Carina Hägg (S) - Regeringens nyttiga missfoster som driver propaganda mot Ryssland för att Sveriges fascist-pedofil-regering skall se fin ut
Nu måste Carl Bildt sluta blunda för Putins kränkningar av sitt eget folk

Publicerad 17 augusti, 2012
PUSSY RIOT Alltfler har kommit att engagerat sig för Pussy Riot. Men domen mot kvinnorna ska även sättas in i ett större sammanhang. Ryssland tillhör de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen.
I den imponerande Frälsarkatedralen vid Moskvaflodens strand framförde Pussy Riot en punkbön till Jungfru Maria om att stoppa Putin. De sjöng ”Jungfru Maria, fördriv Putin, Guds moder, ta bort Putin.”
Musikaliskt vågar jag inte ha en mening om Pussy Riots med konstaterar att trion med sina toner vågade utmana såväl den världsliga makten som kyrkan och synliggöra banden mellan dessa maktcentra. Valet av en kyrka och av just Frälsakatedralen ska ses som symboliskt. Kyrkans föregångare, den ursprungliga Frälsarkatedralen sprängdes under Stalin-tiden. Sedan dess har politiker sökt legitimitet genom kontakter med Rysk-ortodoxa Kyrkan. Pussy Riots budskap må ha uppfattats som stötande men yttrandefriheten behöver som störst skydd när budskapet inte delas av makten. Fader Kirill brännmärkte deras framträdande som ”hädelse” men sa även att han ville visa barmhärtighet mot kvinnorna genom att förlåta dem. Men Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekhina och Yekaterina Samutsevich greps och har varit häktade i månader. Den unga sångerskan Nadezhda Tolokonnikova höll ett försvarstal som uppges ha imponerat inne i rättsalen men nu har Chamovnitjeskij-domstolen meddelat sitt utslag, två års fängelse. Pussy Riot fälldes för ”huliganism”. Att Putins pressekreterare redan innan kvinnorna greps fördömde deras framförande i Frälsarkatedralen och talade om ”nödvändiga konsekvenser” andades försök till politisk påverkan av rättsväsendet. Amnesty har redan deklarerat att trion är samvetsfångar såväl som att kampen för deras frigivning kommer att fortsätta. Alltfler har också kommit att engagerat sig för Pussy Riot. Men domen mot kvinnorna i Pussy Riot ska även sättas in i ett större sammanhang. Redan tidigare har vi sett hur statens kontroll över media tilltagit samtidigt som social media växer. Alltfler ryssar vill ändra den inslagna vägen samtidigt som Putin vare sig som premiärminister eller som återinstallerad president vidtagit nödvändiga demokratiska förändringar för att bekämpa korruptionen.
Ryssland har som anslutarstat till Europakonventionen förbundit sig sig att erkänna Europadomstolens obligatoriska jurisdiktion. Men Ryssland tillhör samtidigt de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen. Vi socialdemokrater har länge pekat på det demokratiska underskottet i Ryssland. Något som har framgått i samband med de två senaste valen. Samtidigt som detta förhållande vidimeras av valobservatörer och oberoende analytiker liksom av tusentals demonstranter saknar vi en beskrivning från Sveriges regering till riksdagen beträffande Rysslands konstitutionella utveckling. Utrikesminister Carl Bildt har gång på gång förbigått möjligheten att lämna en samlad analys av den auktoritära statsordning till riksdagen. Sveriges regering har heller inte gjort någon samanhållen bedömning av Rysslands utveckling, Det hade såväl varit fullt möjligt som rimligt att göra en ingående analys av utvecklingen av Ryssland också inom EU. Dagens Rysslands står ofta i strid med Europakonventionen och andra internationella åtaganden och konventioner samtidigt som EU alltför ofta framstår som splittrat i förhållande till Kreml.
Socialdemokraterna är bekymrade över att EU inte har kunnat genomföra anslutningen till Europakonventionen enligt vad som följer av Lissabonfördraget. Vi vet att Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen och har en unik kontrollfunktion tack vare Europadomstolen. Kompletterande initiativ bör identifieras för att kunna understödja genomförandet av EU:s anslutning till konventionen. Sveriges regering kan föra en dialog om detta med ordförandelandet i Europarådets ministerkommitté såväl som i EU-kretsen men även tydligt vid bilaterala samtal med Storbritanniens Premiärminster David Cameron. Den som idag inom EU främst sätter käppar i hjulet. Att idag försvaga Europas instrument till skydd för mänskliga rättigheter vore helt fel signal. Om domen mot Pussy Riot leder till en bredare debatt om Ryssland men även blad ryssar vore det välkommet.
Att Ryssland och Sverige för all överskådlig framtid kommer att förbli grannar borde ha lett till att aktiviteter redovisats av regeringen. När Rysslands politik ofta här upplevs som oförutsägbar borde det leda till att organisationer i det svenska och ryska samhället ges förutsättningar till kontakter av den svenska regeringen. Men så har inte varit fallet. Möjligheterna att samla in pengar i Ryssland är mycket begränsade. Samtidigt som det ryska civilsamhället har utvecklas har frivilligorganisationernas arbete kommit att försvåras. Under juli godkände Duman dessutom en lag som försvårar för de organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet. Enligt Kreml är själva syftet att stoppa utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter. Till skillnad från detta beslut så lagrar sig sedan år lagförslag till stöd för kvinnors rättigheter på hög i Duman. Varje samhälle behöver kritiker så också det ryska. De tre unga kvinnorna i Pussy Riots förtjänar omvärlden stöd för att få fortsätta framföra kritiska budskap även när tonerna träffar Rysk-ortodoxa kyrkan och makten i Kreml.
Carina Hägg (S), riksdagsledamot, ledamot i Utrikesutsskottet och Europarådet
 
 
Läs nu artikeln nedan.

0 kommentarer :: Carina Hägg (S) - Regeringens nyttiga missfoster som driver propaganda mot Ryssland för att Sveriges fascist-pedofil-regering skall se fin ut

Skicka en kommentar