SVERIGES KRIMINELLA REGERING SKAPAR KRIG, SÄLJER VAPEN OCH MUTAR (BISTÅND) SIG TILL MÖRKLÄGGNING

HORUNGARNA (SVENSK MEDIA) SOM MUTAS MED 500 MILJONERS PRESSTÖD FRÅN REGERINGEN SKRIVER ALDRIG SANNINGEN!

 

Regeringen agerar inte trots ökat asyltryck

Publicerat: 2012-08-23 kl 12:45 , Ekot
Antalet asylsökande överstiger just nu Migrationsverkets beredskap med 7 000 personer och man tror på en fortsatt ökning på grund av situationen i Syrien.
Men migrationsminister Tobias Billström (M) tycker inte regeringen kan göra något åt situationen kortsiktigt för att hjälpa kommunerna och Migrationsverket.
– De asylsökande syrier som kommer till Sverige ska självklart tas hand om på bästa sätt men det är väldigt viktigt att förstå att när man får 1 000 personer i veckan som kommer till ett land så kommer inte de normala systemet att fungera och då måste man titta långsiktigt med att rigga om, säger migrationsminister Tobias Billström.

Migrationsverket har beredskap för 30 000 asylsökande men just nu finns det över 37 000 personer som söker asyl i Sverige. Och det är svårt för kommunerna och Migrationsverket att klara av det nuvarande trycket. I och med det ökade antalet asylsökande, många från Syrien, så flyttar Migrationsverket om personal och tar in extra-personal på helgerna, för att arbeta med registreringarna av asylsökande.

– Vi behöver ju tillgång till bostäder och vi är ju ute och söker med ljus och lykta lokalt. Vi letar både efter temporära boenden och mer permanenta. Det vi har störst behov av det är att hitta bostäder så att vi också klarar familjer som kommer, säger Caroline Henjered som är verksamhetschef på Migrationsverket.

Migrationsverket räknar med att 6 000 asylsökande syrier ska anlända till Sverige i år och att det kommer att öka till 11 000 under 2013. För att hantera situationen har Migrationsverket bett om att få 500-600 miljoner mer per år under tre år vilket regeringen nu ska ta hänsyn till när budgeten överlämnas till Riksdagen om några veckor.

– Det viktiga för mig är att man gör en prognos som sträcker sig en bra bit in i tiden för att det här är ju ett fenomen grundat på den situationen som vi har i Syrien med en mycket snabbt eskalerande situation mot inbördeskrig, säger Tobias Billström.

Mimi Billing

 


 

2 kommentarer :: SVERIGES KRIMINELLA REGERING SKAPAR KRIG, SÄLJER VAPEN OCH MUTAR (BISTÅND) SIG TILL MÖRKLÄGGNING

  1. Mimmi Billing är en av flera hundra landsförrädare som anlitats av regeringen för att inte skriva som det verkligen är... att Sveriges pedofil-regering skapar krig, miljökatastrofer, kaos och flyktingströmmar.

  2. Sveriges Radio Ab (134.25.46.92) [IP Address]
    Sweden Sweden
    (Encrypted Search)
    6 Mar 2013 11:22:55
    brottslingar.blogspot.se/2012/08/sveriges-kriminella-regering-skapar.html

Skicka en kommentar