Begäran om kopia på åklagare Peter Lundkvists CV - Åklagare Anders Kjellman skriver hemmasnickrat CV åt kollegan Lundkvist

Skickat: den 29 juni 2012 
Till: Kjellman Anders
Ämne: RE:


Det där du skickade är inget CV av Lundkvist, utan gjort av annan person.

Jag begärde ut Lundkvists CV och inte text annan person skrivit ned i all hast.

Hej
Det du erhållit r Den senast till myndigheten ingivna CVn av Peter Lundqvist
För att vara dig behjälplig vill jag , om du inte är nöjd specificerar din frågerställning vad avser CV


Med vänlig hälsning

Anders Kjällman
Bitr personaldir
010-562 5071Skickat: den 29 juni 2012
Till:anders.kjellman@aklagare.se

Ett CV innehållet födelsedata... mejla mig kopia på original CV.Från:Kjellman Anders (Anders.Kjellman@aklagare.se)
Skickat:den 29 juni 2012Tyvärr är dessa uppgifter inte lämnade på det CV som finns hos oss och som du fått en kopia av elektroniskt
Personuppgifter är därutöver skyddade jämlikt  39 kap. 3 § andra stycket OSL.

Med vänlig hälsning
AndersSkickat:den 29 juni 2012 11:55:35
Till:anders.kjellman@aklagare.se

En hemlig offentlig person vars CV är hemmasnickrat av kollega vilken ej
följer lagen om besvärshänvisning.Från:Kjellman Anders (Anders.Kjellman@aklagare.se)
Skickat:den 29 juni 2012 

Nej jag har hämtat DV ur vår databas för inlämnade ansökningshandlingar
Personuppgifterna  skyddade enligt OSL 39:3 en överklagan av beslutet kan ske till Åklagarmyndigheten och jag ska se till så att detta prövas om den inkommer

Med vänlig hälsning


Med vänlig hälsning

Anders Kjällman
Bitr personaldir
010-562 5071


Meritsammanställning                        Peter Lundkvist


2012-05-01                             Bitr Tillsynschef  Tillsynsavdelningen Riksåklagarens     kansli

2010-01-01 –2012-04-30       Tf. chefsåklagare vid rättsavdel­ningen, Riksåklagarens kansli
2006-02-20 – 2009-12-31      Vice chefsåklagare vid Riksåklagarens kansli

2003-06-01 – 2006-02-17      Ämnessakkunnig vid straffrättsenheten, Justitiedeparte­mentet

2000-07-01 – 2003-05-31      Kansliåklagare vid Överåklagarens kansli i Västerås, Åklagarmyndigheten i Västerås

1996-02-01 – 2000-06-30      Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala

1995-09-18 – 1996-01-15      Utredningsuppdrag för Banklagskommittén (Fi 1995:09)

1994-01-17 – 1995-09-15      Notarie vid Uppsala tingsrätt

1993-08-02 – 1994-01-14      Notarie vid Kronofogdemyndigheten i Uppsala län

1993                                       Juris kandidatexamen

1998                                       Juris licentiatexamen i straffrätt. Avhandling: Vårdslös kreditgivning, Straffrättsliga frågor om bankbrott

1996 –                                    Forskarutbildning

1 kommentarer :: Begäran om kopia på åklagare Peter Lundkvists CV - Åklagare Anders Kjellman skriver hemmasnickrat CV åt kollegan Lundkvist

 1. Regeringskansliet (193.188.156.17) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — anders kjellman åklagarmyndigheten

  1 Jul 2013 14:09:30
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/bwegaran-om-kopia-pa-aklagare-peter.html

  www.google.se — anders kjellman åklagarmyndigheten

  1 Jul 2013 14:11:00
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/bwegaran-om-kopia-pa-aklagare-peter.html

Skicka en kommentar