Kriminella åklagare/domares brottslighet leder till hot mot domstolarna vilket mörkas av kreaturen

Dom som klagar på korruption och brottslighet inom Sveriges domstolar blir allt fler

Sveriges rättsväsende är det mest korrupta i världen. Svenska poliser, åklagare, domare, justitieråd, generaldirektörer på Advokatsamfundet och JO:s/JK:s anställda är inget annat än regeringens kreatur som anställts för att mörka regeringens brottslighet.

Läs dagens nyhet nedan. Som vanligt vill regeringens kreatur inte säga sanningen utan dem skyller på offren. Den röda texten är corruptios.

Hot mot domstolar ökar kraftigt

Sverige 04 jun 2012. Anmälningar om hot och våld mot landets domstolar ökar kraftigt. 2011 anmäldes drygt 30 procent fler incidenter till Domstolsverket än året innan, rapporterar SR Ekot. Anmälningar mot kriminella tjänstemän har också ökat kraftigt. Problemet är att regeringen inte tillsätter OBEROENDE organisation som skall kontrollera och bestraffa tjänstemän som begått brott mot enskilda. Istället utreder korrupta myndigheter sig själva (Korruption och brott mot mänskliga rättigheter enligt FN) och klagar/skyller på dom drabbade när "hoten" ökar.

Ökningen kan till viss del förklaras med att domstolarna blivit bättre på att anmäla, men det kan också bero på att det händer mer nu än tidigare. Varför kan anledningen inte vara sådan att offren har noll tolerans mot myndighetsmissbruk/kriminella tjänstemän?

- Vi har ett annat samhällsklimat, många människor har inte samma respekt för myndigheter i dag som tidigare. Det tror jag är en bild många domstolar känner igen sig i, att man fått en ökad problematik, säger Carina Brzezinska, säkerhetsspecialist på Domstolsverket. Det finns ingen och det får inte finnas lag som kräver av Sveriges medborgare att dessa måste visa respekt för tjänarna. Tjänstemän är folkets tjänare och folket har rätt att visa sin avsky eller sina åsikter mot staten och statens kreatur. Folket har fått nog av korruption och maktmissbruk bland tjänarna som har höjt sig över cheferna (folket), samt hemmasnickrat lagar som ger tjänarna mer skydd ifall offer (enskilda) har noll tolerans mot tjänstemäns brottslighet.

Carina Brzezinska är en av flera hundra av regeringens nyttiga brottslingar vilka har fått uppdrag att beljuga svenska folket och skapa mer korruption och "lösningar" så att tjänstemannabrottsligheten kan fortsätta och offren bli utan ersättning och upprättelse.
 http://www.divshare.com/direct/18148869-135.pdf

3 kommentarer :: Kriminella åklagare/domares brottslighet leder till hot mot domstolarna vilket mörkas av kreaturen

 1. PARASITERNA/TJUVARNA PÅ BESÖK!

  Sveriges Advokatsamfund (195.67.43.198) [IP Address]

  Sweden

  Date Time Type WebPage
  5th June 2012 09:27:37 Page View No referring link
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/kriminella-aklagare-och-domares.html

 2. Domstolsverket (159.190.251.57) [IP Address]

  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  9th October 2012 10:48:08 Page View
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/kriminella-aklagare-och-domares.html

 3. Domstolsverket (159.190.251.56) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — carina brzezinskaImage Search

  11 Feb 2013 10:50:31
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/06/kriminella-aklagare-och-domares.html

Skicka en kommentar