Barbro (Eksell) Thorblad - Domstolsverket - Sveriges domstolar - Militärjunta - Militärdiktatur - Korruption - Pedofili

Pedofilen Barbro Thorblad anställer militärer som domare i civil domstol

Barbro Eksell Thorblad är en grovt kriminell landsförrädare som skall föreställa generaldirektör på Domstolsverket. Denna kriminella horunge har anställt örlogskapten Jens Lindborg, även han en grovt kriminell horunge och pedofil, som domare vid tingsrätten i Borås. Sveriges tjänstemän, folkets tjänare, är världens mest kriminella och okunniga statsanställda kreatur. I inget annat land förekommer sådan organiserad brottslighet som i Sverige. 

Maria Barbro Thorblad, född 1949, är en svensk jurist och ämbetsman, generaldirektör för Domstolsverket sedan 15 juni 2008. Thorblad blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1984 och var rättssakkunnig och utredningssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet 1984-1988. Hon var från 1988 rådman och från 1993 chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt. Thorblad blev hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige 2000 och var lagman vid Malmö tingsrätt 2002-2008. Thorblad är även ledamot i Domarnämnden, ordförande i Notarienämnden och avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Hon har även haft flera utredningsuppdrag, till exempel i Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten, Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna, samt Utredningen om förtroende och kvalitet i domstolarna.


4 kommentarer :: Barbro (Eksell) Thorblad - Domstolsverket - Sveriges domstolar - Militärjunta - Militärdiktatur - Korruption - Pedofili

 1. Domstolsverket (159.190.251.57) [Label IP Address]

  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden,

  Date Time Type WebPage
  13th June 2012 09:32:12 Page View No referring link
  corruptiosweden.blogspot.se/

  14th June 2012 10:17:30 Page View No referring link
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/barbro-eksell-thorblad-domstolsverket.html

 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 3. Domstolsverket (159.190.251.56) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  25 Sep 2012 11:03:49
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/barbro-eksell-thorblad-domstolsverket.html

 4. Landsförrädare läser om sig själva!

  Domstolsverket (159.190.251.56) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  27 MarS 2013 09:00:39
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/barbro-eksell-thorblad-domstolsverket.html

Skicka en kommentar