Sveriges regering infiltrerar Europadomstolen med med yrkesbrottslingen Helena Jäderblom

Helena Jäderblom utsedd till domare i Europadomstolen

Europarådets parlamentariska församling utsåg igår, 26 juni, justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom till ledamot av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Hon tillträder under hösten 2012 för en mandatperiod om nio år. Helena Jäderblom efterträder Elisabet Fura, som tillträdde som chefsjustitieombudsman den 1 juni 2012. 

Jäderblom, Helena

Född 1958-10-16. Sankt Eriksgatan 102 lgh 1402, Stockholm.
Ledamot av domstolen sedan 2011
Jur kand 1983
Kammarrättsassessor 1992
Rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd, departementsråd i Justitiedepartementet 1994 – 2005
Chefsrådman i Länsrätten i Stockholm 2005 – 2007
Lagman i kammarrätten i Stockholm 2007 – 2011
UtredningsuppdragSärskild utredare 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (2007)
Särskild utredare utvärdering av tillämpning av bestämmelser om informationsförelägganden på immaterialrättsområdet (2009 – 2012)
Andra uppdragOrdförande i polisens etiska råd
Andre vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV
Ledamot av Valmyndighetens nämnd
Vice ordförande i FAR:s disciplinnämnd
Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift 
Huvudman i Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond   
 1989-07-16, Neppelberg, Karl Otto Erik.

1 kommentarer :: Sveriges regering infiltrerar Europadomstolen med med yrkesbrottslingen Helena Jäderblom

  1. Council Of Europe (193.164.229.102) [IP Address]

    France Strasbourg, Alsace, France,

    Date Time Type WebPage
    22nd August 2012 14:06:26 Page View www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=helena%20jaderblom&source=web&cd=58&ved=0CFkQFjAHODI&url=http%3A%2F%2Fcorruptiosweden.blogspot.com%2F2012%2F06%2Fsveriges-regering-infiltrerar.html&ei=K8s0UKjFLqqu0QWJyYHgBQ&usg=AFQjCNEBqyg-9czDsjxvA0w1TS-UAnqX_g
    corruptiosweden.blogspot.fr/2012/06/sveriges-regering-infiltrerar.html

Skicka en kommentar