Åklagare Olle Montan - En grovt kriminell horunge som mörkade polisens vapenhandel till gäng

Fd. åklagare Olle Montan var den brottsling som upptäckte (Augusti 2001) att hagelbössan som tillhörde Thomas Möllers fru, var såld till henne av den då, för grovt vapenbrott, efterlyste Sven-Erik Ahlberg från Älmhult. Ahlberg dömdes 2003 till 3,5 års fängelse för att ha sålt cirka 100 olagliga vapen till en person. Växjös chefsåklagare Christer Johansson som höll i utredn. mot Ahlberg blev år 2004 delgiven misstanke om grova brott under utredningen av Växjö vapenhärva. Den utredningen lades ned och mörkades av riksåklagare Catharina Bergquist Lewin och  Nils Rekke på order utav Justitiedepartementet. Läs mer om det här.

Nedan kan Ni läsa om en helt sjuk händelse/rättegång där bevisligen utredande poliser, domare/nämndemän och givetvis åklagare Olle Montan är mer mentalt sjuka än den åtalade.

 

Misstänkt för saxmord vägrade medverka i rätten

Lund. Publicerad 29 april 2005
Den 30-årige Lundabo som åtalats misstänkt för att ha mördat en kvinnlig medpatient på ett öppet vårdhem vägrade på tisdagen att medverka vid den avslutade förhandlingen i Lunds tingsrätt.
LUND. Under den drygt tio timmar långa rättegången befann sig den svårt psykiskt sjuke i ett rum i tingsrättens källare varifrån han också mottog beskedet att han kommer att förbli häktad med särskilda restriktioner till dess dom faller om tre veckor.

Chefsåklagare Olle Montan ansåg att det var en synnerligen ovanlig tingsförhandling där den åtalade inte bara vägrade att uttala sig utan också bestämt motsatte sig att närvara i rättssalen.
- Det tyder på dåligt samvete. Att inte medverka brukar vara till den åtalades nackdel och talar för hans skuld, menade åklagaren som ansåg att enbart den tekniska bevisningen var av sådan tyngd att det borde räcka för en fällande dom.

Yrkandet var att 30-åringen döms för mord och att motivet var ett djupt och varaktigt hat till kvinnan. Det var enligt åklagarens mening inte fråga om någon stundens ingivelse när 30-åringen i slutet av mars stack en sax i ögat på sin medpatient då hon satt ensam i en soffa i det gemensamma rökrummet.
Tillskyndande nattpersonal trodde först att det handlade om en olyckshändelse eller ett självmordsförsök eftersom den misstänkte 30-åringen hade lämnat rökrummet när personalen anlände. Läkare och ambulans tillkallades och det var inte förrän dagen därpå som 30-åringen spontant erkände att det var han som stuckit ner kvinnan.

Då hade det blodiga rökrummet redan blivit grundligt städat och rengjort från blodfläckar och annat bevismaterial som kunde ha skapat bättre klarhet i vad som hänt.
- Sjävmord kan visserligen inte helt uteslutas men bedöms av rättsläkare som ytterst osannolikt och utredningens slutsats är att det våld som tillfogats med över 90 procents sannolikhet måste ha kommit från någon annan än kvinnan själv, hävdade åklagare Olle Montan.

Den rättsmedicinska undersökningen kom också att bli den tyngsta faktorn i åklagarens bevisning. Tydliga avvärjningsskador på 30-åringens armar samt graverande skador i vänster handflata pekade mot att han varit inblandad i någon form av våldsamt tumult. - Mannens bortförklaringar i senare förhör där han också förklarar sig oskyldig håller inte för en närmare granskning, menade åklagare Olle Montan som ansåg det bevisat och ställt bortom allt tvivel att det var 30-åringen som begått mordet.

Från försvarets sida var dock oron stor över att tingsrätten nu tar 30-åringens erkännande som ett erkännande från en frisk person.
- Det går inte att sätta någon tilltro till ett erkännande från en person som har denna typ av svår psykisk störning, Jag vill att rätten reflekterar över detta, menade advokat Ulf Frisell som i sin slutplädering yrkade att åtalet ogillades och att 30-åringen försattes på fri fot.
- Blir han dömd, är det på mycket tunn bevisning, säger Ulf Frisell.

Både åklagare och försvarare ansåg att den självklara påföljden vid fällande dom skulle bli sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Dom i målet avkunnas av Lunds tingsrätt den 6 juni. 
 


Nils Karl Olof Montan, 1942-06-23. Född i Enskede (Stockholms stad, Södermanland). 
Adress: Limhamnsvägen 18 A lgh 1901, Malmö.
Fru: Olga Cecilia Olofsdotter Montan, 1946-09-23.
Son: Advokat, Montan, Karl Jesper Andreas, 1966-04-20. Adress: Talltitevägen 41, Bjärred.


Jesper Montan, advokat i Malmö.

0 kommentarer :: Åklagare Olle Montan - En grovt kriminell horunge som mörkade polisens vapenhandel till gäng

Skicka en kommentar