Bodil Ceballos - Regeringens nyttiga missfoster

HÄR SER VI WALLENBERGS LILLA HEROINLANGARE BODIL CEBALLOS. ETT MISSFOSTER SOM SÄLJER SIN SJÄL TILL FASCIST-PEDOFILERNA "REGERINGEN" FÖR ATT GYNNA WALLENBERGS BUSINESS OCH LJUGA FÖR SVENSKA FOLKET... DET GAMLA VANLIGA HJÄRNTVÄTTERIET SOM SVERIGES PEDOFIL-REGERING SYSSLAT MED I 60 ÅR VIA SIN MUTADE OCH KONTROLLERADE MEDIA.Putin kan inte ens garantera det mest grundläggande för en demokrati

PUSSY RIOT Domen mot de tre medlemmarna i punkbandet Pussy Riot har uppmärksammats i hela världen och den eld som myndigheterna tror att de kan släcka genom domen kanske istället bara är början på ett allt starkare motstånd från befolkningen.
 I praktiken är domen ett sätt att genom praxis ta bort ta bort en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, dvs yttrandefriheten.
Under rättegången som startade den 30 juli och pågick i åtta dagar avslog domaren merparten av de krav som försvaret framställde om att kalla vittnen vilket gör att rättsprocessens opartiskhet måste ifrågasättas. Fallet väcker också frågor om kyrkans roll i en modern sekulär stat. Pussy Riot är dock inte den enda uppmärksammade domen i Ryssland under ”Putin-eran”. Det är uppenbart att Ryssland inte kan garantera de mest grundläggande förutsättningarna för en demokrati – dvs. domstolars oberoende – så det vi ser är en mycket allvarlig situation.
Att betrakta Rysslands resa först från diktatur till demokrati och nu till detta ogreppbara som är på väg mot något som återigen liknar diktatur är onekligen fascinerande, men inte i positiv mening.
Vi ser ett Ryssland som försöker framstå som en modern demokratisk stat. Samma ”moderna ” Ryssland lägger in sitt veto mot tuffare sanktioner mot Syrien och mot vapenembargo trots omvärldens ifrågasättanden. Men det är inte bara Rysslands utrikespolitik som förvånar. Allra mest förvånar deras inrikespolitik och hur lättvindigt de ser på mänskliga rättigheter och på befolkningens väl och ve. Det mest bestående intryck jag fick när jag besökte Ryssland och dess institutioner för några år sedan var att det den ryska ledningen fruktar allra mest är den egna befolkningen. Att det är så bekräftar domen mot Pussy Riot. Den handlar om att statuera exempel.
Det är djupt oroande att se hur det demokratiska utrymmet hos vår dominerande granne i Öst minskar. Domen mot de unga kvinnorna i Pussy Riot är en tydlig signal till alla som är kritiska till regimen. Den visar hur ryska myndigheters handlingsutrymme beskurits och hur Putin aktivt ingriper i rättsväsendet. Den ryska presidenten föregick gripandet av de unga kvinnorna när han fördömde aktionen och sa att den måste få ”nödvändiga konsekvenser”.
Såväl oppositionella, som civila organisationer och kulturarbetare vittnar om rädslan att uttrycka sin mening. Staten skaffar sig kontroll över media, journalister mördas och oberoende journalister vittnar om hot, trakasserier och rena attacker. Frivilligorganisationernas handlingsutrymme är också hotat. Det ryska parlamentet, duman, godkände i juli en lag som kommer att försvåra arbetet för de organisationer som har internationellt stöd. Enligt Kreml är syftet är att stoppa ”utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter”.
Det är bra att fördömanden kommit från både utrikesminister Carl Bildt, som också uttalat att åtalen och domen är politiskt motiverade, och från EU:s ”utrikesminister” Cathrine Ashton, som menar att straffet är oproportionerligt i förhållande till gärningen, och det är ju det minsta man kan säga. Men också andra länder och människorättsorganisationer har protesterat kraftigt. Amnesty International och andra MR-organisationer har tvingats föra ytterligare tre samvetsfångar till sina listor.
Nu ser jag framför mig att vi i riksdagens grupp för mänskliga rättigheter nästa gång vi träffas kommer att uppmana alla riksdagsledamöter att skriva under ännu ett vädjandebrev ställt till de ryska myndigheterna. Denna gång om Pussy Riot. Vädjandebrev skickar vi till regeringar, domstolar och andra myndigheter världen över när människor fängslas pga sin politiska uppfattning, alt. för att ha uttryckt den, eller riskerar dödsstraff.
Det är viktigt att vi i riksdagen i alla lägen står upp för de mänskliga rättigheterna, oavsett var kränkningarna inträffar, och försöker påverka med de medel som står till vårt förfogande. Det leder till många brev från riksdagens ledamöter till makthavare runtom i världen.

Bodil Ceballos, Utrikespolitisk talesperson (MP), medlem i riksdagens grupp för Mänskliga Rättigheter 

SVERIGES PEDOFIL-REGERING HAR ANLITAT HUNDRATALS PARASITER SOM BODIL CEBALLOS VILKA HAR TILL UPPGIFT ATT MÖRKA DEN SVENSKA REGERINGENS BROTT GENOM ATT SKRIVA PROPAGANDA MOT ANDRA LÄNDER.

LÄS ARTIKELN NEDAN OM MASSMÖRDAREN CARL BILDT.

0 kommentarer :: Bodil Ceballos - Regeringens nyttiga missfoster

Skicka en kommentar