Göran Pinocchio Lambertz ljuger igen!

0 kommentarer

Knutbyfallet – Fortfarande olöst mordfall

0 kommentarerPOLISMYNDIGHETEN - CENSUR - SOVJET - CCCP - KRITIK - DEMOKRATI - YTTRANDEFRIHET

0 kommentarer

Sveriges regering och polis registrerar och hämnas på besvärliga journalister

0 kommentarer
SVERIGES REGERING ÄR EN TVÄTTÄKTA FASCISTISK REGERINGGodtyckligt. Nyhetsbyrån Siren begärde ut två pass­foton i journalistiskt syfte: Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län och Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Polisen gjorde olika bedömningar i de två fallen. Foto: Roger Vikström  
Godtyckligt. Nyhetsbyrån Siren begärde ut två pass­foton i journalistiskt syfte: Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län och Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Polisen gjorde olika bedömningar i de två fallen. Foto: Roger Vikström

Låt inte polisen leka publicister

Tvärstopp sedan 2004 - inte ens Reinfeldts passfoto lämnas ut
Fram till 2004 var fotografier i pass- och körkortsregistren i princip offentliga handlingar. Undantag gällde endast där det "av särskild anledning" kunde antas att den enskilde eller någon närstående skulle lida men om bilden lämnades ut. 2004 ändrades bestämmelsen så att sekretess gäller "om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men". Regeringen hävdade att enskildas "krav på trygghet" vägde tyngre än offentlighetsprincipen och hävdade till och med att det var troligt att den fria debatten skulle stärkas om enskilda kunde uttala sig utan risk för att deras bild skulle publiceras i "hotfulla" sammanhang. Sedan dess har det blivit tvärstopp för den som vill få ut bilder med stöd av offentlighetsprincipen. Det finns till och med exempel där man vägrat lämna ut statsminister Fredrik Reinfeldts passbild.

Källa: Tidningsutgivarna/Siren
Kritiskt granskande journalister straffas med kalla handen av rikspolisstyrelsen, skriver Matti Larsson och Per Hultengård.
Okritiska jour­nalister får ta del av allmänna handlingar. Men de som inte är tillräckligt hovsamma får nobben. Det konstaterar Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna som testat hur sekretess­reglerna för passbilder fungerar i praktiken. I juli 2004 infördes nya sekretessregler för bilder i pass- och körkortsregister med ett så kallat omvänt skaderekvisit. Det betyder att pass- och körkortsbilder inte får lämnas ut annat än om det kan bevisas att den som är på bilden eller någon närstående inte lider men. Syftet med lagändringen angavs vara omsorg om den enskildes integritet.

Hur denna inskränkning av offentlig­hetenfungerar i praktiken har nu undersökts av Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna.

Den 18 januari 2012 begärde Sirens chefredaktör Matti Larsson med stöd av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) en kopia på passbilden av Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län. Syftet angavs vara jour­nalistiskt. Nyhetsbyrån utlovade ett devot hyllnings­porträtt, fritt från kritiska kommentarer eller omdömen. Chris Heister förutsågs bli både "glad och smickrad" över det okritiska personporträttet. Två veckor senare lämnade rikspolisstyrelsen ut en kopia av pass­bilden.
Samtidigt begärde nyhetsbyrån ut en kopia på passbilden av Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Också i detta fall angavs ett journalistiskt syfte, i detta fall en kritisk och närgången granskning av Bäckströms betydelse för den så kal­lade Göteborgsandan, som skulle kunna leda till att hans heder och vandel skulle kunna komma att ifråga­sättas.

Med stöd i bestämmelserna i offentlighets- och sekretess­lagen meddelade riks­polisstyrelsen här ett avslag. "Med hänsyn till vad Matti Larsson har uppgett om sig och syftet med sin begäran, finner riks­polisstyrelsen att det inte står klart att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Passfotografiet omfattas därför av sekretess."

Slutsatsen är glasklar. Okritiska journalister får vad de vill ha, kritiskt granskande straffas med kalla handen.

Det spelar egentligen ingen roll att avslaget i sig är fånigt. En lands­hövding är en extremt offentlig person. Det finns hundratals foto­grafier på Lars Bäckström på internet, flera av dem kan laddas ner som gratis pressbilder på läns­styrelsens egen hemsida.

Det viktiga är att detta är en ordning som är ovärdig en demokrati med långa traditioner av en grundlagsstadgad offentlighetsprincip. Det är inte godtagbart att en myndighet ska göra antaganden och värderingar om publiceringars eventuella konsekvenser och sedan låta dessa gissningar ligga till grund för beslut om allmänna handlingar skall lämnas ut eller ej.

Vi kommer nu därför att göra en formell framställan till justitiedepartementet om att göra en översyn av pass- och körkortssekretessen.


MATTI LARSSON
Matti Larsson är chef­redaktör för Nyhets­byrån Siren.

PER HULTENGÅRD
Per Hulten­gård är chefsjurist för Tidnings­utgivarna.

http://www.siren.se/website1/1.0.1.0/135/1/

SVENSK POLIS ANVÄNDER SIG AV FÖRBJUDEN AMMUNITION

0 kommentarer

 
Efter provskjutningar i ballistisk tvål, syns skillnaderna tydligt. Den nya ammunitionen river upp ett större sår och stannar kvar i kroppen.Polisens förbjudna kula

Polisens nya ammunition anses vara så inhuman att den är förbjuden i krig. Den är konstruerad så att den vecklar ut sig när den träffar sitt mål och åsamkar större skada än den ammunition polisen använde tidigare. Ändå är Rikspolisstyrelsens främsta argument att den nya ammunitionen minskar riskerna och skadorna.
Den nya ammunitionen som finns i polisens tjänstevapen sedan 1 november i år är förbjuden att användas i krig. Det står i en deklaration skriven i Haag för 100 år sedan, och den gäller än. Men eftersom deklarationen inte omfattar polisens användningsområde är det fritt fram.

- Att polisen använder den medför en risk för att den kan spridas till militären. Det vore mycket olyckligt eftersom förbudet ändå haft en stoppande effekt av staters utveckling och produktion av ny och alltmer skadebringande ammunition, säger Anna Körlof, jurist och forskare i folkrätt på Försvarshögskolan..
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt förordade i sitt remissvar till Rikspolisstyrelsen att man borde förankra beslutet politiskt innan det genomfördes, något som Rikspolisstyrelsen valde att bortse ifrån.


Vi har inte frågat någon om råd för att fatta detta beslut. Det här är beslutet ligger på en så detaljerad nivå att vi fattar det själva, säger rikspolischefen Sten Hekscher.

Ammunitionen ska utredas
Men efter att det kontroversiella beslutet fattats bad justitieminister Thomas Bodström Rikspolisstyrelsen om att undersöka om det inte finns någon annan ammunition, någon som inte är förbjuden i krig.

- Vi har fått ett informellt uppdrag att titta på olika saker och kommer att svara Bodström någon gång efter nyår, säger Sten Hekscher som tror att det är osannolikt att utredningen leder till att man drar tillbaka den nya ammunitionen.

Rikspolisstyrelsens argument för att byta ammunition är att den nya minskar risken för att personer i närheten av skottlossning ska träffas av en kula som går igenom en kropp eller ett föremål. Något sådant misstag har dock aldrig inträffat i Sverige. Ett annat argument är att rikoschettskadorna minskar med den nya ammunitionen. Istället ökar man risken för svårare skador och dödlig utgång för den som träffas.

- När man laborerar med saker som i sig är farliga finns det alltid risker. Ammunition är farligt, den är ju till för att skada, säger Sten Hekscher.

Provskjutning visade skillnad
För att få en uppfattning om konsekvenserna av kulbytet, lät vi vapenkännaren Lars-Kristian Bergh provskjuta polisens tidigare ammunition, Norma säkerhetspatron, och den nya ammunitionen Speers Gold Dot i ballistisk tvål. Skillnaderna mellan kulorna kan studeras på bilden ovan. Den gamla kulan går rakt igenom tvålen och river upp en smal linje. Den nya kulan expanderar vid träffytan och fäller ut sig som ett paraply, med konsekvensen att den river upp ett större hål och stannar kvar i tvålen.

För att ta reda på hur skillnaden ser ut när kulorna istället träffar en människokropp, bad vi läkaren Wolfgang Giebe på Solna rättsläkarstation, titta på kulavtrycken i tvålen. Han menar att skillnaden kan bli betydelsefull när kulan passerar ett större blodkärl, en nerv eller något annat livsviktigt organ.

- I extrema fall kan skillnaden vara att personen överlever med den gamla kulan, men dör med den nya, säger han.

Risker för skador och dödlig utgång ökar
När Bengt Ilbäck var på väg in i bilen, som stod parkerad i ett garage, dök det plötsligt upp en man klädd i lång rock och mössa som slet upp bildörren och sköt Ilbäck i sidan. Det visade sig att mannen var polis och att han skjutit fel person. Läkaren Ulrik Lindforss, som var den person som tog emot skottskadan, vill inte spekulera i vilka skador Ilbäck hade kunnat få om han skjutits med den nya ammunitionen, men han säger att skadorna troligen varit större och att risken för dödlig utgång hade ökat.

- Som läkare anser jag att man ska se humant på det här. Att skaffa ammunition med hög energi, som ökar risken för inre blödningar, för invaliditet, för död, är naturligtvis motbjudande, säger han.

GP:s Peter Linné säger att tortyr och hot frambringar sanningen - Domare Anna Lantz och åklagare Carl-Henrik Andersson begår övergrepp i rättssak och olaga hot mot barn som vittnar i rättegång

3 kommentarer
Läs (nedan) "journalist" Peter Linnés artikel kring ett misshandelsfall i Göteborg. Både domaren Anna Lantz (som enligt lag måste vara opartisk) och åklagaren Carl-Henrik Andersson hotar vittnet som är ett 15-årigt barn. Brottet rådman Anna Lantz och åklagare Carl-Henrik Andersson begår kallas ÖVERGREPP I RÄTTSSAK!


Pojkarna, i mörka huvjackor, bland domstolsfolk, åklagare och advokater.

Rättegången tog dramatisk vändning

Det har blivit en dramatisk eftermiddag i rätten när nu åklagaren försöker få en 15-åring att krackelera och slutligen berätta den sanna historien.
I förhör hade 15-åringen berättat ganska frimodigt om sparkar och slag mot en skyddslös Cedvander i botten på fontänen. Inför rätten tog han tillbaka uppgifterna - precis som alla hans kamrater tidigare gjort. Då tog rådmannen Anna Lantz till orda:

- Du talar under ed, lämnar du oriktiga uppgifter är det ett allvarligt brott som du får ta ansvaret för, som du får obehag av. Det kan bli polisutredning, rättegång och ett strängt straff för dig, sa Anna Lantz.

Kammaråklagare Carl-Henrik Andersson bredde på med orden:
- Det blir värre för dig snart när jag läser vidare ur förhören. Detta är bara början.

Den lille 15-åringen hade kommit till tingsrätten ensam, utan föräldrar eller anan anhörig. Rådmannen beordrade tio minuters paus och uppmanade 15-åringen att ringa till sin pappa.

- Be honom komma direkt, du är i en svår situation, förklarade Anna Lantz.

Det är uppenbart att åklagarsidan nu försöker få någon av de tidigare misstänkta, numera vittnena, att krackelera. Ingen släkting till 15-åringen kunde dock komma på kort varsel, så Anna Lantz beslutade några minuter över 14 att skjuta upp förhöret med honom till nästa vecka. I stället fortsätter förhandlingen nu med andra, tidigare medmisstänkta, vittnen.
Peter Linné


SVERIGES KRIMINELLA REGERING SKAPAR KRIG, SÄLJER VAPEN OCH MUTAR (BISTÅND) SIG TILL MÖRKLÄGGNING

2 kommentarer

HORUNGARNA (SVENSK MEDIA) SOM MUTAS MED 500 MILJONERS PRESSTÖD FRÅN REGERINGEN SKRIVER ALDRIG SANNINGEN!

 

Regeringen agerar inte trots ökat asyltryck

Publicerat: 2012-08-23 kl 12:45 , Ekot
Antalet asylsökande överstiger just nu Migrationsverkets beredskap med 7 000 personer och man tror på en fortsatt ökning på grund av situationen i Syrien.
Men migrationsminister Tobias Billström (M) tycker inte regeringen kan göra något åt situationen kortsiktigt för att hjälpa kommunerna och Migrationsverket.
– De asylsökande syrier som kommer till Sverige ska självklart tas hand om på bästa sätt men det är väldigt viktigt att förstå att när man får 1 000 personer i veckan som kommer till ett land så kommer inte de normala systemet att fungera och då måste man titta långsiktigt med att rigga om, säger migrationsminister Tobias Billström.

Migrationsverket har beredskap för 30 000 asylsökande men just nu finns det över 37 000 personer som söker asyl i Sverige. Och det är svårt för kommunerna och Migrationsverket att klara av det nuvarande trycket. I och med det ökade antalet asylsökande, många från Syrien, så flyttar Migrationsverket om personal och tar in extra-personal på helgerna, för att arbeta med registreringarna av asylsökande.

– Vi behöver ju tillgång till bostäder och vi är ju ute och söker med ljus och lykta lokalt. Vi letar både efter temporära boenden och mer permanenta. Det vi har störst behov av det är att hitta bostäder så att vi också klarar familjer som kommer, säger Caroline Henjered som är verksamhetschef på Migrationsverket.

Migrationsverket räknar med att 6 000 asylsökande syrier ska anlända till Sverige i år och att det kommer att öka till 11 000 under 2013. För att hantera situationen har Migrationsverket bett om att få 500-600 miljoner mer per år under tre år vilket regeringen nu ska ta hänsyn till när budgeten överlämnas till Riksdagen om några veckor.

– Det viktiga för mig är att man gör en prognos som sträcker sig en bra bit in i tiden för att det här är ju ett fenomen grundat på den situationen som vi har i Syrien med en mycket snabbt eskalerande situation mot inbördeskrig, säger Tobias Billström.

Mimi Billing

 


 

Sveriges Radio - "En resningsdomstol skulle öka rättssäkerheten"

0 kommentarer

"En resningsdomstol skulle öka rättssäkerheten"

(publicerades 2012-08-23) , Ekot 
Sverige behöver en resningsdomstol som kan pröva resningsansökningar från alla som anser sig ha blivit felaktigt dömda, det menar moderata riksdagsledamöter. På Svenska Dagbladets debattsida avfärdar de kraven på en speciell granskningskommission i fallet med Thomas Quick.
Quick, eller Sture Bergwall som han nu heter, har erkänt och dömts för åtta mord, men sedan tagit tillbaka erkännandena och hittills friats i tre fall.
Och Andreas Norlén, en av författarna till artikeln, poängterar att han inte är den första som blir felaktigt dömd.
– Sådana här misstag förekommer och då gäller det att de prövas och granskas på ett oberoende och rättssäkert sätt. Det sker naturligtvis en god prövning av resningsansökningar redan i dag. Men vi menar att det här vore ett steg mot att förebygga, effektivisera och göra prövningen än mer oberoende av de tidigare prövningarna, säger Andreas Norlén.
Tanken med den föreslagna oberoende resningsdomstolen är alltså att den självständigt ska pröva alla resningsansökningar från alla som anser sig vara oskyldigt dömda.
De moderata riksdagsledamöterna skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en domstol som fokuserar på just resningsansökningar skulle öka rättssäkerheten och gynna alla, i stället för att lägga fokus på enskilda fall i form av kommissioner.
– Fördelarna med att samla alla resningsansökningar i en domstol i stället för som det nu är på flera olika håll är att man får en samlad kompetens. Man kan samla personer där med en gedigen erfarenhet av domstolsarbete och som har förmågan att se igenom alla de många ansökningar som kommer in, för att se var det har begåtts allvarliga misstag, säger Andreas Norlén.
– Vi reagerar mot de här kraven på en speciell Quick-kommission. Vi menar att de har ett drag av populism över sig och att i stället för att fokusera enbart på det här fallet så menar vi att man borde ta ett bredare grepp, säger Andreas Norlén.

Jenny Pettersson

 

Kommentarer

4 Kommentarer


Sveriges Radio begår grova brott (censur)

Sveriges Radio är finansierat med svenska folkets pengar, under tvång och hot. SR får INTE styra eller kräva vad folket får säga/skriva eller inte. det tillhör diktaturer och bananrepubliker. SR var snabba med att radera min kommentar som INTE innehöll något annat än korrekta uppgifter om svenska statens brottslighet. Sveriges tjänstemän är världens sämsta och obildade. Oftast brottslingar och parasiter som inbillar sig att dom står över folket och är folkets chefer. Tjänstemän förstår ej och vill ej förstå att dom är FOLKETS TJÄNARE!

SKÄMS PÅ ER NI LANDSFÖRRÄDARE VID SVERIGES RADIO SOM EJ FÖRSTÅR ATT NI ALDRIG ENS FÅR KOMMA PÅ TANKEN ATT CENSURERA SVENSKA FOLKETS TANKAR OCH ÅSIKTER!
Corru,
2012-08-23 11:21

Sveriges bluffmyndigheter!

JO, JK, BEO, Högsta dumstolen, Kammarrätten, Regeringsrätten och alla andra myndigheter är ren och skär bluff. Dessa landsförrädare vilka är verksamma i dessa myndigheter har order utav Regeringen att mörka regeringens brott mot svenska folket. Det är ingen ren tillfällighet att landsförrädaren Göran Lambertz så desperat försöker att svärta ned Thomas Quick genom att påstå att öppen vägbom är ett BEVIS att TQ mördat. Hur mycket av riktig bevisning har denne brottsling, Göran Lambergtz, nonchalerat och avvisat då Lambertz satt som Justitiekansler?

Nu går Lambertz ut med ett så billigt och futtigt "bevis" som "en öppen vägbom". Göran Lambertz var den brottsling som räddade den dömde pedofilen, Leif Thorsson, så att Thorsson kunde behålla sitt jobb vid Högsta dumstolen. SKAMLIGT OCH GROVT BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ATT DÖMD BROTTSLING DÖMER ENSKILDA!
Corru,
2012-08-23 11:16

ANSVARIGA SKALL ÅTALAS OCH FÄNGSLAS!

Det som behövs i denna rå-diktatur där fascist-pedofiler har makten är att alla åklagare, poliser, domare och nämndemän, samt ansvariga ministrar skall åtalas och fängslas för brott dom begått mot enskilda vilka dömts felaktigt eller oskyldigt. Samt skall offrens familjemedlemmar ha skadestånd. Pengarna skall tas från tjänstemännen som begått brotten.

Regeringen och rikskriminalpolisen skall INTE, som i fallet Växjö vapenhärva, skicka sin lönnmördare Kjell Stigsson Bornerheim (19470716-1495) för att mörda journalist som avslöjade polisens vapenhandel till gäng och Thomas Bodströms mörkläggning av detta.

Det saknas kapacitet att hantera domstolsprocesserna

Regeringen borde väl då först se till att de befintliga domstolarna klarar av att hantera alla brottsanmälninar som faktiskt borde gått vidare till en domstolprocess men som på grund av en bristande kapacitet aldrig kommer så långt.

SV:Ett mycket Ruttet Rättssystem

Instämmer- det sorgliga är att många inte har insett det.
Tänk bara att de dyraste advokaterna, "tar" de värsta skurkarna! Mål som tar längst tid att klara upp! Det är ett mycket inte bara dåligt, utan också dyrt system vi har.

Ett mycket Ruttet Rättssystem

Vi kan inte fortsätta att lappa.
Vi har ett genomruttet korrumperat rättssystem.
Det visar detta fall, Assange och Läkaren vid Astrid Lindgrensjukhuset, bara för att ta några exempel.
Rätta till hela systemet nu - i enlighet med folkrätten såsom i Schweiz och Tyskland.
Rättsvidrighetsmotståndare,
2012-08-23 07:56

Polis Mikael Uhlin dömd för tjänstefel - Jagade motorcykel och vägrade lyda polischefs order

0 kommentarer
Polis Mikael Uhlin, 1972-02-21, vägrade att följa sitt befäls order om att avbryta jakten på motorcykeln

Nu är han dömd utav Växjö tingsrätt för tjänstefel. Mikael Uhlin - Polis - Växjö - Dom - B 3621-09 .Augusti 2009 i Växjö. .  


Nedan kan Ni läsa nyheter från 2008 om att Polismyndigheten skall sluta att jaga motorcyklar.

Polisen jagar inte längre fortkörande mc

Publicerat av Sveriges Radio: fredag 09 maj 2008.
Polisen har slutat att jaga mc-förare som kör för fort, eftersom riskerna för andra trafikanter bedöms vara så stor i de höga farter jakterna sker, och eftersom fortkörning oftast bara ger böter.
Bengt Svensson, som är trafikhandläggare på Rikspolisstyrelsen säger till Göteborgs-Posten, att justitieombudsmannen, JO, i praktiken har förbjudit polisen att jaga fortkörande motorcyklister av dessa anledningar. Samtidigt gör mc-förarnas hjälmvisir och att motorcyklar saknar främre registreringsskylt att det är så gott som omöjligt att identifiera fortkörare med fartkameror.


 .
I videon ser Ni en annan idiot som blivit polis. (Om videon inte fungerar kan Ni se filmen här). Kred till Peter G.

Ann-Marie Begler och Marie Axelsson - BEO´s (Skolinspektionen) kriminella horungar skyddar kriminella kollegors CV

0 kommentarer
Horungarna Ann-Marie Begler och Marie Axelsson vill inte lämna ut allmänna handlingar!
Ola Wiktorson är Ann-Marie Beglers ex-man. Deras son heter Erik Axel Wiktorson-Begler.Vad är då ditt sämsta Claes Borgström din jävla korrupta stats-hora?

0 kommentarer
Horungen Claes "fyllot" Borgström säger att han känner sig kränkt av kritiken mot honom kring hans "försvar" av Thomas Quick. Men Claes Borgström din lilla horunge, har du eller Quick fått sitta i fängelse/psykvården i 20 år?


Claes Borgström: "Kritiken är djupt kränkande"

Publicerat: 2012-08-21 , Ekot

Advokat Claes Borgström håller fast vid att han gjorde sitt yttersta som försvarare åt Thomas Quick. Den senaste tidens kritik har tagit honom hårt. "Den är djupt kränkande," säger han i en intervju.
Claes Borgström har i princip inte kommenterat kritiken mot honom som tog fart i samband med journalisten Hannes Råstams tv-dokumentär om Thomas Quick (numera Sture Bergwall) för ett par år sedan. I samband med Råstams aktuella bok har kritiken blivit ännu hårdare och det har framförts krav på allt från att Borgström ska uteslutas ur Advokatsamfundet till att han dömas till fängelse.

– Efter boken har jag fått utstå ännu fler kränkande beskyllningar som att jag visste att han var oskyldig, att jag bara ville tjäna pengar och att jag lierade mig med åklagaren. För mig som har ett starkt förhållningssätt till advokatetik är det smärtsamt, säger Claes Borgström.

– Kritiken är orättfärdig. Jag utförde mitt uppdrag som försvarare som alla andra advokater skulle ha gjort.
Claes Borgström understryker att han hela tiden måste utgå från Bergwalls erkännande och hans instruktioner som följde av det.

– Man kan inte arbeta i strid med en klients instruktioner. Jag har fått kritik för att jag inte överklagade domarna, men det är ju snurrigt. När Bergwall erkänt var det inte rättsligt möjligt att överklaga.
I Råstams bok påstås också att Thomas Quick under vallningar på utpekade brottsplatser och i förhör var starkt påverkad av mediciner - drogad.

– Det är naturligtvis kränkande att påstå att jag skulle tillåtit förhör om han var så drogad att han knappt visste vad han pratade om, säger Claes Borgström.
Du upplevde aldrig att han var nerdrogad?

– Nej, men under vallningarna förekom att han fick kraftiga ångestattacker och då fick han ångestdämpande mediciner på platsen. Det är naturligtvis otänkbart att domstolen skulle acceptera att någon var "hög som en julgran". Det går inte till så i svensk domstol.

Hur fan skall advokat Claes Borgström kunna se ifall någon är drogad när han själv är aspackad?TV4 - Göran Lambertz - Jan Guillou - Thomas Quick - Leif GW Persson

0 kommentarer
Brottslingen/pedofilhjälparen Göran Lambertz försöker desperat att mörka regeringens, domstolarnas, åklagarens och polisens brott kring dom falska utredningarna/domarna mot Thomas Quick.

Göran Lambertz är den kriminella statsanställda landsförrädare som hjälpte den dömde pedofilen Leif Thorsson att återfå sitt skamliga jobb (justitieråd vid Högsta domstolen) efter det att brottslingen Thorsson dömts för att ha köpt sex av tonårspojke.

Lambertz har under 12 år varit chef på bluffmyndigheten JK där han gjort allt för att mörka brott regeringen begått mot Sveriges folk. Lamberts sitter nu i pedofilen Thorssons knä i Högsta dumstolen.

Fallet Thomas Quick är skamligt för Sveriges regering för att fallet visar på hur kriminella svenska åklagare och poliser är. Det bevisar även att svenska domare och nämndemän är korrupta pga att dom godtyckligt tar emot åklagarens/polisens utredningar och har ej någon kritisk syn på bevisningen som presenteras av utredarna.

Jan Guillou är väldigt snäll mot Göran Lambertz i TV-programmet pga att dom båda är vänner. Där har TV4 gjort ett stort misstag, men även Jan Guillou vilken skulle avstått att framträda i TV4.

Göran Lambertz begår mycket grova brott mot Sture Bergwall/Thomas Quick genom att som statstjänsteman/domare påstå att Bergwall/Quick är skyldig till brott han blivit friad från. Lambertz agerar bödel och samtidigt får Bergwall/Quick ingen chans att försvara sig mot Göran Lambertz desperata påhopp på Bergwall/Quick.

Leif GW Persson fullkomligt slaktar den korrupte domaren Göran Lambertz.

BANANREPUBLIK – SVERIGE – REGERINGEN – DIKTATUR – REINFELDT – WALLENBERG

0 kommentarer

Sven-Erik Alhem din kriminella horunge – Ingen vinner på att prövas i svenskt korrupt och smutsigt rättsväsende

0 kommentarer
MÅNGA KRIMINELLA STATS-HORUNGAR POPPAR UPP I SVENSK MEDIA OCH LJUGER

Brottslingen (Sven-Erik Alhem) som arbetade för barnmördarna Ian och Lucas Lundin vid Lundin Oil/Petroleum påstår att Julian Assange har något att vinna om han kommer till Sverige som ägs av fascist-pedofiler, och låter sig utsättas för en korrupt och illegal domstolsprövning.
Läs horungens artikel nedan.Sven-Erik Alhem om Julian Assange:

Assange skulle vinna på att åka till Sverige och försvara sig

Publicerad 16 augusti, 2012
Om Julian Assange hade valt att försvara sig mot misstankarna om bland annat våldtäkt inom det svenska rättssystemet istället för att vara på flykt, hade förundersökningen sedan länge varit avslutad med en alltigenom rättvis utgång. Istället finns det nu bara förlorare i ”the everlasting Assangecase”.

Vore det inte för den allvarstyngda bakgrunden kunde den närmast katt-och-råtta-liknande händelseutveckling som äger rum inför världsmedia i Julian Assangeärendet te sig aningen parodisk. Som ett försök till drift med den svenska rättsapparaten, som trots ett påstått snabbt och effektivt överlämnandeförfarande mellan staterna i EU enligt den Europeiska Arresteringsordern  ännu inte lyckats ”ta hem” Assange till Sverige för att i första hand förhöra honom ingående rörande bland annat misstänkt våldtäkt.
Plötsligt har det blivit storpolitiskt gräl också. Sverige är som stat upprörd över Eucadors sätt att ”lura” det svenska rättsväsendet på Assange genom att nu ha beviljat honom asyl och sedan åtskilliga veckor ha låtit honom vara inneboende på den Eucadorianska ambassaden i London. Lite djärvt tänkte jag: blir det trots att formella förutsättningar saknas så att det plötsligt även trollas fram diplomatstatus för honom? Så att han skulle kunna ta sig till Eucador.

Ärendet berör emellertid inte bara Julian Assange utan också i högsta grad två målsägande i Sverige som har ett högst berättigat intresse av att utredningen kan färdigställas inom rimlig tid. Tidsfaktorn är av synnerlig vikt i nästan alla brottsutredningssammanhang. Sen rättvisa kan vara lika med ingen rättvisa alls eller i alla fall en betydligt försämrad rättvisa.
Vad jag nu sagt gäller inte bara för målsägandesidan utan också för den som är misstänkt. För Assange personligen tillkommer därutöver att han riskerar förlora i goodwill genom att – som många uppfattar saken – söka förhala utredningen. Den grund han angett för att till varje pris söka undvika att hamna i Sverige vare sig frivilligt eller genom ett tvångsförfarande – risken att bli vidareutlämnad till USA från Sverige – framstår alltmer som konstruerad. Det finns många hinder för en sådan utlämning, bland annat enligt Europakonventionen. Därtill kommer att det råder minst lika goda förutsättningar för USA att begära Assange utlämnad från England, vilket de inte gjort under den långa tid han vistats där. Det går heller inte att komma ifrån att den världsomfattande mediala bevakningen av vidareutlämningsfrågan utgör en garanti för Assange att en vidareutlämning från Sverige inte kommer att ske, även om Assange må misstro vad UD:s presschef försäkrande har uttalat i denna fråga.

Redan under domstolsförhandlingarna i första instans i London uttalade jag att om jag vore i Assange´s kläder skulle jag omedelbart bege mig till Sverige för att se till att utredningen kunde färdigställas och rättvisa skipas. (Minns att jag sade ”If I were in Mr Assange`s clothes” och att ordföranden tillrättavisade mig ”in his shoes” var det korrekta uttrycket i England).
Jag har nämligen alltid hävdat att det inte är en god idé om man anser sig vara oskyldigt anklagad för brott att söka fly bort från misstanken. Det är nästan alltid bättre att ta tjuren vid hornen och att försvara sig inom rättssystemet och att alltså låta förundersökningen ha sin gång.

Hade Assange följt mitt råd i London som nådde honom på åhörarplats i domstolen hade förundersökningen i Sverige sedan länge varit avslutad med en alltigenom rättvis utgång, känner jag mig övertygad om. Nu har i stället Assange under lång tid varit på flykt. Var ska flykten sluta? I Eucador med outredda kvarvarande misstankar svävande i fritt i luften?

För mig känns det som om det bara finns förlorare i ”the everlasting Assangecase”.

Sven-Erik Alhem, ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund och samhällsdebattör samt tidigare överåklagare. Bloggar på www.svenerikalhem.se


Här kan Ni läsa mer om brottslingen Sven-Erik Alhem:
http://corruptio.bloggsida.se/diverse/fd-aklagare-sven-erik-alhem-en-brottsling-som-arbetar-for-lundin-oil

Mark Klamberg - Just another government bitch lying about Julian Assanges extradition

2 kommentarer
Swedish government bitch Mark Klamberg has forgotten this: http://en.wikipedia.org/wiki/Repatriation_of_Ahmed_Agiza_and_Muhammad_al-Zery
 

Read Mark Klambergs shit-article below.


måndag, augusti 20, 2012


Extradition of Assange to the US via Sweden for espionage

Many journalists have contacted me on the issue whether Julian Assange can be extradited to the US via Sweden for espionage where he might face the death penalty. The short answer is: no. Below you will find the long answer.

How does procedure work if somebody is to extradited from Sweden? Pursuant to section 14 of the extradition of criminal offences act a "request for extradition shall be made in writing. It may be transmitted by telefax or, subject to agreement in the individual case, by other means. The request shall be made to the Ministry of Justice." The request shall according to section 15 of the same act be rejected immediately if there is a manifest reason why it should not be granted. Otherwise, the request is forwarded to the office of the Prosecutor-General who shall deliver a statement of opinion on the matter. In addition, if the person referred to in the request has not consented to being extradited, the case shall be tried by the Supreme Court. Section 20(1) provides that if the Supreme Court has considered that there is a legal obstacle to extradition the request may not be granted. Even if the Supreme court has found that there are no obstacles, the Government can refuse extradition. This is because section 1(1) provides that if certain conditions are fulfilled, a person "may" not "shall" be extradited. In other words, even if the Prosecutor-General and the Supreme Court finds that all conditions for extradition are fulfilled the Government may veto such extradition. It does not work in the reverse way, the Government can not grant extradition if the Supreme Court has found that any of the required conditions are lacking.

As I understand, Assange wants the Swedish Government to guarantee that it will not grant extradition to the US. The US has not made any request to the Sweden on this matter. In other words, Assange wants the Swedish Government to pledge to use its veto power in relation to a non-existing request and before the Prosecutor-General and the Supreme Court has evaluated this non-existing request. There is nothing in the extradition of criminal offences act that deals with this scenario, but it would depart from established practice. Cameron and et. al write in a general way about this in their book "International Criminal Law from a Swedish Perspective", Intersentia, 2011, p. 171.

Assange fears that he will be extradited to the US where he may be at danger of being for torture or receiving the death penalty. There are at least three obstacles that makes it difficult or even impossible to extradite Assange to the US.

First, Sweden (as the UK) is party to the European Convention of Human Rights. The convention has been incorporated in Swedish law which makes it directly applicable for all state agencies, courts and the Government. Following the Soering Case, Sweden (and the UK) are prohibited from extraditing a person who may face the death penalty. Subject to are obligations from European Convention of Human and the Convention against Torture there is also a prohibition from extraditing somebody where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture (which includes inhuman or degrading treatment or punishment).

Second, pursuant to article 28(4) of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States "a person who has been surrendered pursuant to a European arrest warrant shall not be extradited to a third State without the consent of the competent authority of the Member State which surrendered the person. Such consent shall be given in accordance with the Conventions by which that Member State is bound, as well as with its domestic law." Cameron and et. al write the following on p. 191: "It can be noted here, in connection with the EAW proceedings in 2010 concerning 'Wikileaks' founder Julian Assange, that the principle of speciality means that Assange cannot be extradited or deported from Sweden, unless the UK grants its permission for this." This means that the present decision from British authorities, upheld by Supreme Court, to extradite Assange to Sweden for sexuually related crimes is not enough. If the US would request Sweden to extradite Assange the issue not only have to be approved by the Prosecutor-General, Supreme Court and Government in Sweden, it also has to go through the British legal system a second time (which took more than 500 days the first time). In other words, if the US wants Assange extradited from Sweden he will have the protection of both the Swedish and British legal systems. It would appear easier to have him extradited directly from the UK.

Third, the Swedish extradition agreements with the US does not allow extradition when the offence is purely military or if the offence is a political offence. See article 5(4)-(5) of Convention on extradition between the United States of America and Sweden, 24 October 1961. See also the supplementary convention from 14 March 1983. Cameron and et. al write the following on p. 177: "No definition is given in the Extradition Act of what offence constitute a political offence. In Swedish extradition law, as in many other countries' extradition laws, a distinction is made between absolute and relative political crimes. Absolute political crimes are those exclusively directed against the state... espionage is an absolute political crime according to the travaux préparatoires". One may add that In Swedish law, as opposed to English law, travaux préparatoires is as source of law.

As I understand Ecuador has granted Assange political asylum, i.e. Ecuador is arguing that the US is seeking Assange for a political offence (espionage). Moreover, they fear that Assange will be subject to the death penalty and/or torture. As explained above, extradition from Sweden would for several reasons not be granted in such a case.

It is theoretically possible that i) the US might charge Assange for an other (non-political) crime than espionage and that ii) the US would be willing to issue a guarantee that the death penalty will not be issued. The latter has happened before - see for example the aftermath of the Soering case. Could Sweden extradite Assange in such a case? The answer is yes provided that the UK also approves, but I have great difficulties to see what kind of non-political crime that would be. We can of course discuss all kind of theoretical cases which I do all the time with my students at the University. The question is if sovereign states such as the UK, Sweden and Ecuador should take action on such theoretical cases, regardless of their likelihood and basis in reality?

Mark Klamberg


 

 

 


Repatriation of Ahmed Agiza and Muhammad al-Zery

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ahmed Agiza (Arabic: أحمد عجيزة‎) and Muhammad Alzery (Arabic: محمد الزيري‎) (also Elzari, el-Zary, etc.) were two Egyptian asylum-seekers who were deported to Egypt from Sweden on December 18, 2001, apparently following a request from the United States Central Intelligence Agency.[1] The forced repatriation was criticised because of the danger of torture and ill treatment, and because the deportation decision was executed the same day without notifying the lawyers of the asylum seekers. The deportation was carried out by American and Egyptian personnel on Swedish ground, with Swedish servicemen apparently as passive onlookers.
Sweden had negotiated guarantees from Egypt, which were found to be inadequate. There are strong allegations that both men were tortured, but Sweden has been unable to prove or disprove these allegations, due to refusal by Egyptian authorities to allow proper investigations. Alzery was released without charges after two years in prison, but was not allowed to leave his village, nor could he speak to foreigners. Agiza was sentenced to 15 years in prison in a military tribunal.[2] He was finally released from prison on August 9, 2011.[3] The process was not considered fair, and there is doubt as to the men's guilt.
Sweden alleges that the two men had been involved in acts of terrorism, but no basis for such beliefs have been disclosed. When pressed by reporters, Swedish authorities mentioned alleged earlier convictions in Egypt, but these allegations turned out to be patently wrong. As a complicating factor, the decision was made at cabinet level, by Foreign Affairs minister Anna Lindh, who was murdered in 2003, before the scandal broke loose.
Carina Hägg (S) - Regeringens nyttiga missfoster som driver propaganda mot Ryssland för att Sveriges fascist-pedofil-regering skall se fin ut

0 kommentarerNu måste Carl Bildt sluta blunda för Putins kränkningar av sitt eget folk

Publicerad 17 augusti, 2012
PUSSY RIOT Alltfler har kommit att engagerat sig för Pussy Riot. Men domen mot kvinnorna ska även sättas in i ett större sammanhang. Ryssland tillhör de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen.
I den imponerande Frälsarkatedralen vid Moskvaflodens strand framförde Pussy Riot en punkbön till Jungfru Maria om att stoppa Putin. De sjöng ”Jungfru Maria, fördriv Putin, Guds moder, ta bort Putin.”
Musikaliskt vågar jag inte ha en mening om Pussy Riots med konstaterar att trion med sina toner vågade utmana såväl den världsliga makten som kyrkan och synliggöra banden mellan dessa maktcentra. Valet av en kyrka och av just Frälsakatedralen ska ses som symboliskt. Kyrkans föregångare, den ursprungliga Frälsarkatedralen sprängdes under Stalin-tiden. Sedan dess har politiker sökt legitimitet genom kontakter med Rysk-ortodoxa Kyrkan. Pussy Riots budskap må ha uppfattats som stötande men yttrandefriheten behöver som störst skydd när budskapet inte delas av makten. Fader Kirill brännmärkte deras framträdande som ”hädelse” men sa även att han ville visa barmhärtighet mot kvinnorna genom att förlåta dem. Men Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekhina och Yekaterina Samutsevich greps och har varit häktade i månader. Den unga sångerskan Nadezhda Tolokonnikova höll ett försvarstal som uppges ha imponerat inne i rättsalen men nu har Chamovnitjeskij-domstolen meddelat sitt utslag, två års fängelse. Pussy Riot fälldes för ”huliganism”. Att Putins pressekreterare redan innan kvinnorna greps fördömde deras framförande i Frälsarkatedralen och talade om ”nödvändiga konsekvenser” andades försök till politisk påverkan av rättsväsendet. Amnesty har redan deklarerat att trion är samvetsfångar såväl som att kampen för deras frigivning kommer att fortsätta. Alltfler har också kommit att engagerat sig för Pussy Riot. Men domen mot kvinnorna i Pussy Riot ska även sättas in i ett större sammanhang. Redan tidigare har vi sett hur statens kontroll över media tilltagit samtidigt som social media växer. Alltfler ryssar vill ändra den inslagna vägen samtidigt som Putin vare sig som premiärminister eller som återinstallerad president vidtagit nödvändiga demokratiska förändringar för att bekämpa korruptionen.
Ryssland har som anslutarstat till Europakonventionen förbundit sig sig att erkänna Europadomstolens obligatoriska jurisdiktion. Men Ryssland tillhör samtidigt de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen. Vi socialdemokrater har länge pekat på det demokratiska underskottet i Ryssland. Något som har framgått i samband med de två senaste valen. Samtidigt som detta förhållande vidimeras av valobservatörer och oberoende analytiker liksom av tusentals demonstranter saknar vi en beskrivning från Sveriges regering till riksdagen beträffande Rysslands konstitutionella utveckling. Utrikesminister Carl Bildt har gång på gång förbigått möjligheten att lämna en samlad analys av den auktoritära statsordning till riksdagen. Sveriges regering har heller inte gjort någon samanhållen bedömning av Rysslands utveckling, Det hade såväl varit fullt möjligt som rimligt att göra en ingående analys av utvecklingen av Ryssland också inom EU. Dagens Rysslands står ofta i strid med Europakonventionen och andra internationella åtaganden och konventioner samtidigt som EU alltför ofta framstår som splittrat i förhållande till Kreml.
Socialdemokraterna är bekymrade över att EU inte har kunnat genomföra anslutningen till Europakonventionen enligt vad som följer av Lissabonfördraget. Vi vet att Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen och har en unik kontrollfunktion tack vare Europadomstolen. Kompletterande initiativ bör identifieras för att kunna understödja genomförandet av EU:s anslutning till konventionen. Sveriges regering kan föra en dialog om detta med ordförandelandet i Europarådets ministerkommitté såväl som i EU-kretsen men även tydligt vid bilaterala samtal med Storbritanniens Premiärminster David Cameron. Den som idag inom EU främst sätter käppar i hjulet. Att idag försvaga Europas instrument till skydd för mänskliga rättigheter vore helt fel signal. Om domen mot Pussy Riot leder till en bredare debatt om Ryssland men även blad ryssar vore det välkommet.
Att Ryssland och Sverige för all överskådlig framtid kommer att förbli grannar borde ha lett till att aktiviteter redovisats av regeringen. När Rysslands politik ofta här upplevs som oförutsägbar borde det leda till att organisationer i det svenska och ryska samhället ges förutsättningar till kontakter av den svenska regeringen. Men så har inte varit fallet. Möjligheterna att samla in pengar i Ryssland är mycket begränsade. Samtidigt som det ryska civilsamhället har utvecklas har frivilligorganisationernas arbete kommit att försvåras. Under juli godkände Duman dessutom en lag som försvårar för de organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet. Enligt Kreml är själva syftet att stoppa utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter. Till skillnad från detta beslut så lagrar sig sedan år lagförslag till stöd för kvinnors rättigheter på hög i Duman. Varje samhälle behöver kritiker så också det ryska. De tre unga kvinnorna i Pussy Riots förtjänar omvärlden stöd för att få fortsätta framföra kritiska budskap även när tonerna träffar Rysk-ortodoxa kyrkan och makten i Kreml.
Carina Hägg (S), riksdagsledamot, ledamot i Utrikesutsskottet och Europarådet
 
 
Läs nu artikeln nedan.

Bodil Ceballos - Regeringens nyttiga missfoster

0 kommentarer
HÄR SER VI WALLENBERGS LILLA HEROINLANGARE BODIL CEBALLOS. ETT MISSFOSTER SOM SÄLJER SIN SJÄL TILL FASCIST-PEDOFILERNA "REGERINGEN" FÖR ATT GYNNA WALLENBERGS BUSINESS OCH LJUGA FÖR SVENSKA FOLKET... DET GAMLA VANLIGA HJÄRNTVÄTTERIET SOM SVERIGES PEDOFIL-REGERING SYSSLAT MED I 60 ÅR VIA SIN MUTADE OCH KONTROLLERADE MEDIA.Putin kan inte ens garantera det mest grundläggande för en demokrati

PUSSY RIOT Domen mot de tre medlemmarna i punkbandet Pussy Riot har uppmärksammats i hela världen och den eld som myndigheterna tror att de kan släcka genom domen kanske istället bara är början på ett allt starkare motstånd från befolkningen.
 I praktiken är domen ett sätt att genom praxis ta bort ta bort en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, dvs yttrandefriheten.
Under rättegången som startade den 30 juli och pågick i åtta dagar avslog domaren merparten av de krav som försvaret framställde om att kalla vittnen vilket gör att rättsprocessens opartiskhet måste ifrågasättas. Fallet väcker också frågor om kyrkans roll i en modern sekulär stat. Pussy Riot är dock inte den enda uppmärksammade domen i Ryssland under ”Putin-eran”. Det är uppenbart att Ryssland inte kan garantera de mest grundläggande förutsättningarna för en demokrati – dvs. domstolars oberoende – så det vi ser är en mycket allvarlig situation.
Att betrakta Rysslands resa först från diktatur till demokrati och nu till detta ogreppbara som är på väg mot något som återigen liknar diktatur är onekligen fascinerande, men inte i positiv mening.
Vi ser ett Ryssland som försöker framstå som en modern demokratisk stat. Samma ”moderna ” Ryssland lägger in sitt veto mot tuffare sanktioner mot Syrien och mot vapenembargo trots omvärldens ifrågasättanden. Men det är inte bara Rysslands utrikespolitik som förvånar. Allra mest förvånar deras inrikespolitik och hur lättvindigt de ser på mänskliga rättigheter och på befolkningens väl och ve. Det mest bestående intryck jag fick när jag besökte Ryssland och dess institutioner för några år sedan var att det den ryska ledningen fruktar allra mest är den egna befolkningen. Att det är så bekräftar domen mot Pussy Riot. Den handlar om att statuera exempel.
Det är djupt oroande att se hur det demokratiska utrymmet hos vår dominerande granne i Öst minskar. Domen mot de unga kvinnorna i Pussy Riot är en tydlig signal till alla som är kritiska till regimen. Den visar hur ryska myndigheters handlingsutrymme beskurits och hur Putin aktivt ingriper i rättsväsendet. Den ryska presidenten föregick gripandet av de unga kvinnorna när han fördömde aktionen och sa att den måste få ”nödvändiga konsekvenser”.
Såväl oppositionella, som civila organisationer och kulturarbetare vittnar om rädslan att uttrycka sin mening. Staten skaffar sig kontroll över media, journalister mördas och oberoende journalister vittnar om hot, trakasserier och rena attacker. Frivilligorganisationernas handlingsutrymme är också hotat. Det ryska parlamentet, duman, godkände i juli en lag som kommer att försvåra arbetet för de organisationer som har internationellt stöd. Enligt Kreml är syftet är att stoppa ”utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter”.
Det är bra att fördömanden kommit från både utrikesminister Carl Bildt, som också uttalat att åtalen och domen är politiskt motiverade, och från EU:s ”utrikesminister” Cathrine Ashton, som menar att straffet är oproportionerligt i förhållande till gärningen, och det är ju det minsta man kan säga. Men också andra länder och människorättsorganisationer har protesterat kraftigt. Amnesty International och andra MR-organisationer har tvingats föra ytterligare tre samvetsfångar till sina listor.
Nu ser jag framför mig att vi i riksdagens grupp för mänskliga rättigheter nästa gång vi träffas kommer att uppmana alla riksdagsledamöter att skriva under ännu ett vädjandebrev ställt till de ryska myndigheterna. Denna gång om Pussy Riot. Vädjandebrev skickar vi till regeringar, domstolar och andra myndigheter världen över när människor fängslas pga sin politiska uppfattning, alt. för att ha uttryckt den, eller riskerar dödsstraff.
Det är viktigt att vi i riksdagen i alla lägen står upp för de mänskliga rättigheterna, oavsett var kränkningarna inträffar, och försöker påverka med de medel som står till vårt förfogande. Det leder till många brev från riksdagens ledamöter till makthavare runtom i världen.

Bodil Ceballos, Utrikespolitisk talesperson (MP), medlem i riksdagens grupp för Mänskliga Rättigheter 

SVERIGES PEDOFIL-REGERING HAR ANLITAT HUNDRATALS PARASITER SOM BODIL CEBALLOS VILKA HAR TILL UPPGIFT ATT MÖRKA DEN SVENSKA REGERINGENS BROTT GENOM ATT SKRIVA PROPAGANDA MOT ANDRA LÄNDER.

LÄS ARTIKELN NEDAN OM MASSMÖRDAREN CARL BILDT.