Skurk-polisen Sven Alhbin - Göteborg - Sinisa Nikolic Markovic - Vapen

1 kommentarer

Svenska polisens brottslighet med civila infiltratörer fortsätter som vanligt
Sven Alhbin är en utav många kriminella poliser vilka driver civila infiltratörer. Alhbin har varit tjallare Sinisa Nikolics chef sedan år 2000. Nikolic var en utav Göteborgs största vapenlangare och detta visste Alhbin mycket väl. Svensk polis är utan tvekan Europas största kriminella organisation vilken skapat den vapenkultur som råder i Sverige idag.

Flera poliser har direkt varit inblandade i vapenförsäljning till gäng. Sveriges regering langar vapen till diktaturer runt om i världen, och på hemmaplan langar Sveriges poliser vapen via civila infiltratörer på det mest listiga sätt.
Nedan ser Ni artikeln som bevisar att poliser Per Ottosson och Sven Alhbin var polare med vapenhandlaren Sinisa Nikolic-Markovic.


LÄS ARTIKELN NEDAN DÄR SKURKPOLISER LJUGER!Publicerad 19 januari 2012
Vapen som beslagtogs i Göteborg i juli 2011.
Vapen som beslagtogs i Göteborg i juli 2011. 

"Ohämmat inflöde av vapen"

De illegala vapnen ökar i Göteborgsregionen. Och polisen välkomnar regeringens förslag till skärpta vapenlagar. Samtidigt vill riksåklagaren se hårdare straff för vapenbrott knutna till kriminella gäng.
Att bära vapen på en allmän plats eller på en skola ska betraktas som grovt vapenbrott som ger fängelse i minst sex månader och max fyra år. Det ska också bli straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan och att oanmält föra in vapen från annat EU-land.
Det är några av de förslag till skärpt vapenlagstiftning som justitieminister Beatrice Ask presenterar i mars.

"Jätteallvarlig situation"
- Vi har en jätteallvarlig situation med ett ohämmat inflöde av illegala vapen. Därför välkomnar vi alla försök att skärpa lagstiftningen. Sedan få vi se vad förslaget innebär mer i detalj, och hur de nya reglerna kommer att kunna tillämpas i praktiken, säger Sven Alhbin, biträdande chef för länskriminalpolisen i Västra Götaland.

Under 2011 beslagtogs 163 illegala vapen i Västra Götaland, något färre än 2010 då antalet var 178.
- Antalet pistoler, revolvrar och automatvapen ökar, medan kul- och hagelvapen minskar. Det är inte stulna jaktvapen som används vid skjutningar mellan kriminella gäng. De använder vapen som förts in illegalt i landet. Vi har et jättestort fokus på vapen eftersom det är en vital beståndsdel i de kriminella gruppernas verksamhet, säger Sven Alhbin.

Vill höja minimistraffet
Han anser att en skärpning av straffet för olaga vapeninnehav är en viktig del i vapenbekämpningen, även om straffskalorna inte finns med i förslaget som läggs fram i vår.
- Den avskräckande faktorn i att bära vapen är alldeles för låg, vi vill att minimistraffet höjs från sex månader till ett år, säger Sven Alhbin.
Beatrice Ask har aviserat en ny utredning som ska titta på straffskalorna, men redan under våren kan domstolarna få ett prejudikat för när ett vapeninnehav kopplat till kriminella gäng kan betraktas som grovt.

Fick sänkt straff
På torsdagen kom beskedet att Riksåklagaren överklagar en dom från Hovrätten för Nedre Norrland mot en person i Sandviken med kopplingar till MC-miljö.
Under 2011 åtalades mannen för grovt vapenbrott. Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde mannen till 10 månaders fängelse. Men domen överklagades och hovrätten, som inte ansåg att brottet var grovt, sänkte straffet till 5 månaders fängelse.
Riksåklagaren yrkar nu att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och döma den tilltalade för grovt vapenbrott och skärpa fängelsestraffet.

"Nuvarande lagstiftning inte relevant"
Kammaråklagare Stina Lundqvist i Göteborg är en av flera åklagare som tidigare kritiserat domstolarna för att döma ut för låga straff när det gäller vapeninnehav kopplad till grov organiserad brottslighet. Hon är nöjd med dagens beslut av riksåklagaren.
- Vi välkomnar en prövning där Högsta Domstolen kan slå fast gränsdragningen mellan vapenbrott och grovt vapenbrott. Det är två viktiga led i detta, gränsdragningen och sedan en ny lagstiftning. Nuvarande vapenlagstiftning känns inte relevant i dagens samhälle, säger kammaråklagare Stina Lundqvist


http://corruptio.bloggsida.se/diverse/incest-pedofilens-son-jimmi-ahlberg-oinonens-desperata-forsok-att-stoppa-sanningen

http://corruptiosweden.blogspot.se/2011/10/aklagare-peter-larsson-ar-javig-mot.html

JO:s Lilian Wiklund och Per Christensen begår grova brott för att skydda kriminella kollegor vid BEO (Skolinspektionen)

1 kommentarer
Kriminella tjänstemän begår brott efter brott för att mörka sina tidigare kriminella handlingar - Korrupta tjänstemän hoppar in och begår brott för att dölja kollegornas brott mot enskild

Brottslingar vid BEO, Lotta Svedenstedt och Elisabeth Blyhammar Scholander begår grova brott mot barn (läs om det här) och försöker sedan att gömma sig för att svenska folket inte skall få information kring vilka dessa brottslingar är. Brottslingarna Svedenstedt och Blyhammar-Scholander går ännu längre som ett led i flera desperata och olagliga handlingar för att stoppa demokratin, yttrandefriheten och meddelarfriheten i Sverige. Svedenstedt och Blyhammar-Scholander döljer sina CV för svenska folket. Tjänstemän är offentliga personer vars skyldighet är att informera allmänheten om sig själva när enskilda begär ut handlingar kring tjänstemännen. Endast i diktaturer och i bananrepubliker vägras folket insyn i vilka som arbetar vid staten. Endast i fascist-stater får tjänstemän påstå att enskild är ett hot mot staten om enskild skall använda allmänna handling för att sedan sprida dessa till dem som vill informera sig.


Dina tjänare, Elisabeth Blyhammar-Scholander och Lotta Svedenstedt vill inte ha demokrati i Sverige. Svenska folkets rätt till full insyn nonchaleras av kriminella tjänstemän som därmed begår brott (grundlagen).
.
JO – Lilian Wiklund hjälper brottslingar att hota demokratin
Det har gått så långt nu att ännu fler kriminella tjänstemän rycker in för att hota demokratin. Lilian Wiklund är tjänsteman (folkets tjänare) vid Justitieombudsmannen. Hennes uppgift är att se till att demokratin fungerar som den ska, och att enskilda får sin rätt tillgodosedd. Wiklunds uppgift är INTE att hjälpa kriminella kollegor eller att begå brott för att skydda kriminella tjänstemän. Klicka på länken nedan och läs Lilian Wiklunds olagliga beslut och se hur Wiklund begår brott mot demokratin Sverige och det svenska folkets rättigheter.

http://www.divshare.com/direct/19673350-ab1.PDF
http://www.divshare.com/direct/19673378-f20.pdfNedan mejl är skickat idag till JO/Lilian Wiklund.

Till Lilian Wiklund,

Tjänsteman Ann-Marie Begler ljuger för JO, anledningen är att BEO vägrat lämna ut namn på den tjänsteman vid BEO pga att denne tog beslut i EGEN SAK. BEO har vägrat att följa lagen som kräver att BEO lämnar ut namn på dem tjänstemän som utgjort tjänsteutövning mot enskild.
JO/Lilian Wiklund borde kunna lagen lika bra som jag. JO har begått grova brott kring sitt illegala beslut som INTE har en enda hänvisning till lagrum som stöd för Wiklunds beslut pga att Wiklund vet att Wiklund EJ har stöd i lagen för sitt kriminella beslut.
Om anställda vid BEO ”känner sig hotade” av demokratin, och att Sverige inte är en diktatur, så borde dessa tjänstemän flytta till ett land där diktatur råder. I Sverige råder öppenhet och yttrandefrihet vilket JO borde förstå och säkra/skydda istället för att skydda kriminella kollegor vilka, precis som Lilian Wiklund, kan liknas vid organiserades brottslingar vid en diktatur-regim.
Eftersom Lilian Wiklund begått grova brott för att skydda kriminella kollegor, kommer Wiklunds beslut att bli en allmän handling, tveksamt om JO förstår vad allmän handling och demokrati innebär.
Wiklund får en chans att göra rätt, riva upp sitt olagliga beslut samt att be om ursäkt för lagbrott (korruption/tjänstefel).

/Hans-Göran Björk.
  Lilian Wiklunds man, Tom Wiklund.

 Lilian Wiklunds man vill tydligen ha lammkött.
JO:s Lilian Wiklund och Per Christensen begår grova brott för att skydda kriminella kollegor vid BEO (Skolinspektionen)

8 kommentarer
Kriminella tjänstemän begår brott efter brott för att mörka sina tidigare kriminella handlingar - Korrupta tjänstemän hoppar in och begår brott för att dölja kollegornas brott mot enskild

Brottslingar vid BEO, Lotta Svedenstedt och Elisabeth Blyhammar Scholander begår grova brott mot barn (läs om det här) och försöker sedan att gömma sig för att svenska folket inte skall få information kring vilka dessa brottslingar är. Brottslingarna Svedenstedt och Blyhammar-Scholander går ännu längre som ett led i flera desperata och olagliga handlingar för att stoppa demokratin, yttrandefriheten och meddelarfriheten i Sverige. Svedenstedt och Blyhammar-Scholander döljer sina CV för svenska folket. Tjänstemän är offentliga personer vars skyldighet är att informera allmänheten om sig själva när enskilda begär ut handlingar kring tjänstemännen. Endast i diktaturer och i bananrepubliker vägras folket insyn i vilka som arbetar vid staten. Endast i fascist-stater får tjänstemän påstå att enskild är ett hot mot staten om enskild skall använda allmänna handling för att sedan sprida dessa till dem som vill informera sig.

Dina tjänare, Elisabeth Blyhammar-Scholander och Lotta Svedenstedt vill inte ha demokrati i Sverige. Svenska folkets rätt till full insyn nonchaleras av kriminella tjänstemän som därmed begår brott (grundlagen).
.
JO – Lilian Wiklund hjälper brottslingar att hota demokratin
Det har gått så långt nu att ännu fler kriminella tjänstemän rycker in för att hota demokratin. Lilian Wiklund är tjänsteman (folkets tjänare) vid Justitieombudsmannen. Hennes uppgift är att se till att demokratin fungerar som den ska, och att enskilda får sin rätt tillgodosedd. Wiklunds uppgift är INTE att hjälpa kriminella kollegor eller att begå brott för att skydda kriminella tjänstemän. Klicka på länken nedan och läs Lilian Wiklunds olagliga beslut och se hur Wiklund begår brott mot demokratin Sverige och det svenska folkets rättigheter.

http://www.divshare.com/direct/19673350-ab1.PDF
http://www.divshare.com/direct/19673378-f20.pdfAnn-Marie Begler är en pedofil och korrupt stats-tjänsteman som begår brott för att skydda andra tjänstemanna-pedofiler vilka begår brott mot barn.
Nedan mejl är skickat idag till JO/Lilian Wiklund.

Till Lilian Wiklund,
Tjänsteman Ann-Marie Begler ljuger för JO, anledningen är att BEO vägrat lämna ut namn på den tjänsteman vid BEO pga att denne tog beslut i EGEN SAK. BEO har vägrat att följa lagen som kräver att BEO lämnar ut namn på dem tjänstemän som utgjort tjänsteutövning mot enskild.
JO/Lilian Wiklund borde kunna lagen lika bra som jag. JO har begått grova brott kring sitt illegala beslut som INTE har en enda hänvisning till lagrum som stöd för Wiklunds beslut pga att Wiklund vet att Wiklund EJ har stöd i lagen för sitt kriminella beslut.
Om anställda vid BEO ”känner sig hotade” av demokratin, och att Sverige inte är en diktatur, så borde dessa tjänstemän flytta till ett land där diktatur råder. I Sverige råder öppenhet och yttrandefrihet vilket JO borde förstå och säkra/skydda istället för att skydda kriminella kollegor vilka, precis som Lilian Wiklund, kan liknas vid organiserades brottslingar vid en diktatur-regim.
Eftersom Lilian Wiklund begått grova brott för att skydda kriminella kollegor, kommer Wiklunds beslut att bli en allmän handling, tveksamt om JO förstår vad allmän handling och demokrati innebär.
Wiklund får en chans att göra rätt, riva upp sitt olagliga beslut samt att be om ursäkt för lagbrott (korruption/tjänstefel).

/Hans-Göran Björk.Lilian Wiklunds man, Tom Wiklund.


Lilian Wiklunds man vill tydligen ha lammkött.Hälso- och sjukvårdsnämnden - Brottslingar - Bedragare - Parasiter - Horungar

0 kommentarer

HÅLL KÄFTEN KITIMBWA SABUNI

0 kommentarerDu Kitimbwa Sabuni skall bara hålla din jävla trut stängd så länge du är bror till svinet Nyamko Sabuni.

Nedan kan Ni läsa skiten som Kitimbwa Sabuni skrivit.

Vit vrede tystar diskussionen om Tintinalbumens rasism

Publicerad 25 september, 2012
TINTIN-CENSUR? Kulturhusets beslut att plocka bort Tintin från sitt barnboksbibliotek möttes av ramaskrin. I stället för att diskutera seriernas ibland rent rasistiska innehåll, hamnar vi i en uppskruvad debatt om censur – och några timmar senare är böckerna tillbaka på hyllorna. Vad vi borde prata om är den vita tyckarelitens makt över Sveriges offentliga samtal, skriver Kitimbwa Sabuni.

Dagens debatt kring Tintin är i mångt och mycket densamma som den som rasat de senaste veckorna kring Stina Wirséns barnfilm Liten och skär och alla små brokiga.
Återkommande är att Sveriges vita proffstyckare stämplar afrosvenskar som överdrivet känsliga som beklagar sig över minsta lilla när de opponerar sig mot rasistiska representationer. Men det är värt att ställa sig frågan vilken grupp i det svenska samhället som egentligen är mest ”lättkränkt”.

Den som följt den uppskruvade tonen i dagens twitterflöde eller lyssnade på Ring P1 i morse har mötts av en mur vita svenskar som rasade mot ”censuren”, apropå Kulturhuset beslut att plocka bort Tintinalbumen från sitt barnbibliotek. Det var ett beslut som stod i ett par timmar – därefter fick den kompakta vita vreden kulturhusets nya konstnärlige ledare Behrang Miri att ändra sig och ta tillbaka seriealbumen.
Tintin-hysterin har ett namn: ”white rage” – ett amerikanskt begrepp som beskriver den högst känslomässiga reaktionen hos framförallt vita män på grund av en upplevd minskning av sina egna privilegier.
Där vit vrede kliver in åker normalt det goda omdömet ut. Hög utbildning eller kulturell förfining är, som dagens reaktioner tydligt illustrerat, inget vaccin. Svenska Dagbladets kulturchef Martin Jönsson kallar Kulturhusets beslut om Tintinalbumen för ”illavarslande”.

Det är i sammanhanget värt att komma ihåg att Tintin i Kongo, det Tintin-album som debatterats mest, är en rasistisk pamflett som författaren Hergé själv ångrade. Han har uppgivit att albumet var ett beställningsjobb från den belgiska staten, som ville ingjuta det rätta förhållningssättet hos belgiska barn i relation till landets afrikanska koloni Kongo. Att plocka bort 81 år gammal rasistisk propaganda från hyllorna i ett svenskt barnbibliotek skulle alltså vara ”illavarslande”?
Tycker Martin Jönsson även att Nordisk familjeboks gamla upplagor borde stå kvar inom räckhåll för boklånande barn? Dem där vi får veta att ”I psykiskt hänseende kan negern sägas i allmänhet stå på barnets ståndpunkt”?

Som alla som jobbar på bibliotek vet gallras böcker ut hela tiden – inte på grund av censur, utan av utrymmesskäl. Men självklart väger man i bedömningen då litteraturens goda sidor mot sådana faktorer som gör den olämplig. Rasistiskt innehåll räknas kanske inte helt oväntat till det senare. Särskilt i ett bibliotek som vänder sig till barn.

Vit vrede har under dagen lyckats stoppa vad som kunnat bli en intressant diskussion om vad en förlegad rasistisk representation egentligen innebär, och hur vi ska förhålla oss till den. Kulturhuset försökte inte bränna några böcker på bål, de ville inte ens ta bort Tintin ur sitt seriebibliotek.
De ville bara inte att barn omedvetet ska låna rasistisk propaganda.
Vi får anta att den svenska tyckareliten nu gratulerar sig själv till ett gott dagsverke. Vit vrede är ett fenomen som diskuterats alldeles för lite i Sverige. DN:s ledarskribent Erik Helmersson är ett utmärkt exempel för att illustrera begreppet närmare. I helgen gick han till attack mot Afrosvenskarnas riksförbund eftersom att vi använt oss av blackface-begreppet för att beskriva Stina Wirséns film Liten skär och alla små brokiga. Blackface, som är genomgående även i Tintin i Kongo och som Helmersson så ivrigt försvarar, är mer än bara en karikerad representation av svarta. Men i brist på argument lämnar Erik Helmersson snabbt sakfrågan och sadlar om till undersökande journalist som sår tvivel om Afrosvenskarnas riksförbunds (ASR) medlemsantal.

Som journalist borde Erik Helmerson förstå att benägenheten hos hans kolleger att återkommande vända sig till ASR för kommentarer inte handlar om ifall vi har tio eller tiotusen medlemmar – utan om att afrosvenskar i det offentliga samtalet är så pass tystade som grupp att ASR är en av få röster som medierna kan vända sig till.
Afrosvenskarnas riksförbund anklagas av Erik Helmersson för att vara högljudda, när vårt enda inlägg i debatten om Stina Wirséns film är att vi svarat på en direkt fråga från SVT:s Kulturnyheter. Själv skriver Helmersson en artikel i ämnet på ledarplats i Sveriges största dagstidning. Vem är mest högludd?

Vit vrede ersätter, återigen, gott omdöme.
Även om dagens twitterhysteri kring Tintin på många sätt varit komisk är den inget att skoja om. När vit vrede sätter igång är den en mäktig kraft, och nyligen kom alltså beskedet att Kulturhuset ställer tillbaka Tintinböckerna i barnbibliotekets hyllor igen. Det är svårt att föreställa sig den press som måste legat på Behrang Miri som tog det modiga beslutet att ta bort Tintinböckerna. All heder åt honom – en tröst är i alla fall att hans och andra icke-vita svenskars ifrågasättande visar att Sveriges självbild nu långsamt håller på att justeras.

Att afrosvenskar nu protesterar mot användningen av rasistiska representationer i svensk barnlitteratur innebär att historien börjat hinna ikapp Sverige. Ledande svenska moderater försvarade apartheid till långt in på 1980-talet. Idag skryter moderaterna istället om att de ska ha varit bidragande till att apartheidsystemet föll. Om ett par decennier kanske även landets kulturkrönikörer och ledarskribenters goda omdöme kommer att återvända.
Vem vet, kanske kommer de till och med att hävda att de alltid varit emot Tintinalbumens schablonmässiga, exotiserande och rent rasistiska skildringar av icke-vita människor?
Kitimbwa Sabuni, talesperson Afrosvenskarnas riksförbund 
Du är blockerad och kan inte kommentera mer på svt.se.

Visar 10 av totalt 179 kommentarer.

 • Jag beundrar ditt arbete och ditt engagemang. Men däremot anser jag att din tolkning av rasism är ensidig.Att det finns inslag i de gamla litteraturer oavsett författare och nationalitet som inte passar i dagens moderna värld betyder inte att vi måste rensa från biblioteket/kulturhus eller censurerar de. Med samma motiv skulle vi också kunna ta bort bibel och koranen från biblioteket. De innehåller också en hel del anti feministiska och direkt kvinnofientliga budskap, men vi ska se deras historiska värde som är positiv än idag från många tusen år tillbaka och vårda dess allmänmänskliga positiva värde. De negativa budskapen (typ kvinnan ska vara tyst i församlingen) ska vi helt enkelt glömma och tillskriva de gamla tidernas patriarkat. Detta Tintins utrensning från kulturhuset är pladder på krogs nivå utan de minsta veteskapliga grunderna....
 • Den största hudfärgsrasisten i Sverige är utan tvekan Kitimbwa Sabuni. Ingen annan ser så mycket hudfärg som honom! För honom är folk sin hudfärg, sin ras, svarta och vita..
  Jag undrar hur denne man försörjer sig. Får Riksförbundet för lättkränkta verkligen så mycket pengar av staten att de kan avlöna denne dönicken på heltid?
  Jag förstår inte hur han orkar gå omkring och vara så krääääänkt dagarna i ända. Get a life!
 • Vit vrede är lika fint som svart vrede: vi lever i en demokratisk värld där alla ska ha samma värde och samma rätt till sina känslor eller hur, Kitimbwa Sabuni?
 • I det svenska "guilt by association" klimatet, borde kanske en rasistisk bror vara motiv nog för att kräva Nyamko Sabunis avgång.
 • Tacchinardi 3 minut sedan
  Efter att ha följt OS i London så måste jag ta upp rasismen som utspelades på herrarnas 100 meter och 200 meter. Det var ingen vit som stod på prispallen! Vad är meningen med att visa upp de vita som underlägsna?
 • "Om ett par decennier kanske även landets kulturkrönikörer och ledarskribenters goda omdöme kommer att återvända."
  Ja, vi ser redan hur PKfasaden krackelerar, att boken är tillbaka är ett tecken på det. Hade varit trevligt att se lite "svart vrede" som en motreaktion mot den "svarta dumhet" som Afrosvenskarnas komediförbund spyr ur sig så fort minsta möjlighet finns. Skulle skämmas ögonen ur mig om någon som Kitimbwa "representerade" mig...
 • "Om ett par decennier kanske även landets kulturkrönikörer och ledarskribenters goda omdöme kommer att återvända."
  Ja, vi ser redan hur PKfasaden krackelerar, att boken är tillbaka är ett tecken på det. Hade varit trevligt att se lite "svart vrede" som en motreaktion mot den "svarta dumhet" som Afrosvenskarnas komediförbund spyr ur sig så fort minsta möjlighet finns. Skulle skämmas ögonen ur mig om någon som Kitimbwa "representerade" mig...

CUF:s Hanna Wagenius försöker att rädda Annie Lööfs tjuv-arsle

0 kommentarer

Centerpartiet

 

 

 

Annie Lööf måste våga föra ut sin egen politik

Publicerad 24 september, 2012 
CENTERNS FRAMTID Annie Lööf har lagt grunden för att ta Centerpartiet ur krisen. Men då måste vi vässa våra egna åsikter, även om resten av Alliansen inte är med på tåget. Att bli mer liberala, inte mindre, är Centerns verkliga utmaningskriver CUF:s Hanna Wagenius.

Ett år har gått sedan Annie Lööf tillträdde som partiledare för Centern. Vad har hon egentligen gjort? Såväl oppositionsföreträdare som en och annan liberal ledarsida har redan dömt ut Lööfs chanser att lyfta partiets förtroende och opinionssiffror – senast av kritikerna är pr-mannen Paul Ronge på SVT Debatt igår.
Oftast har det varit med en närmast nostalgisk argumentation. Man längtar tillbaka till en tid då Centerpartiet bara pratade om bönder och landsbygd, och menar att Lööfs liberala profil tillintetgör chanserna att dra fler röster.
Det är inte konstigt att ledarskribenter som är rädda för att Folkpartiet ska få konkurrens eller socialdemokrater som saknar Centern i ledband försöker hävda att det var bättre förr. Men historiskt sett nådde vi som parti vårt högsta valresultat hittills när vi stod för en tydlig, liberal kritik mot det socialdemokratiska samhället.

De opinionssiffror vi har för tillfället är självklart inte bra. Men under sitt första år har Annie Lööf lagt grunden för att vända dem. Att bara byta partiledare ger sällan en automatisk och beständig uppgång i opinionen – och Centerpartiets problem var heller inte Maud Olofsson.
Problemet var otydlighet, en rädsla för att framföra minsta åsikt som inte var förankrad i hela Alliansen och brist på idéer. Annie Lööf har under sitt första år satt igång en decentraliserad riksorganisation för att kunna sprida vårt budskap i hela landet, utmanat resten av Alliansen med inbjudan till ett nystartsmöte, skapat en ny kommunikationsplan samt startat processen med att ta fram ett nytt idéprogram.

Har det gett ett omedelbart uppsving i opinionen? Nej. Men målet med Lööfs arbete måste också vara något annat än att kortsiktigt jaga procentenheter som ändå tas fram med ifrågasatt statistisk tillförlitlighet.
Därmed inte sagt att vi i ungdomsförbundet inte har krav – men de finns på det politiska planet. Vi är övertygade om att Annie Lööf är rätt ledare för Centerpartiet, men det måste vara på politiken som vi ska vinna val. Efter att ha lagt grunden för opinionsbildandet är det dags för partiet att våga mer. Väljarna måste veta vad de får mer av om de röstar på Centerpartiet i valet 2014 – även om vi inte har med resten av Alliansen på tåget.
Vi måste våga berätta om saker som gör oss arga och besvikna, även om Kristdemokraterna vill hålla fast vid en konservativ socialpolitik. Vi måste våga kämpa för de förnybara energikällorna, även om Folkpartiet helst vill se kärnkraft överallt. Vi måste våga berätta om vilka reformer vi vill genomföra på arbetsmarknadsområdet, även om Moderaterna vill sitta still i båten.

Det är bara genom att vässa och tydliggöra Centerpartiets åsikter som Centerpartiet kan överleva. Vi behöver kanalisera den frustration som många liberaler i Sverige känner över såväl integritetskränkande lagstiftning som höga skatter, och vi behöver stå på oss i regeringsförhandlingarna om dessa frågor. Vi behöver bli mer liberala, inte mindre. Det är den verkliga utmaningen för Annie Lööf det kommande året som Centerpartiets ordförande.
Hanna Wagenius, förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund

Skriv ny kommentar

Visar 13 av totalt 27 kommentarer.


 • corruptio_se 0 minut sedan
  Hanna Wagenius, skriv ned ditt namn och din titel på ett papper och torka ditt anus med pappret. När du gjort det så har du gjort ditt livs bästa verk... parasit!
 • corruptio_se 0 minut sedan
  Hanna Wagenius, blivande tjuv & parasit försöker rädda stor tjuv & parasit (Annie Lööf).
  Politikerna är tillsatta av Folkmordsmiljardärerna Wallenberg för att spela upp en teater för Sheeple så att stölderna, morden och landsförräderi ej syns.
 • corruptio_se 0 minut sedan
  Hanna Wagenius, LÄGG NER SKITEN!
  .
  Börja med porr istället, du kommer att bli mkt omtyckt av kung Carl XVI Gustaf Bernadotte :) kanske vaknar kungens morbror Edvard Sachse Coburg Gotha i graven pga din första porrulle och fortsätter vara direktör för Röda Korset :)
 • "Centerpartiets problem var heller inte Maud Olofsson". Centerpartiets problem var Maud Olofsson och nu är problemet Annie Lööf och Wagenius. Jag hörde dig i Agenda i söndags. Du borde skämmas!
 • freekarelia 5 timme sedan
  Om man vässar för mycket så försvinner hela pennan och det här inlägget av Hanna visar tydligt förvirringen inom partiet. Så sent som igår sade Annie Lööf att centern var för kärnkraft men uppenbarligen så är vare sig ungdomsförbundet eller partiet ute i bygderna med på båten. Å andra sidan så är ungdomsförbundet helt överens med Annie Lööf om socialpolitiken tvärtemot vad landsbygdens medlemmar vill. Centern är helt enkelt inte i fas med varandra även om partiet mer och mer börjar likna ett misslyckat FAS 3 projekt.
  Man kan inte vara nyliberal och samtidigt få med sig de som traditionellt röstade på centern, de väljarna låg närmare socialdemokraterna än moderaterna och därför är den nyliberala svängen som påbörjades med Maud Olofsson ett hopp rakt utför ättestupan.
  Frågan är bara, skall det bli en lång utdragen död eller en snabb och barmhärtig?
 • Det stora felet med Annie Lööf är att hon inte har någon egen politik. Hon lever kvar i sin "Barbie World". Ja, man undrar vad centerväljarna tänkte när de valde henne som partiordförande. Hennes småländska "Gnosjöanda" var ingeting annat än bara luft.

Monica Rydin från Sundbyberg - En grovt kriminell Socialdemokrat som borde sitta i fängelse

0 kommentarer

Yrkesbrottslingen Monica Rydin borde få livstids fängelse!

Vid valet 2006 plockade den socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamoten Monica Rydin bort Sverigedemokraternas röstsedlar vid vallokalen i Surahammar där hon arbetade som valsedelsutdelare. Hon dömdes av tingsrätten till 70 dagsböter för otillbörligt verkande vid röstning.

Brottslingen: Rydin, Monika Elisabet, 1950-02-23. Född som Viktorsson Monika Elisabet i Kolbäck (Västmanlands län, Västmanland). Adress: Skyttegatan 8, Surahammar.

Brottslingens man: Rydin, Nils Arne, 1946-07-04. Född i Västerås (Västmanlands län, Västmanland).


Dotter: Rydin, Cecilia Elisabet, 1971-10-08. Född i Hallstahammar (Västmanlands län, Västmanland). Adress: Köpmangatan 52, Surahammar. Sambo: Bo Anders Örjan Skytt, 1968-05-07.

Dotter: Rydin, Helena Maria Dahlgren, 1979-05-07. Född 7/5 1979 i Sura (Västmanlands län, Västmanland). Adress: Björsbovägen 7, Surahammar. Gift med: Fredric Allan Dahlgren, 1976-01-15.

Monica Rydin - Socialdemokratisk brottsling som slapp fängelse

0 kommentarer
Vid valet 2006 plockade den socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamoten Monica Rydin bort Sverigedemokraternas röstsedlar vid vallokalen i Surahammar där hon arbetade som valsedelsutdelare. Hon dömdes av tingsrätten till 70 dagsböter för otillbörligt verkande vid röstning.
Brottslingen: Rydin, Monika Elisabet, 1950-02-23. Född som Viktorsson Monika Elisabet i Kolbäck (Västmanlands län, Västmanland). Adress: Skyttegatan 8, Surahammar.

Brottslingens man: Rydin, Nils Arne, 1946-07-04. Född i Västerås (Västmanlands län, Västmanland).

Dotter: Rydin, Cecilia Elisabet, 1971-10-08. Född i Hallstahammar (Västmanlands län, Västmanland). Adress: Köpmangatan 52, Surahammar. Sambo: Bo Anders Örjan Skytt, 1968-05-07.

Dotter: Rydin, Helena Maria Dahlgren, 1979-05-07. Född 7/5 1979 i Sura (Västmanlands län, Västmanland). Adress: Björsbovägen 7, Surahammar. Gift med: Fredric Allan Dahlgren, 1976-01-15.

Viachaslau Bortnik - Ännu en dum jävla apa som arbetar för bluffen AMNESTY

0 kommentarer

Lukasjenko är ingen nallebjörn

Publicerad 23 september, 2012
Lukasjenkos regim Aldrig tidigare har en så stor del av den vitryska oppositionen suttit fängslad som inför dagens val. Sanktioner mot Lukasjenko måste nu kombineras med stöd till oberoende medier. En mer liberal europeisk visumpolicy skulle dessutom erbjuda en fristad för vitryska dissidenter, skriver Viachaslau Bortnik, människorättsaktivist och tidigare ordförande för Amnesty i Vitryssland.

En ström av brott mot mänskliga rättigheter riktade mot oppositionsanhängare och journalister i Vitryssland är inget annat än ett klumpigt försök att tysta oppositionella röster inför parlamentsvalet, rapporterar Amnesty International. Samtidigt har kraven på bojkott av dagens val vuxit. Organisationen har dokumenterat en kraftig ökning av gripanden av människor som har deltagit i fredliga demonstrationer – det handlar om kränkningar av såväl yttrandefrihet som mötesfrihet.
I onsdags fängslades ett antal vitryska journalister för att ha bevakat en demonstration där deltagarna krävde just en bojkott av det kommande parlamentsvalet. Journalisterna hölls kvar på polisstationen i några timmar, och flera av dem rapporterade sedan om att de hade blivit misshandlade i samband med gripandet. Vid samma möte fängslades fyra politiska aktivister från organisationen Zmena. En av dem dömdes till böter och de andra tre till tolv dagars fängelse för att ha deltagit i en olaglig sammankomst.

En av de fängslade aktivisterna är Paval Vinahradau vars tidigare aktivism bland annat inspirerade den svenska PR-byrån Studio Total till att i juli släppa 800 nallebjörnar med fallskärm över Vitryssland. Som ett resultat av nallebjörnsbombningen intensifierades det diplomatiska bråket mellan Vitryssland och Sverige.
Sedan 1995 har inget av de val eller folkomröstningar som hållits i Vitryssland erkänts av det internationella samfundet. Under den här tiden har det istället presenterats hundratals rapporter, studier och analyser som visar på valfusk. Tusentals kränkningar och förfalskningar har dokumenterats. Internationella valobservatörer har fått erfara alla möjliga slags metoder som den vitryska regimen använder sig av för att få önskade valresultat.
På så sätt är valet 2012 inte unikt.

Att Aleksandr Lukasjenko inte är en nallebjörn är alltså inget nytt. Den stora skillnaden från tidigare år är att det här är första gången som vitryska val hålls samtidigt som ett så stort antal politiska fångar sitter i fängelse. Dessutom har tortyr och förödmjukelser av de politiska fångarna eskalerat under den så kallade valkampanjen.
En annan viktig detalj är att det den här gången inte kommer att bli några betydande protester från oppositionen efter valet. Förtrycket från Aleksandr Lukasjenkos regim har nästan helt krossat den politiska oppositionen, som i dagsläget är oförmögen att protestera mot laglösheten på gatorna.

En del oppositionella kandidater har nu valt att inte längre kandidera i valet. De säger att det inte har skett någon positivt förändring i förutsättningarna för ett demokratiskt val i Vitryssland. Företrädare för oppositionen återfinns till exempel inte i de valkommittéer som har som uppdrag att se till att valprocessen är rättvis.
Sedan presidentvalet 2010 har en aldrig tidigare skådad försämring av situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland observerats. Myndigheterna bedriver en ihärdig kampanj av trakasserier och hot mot människorättsaktivister, opposition och civilsamhället runt om i hela landet. Det kommer dagliga rapporter om aktivister som har fängslats och advokater som blivit av med sina legitimationer efter att ha försvarat fångar. Journalister blir regelmässigt trakasserade, medier och människorättsorganisationer hotas och hindras från att göra sitt arbete.
Enligt vitryska människorättsorganisationer finns det för tillfället fjorton politiska fångar i landet, av vilka fem klassas som samvetsfångar av Amnesty International.

Det är uppenbart att dagens valresultat inte kommer erkännas av internationella valobservatörer. Det är viktigare för regimen att validera resultaten i ögonen på sina egna medborgare med följande formella argument: deltagande av oppositionen, internationell övervakning och ingen massprotest mot valresultatet.
Från Moskva lovade den ryska utrikesministern redan för en månad sedan att de kommer att ge en positiv bedömning av ”parlamentsvalet” i Vitryssland – trots att OSCE:s, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, försök att ”kompromettera” dem.

Vi kan inte förvänta oss fria val så länge Lukasjenko sitter vid makten. När det gäller det internationella samfundets roll i demokratiseringen av mitt land tror jag att EU och USA måste ha en enhetlig utrikespolitik. Politiska och ekonomiska sanktioner mot regimen behöver kombineras med tekniskt stöd till det civila samhället och oberoende medier. En liberalisering av europeisk visumpolicy för vitryssar skulle dessutom underlätta för dissidenter att fortsätta sin aktivism från andra länder.

Det är långt kvar till fria val i Vitryssland.
Viachaslau Bortnik, vitrysk människorättsaktivist och tidigare ordförande för Amnesty Belarus
Anledningen till att Viachaslau Bortnik inte längre är Amnesty Belarus ordförande är att Amnesty International 2007 bestämde sig för att lägga ner den vitryska organisationen. Lukasjenko-regimen hade gång på gång avslagit ansökningar om att ge organisationen officiell status. Eftersom det sedan 2005 finns en paragraf i den vitryska brottsbalken som förbjuder all verksamhet i en av staten icke registrerad organisation, gjorde Amnesty International bedömningen att det var bättre att stänga ner än att äventyra sina medlemmars säkerhet.


Skriv ny kommentar

Visar 7 kommentarer. 

corruptio_se 0 minut sedan
Вячаслаў Бортнік, вы адзін тупы вырадак голуба з Беларусі.
гэта быў не Лукашэнка продажы бомбы SEK 200 млн. рэжыму ў Бірме ў 1983 годзе, гэта было шведскае ўрад. Гэта не быў Лука, які атрымаў 200,000,000 рэжыму опіуму грошы ў Бірме, гэта быў сацыял-дэмакратычны ўрад Швецыі з педафіл педафіла Улафа Пальме ў галоўнай ролі. Гэта не быў Лука, які прадаў 1.100.000 мін да дыктатуры Турцыі ў 1984 годзе, якія былі размеркаваны па Курдыстан, гэта была Швецыя. Ён не быў Лука зняволеных журналістаў студзеня Guillou і Піцер Брэт, гэта было шведскае ўрад і паліцыя. Гэта не быў Лука паліцыя адкрылі агонь па дэманстрантах ў Гётэбаргу і шведскага футбольнага стадыёна, гэта была шведская паліцыя. Гэта быў не Лукашэнка паліцэйскі, які ў 1993 годзе вырашыў пачаць продажу канфіскаванага зброі ў Швецыі банды праз цяжкія грамадзянскія крымінальныя выведнікаў (Sinisa Ніколіч, Макс Вострую, Піцер Рац, Андэрс Эрыксан, Мікаэль Löfblom), там быў шведскі VÄRLDSMÄSTAR-паліцэйскі!
Гэта не Лукашэнка паліцэйскі, які мае еўрапейскі рэкорд гвалту ў сям'і, але шведскай паліцыі. Гэта быў не Лукашэнка, які зачыніў Шведскія дэмакраты "вэб-сайт у 2006 годзе, гэта было брудна шведскага ўрада.
Кьелл Stigsson BORNERHEIM НЕ БЫЛО Лукашэнка ASSASSIN без ASSASSIN ўрада Швецыі!
Вячаслаў Бортнік, вы хочаце даведацца больш Аб добры стол SANDWICH вы думаеце смачней, чым Люк?


 • corruptio_se 0 minut sedan
  Viachaslau Bortnik, det var inte Lukashenko som sålde bomber för 200 miljoner kronor till regimen i Burma 1983, det var Sveriges regering. Det var inte Luka som tog emot 200 miljoner av Burma-regimens opium-pengar, det var Sveriges Socialdemokratiska pedofil-regering med pedofilen Olof Palme i spetsen. Det var inte Luka som sålde 1,1 miljoner minor till diktaturen Turkiet 1984 vilka spreds ut över Kurdistan, det var Sverige. Det var inte Luka som fängslade journalister Jan Guillou och Peter Bratt, det var Sveriges regering och polis. Det var inte Lukas polis som har skjutit mot demonstranter i Göteborg och på svensk fotbolls-stadium, det var svensk polis. Det var inte Lukashenkos polis som år 1993 beslöt att börja sälja beslagtagna vapen till Sveriges gäng via civila tungt kriminella infiltratörer (Sinisa Nikolic, Max Åström, Peter Rätz, Anders Eriksson, Mikael Löfblom), det var SVERIGES VÄRLDSMÄSTAR-POLIS!
  Det är INTE Lukashenkos polis som har Europarekordet i KVINNOMISSHANDEL, utan svensk polis. Det var INTE Lukashenko som stängde SverigeDemokraternas hemsida 2006, det var SVERIGES SMUTSIGA REGERING.
  KJELL STIGSSON BORNERHEIM VAR INTE LUKASHENKOS LÖNNMÖRDARE UTAN DEN SVENSKA REGERINGENS LÖNNMÖRDARE!
  Viachaslau Bortnik, VILL DU LÄSA MER AV DET GODA SMÖRGÅSBORDET DU TROR SMAKAR BÄTTRE ÄN LUKAS?
 • De skulle inte släppt ner nallebjörnar, de borde släppt ner vapen till folket.
 • ars_gratia_artis 4 timme sedan
  Diktaturer kan bekämpas utan vapen. Förlöjligande kampanj var det som serbiska Otpor-studenter framgångsrikt tillämpade mot Milosevic.
  .
  Detta fick t.o.m. hans anhängare att dra på munnen.
  Rockkonserter, internet och sloganen "Gotov je" (Han är slut) visade sig vara billigare, effektivare och fredligare.
 • Någon kan väl sätta ett pris på den mannens huvud. Att få honom förnedrad framför folket vore väl en välgärning.
 • Jag är nyfiken på vad koppen innehåller, kanske är det vodka
 • Vad har de val för när hela världen ändå vet hur valresultatet blir?
  Kunde lika gärna ha utlysts en stor nationaldag till Lukasjenkos ära istället!