Polis Sofia Bongenhjelm - Misshandel - Avsked


Polis Sofia Larsson Bongenhjelm avskedad från Polismyndigheten - Misshandlade Mats Leandersson för att han kallade henne snutfitta

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Mölndals tingsrätts dom den 27 februari 2009 i mål nr B 2997-08, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)
Klagande (Åklagare)
Vice chefsåklagare Bo Lindgren
Riksenheten för polismål, Göteborg

Klagande (Målsägande)
MATS Gunnar Leandersson
Nämndemansvägen 2, 433 45 Partille
Företrädd av åklagaren

Motpart (Tilltalad)
Jenny SOFIA Karolina Bongenhjelm, 750222-6702
Lådämnesgatan 22, 416 79 Göteborg
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Anders Lysén
Swedbergs Advokatbyrå HB
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg

SAKEN
Misshandel

HOVRÄTTENS DOMSLUT
Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller ansvar på så sätt att hovrätten dömer Sofia Bongenhjelm för misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken och bestämmer påföljden till villkorlig dom och dagsböter 60 å 150 kr. Hovrätten förpliktar Sofia Bongenhjelm att betala skadestånd till Mats Leandersson med 11 236 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 juli 2008 till dess betalning sker.
Sofia Bongenhjelm åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Hovrätten gör samma bedömning som framförts i den skiljaktiga meningen till tingsrättens dom nämligen att det är utrett att Mats Leandersson vid det aktuella tillfället tillfogats åtminstone ett 1,5 cm långt krossår i pannan och att utredningen talar för att skadan uppstått genom att Sofia Bongenhjelm brukat våld mot hans huvud när han hamnat på golvet. Av de vittnesförhör som åberopats, främst Inger Karlmarks, Thomas
Markussons och Per Lindstrands, har framgått att situationen inte har varit sådan att den givit Sofia Bongenhjelm någon rätt att ingripa mot Mats Leandersson med våld. Vidare är det som tingsrättens minoritet anfört bevisat att Mats Leandersson inte påbörjat något brottsligt angrepp mot henne. Sofia Bongenhjelm ska därför dömas för misshandel.

Hovrätten_Dom_20090610_Sofia Bongenhjelm.pdf


Polisens ansvarsnämnd: 2/09 Bongenhjelm, Sofia Beg om yttrande - misshandel alt. tjänstefel.pdf

Jenny Sofia Karolina Bongenhjelm, 1975-02-22. Venavägen 18 lgh 1202, Örebro.
Ny adress:  Lådämnesgatan 22 lgh 100, Göteborg. Född som: Larsson, Jenny Sofia Karolina 22/2 1975 i Axberg (Örebro län, Närke).

Modern: Larsson Bongenhjelm, Elsy Linnéa Marianne. Född 17/12 1945 i Olaus Petri (Örebro län, Närke). Gift (9/12 1989) med John Bertil Gustafsson, 1936-07-05. Adress: Gjutaregatan 15 lgh 1002, Örebro.

Brodern: Larsson, Erik Anders Herbert. Född 7/7 1977 i Axberg (Örebro län, Närke). Adress: Nygatan 65 E lgh 120, Örebro.
1 kommentarer :: Polis Sofia Bongenhjelm - Misshandel - Avsked

 1. Förnamn: Jenny Sofia Karolina
  Tilltalsnamn: Sofia
  Efternamn: Bongenhjelm
  Gatuadress: Lådämnesgatan 22 lgh 1002
  Postnummer: 416 79
  Postort: Göteborg
  Kommun: Göteborg
  Församling: Björkekärr
  Födelsedatum: 1975-02-22

Skicka en kommentar