kjellman Anders (Anders.Kjellman@aklagare.se)
Skickat:den 29 juni 2012 

Nej jag har hämtat DV ur vår databas för inlämnade ansökningshandlingar
Personuppgifterna  skyddade enligt OSL 39:3 en överklagan av beslutet kan ske till Åklagarmyndigheten och jag ska se till så att detta prövas om den inkommer

Med vänlig hälsning


Med vänlig hälsning

Anders Kjällman
Bitr personaldir
010-562 5071


Meritsammanställning                        Peter Lundkvist


2012-05-01                             Bitr Tillsynschef  Tillsynsavdelningen Riksåklagarens     kansli

2010-01-01 –2012-04-30       Tf. chefsåklagare vid rättsavdel­ningen, Riksåklagarens kansli
2006-02-20 – 2009-12-31      Vice chefsåklagare vid Riksåklagarens kansli

2003-06-01 – 2006-02-17      Ämnessakkunnig vid straffrättsenheten, Justitiedeparte­mentet

2000-07-01 – 2003-05-31      Kansliåklagare vid Överåklagarens kansli i Västerås, Åklagarmyndigheten i Västerås

1996-02-01 – 2000-06-30      Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala

1995-09-18 – 1996-01-15      Utredningsuppdrag för Banklagskommittén (Fi 1995:09)

1994-01-17 – 1995-09-15      Notarie vid Uppsala tingsrätt

1993-08-02 – 1994-01-14      Notarie vid Kronofogdemyndigheten i Uppsala län

1993                                       Juris kandidatexamen

1998                                       Juris licentiatexamen i straffrätt. Avhandling: Vårdslös kreditgivning, Straffrättsliga frågor om bankbrott

1996 –                                    Forskarutbildning

Kriminella poliser - Brottsmisstänkta poliser - Dömda poliser

4 kommentarer

Tänk om poliser hade span på sig från myndighet som har tillgång till samma medel som polisen, och dem behandlades av åklagare och domstol som alla andra - Hur många poliser hade då suttit i fängelse?


Nedan ser Ni några utav flera tusen brottslingar inom polismyndigheten som avslöjats

2/09 Bongenhjelm, Sofia Beg om yttrande - misshandel alt. Tjänstefel
17/09 Berglund, Nicklas Beg om yttrande - misshandel alt. Tjänstefel
77/10 Syversen, Karl-Johan Begäran om yttrande - vållande till kroppsskada alt. Tjänstefel
87/10 Keyzer, Jim Begäran om yttrande - olaga hot, ofredande mm. Ink dom, övkl 110107
89/10 Hammar, Joacim Begäran om yttrande - misshandel alt. tjänstefel och olaga tvång,
101/10 Uhlin, Mikael Beg om yttrande - tjänstefel
107/10 Göransson, Per Beg om yttrande - sexuellt ofredande
4/11 Saether, Stig-Örjan Beg om yttrande - försök till köp av sexuell tjänst, olaga hot alt ofredande
18/11 Lindenäs, Börje Beg om yttrande - misshandel och dataintrång
31/11 Sjöström, Peter Beg om yttrande - Förgr. tjänsteman, misshandel
34/11 Wallin, Johnny Beg om yttrande - vårdslöshet i trafik och vållande till kropsskada
40/11 Svensson, Stefan Beg om yttrande - våldtäkt
42/11 Ulf Suup Beg om yttrande - vållande till annans död alternativt tjänstefel
42/11 Niklas Larsson Beg om yttrande - vållande till annans död alternativt tjänstefel
43/11 Christer Eklöf Beg om yttrande - grovt rattfylleri
46/11 Gillenskog, Håkan Begäran om yttrande - olovligt förfogande och brott mott upphovsrättslgen
46/11 Hallarås, Thomas Begäran om yttrande - olovligt förfogande och brott mott upphovsrättslgen
58/11 Salminen, Lars-Erik Begäran om yttrande - bestickning, mutbrott, medhjälp till mutbrott
76/11 Carlsson, Sune Begäran om yttrande - dataintrång
83/11 Leivo, Yvonne Begäran om yttrande - dataintrång
85/11 Runhagen, Jan Begäran om yttrande - skattebrott
86/11 Åsander, Karl Begäran om yttrande - stöld
87/11 Sundeman, Ulf Begäran om yttrande -dataintrång
92/11 Nordgren, Patrik Begäran om yttrande - felaktigt fattat beslut om avlägsnande
93/11 Viklund, Petra Begäran om yttrande - framkallande av fara för annan
95/11 Strand, Emanuel Begäran om yttrande - oaktsamt avlossat varningsskott
102/11 Schäfer, Björn Begäran om yttrande - sexuellt ofredande och ofredande
103/11 Eriksson, Rikard Begäran om yttrande - tjänstefel vid utfärdande av ordningsbot
103/11 León, Alexander Begäran om yttrande - tjänstefel vid utfärdande av ordningsbot
105/11 Ericson, Mikael Begäran om yttrande - underlåtit meddela åklagare vid häktningsbeslut
4/12 Fischer, Matti Begäran om yttrande - olaga frihetsberövande alt. tjänstefel
4/12 Silverstolpe, Gustaf Begäran om yttrande - olaga frihetsberövande alt. tjänstefel
6/12 Hjertonsson, Hans Begäran om yttrande - mutbrott
9/12 Carlsson, Torbjörn Begäran om yttrande - rattfylleri
14/12 Johansson, Kim Begäran om yttrande - framkallande av fara för annan
22/12 Apelqvist, Magnus Begäran om yttrande - misshandel
24/12 Petrone, Niklas Begäran om yttrande - våldtäkt
30/12 Sollare, Robert Begäran om yttrande - ofredande
31/12 Skansfors, Anita Begäran om yttrande - bidragsbrott

Polis Sofia Bongenhjelm - Misshandel - Avsked

1 kommentarer

Polis Sofia Larsson Bongenhjelm avskedad från Polismyndigheten - Misshandlade Mats Leandersson för att han kallade henne snutfitta

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Mölndals tingsrätts dom den 27 februari 2009 i mål nr B 2997-08, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)
Klagande (Åklagare)
Vice chefsåklagare Bo Lindgren
Riksenheten för polismål, Göteborg

Klagande (Målsägande)
MATS Gunnar Leandersson
Nämndemansvägen 2, 433 45 Partille
Företrädd av åklagaren

Motpart (Tilltalad)
Jenny SOFIA Karolina Bongenhjelm, 750222-6702
Lådämnesgatan 22, 416 79 Göteborg
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Anders Lysén
Swedbergs Advokatbyrå HB
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg

SAKEN
Misshandel

HOVRÄTTENS DOMSLUT
Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller ansvar på så sätt att hovrätten dömer Sofia Bongenhjelm för misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken och bestämmer påföljden till villkorlig dom och dagsböter 60 å 150 kr. Hovrätten förpliktar Sofia Bongenhjelm att betala skadestånd till Mats Leandersson med 11 236 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 juli 2008 till dess betalning sker.
Sofia Bongenhjelm åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Hovrätten gör samma bedömning som framförts i den skiljaktiga meningen till tingsrättens dom nämligen att det är utrett att Mats Leandersson vid det aktuella tillfället tillfogats åtminstone ett 1,5 cm långt krossår i pannan och att utredningen talar för att skadan uppstått genom att Sofia Bongenhjelm brukat våld mot hans huvud när han hamnat på golvet. Av de vittnesförhör som åberopats, främst Inger Karlmarks, Thomas
Markussons och Per Lindstrands, har framgått att situationen inte har varit sådan att den givit Sofia Bongenhjelm någon rätt att ingripa mot Mats Leandersson med våld. Vidare är det som tingsrättens minoritet anfört bevisat att Mats Leandersson inte påbörjat något brottsligt angrepp mot henne. Sofia Bongenhjelm ska därför dömas för misshandel.

Hovrätten_Dom_20090610_Sofia Bongenhjelm.pdf


Polisens ansvarsnämnd: 2/09 Bongenhjelm, Sofia Beg om yttrande - misshandel alt. tjänstefel.pdf

Jenny Sofia Karolina Bongenhjelm, 1975-02-22. Venavägen 18 lgh 1202, Örebro.
Ny adress:  Lådämnesgatan 22 lgh 100, Göteborg. Född som: Larsson, Jenny Sofia Karolina 22/2 1975 i Axberg (Örebro län, Närke).

Modern: Larsson Bongenhjelm, Elsy Linnéa Marianne. Född 17/12 1945 i Olaus Petri (Örebro län, Närke). Gift (9/12 1989) med John Bertil Gustafsson, 1936-07-05. Adress: Gjutaregatan 15 lgh 1002, Örebro.

Brodern: Larsson, Erik Anders Herbert. Född 7/7 1977 i Axberg (Örebro län, Närke). Adress: Nygatan 65 E lgh 120, Örebro.
Polis Petra Viklund ställde sig i vägen och avlossade sitt tjänstevapen mot bilförare

10 kommentarer
Brottslingen Petra Viklund skapade situation för att kunna skjuta en bilförare

Förhör med brottslingen Petra Viklund pdfManskligarattigheter.se - Regeringens nya hemsida - Massmördaren Carl Bildt

0 kommentarer
Bilden visar sanningen om Sveriges massmördar-regering och all falskhet i och kring regeringen


Sveriges regering infiltrerar Europadomstolen med med yrkesbrottslingen Helena Jäderblom

1 kommentarer

Helena Jäderblom utsedd till domare i Europadomstolen

Europarådets parlamentariska församling utsåg igår, 26 juni, justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom till ledamot av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Hon tillträder under hösten 2012 för en mandatperiod om nio år. Helena Jäderblom efterträder Elisabet Fura, som tillträdde som chefsjustitieombudsman den 1 juni 2012. 

Jäderblom, Helena

Född 1958-10-16. Sankt Eriksgatan 102 lgh 1402, Stockholm.
Ledamot av domstolen sedan 2011
Jur kand 1983
Kammarrättsassessor 1992
Rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd, departementsråd i Justitiedepartementet 1994 – 2005
Chefsrådman i Länsrätten i Stockholm 2005 – 2007
Lagman i kammarrätten i Stockholm 2007 – 2011
UtredningsuppdragSärskild utredare 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (2007)
Särskild utredare utvärdering av tillämpning av bestämmelser om informationsförelägganden på immaterialrättsområdet (2009 – 2012)
Andra uppdragOrdförande i polisens etiska råd
Andre vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV
Ledamot av Valmyndighetens nämnd
Vice ordförande i FAR:s disciplinnämnd
Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift 
Huvudman i Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond   
 1989-07-16, Neppelberg, Karl Otto Erik.

Svensk media = Köpta horungar & parasiter

0 kommentarer

Den svenska regeringens svar på demokrati och yttrandefrihet (YouTube/Twitter) - BLOCKAD!!!

3 kommentarer


Utrikesdepartementet

@Utrikesdep

Här twittrar Anna Backlund (AB), Linn Duvhammar (LD), André Mkandawire (AM), Teo Zetterman (TZ) och Kent Öberg (KÖ), samtliga på UD:s presstjänst.


André Mkandawire är snubben till höger.Teo Zetterman.Polis Torbjörn Jonsson-Hellmouth åtalas för att ha misshandlat tonåringar

1 kommentarer

Polis Torbjörn Jonsson-Hellmouth åtalas för misshandel av tonåringar på buss

Kommissarie Torbjörn Jonsson-Hellmouth vid Stockholmspolisen åtalas för misshandel av två pojkar i 18-årsåldern. "Helt omotiverat", säger åklagare Kay Engfeldt. Polis Jonsson-Hellmouth nekar.
Poliskommissarien var på väg hem från arbetet med buss då han noterade att en av de två pojkarna ristade något på bussens fönsterruta. Torbjörn Jonsson-Hellmouth ska då ha gått fram till de två pojkarna, legitimerat sig och börjat slå dem.

-Helt omotiverat, säger åklagare Kay Engfeldt som åtalar poliskommissarien som tycker att han hade rätt att slå tonåringarna. Händelsen filmades av en övervakningskamera i bussen.
 FAMILJEN JONSSON
1968-12-08, Jonsson, Torbjörn Gustav. Född 8/12 1968 i Farsta (Stockholms stad, Södermanland).

Fadern: 1946-06-10, Jonsson, Arne Gerhard. Född 10/6 1946 i Katarina (Stockholms stad, Uppland).

Gift man (22/6 1968).

Modern: 1945-12-29, Jonsson, Inger Marianne. Född 29/12 1945 i Brännkyrka (Stockholms stad, Södermanland).

Gift kvinna (22/6 1968).

Systern: 1974-06-12, Jonsson, Anneli Maria.

Brodern: 1971-03-01, Jonsson, Krister Gunnar.

Parasiter, bedragare och tjuvar vid Ekobrottsmyndigheten (EBM)

0 kommentarer
LÄS ARTIKELN NEDAN OM HORUNGARNA GUDRUN ANTEMAR, FREDRIK HOLMBERG OCH HANS IHRMAN VID EKOBROTTSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Saftig nota för Ekobrottsmyndighetens lyxresa

Publicerad 2012-06-27
 
Ekobrottsmyndigheten, EBM, åkte på inspirationsresa till Miami i USA. Notan slutade på cirka 50.000 kronor per deltagare, skriver Dagens industri. Det var i februari 2010 som EBM:s högsta ledning i form av planeringsdirektören Fredrik Holmberg, enhetschefen Hans Ihrman och generaldirektören Gudrun Antemar satte sig på planet över Atlanten. Antemar var då redan utsedd till ny riksrevisor. Resan till Florida och Washington, inklusive de fem nätterna på lyxhotellet Surfcomber i Miami Beach, blev inte billig. Den sammanlagda kostnaden för de åtta dagarna i USA gick på runt 50.000 kronor per person. Samtidigt får myndighetens personal arbeta med stor ksotnadsmedvetenhet på hemmaplan.
"Extremt bra"
Fredrik Holmberg beskriver studieresan som "extremt bra" och säger att den syftade till att ge inspiration till bättre arbete gentemot ekobrott. Han menar även att EBM insåg att myndigheten måste smalna av och inte enbart verka i brottsförebyggande syfte.

Nedan ser Ni tjuvar, parasiter, bedragare och andra brottslingar