Göran Pinocchio Lambertz ljuger igen!

0 kommentarer

Knutbyfallet – Fortfarande olöst mordfall

0 kommentarerPOLISMYNDIGHETEN - CENSUR - SOVJET - CCCP - KRITIK - DEMOKRATI - YTTRANDEFRIHET

0 kommentarer

Sveriges regering och polis registrerar och hämnas på besvärliga journalister

0 kommentarer
SVERIGES REGERING ÄR EN TVÄTTÄKTA FASCISTISK REGERINGGodtyckligt. Nyhetsbyrån Siren begärde ut två pass­foton i journalistiskt syfte: Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län och Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Polisen gjorde olika bedömningar i de två fallen. Foto: Roger Vikström  
Godtyckligt. Nyhetsbyrån Siren begärde ut två pass­foton i journalistiskt syfte: Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län och Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Polisen gjorde olika bedömningar i de två fallen. Foto: Roger Vikström

Låt inte polisen leka publicister

Tvärstopp sedan 2004 - inte ens Reinfeldts passfoto lämnas ut
Fram till 2004 var fotografier i pass- och körkortsregistren i princip offentliga handlingar. Undantag gällde endast där det "av särskild anledning" kunde antas att den enskilde eller någon närstående skulle lida men om bilden lämnades ut. 2004 ändrades bestämmelsen så att sekretess gäller "om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men". Regeringen hävdade att enskildas "krav på trygghet" vägde tyngre än offentlighetsprincipen och hävdade till och med att det var troligt att den fria debatten skulle stärkas om enskilda kunde uttala sig utan risk för att deras bild skulle publiceras i "hotfulla" sammanhang. Sedan dess har det blivit tvärstopp för den som vill få ut bilder med stöd av offentlighetsprincipen. Det finns till och med exempel där man vägrat lämna ut statsminister Fredrik Reinfeldts passbild.

Källa: Tidningsutgivarna/Siren
Kritiskt granskande journalister straffas med kalla handen av rikspolisstyrelsen, skriver Matti Larsson och Per Hultengård.
Okritiska jour­nalister får ta del av allmänna handlingar. Men de som inte är tillräckligt hovsamma får nobben. Det konstaterar Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna som testat hur sekretess­reglerna för passbilder fungerar i praktiken. I juli 2004 infördes nya sekretessregler för bilder i pass- och körkortsregister med ett så kallat omvänt skaderekvisit. Det betyder att pass- och körkortsbilder inte får lämnas ut annat än om det kan bevisas att den som är på bilden eller någon närstående inte lider men. Syftet med lagändringen angavs vara omsorg om den enskildes integritet.

Hur denna inskränkning av offentlig­hetenfungerar i praktiken har nu undersökts av Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna.

Den 18 januari 2012 begärde Sirens chefredaktör Matti Larsson med stöd av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) en kopia på passbilden av Chris Heister, lands­hövding i Stockholms län. Syftet angavs vara jour­nalistiskt. Nyhetsbyrån utlovade ett devot hyllnings­porträtt, fritt från kritiska kommentarer eller omdömen. Chris Heister förutsågs bli både "glad och smickrad" över det okritiska personporträttet. Två veckor senare lämnade rikspolisstyrelsen ut en kopia av pass­bilden.
Samtidigt begärde nyhetsbyrån ut en kopia på passbilden av Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland. Också i detta fall angavs ett journalistiskt syfte, i detta fall en kritisk och närgången granskning av Bäckströms betydelse för den så kal­lade Göteborgsandan, som skulle kunna leda till att hans heder och vandel skulle kunna komma att ifråga­sättas.

Med stöd i bestämmelserna i offentlighets- och sekretess­lagen meddelade riks­polisstyrelsen här ett avslag. "Med hänsyn till vad Matti Larsson har uppgett om sig och syftet med sin begäran, finner riks­polisstyrelsen att det inte står klart att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Passfotografiet omfattas därför av sekretess."

Slutsatsen är glasklar. Okritiska journalister får vad de vill ha, kritiskt granskande straffas med kalla handen.

Det spelar egentligen ingen roll att avslaget i sig är fånigt. En lands­hövding är en extremt offentlig person. Det finns hundratals foto­grafier på Lars Bäckström på internet, flera av dem kan laddas ner som gratis pressbilder på läns­styrelsens egen hemsida.

Det viktiga är att detta är en ordning som är ovärdig en demokrati med långa traditioner av en grundlagsstadgad offentlighetsprincip. Det är inte godtagbart att en myndighet ska göra antaganden och värderingar om publiceringars eventuella konsekvenser och sedan låta dessa gissningar ligga till grund för beslut om allmänna handlingar skall lämnas ut eller ej.

Vi kommer nu därför att göra en formell framställan till justitiedepartementet om att göra en översyn av pass- och körkortssekretessen.


MATTI LARSSON
Matti Larsson är chef­redaktör för Nyhets­byrån Siren.

PER HULTENGÅRD
Per Hulten­gård är chefsjurist för Tidnings­utgivarna.

http://www.siren.se/website1/1.0.1.0/135/1/

SVENSK POLIS ANVÄNDER SIG AV FÖRBJUDEN AMMUNITION

0 kommentarer

 
Efter provskjutningar i ballistisk tvål, syns skillnaderna tydligt. Den nya ammunitionen river upp ett större sår och stannar kvar i kroppen.Polisens förbjudna kula

Polisens nya ammunition anses vara så inhuman att den är förbjuden i krig. Den är konstruerad så att den vecklar ut sig när den träffar sitt mål och åsamkar större skada än den ammunition polisen använde tidigare. Ändå är Rikspolisstyrelsens främsta argument att den nya ammunitionen minskar riskerna och skadorna.
Den nya ammunitionen som finns i polisens tjänstevapen sedan 1 november i år är förbjuden att användas i krig. Det står i en deklaration skriven i Haag för 100 år sedan, och den gäller än. Men eftersom deklarationen inte omfattar polisens användningsområde är det fritt fram.

- Att polisen använder den medför en risk för att den kan spridas till militären. Det vore mycket olyckligt eftersom förbudet ändå haft en stoppande effekt av staters utveckling och produktion av ny och alltmer skadebringande ammunition, säger Anna Körlof, jurist och forskare i folkrätt på Försvarshögskolan..
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt förordade i sitt remissvar till Rikspolisstyrelsen att man borde förankra beslutet politiskt innan det genomfördes, något som Rikspolisstyrelsen valde att bortse ifrån.


Vi har inte frågat någon om råd för att fatta detta beslut. Det här är beslutet ligger på en så detaljerad nivå att vi fattar det själva, säger rikspolischefen Sten Hekscher.

Ammunitionen ska utredas
Men efter att det kontroversiella beslutet fattats bad justitieminister Thomas Bodström Rikspolisstyrelsen om att undersöka om det inte finns någon annan ammunition, någon som inte är förbjuden i krig.

- Vi har fått ett informellt uppdrag att titta på olika saker och kommer att svara Bodström någon gång efter nyår, säger Sten Hekscher som tror att det är osannolikt att utredningen leder till att man drar tillbaka den nya ammunitionen.

Rikspolisstyrelsens argument för att byta ammunition är att den nya minskar risken för att personer i närheten av skottlossning ska träffas av en kula som går igenom en kropp eller ett föremål. Något sådant misstag har dock aldrig inträffat i Sverige. Ett annat argument är att rikoschettskadorna minskar med den nya ammunitionen. Istället ökar man risken för svårare skador och dödlig utgång för den som träffas.

- När man laborerar med saker som i sig är farliga finns det alltid risker. Ammunition är farligt, den är ju till för att skada, säger Sten Hekscher.

Provskjutning visade skillnad
För att få en uppfattning om konsekvenserna av kulbytet, lät vi vapenkännaren Lars-Kristian Bergh provskjuta polisens tidigare ammunition, Norma säkerhetspatron, och den nya ammunitionen Speers Gold Dot i ballistisk tvål. Skillnaderna mellan kulorna kan studeras på bilden ovan. Den gamla kulan går rakt igenom tvålen och river upp en smal linje. Den nya kulan expanderar vid träffytan och fäller ut sig som ett paraply, med konsekvensen att den river upp ett större hål och stannar kvar i tvålen.

För att ta reda på hur skillnaden ser ut när kulorna istället träffar en människokropp, bad vi läkaren Wolfgang Giebe på Solna rättsläkarstation, titta på kulavtrycken i tvålen. Han menar att skillnaden kan bli betydelsefull när kulan passerar ett större blodkärl, en nerv eller något annat livsviktigt organ.

- I extrema fall kan skillnaden vara att personen överlever med den gamla kulan, men dör med den nya, säger han.

Risker för skador och dödlig utgång ökar
När Bengt Ilbäck var på väg in i bilen, som stod parkerad i ett garage, dök det plötsligt upp en man klädd i lång rock och mössa som slet upp bildörren och sköt Ilbäck i sidan. Det visade sig att mannen var polis och att han skjutit fel person. Läkaren Ulrik Lindforss, som var den person som tog emot skottskadan, vill inte spekulera i vilka skador Ilbäck hade kunnat få om han skjutits med den nya ammunitionen, men han säger att skadorna troligen varit större och att risken för dödlig utgång hade ökat.

- Som läkare anser jag att man ska se humant på det här. Att skaffa ammunition med hög energi, som ökar risken för inre blödningar, för invaliditet, för död, är naturligtvis motbjudande, säger han.

GP:s Peter Linné säger att tortyr och hot frambringar sanningen - Domare Anna Lantz och åklagare Carl-Henrik Andersson begår övergrepp i rättssak och olaga hot mot barn som vittnar i rättegång

3 kommentarer
Läs (nedan) "journalist" Peter Linnés artikel kring ett misshandelsfall i Göteborg. Både domaren Anna Lantz (som enligt lag måste vara opartisk) och åklagaren Carl-Henrik Andersson hotar vittnet som är ett 15-årigt barn. Brottet rådman Anna Lantz och åklagare Carl-Henrik Andersson begår kallas ÖVERGREPP I RÄTTSSAK!


Pojkarna, i mörka huvjackor, bland domstolsfolk, åklagare och advokater.

Rättegången tog dramatisk vändning

Det har blivit en dramatisk eftermiddag i rätten när nu åklagaren försöker få en 15-åring att krackelera och slutligen berätta den sanna historien.
I förhör hade 15-åringen berättat ganska frimodigt om sparkar och slag mot en skyddslös Cedvander i botten på fontänen. Inför rätten tog han tillbaka uppgifterna - precis som alla hans kamrater tidigare gjort. Då tog rådmannen Anna Lantz till orda:

- Du talar under ed, lämnar du oriktiga uppgifter är det ett allvarligt brott som du får ta ansvaret för, som du får obehag av. Det kan bli polisutredning, rättegång och ett strängt straff för dig, sa Anna Lantz.

Kammaråklagare Carl-Henrik Andersson bredde på med orden:
- Det blir värre för dig snart när jag läser vidare ur förhören. Detta är bara början.

Den lille 15-åringen hade kommit till tingsrätten ensam, utan föräldrar eller anan anhörig. Rådmannen beordrade tio minuters paus och uppmanade 15-åringen att ringa till sin pappa.

- Be honom komma direkt, du är i en svår situation, förklarade Anna Lantz.

Det är uppenbart att åklagarsidan nu försöker få någon av de tidigare misstänkta, numera vittnena, att krackelera. Ingen släkting till 15-åringen kunde dock komma på kort varsel, så Anna Lantz beslutade några minuter över 14 att skjuta upp förhöret med honom till nästa vecka. I stället fortsätter förhandlingen nu med andra, tidigare medmisstänkta, vittnen.
Peter Linné


SVERIGES KRIMINELLA REGERING SKAPAR KRIG, SÄLJER VAPEN OCH MUTAR (BISTÅND) SIG TILL MÖRKLÄGGNING

2 kommentarer

HORUNGARNA (SVENSK MEDIA) SOM MUTAS MED 500 MILJONERS PRESSTÖD FRÅN REGERINGEN SKRIVER ALDRIG SANNINGEN!

 

Regeringen agerar inte trots ökat asyltryck

Publicerat: 2012-08-23 kl 12:45 , Ekot
Antalet asylsökande överstiger just nu Migrationsverkets beredskap med 7 000 personer och man tror på en fortsatt ökning på grund av situationen i Syrien.
Men migrationsminister Tobias Billström (M) tycker inte regeringen kan göra något åt situationen kortsiktigt för att hjälpa kommunerna och Migrationsverket.
– De asylsökande syrier som kommer till Sverige ska självklart tas hand om på bästa sätt men det är väldigt viktigt att förstå att när man får 1 000 personer i veckan som kommer till ett land så kommer inte de normala systemet att fungera och då måste man titta långsiktigt med att rigga om, säger migrationsminister Tobias Billström.

Migrationsverket har beredskap för 30 000 asylsökande men just nu finns det över 37 000 personer som söker asyl i Sverige. Och det är svårt för kommunerna och Migrationsverket att klara av det nuvarande trycket. I och med det ökade antalet asylsökande, många från Syrien, så flyttar Migrationsverket om personal och tar in extra-personal på helgerna, för att arbeta med registreringarna av asylsökande.

– Vi behöver ju tillgång till bostäder och vi är ju ute och söker med ljus och lykta lokalt. Vi letar både efter temporära boenden och mer permanenta. Det vi har störst behov av det är att hitta bostäder så att vi också klarar familjer som kommer, säger Caroline Henjered som är verksamhetschef på Migrationsverket.

Migrationsverket räknar med att 6 000 asylsökande syrier ska anlända till Sverige i år och att det kommer att öka till 11 000 under 2013. För att hantera situationen har Migrationsverket bett om att få 500-600 miljoner mer per år under tre år vilket regeringen nu ska ta hänsyn till när budgeten överlämnas till Riksdagen om några veckor.

– Det viktiga för mig är att man gör en prognos som sträcker sig en bra bit in i tiden för att det här är ju ett fenomen grundat på den situationen som vi har i Syrien med en mycket snabbt eskalerande situation mot inbördeskrig, säger Tobias Billström.

Mimi Billing

 


 

Sveriges Radio - "En resningsdomstol skulle öka rättssäkerheten"

0 kommentarer

"En resningsdomstol skulle öka rättssäkerheten"

(publicerades 2012-08-23) , Ekot 
Sverige behöver en resningsdomstol som kan pröva resningsansökningar från alla som anser sig ha blivit felaktigt dömda, det menar moderata riksdagsledamöter. På Svenska Dagbladets debattsida avfärdar de kraven på en speciell granskningskommission i fallet med Thomas Quick.
Quick, eller Sture Bergwall som han nu heter, har erkänt och dömts för åtta mord, men sedan tagit tillbaka erkännandena och hittills friats i tre fall.
Och Andreas Norlén, en av författarna till artikeln, poängterar att han inte är den första som blir felaktigt dömd.
– Sådana här misstag förekommer och då gäller det att de prövas och granskas på ett oberoende och rättssäkert sätt. Det sker naturligtvis en god prövning av resningsansökningar redan i dag. Men vi menar att det här vore ett steg mot att förebygga, effektivisera och göra prövningen än mer oberoende av de tidigare prövningarna, säger Andreas Norlén.
Tanken med den föreslagna oberoende resningsdomstolen är alltså att den självständigt ska pröva alla resningsansökningar från alla som anser sig vara oskyldigt dömda.
De moderata riksdagsledamöterna skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en domstol som fokuserar på just resningsansökningar skulle öka rättssäkerheten och gynna alla, i stället för att lägga fokus på enskilda fall i form av kommissioner.
– Fördelarna med att samla alla resningsansökningar i en domstol i stället för som det nu är på flera olika håll är att man får en samlad kompetens. Man kan samla personer där med en gedigen erfarenhet av domstolsarbete och som har förmågan att se igenom alla de många ansökningar som kommer in, för att se var det har begåtts allvarliga misstag, säger Andreas Norlén.
– Vi reagerar mot de här kraven på en speciell Quick-kommission. Vi menar att de har ett drag av populism över sig och att i stället för att fokusera enbart på det här fallet så menar vi att man borde ta ett bredare grepp, säger Andreas Norlén.

Jenny Pettersson

 

Kommentarer

4 Kommentarer


Sveriges Radio begår grova brott (censur)

Sveriges Radio är finansierat med svenska folkets pengar, under tvång och hot. SR får INTE styra eller kräva vad folket får säga/skriva eller inte. det tillhör diktaturer och bananrepubliker. SR var snabba med att radera min kommentar som INTE innehöll något annat än korrekta uppgifter om svenska statens brottslighet. Sveriges tjänstemän är världens sämsta och obildade. Oftast brottslingar och parasiter som inbillar sig att dom står över folket och är folkets chefer. Tjänstemän förstår ej och vill ej förstå att dom är FOLKETS TJÄNARE!

SKÄMS PÅ ER NI LANDSFÖRRÄDARE VID SVERIGES RADIO SOM EJ FÖRSTÅR ATT NI ALDRIG ENS FÅR KOMMA PÅ TANKEN ATT CENSURERA SVENSKA FOLKETS TANKAR OCH ÅSIKTER!
Corru,
2012-08-23 11:21

Sveriges bluffmyndigheter!

JO, JK, BEO, Högsta dumstolen, Kammarrätten, Regeringsrätten och alla andra myndigheter är ren och skär bluff. Dessa landsförrädare vilka är verksamma i dessa myndigheter har order utav Regeringen att mörka regeringens brott mot svenska folket. Det är ingen ren tillfällighet att landsförrädaren Göran Lambertz så desperat försöker att svärta ned Thomas Quick genom att påstå att öppen vägbom är ett BEVIS att TQ mördat. Hur mycket av riktig bevisning har denne brottsling, Göran Lambergtz, nonchalerat och avvisat då Lambertz satt som Justitiekansler?

Nu går Lambertz ut med ett så billigt och futtigt "bevis" som "en öppen vägbom". Göran Lambertz var den brottsling som räddade den dömde pedofilen, Leif Thorsson, så att Thorsson kunde behålla sitt jobb vid Högsta dumstolen. SKAMLIGT OCH GROVT BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ATT DÖMD BROTTSLING DÖMER ENSKILDA!
Corru,
2012-08-23 11:16

ANSVARIGA SKALL ÅTALAS OCH FÄNGSLAS!

Det som behövs i denna rå-diktatur där fascist-pedofiler har makten är att alla åklagare, poliser, domare och nämndemän, samt ansvariga ministrar skall åtalas och fängslas för brott dom begått mot enskilda vilka dömts felaktigt eller oskyldigt. Samt skall offrens familjemedlemmar ha skadestånd. Pengarna skall tas från tjänstemännen som begått brotten.

Regeringen och rikskriminalpolisen skall INTE, som i fallet Växjö vapenhärva, skicka sin lönnmördare Kjell Stigsson Bornerheim (19470716-1495) för att mörda journalist som avslöjade polisens vapenhandel till gäng och Thomas Bodströms mörkläggning av detta.

Det saknas kapacitet att hantera domstolsprocesserna

Regeringen borde väl då först se till att de befintliga domstolarna klarar av att hantera alla brottsanmälninar som faktiskt borde gått vidare till en domstolprocess men som på grund av en bristande kapacitet aldrig kommer så långt.

SV:Ett mycket Ruttet Rättssystem

Instämmer- det sorgliga är att många inte har insett det.
Tänk bara att de dyraste advokaterna, "tar" de värsta skurkarna! Mål som tar längst tid att klara upp! Det är ett mycket inte bara dåligt, utan också dyrt system vi har.

Ett mycket Ruttet Rättssystem

Vi kan inte fortsätta att lappa.
Vi har ett genomruttet korrumperat rättssystem.
Det visar detta fall, Assange och Läkaren vid Astrid Lindgrensjukhuset, bara för att ta några exempel.
Rätta till hela systemet nu - i enlighet med folkrätten såsom i Schweiz och Tyskland.
Rättsvidrighetsmotståndare,
2012-08-23 07:56

Polis Mikael Uhlin dömd för tjänstefel - Jagade motorcykel och vägrade lyda polischefs order

0 kommentarer
Polis Mikael Uhlin, 1972-02-21, vägrade att följa sitt befäls order om att avbryta jakten på motorcykeln

Nu är han dömd utav Växjö tingsrätt för tjänstefel. Mikael Uhlin - Polis - Växjö - Dom - B 3621-09 .Augusti 2009 i Växjö. .  


Nedan kan Ni läsa nyheter från 2008 om att Polismyndigheten skall sluta att jaga motorcyklar.

Polisen jagar inte längre fortkörande mc

Publicerat av Sveriges Radio: fredag 09 maj 2008.
Polisen har slutat att jaga mc-förare som kör för fort, eftersom riskerna för andra trafikanter bedöms vara så stor i de höga farter jakterna sker, och eftersom fortkörning oftast bara ger böter.
Bengt Svensson, som är trafikhandläggare på Rikspolisstyrelsen säger till Göteborgs-Posten, att justitieombudsmannen, JO, i praktiken har förbjudit polisen att jaga fortkörande motorcyklister av dessa anledningar. Samtidigt gör mc-förarnas hjälmvisir och att motorcyklar saknar främre registreringsskylt att det är så gott som omöjligt att identifiera fortkörare med fartkameror.


 .
I videon ser Ni en annan idiot som blivit polis. (Om videon inte fungerar kan Ni se filmen här). Kred till Peter G.

Vad är då ditt sämsta Claes Borgström din jävla korrupta stats-hora?

0 kommentarer
Horungen Claes "fyllot" Borgström säger att han känner sig kränkt av kritiken mot honom kring hans "försvar" av Thomas Quick. Men Claes Borgström din lilla horunge, har du eller Quick fått sitta i fängelse/psykvården i 20 år?


Claes Borgström: "Kritiken är djupt kränkande"

Publicerat: 2012-08-21 , Ekot

Advokat Claes Borgström håller fast vid att han gjorde sitt yttersta som försvarare åt Thomas Quick. Den senaste tidens kritik har tagit honom hårt. "Den är djupt kränkande," säger han i en intervju.
Claes Borgström har i princip inte kommenterat kritiken mot honom som tog fart i samband med journalisten Hannes Råstams tv-dokumentär om Thomas Quick (numera Sture Bergwall) för ett par år sedan. I samband med Råstams aktuella bok har kritiken blivit ännu hårdare och det har framförts krav på allt från att Borgström ska uteslutas ur Advokatsamfundet till att han dömas till fängelse.

– Efter boken har jag fått utstå ännu fler kränkande beskyllningar som att jag visste att han var oskyldig, att jag bara ville tjäna pengar och att jag lierade mig med åklagaren. För mig som har ett starkt förhållningssätt till advokatetik är det smärtsamt, säger Claes Borgström.

– Kritiken är orättfärdig. Jag utförde mitt uppdrag som försvarare som alla andra advokater skulle ha gjort.
Claes Borgström understryker att han hela tiden måste utgå från Bergwalls erkännande och hans instruktioner som följde av det.

– Man kan inte arbeta i strid med en klients instruktioner. Jag har fått kritik för att jag inte överklagade domarna, men det är ju snurrigt. När Bergwall erkänt var det inte rättsligt möjligt att överklaga.
I Råstams bok påstås också att Thomas Quick under vallningar på utpekade brottsplatser och i förhör var starkt påverkad av mediciner - drogad.

– Det är naturligtvis kränkande att påstå att jag skulle tillåtit förhör om han var så drogad att han knappt visste vad han pratade om, säger Claes Borgström.
Du upplevde aldrig att han var nerdrogad?

– Nej, men under vallningarna förekom att han fick kraftiga ångestattacker och då fick han ångestdämpande mediciner på platsen. Det är naturligtvis otänkbart att domstolen skulle acceptera att någon var "hög som en julgran". Det går inte till så i svensk domstol.

Hur fan skall advokat Claes Borgström kunna se ifall någon är drogad när han själv är aspackad?TV4 - Göran Lambertz - Jan Guillou - Thomas Quick - Leif GW Persson

0 kommentarer
Brottslingen/pedofilhjälparen Göran Lambertz försöker desperat att mörka regeringens, domstolarnas, åklagarens och polisens brott kring dom falska utredningarna/domarna mot Thomas Quick.

Göran Lambertz är den kriminella statsanställda landsförrädare som hjälpte den dömde pedofilen Leif Thorsson att återfå sitt skamliga jobb (justitieråd vid Högsta domstolen) efter det att brottslingen Thorsson dömts för att ha köpt sex av tonårspojke.

Lambertz har under 12 år varit chef på bluffmyndigheten JK där han gjort allt för att mörka brott regeringen begått mot Sveriges folk. Lamberts sitter nu i pedofilen Thorssons knä i Högsta dumstolen.

Fallet Thomas Quick är skamligt för Sveriges regering för att fallet visar på hur kriminella svenska åklagare och poliser är. Det bevisar även att svenska domare och nämndemän är korrupta pga att dom godtyckligt tar emot åklagarens/polisens utredningar och har ej någon kritisk syn på bevisningen som presenteras av utredarna.

Jan Guillou är väldigt snäll mot Göran Lambertz i TV-programmet pga att dom båda är vänner. Där har TV4 gjort ett stort misstag, men även Jan Guillou vilken skulle avstått att framträda i TV4.

Göran Lambertz begår mycket grova brott mot Sture Bergwall/Thomas Quick genom att som statstjänsteman/domare påstå att Bergwall/Quick är skyldig till brott han blivit friad från. Lambertz agerar bödel och samtidigt får Bergwall/Quick ingen chans att försvara sig mot Göran Lambertz desperata påhopp på Bergwall/Quick.

Leif GW Persson fullkomligt slaktar den korrupte domaren Göran Lambertz.

BANANREPUBLIK – SVERIGE – REGERINGEN – DIKTATUR – REINFELDT – WALLENBERG

0 kommentarer

Sven-Erik Alhem din kriminella horunge – Ingen vinner på att prövas i svenskt korrupt och smutsigt rättsväsende

0 kommentarer
MÅNGA KRIMINELLA STATS-HORUNGAR POPPAR UPP I SVENSK MEDIA OCH LJUGER

Brottslingen (Sven-Erik Alhem) som arbetade för barnmördarna Ian och Lucas Lundin vid Lundin Oil/Petroleum påstår att Julian Assange har något att vinna om han kommer till Sverige som ägs av fascist-pedofiler, och låter sig utsättas för en korrupt och illegal domstolsprövning.
Läs horungens artikel nedan.Sven-Erik Alhem om Julian Assange:

Assange skulle vinna på att åka till Sverige och försvara sig

Publicerad 16 augusti, 2012
Om Julian Assange hade valt att försvara sig mot misstankarna om bland annat våldtäkt inom det svenska rättssystemet istället för att vara på flykt, hade förundersökningen sedan länge varit avslutad med en alltigenom rättvis utgång. Istället finns det nu bara förlorare i ”the everlasting Assangecase”.

Vore det inte för den allvarstyngda bakgrunden kunde den närmast katt-och-råtta-liknande händelseutveckling som äger rum inför världsmedia i Julian Assangeärendet te sig aningen parodisk. Som ett försök till drift med den svenska rättsapparaten, som trots ett påstått snabbt och effektivt överlämnandeförfarande mellan staterna i EU enligt den Europeiska Arresteringsordern  ännu inte lyckats ”ta hem” Assange till Sverige för att i första hand förhöra honom ingående rörande bland annat misstänkt våldtäkt.
Plötsligt har det blivit storpolitiskt gräl också. Sverige är som stat upprörd över Eucadors sätt att ”lura” det svenska rättsväsendet på Assange genom att nu ha beviljat honom asyl och sedan åtskilliga veckor ha låtit honom vara inneboende på den Eucadorianska ambassaden i London. Lite djärvt tänkte jag: blir det trots att formella förutsättningar saknas så att det plötsligt även trollas fram diplomatstatus för honom? Så att han skulle kunna ta sig till Eucador.

Ärendet berör emellertid inte bara Julian Assange utan också i högsta grad två målsägande i Sverige som har ett högst berättigat intresse av att utredningen kan färdigställas inom rimlig tid. Tidsfaktorn är av synnerlig vikt i nästan alla brottsutredningssammanhang. Sen rättvisa kan vara lika med ingen rättvisa alls eller i alla fall en betydligt försämrad rättvisa.
Vad jag nu sagt gäller inte bara för målsägandesidan utan också för den som är misstänkt. För Assange personligen tillkommer därutöver att han riskerar förlora i goodwill genom att – som många uppfattar saken – söka förhala utredningen. Den grund han angett för att till varje pris söka undvika att hamna i Sverige vare sig frivilligt eller genom ett tvångsförfarande – risken att bli vidareutlämnad till USA från Sverige – framstår alltmer som konstruerad. Det finns många hinder för en sådan utlämning, bland annat enligt Europakonventionen. Därtill kommer att det råder minst lika goda förutsättningar för USA att begära Assange utlämnad från England, vilket de inte gjort under den långa tid han vistats där. Det går heller inte att komma ifrån att den världsomfattande mediala bevakningen av vidareutlämningsfrågan utgör en garanti för Assange att en vidareutlämning från Sverige inte kommer att ske, även om Assange må misstro vad UD:s presschef försäkrande har uttalat i denna fråga.

Redan under domstolsförhandlingarna i första instans i London uttalade jag att om jag vore i Assange´s kläder skulle jag omedelbart bege mig till Sverige för att se till att utredningen kunde färdigställas och rättvisa skipas. (Minns att jag sade ”If I were in Mr Assange`s clothes” och att ordföranden tillrättavisade mig ”in his shoes” var det korrekta uttrycket i England).
Jag har nämligen alltid hävdat att det inte är en god idé om man anser sig vara oskyldigt anklagad för brott att söka fly bort från misstanken. Det är nästan alltid bättre att ta tjuren vid hornen och att försvara sig inom rättssystemet och att alltså låta förundersökningen ha sin gång.

Hade Assange följt mitt råd i London som nådde honom på åhörarplats i domstolen hade förundersökningen i Sverige sedan länge varit avslutad med en alltigenom rättvis utgång, känner jag mig övertygad om. Nu har i stället Assange under lång tid varit på flykt. Var ska flykten sluta? I Eucador med outredda kvarvarande misstankar svävande i fritt i luften?

För mig känns det som om det bara finns förlorare i ”the everlasting Assangecase”.

Sven-Erik Alhem, ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund och samhällsdebattör samt tidigare överåklagare. Bloggar på www.svenerikalhem.se


Här kan Ni läsa mer om brottslingen Sven-Erik Alhem:
http://corruptio.bloggsida.se/diverse/fd-aklagare-sven-erik-alhem-en-brottsling-som-arbetar-for-lundin-oil

Carina Hägg (S) - Regeringens nyttiga missfoster som driver propaganda mot Ryssland för att Sveriges fascist-pedofil-regering skall se fin ut

0 kommentarerNu måste Carl Bildt sluta blunda för Putins kränkningar av sitt eget folk

Publicerad 17 augusti, 2012
PUSSY RIOT Alltfler har kommit att engagerat sig för Pussy Riot. Men domen mot kvinnorna ska även sättas in i ett större sammanhang. Ryssland tillhör de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen.
I den imponerande Frälsarkatedralen vid Moskvaflodens strand framförde Pussy Riot en punkbön till Jungfru Maria om att stoppa Putin. De sjöng ”Jungfru Maria, fördriv Putin, Guds moder, ta bort Putin.”
Musikaliskt vågar jag inte ha en mening om Pussy Riots med konstaterar att trion med sina toner vågade utmana såväl den världsliga makten som kyrkan och synliggöra banden mellan dessa maktcentra. Valet av en kyrka och av just Frälsakatedralen ska ses som symboliskt. Kyrkans föregångare, den ursprungliga Frälsarkatedralen sprängdes under Stalin-tiden. Sedan dess har politiker sökt legitimitet genom kontakter med Rysk-ortodoxa Kyrkan. Pussy Riots budskap må ha uppfattats som stötande men yttrandefriheten behöver som störst skydd när budskapet inte delas av makten. Fader Kirill brännmärkte deras framträdande som ”hädelse” men sa även att han ville visa barmhärtighet mot kvinnorna genom att förlåta dem. Men Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekhina och Yekaterina Samutsevich greps och har varit häktade i månader. Den unga sångerskan Nadezhda Tolokonnikova höll ett försvarstal som uppges ha imponerat inne i rättsalen men nu har Chamovnitjeskij-domstolen meddelat sitt utslag, två års fängelse. Pussy Riot fälldes för ”huliganism”. Att Putins pressekreterare redan innan kvinnorna greps fördömde deras framförande i Frälsarkatedralen och talade om ”nödvändiga konsekvenser” andades försök till politisk påverkan av rättsväsendet. Amnesty har redan deklarerat att trion är samvetsfångar såväl som att kampen för deras frigivning kommer att fortsätta. Alltfler har också kommit att engagerat sig för Pussy Riot. Men domen mot kvinnorna i Pussy Riot ska även sättas in i ett större sammanhang. Redan tidigare har vi sett hur statens kontroll över media tilltagit samtidigt som social media växer. Alltfler ryssar vill ändra den inslagna vägen samtidigt som Putin vare sig som premiärminister eller som återinstallerad president vidtagit nödvändiga demokratiska förändringar för att bekämpa korruptionen.
Ryssland har som anslutarstat till Europakonventionen förbundit sig sig att erkänna Europadomstolens obligatoriska jurisdiktion. Men Ryssland tillhör samtidigt de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen. Vi socialdemokrater har länge pekat på det demokratiska underskottet i Ryssland. Något som har framgått i samband med de två senaste valen. Samtidigt som detta förhållande vidimeras av valobservatörer och oberoende analytiker liksom av tusentals demonstranter saknar vi en beskrivning från Sveriges regering till riksdagen beträffande Rysslands konstitutionella utveckling. Utrikesminister Carl Bildt har gång på gång förbigått möjligheten att lämna en samlad analys av den auktoritära statsordning till riksdagen. Sveriges regering har heller inte gjort någon samanhållen bedömning av Rysslands utveckling, Det hade såväl varit fullt möjligt som rimligt att göra en ingående analys av utvecklingen av Ryssland också inom EU. Dagens Rysslands står ofta i strid med Europakonventionen och andra internationella åtaganden och konventioner samtidigt som EU alltför ofta framstår som splittrat i förhållande till Kreml.
Socialdemokraterna är bekymrade över att EU inte har kunnat genomföra anslutningen till Europakonventionen enligt vad som följer av Lissabonfördraget. Vi vet att Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen och har en unik kontrollfunktion tack vare Europadomstolen. Kompletterande initiativ bör identifieras för att kunna understödja genomförandet av EU:s anslutning till konventionen. Sveriges regering kan föra en dialog om detta med ordförandelandet i Europarådets ministerkommitté såväl som i EU-kretsen men även tydligt vid bilaterala samtal med Storbritanniens Premiärminster David Cameron. Den som idag inom EU främst sätter käppar i hjulet. Att idag försvaga Europas instrument till skydd för mänskliga rättigheter vore helt fel signal. Om domen mot Pussy Riot leder till en bredare debatt om Ryssland men även blad ryssar vore det välkommet.
Att Ryssland och Sverige för all överskådlig framtid kommer att förbli grannar borde ha lett till att aktiviteter redovisats av regeringen. När Rysslands politik ofta här upplevs som oförutsägbar borde det leda till att organisationer i det svenska och ryska samhället ges förutsättningar till kontakter av den svenska regeringen. Men så har inte varit fallet. Möjligheterna att samla in pengar i Ryssland är mycket begränsade. Samtidigt som det ryska civilsamhället har utvecklas har frivilligorganisationernas arbete kommit att försvåras. Under juli godkände Duman dessutom en lag som försvårar för de organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet. Enligt Kreml är själva syftet att stoppa utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter. Till skillnad från detta beslut så lagrar sig sedan år lagförslag till stöd för kvinnors rättigheter på hög i Duman. Varje samhälle behöver kritiker så också det ryska. De tre unga kvinnorna i Pussy Riots förtjänar omvärlden stöd för att få fortsätta framföra kritiska budskap även när tonerna träffar Rysk-ortodoxa kyrkan och makten i Kreml.
Carina Hägg (S), riksdagsledamot, ledamot i Utrikesutsskottet och Europarådet
 
 
Läs nu artikeln nedan.

Bodil Ceballos - Regeringens nyttiga missfoster

0 kommentarer
HÄR SER VI WALLENBERGS LILLA HEROINLANGARE BODIL CEBALLOS. ETT MISSFOSTER SOM SÄLJER SIN SJÄL TILL FASCIST-PEDOFILERNA "REGERINGEN" FÖR ATT GYNNA WALLENBERGS BUSINESS OCH LJUGA FÖR SVENSKA FOLKET... DET GAMLA VANLIGA HJÄRNTVÄTTERIET SOM SVERIGES PEDOFIL-REGERING SYSSLAT MED I 60 ÅR VIA SIN MUTADE OCH KONTROLLERADE MEDIA.Putin kan inte ens garantera det mest grundläggande för en demokrati

PUSSY RIOT Domen mot de tre medlemmarna i punkbandet Pussy Riot har uppmärksammats i hela världen och den eld som myndigheterna tror att de kan släcka genom domen kanske istället bara är början på ett allt starkare motstånd från befolkningen.
 I praktiken är domen ett sätt att genom praxis ta bort ta bort en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, dvs yttrandefriheten.
Under rättegången som startade den 30 juli och pågick i åtta dagar avslog domaren merparten av de krav som försvaret framställde om att kalla vittnen vilket gör att rättsprocessens opartiskhet måste ifrågasättas. Fallet väcker också frågor om kyrkans roll i en modern sekulär stat. Pussy Riot är dock inte den enda uppmärksammade domen i Ryssland under ”Putin-eran”. Det är uppenbart att Ryssland inte kan garantera de mest grundläggande förutsättningarna för en demokrati – dvs. domstolars oberoende – så det vi ser är en mycket allvarlig situation.
Att betrakta Rysslands resa först från diktatur till demokrati och nu till detta ogreppbara som är på väg mot något som återigen liknar diktatur är onekligen fascinerande, men inte i positiv mening.
Vi ser ett Ryssland som försöker framstå som en modern demokratisk stat. Samma ”moderna ” Ryssland lägger in sitt veto mot tuffare sanktioner mot Syrien och mot vapenembargo trots omvärldens ifrågasättanden. Men det är inte bara Rysslands utrikespolitik som förvånar. Allra mest förvånar deras inrikespolitik och hur lättvindigt de ser på mänskliga rättigheter och på befolkningens väl och ve. Det mest bestående intryck jag fick när jag besökte Ryssland och dess institutioner för några år sedan var att det den ryska ledningen fruktar allra mest är den egna befolkningen. Att det är så bekräftar domen mot Pussy Riot. Den handlar om att statuera exempel.
Det är djupt oroande att se hur det demokratiska utrymmet hos vår dominerande granne i Öst minskar. Domen mot de unga kvinnorna i Pussy Riot är en tydlig signal till alla som är kritiska till regimen. Den visar hur ryska myndigheters handlingsutrymme beskurits och hur Putin aktivt ingriper i rättsväsendet. Den ryska presidenten föregick gripandet av de unga kvinnorna när han fördömde aktionen och sa att den måste få ”nödvändiga konsekvenser”.
Såväl oppositionella, som civila organisationer och kulturarbetare vittnar om rädslan att uttrycka sin mening. Staten skaffar sig kontroll över media, journalister mördas och oberoende journalister vittnar om hot, trakasserier och rena attacker. Frivilligorganisationernas handlingsutrymme är också hotat. Det ryska parlamentet, duman, godkände i juli en lag som kommer att försvåra arbetet för de organisationer som har internationellt stöd. Enligt Kreml är syftet är att stoppa ”utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter”.
Det är bra att fördömanden kommit från både utrikesminister Carl Bildt, som också uttalat att åtalen och domen är politiskt motiverade, och från EU:s ”utrikesminister” Cathrine Ashton, som menar att straffet är oproportionerligt i förhållande till gärningen, och det är ju det minsta man kan säga. Men också andra länder och människorättsorganisationer har protesterat kraftigt. Amnesty International och andra MR-organisationer har tvingats föra ytterligare tre samvetsfångar till sina listor.
Nu ser jag framför mig att vi i riksdagens grupp för mänskliga rättigheter nästa gång vi träffas kommer att uppmana alla riksdagsledamöter att skriva under ännu ett vädjandebrev ställt till de ryska myndigheterna. Denna gång om Pussy Riot. Vädjandebrev skickar vi till regeringar, domstolar och andra myndigheter världen över när människor fängslas pga sin politiska uppfattning, alt. för att ha uttryckt den, eller riskerar dödsstraff.
Det är viktigt att vi i riksdagen i alla lägen står upp för de mänskliga rättigheterna, oavsett var kränkningarna inträffar, och försöker påverka med de medel som står till vårt förfogande. Det leder till många brev från riksdagens ledamöter till makthavare runtom i världen.

Bodil Ceballos, Utrikespolitisk talesperson (MP), medlem i riksdagens grupp för Mänskliga Rättigheter 

SVERIGES PEDOFIL-REGERING HAR ANLITAT HUNDRATALS PARASITER SOM BODIL CEBALLOS VILKA HAR TILL UPPGIFT ATT MÖRKA DEN SVENSKA REGERINGENS BROTT GENOM ATT SKRIVA PROPAGANDA MOT ANDRA LÄNDER.

LÄS ARTIKELN NEDAN OM MASSMÖRDAREN CARL BILDT.

Karin Olsson & Oisin Cantwell - Two Swedish media-whores working for the fascist-pedophile government in Stockholm

1 kommentarer

 

After this, Julian Assange has very few friends left in Sweden

Assange's flight from Sweden, a decent democracy, into the arms of Ecuador's megalomanic president is incomprehensible
  •  
UK - London - Supporters of Julian Assange outside the Ecuador Embassy
Supporters of Julian Assange gather outside the Ecuadorian embassy in London. Photograph: Mike Kemp/Corbis
Julian Assange's circus has pulled off another breathtaking stunt: he has won political asylum in Ecuador. Assange's flight from Sweden, a decent democracy with a largely excellent justice system, takes ever more absurd forms. After the decision of Ecuador's foreign minister, Ricardo Patiño, the Swedish Twitterverse filled with mocking jokes.
Assange has few fans left here. On the contrary, his unholy alliance with Ecuador's political leadership casts a shadow over what was, despite everything, his real achievement: to reveal shattering news through the revolutionary medium of WikiLeaks.
Patiño praised Assange as a fighter for free expression, and explained that they had to protect his human rights. But Ecuador is a country with a dreadful record when it comes to freedom of expression and of the press. Inconvenient journalists are put on trial. Private media companies may not operate freely.
President Rafael Correa is patently unable to tolerate any truths that he does not own. Reporters Without Borders has strongly and often criticised the way that media freedoms are limited in Ecuador. Assange is a plaything for the president's megalomania.
Most of the women in Sweden who dare to report experiences of sexual assault to the police, despite the exposure that this brings, will find that the case is dropped because it is her word against his, and the other evidence is slight or non-existent. That is quite probably what would happen in this case, if Assange only dared come to Sweden for questioning. There is no reason to believe the fantastic conspiracy theories which say that the women's accusations are just a way to get at Assange.
The press chief of the Swedish foreign ministry said on Thursday that the fear of Ecuador's foreign minister that Assange would be sent on to the US by the Swedes, and even be executed, are utterly groundless. Both Swedish law and Sweden's obligations under the European convention on human rights mean Assange could not be extradited to the US if he were wanted for a crime which might lead to the death penalty.
There is a Swedish extradition treaty with the US, but the process of extradition is long and very complicated. So far there is not even a charge against Assange in the US, which would be the first step in the process. We don't even know that the American justice system wants to try Assange.
Ironically enough, it would probably be easier for the Americans to get Assange from England, since the two countries are much closer to each other in many ways. But it's been a very long time since Assange did anything sensible.

Karin Olsson


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Oisín Cantwell

oisin.cantwell@aftonbladet.se 
Publicerad: 2012-08-16 

Assange visade sig vara ett fegt kräk

Mannen som blev världsberömd för sin kamp för yttrandefrihet bosätter sig hellre i ett land där oberoende tv-stationer stängs och kritiska journalister fängslas än låter sig förhöras av svensk polis.
Julian Assange, internetgenerationens Mick Jagger, visade sig vara ett fegt kräk.
Det finns ingen anledning att längre förvånas över någonting beträffande alla bisarra turer i cirkusen kring Assange.
Jag var själv på plats i London under en av rättegångarna om överlämning till Stockholm och hörde Wikileaksgrundaren och dennes hord av brännvinsadvokater hojta om Sverige som ett feminismens Saudiarabien, en juridikens bananrepublik och gud vet vad.

Att en populistisk sydamerikansk president börjar yra om hemliga rättegångar och dödsstraff är således inte märkligare än att Bianca Jagger blandar ihop misstankar om sexbrott med yttrandefrihet och högljutt kräver att Assange ska få fri lejd ut ur ambassaden där han sedan ett par månader sover på en luftmadrass.
Det är lätt att glömma att den vithårige foliehatten och hans medarbetare för bara några år sedan låg bakom avslöjanden av betydande vikt.
Amerikanska piloter som roade sig med att skjuta ihjäl civila från en helikopter i Irak, fjortonåriga fåraherdar som burades in på Guantanamo. Bevisen för omfattande korruption i Tunisien, ett avklädande av en regim som anses vara en viktig faktor bakom den arabiska våren.
Assange åkte världen runt och höll föredrag om att korrupta regeringar och företag inte längre kunde känna sig säkra: tv, radio och tidningar köade för att intervjua honom.

Denne man hoppas kunna fly till Ecuador, ett land där president Raphael Correa fängslar journalister, stänger tv-stationer på löpande band och hotar kritiska röster med skadeståndskrav på mångmiljonbelopp. Ett land som enligt reportrar utan gränsers pressfrihetsbarometer hamnar på 104:e plats av 179 undersökta länder.
En förlorad heder är uppenbarligen inte ett för högt pris att betala för att slippa förhöras om sexbrott i Sverige.
Vad hade hänt om Assange i stället haft ryggrad nog att sätta sig på ett flyg till Stockholm? Förhör, givetvis. Att utredningen efter det hade slängts i papperskorgen förefaller inte otroligt. Med tanke på att åklagare lagt ner och tagit upp den tycks bevisläget inte vara optimalt.

Att regeringen godkänner ett utlämnande till USA, vilket han fruktar, är osannolikt.
Skadan för Sveriges internationella diplomatiska anseende skulle bli för stor.
Sanningen är att Julian Assange snackar skit om skälen till att slippa den svenska rättvisan. Han har visat sig vara en helt annan människa än den heroiske kämpe för yttrandefrihet han utger sig för att vara.
Möjligen är det så att han inte har kunnat hantera sin världsberömmelse, att den förvandlade honom till en konspirationsteoretiker av ett slag som lika gärna kunde ägna dagarna åt att grubbla över varför Barack Obama vägrar att erkänna varför Elvis lever som att fundera på hur han ska ta sig till Ecuador.
Dessvärre tyder dock allt på att herr Assange bara är en feg skitstövel.

Carina Moberg – Socialdemokratiska Landsförrädarpartiet – Barnmördare – Vapenhandlare – Tjuvar - Heroinlangare

0 kommentarer
EN SOCIALDEMOKRATISK VAPENLANGARE ÄR DÖD...

NU ÄR DET FEST!!!
Seeya in September...

2 kommentarer


LÄS http://www.infowars.se/ & http://www.undermattan.blog.com/ UNDER TIDEN!


SVT (Sveriges Television) förlorade äganderätt-tvist till film i YouTube mot corruptio-journalist... IGEN!!!

1 kommentarer
ÄT MIN SKIT SVT & EVA HAMILTON ERA JÄVLA TJUVAR!