JO:s Lilian Wiklund och Per Christensen begår grova brott för att skydda kriminella kollegor vid BEO (Skolinspektionen)

Kriminella tjänstemän begår brott efter brott för att mörka sina tidigare kriminella handlingar - Korrupta tjänstemän hoppar in och begår brott för att dölja kollegornas brott mot enskild

Brottslingar vid BEO, Lotta Svedenstedt och Elisabeth Blyhammar Scholander begår grova brott mot barn (läs om det här) och försöker sedan att gömma sig för att svenska folket inte skall få information kring vilka dessa brottslingar är. Brottslingarna Svedenstedt och Blyhammar-Scholander går ännu längre som ett led i flera desperata och olagliga handlingar för att stoppa demokratin, yttrandefriheten och meddelarfriheten i Sverige. Svedenstedt och Blyhammar-Scholander döljer sina CV för svenska folket. Tjänstemän är offentliga personer vars skyldighet är att informera allmänheten om sig själva när enskilda begär ut handlingar kring tjänstemännen. Endast i diktaturer och i bananrepubliker vägras folket insyn i vilka som arbetar vid staten. Endast i fascist-stater får tjänstemän påstå att enskild är ett hot mot staten om enskild skall använda allmänna handling för att sedan sprida dessa till dem som vill informera sig.


Dina tjänare, Elisabeth Blyhammar-Scholander och Lotta Svedenstedt vill inte ha demokrati i Sverige. Svenska folkets rätt till full insyn nonchaleras av kriminella tjänstemän som därmed begår brott (grundlagen).
.
JO – Lilian Wiklund hjälper brottslingar att hota demokratin
Det har gått så långt nu att ännu fler kriminella tjänstemän rycker in för att hota demokratin. Lilian Wiklund är tjänsteman (folkets tjänare) vid Justitieombudsmannen. Hennes uppgift är att se till att demokratin fungerar som den ska, och att enskilda får sin rätt tillgodosedd. Wiklunds uppgift är INTE att hjälpa kriminella kollegor eller att begå brott för att skydda kriminella tjänstemän. Klicka på länken nedan och läs Lilian Wiklunds olagliga beslut och se hur Wiklund begår brott mot demokratin Sverige och det svenska folkets rättigheter.

http://www.divshare.com/direct/19673350-ab1.PDF
http://www.divshare.com/direct/19673378-f20.pdfNedan mejl är skickat idag till JO/Lilian Wiklund.

Till Lilian Wiklund,

Tjänsteman Ann-Marie Begler ljuger för JO, anledningen är att BEO vägrat lämna ut namn på den tjänsteman vid BEO pga att denne tog beslut i EGEN SAK. BEO har vägrat att följa lagen som kräver att BEO lämnar ut namn på dem tjänstemän som utgjort tjänsteutövning mot enskild.
JO/Lilian Wiklund borde kunna lagen lika bra som jag. JO har begått grova brott kring sitt illegala beslut som INTE har en enda hänvisning till lagrum som stöd för Wiklunds beslut pga att Wiklund vet att Wiklund EJ har stöd i lagen för sitt kriminella beslut.
Om anställda vid BEO ”känner sig hotade” av demokratin, och att Sverige inte är en diktatur, så borde dessa tjänstemän flytta till ett land där diktatur råder. I Sverige råder öppenhet och yttrandefrihet vilket JO borde förstå och säkra/skydda istället för att skydda kriminella kollegor vilka, precis som Lilian Wiklund, kan liknas vid organiserades brottslingar vid en diktatur-regim.
Eftersom Lilian Wiklund begått grova brott för att skydda kriminella kollegor, kommer Wiklunds beslut att bli en allmän handling, tveksamt om JO förstår vad allmän handling och demokrati innebär.
Wiklund får en chans att göra rätt, riva upp sitt olagliga beslut samt att be om ursäkt för lagbrott (korruption/tjänstefel).

/Hans-Göran Björk.
  Lilian Wiklunds man, Tom Wiklund.

 Lilian Wiklunds man vill tydligen ha lammkött.
1 kommentarer :: JO:s Lilian Wiklund och Per Christensen begår grova brott för att skydda kriminella kollegor vid BEO (Skolinspektionen)

 1. FAKTA

  TOM WIKLUND

  Namn: Tom Anders Styrbjörn Wiklund.

  Född: den 10 april 1948 i Mariehamn.

  Bor: i Grönbacka, Jomala.

  Yrke: programledare.

  Familj: fru Lilian, två vuxna söner, barnbarnen Anton och Svea samt Lilians två döttrar Linnea och Louise.

Skicka en kommentar