Regeringens nyttiga kreatur vid JK - Ia Hamlin (Fd. Larnholt) och Håkan Rustand svarar efter 4 år


Kriminella horungar vid Justitiekanslern svara efter 4 år och ljuger om att bevis inte finns

Bara en slampa kan föda sådan svin som Håkan Rustand och Ia Hamlin (fd. Larnholt). Dessa nyttiga kreatur under Sveriges pedofil-regering gör allt för att mörka brott regeringen begår mot enskilda. Rikskriminalen falsifierade förundersökning som gjorts av fd. överåklagare Birgitta Fernqvist och polis Christer Jerlebo år 2003/2004 där Växjös chefsåklagare Christer Johansson var misstänkt för grova brott han begått under förundersökningen kring Växjö vapenhärva. Det var den vapenhärvan som Thomas Bodström styrde för att mörka polisens civila infiltratörers inblandning, och med detta hjälpa polisledningen i Stockholm från att åtalas för vållande till annans död i minst 30 fall, samt grova vapenbrott i 1500 fall.

Läs mer här 
4 kommentarer :: Regeringens nyttiga kreatur vid JK - Ia Hamlin (Fd. Larnholt) och Håkan Rustand svarar efter 4 år

 1. 1975-04-12, (Larnholt) Hamlin, Kerstin Maria . Född i Råda (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Ljungvägen 11 Vaxholm. Gift med
  Gustaf Martin Hamlin, 1975-06-12.

  Modern: 1950-03-11, (Larnholt) Somnäs, Gunilla Maria. Född 11/3 1950 i Sankt Göran (Stockholms stad, Uppland). Adress:
  Kyrkogatan 11 lgh 1195 Sundbyberg. Gift med Björn Per Olof Somnäs, 1953-10-16.

  Fadern: 1946-07-20, Larnholt, Per Åke Lennart.Född 20/7 1946 i Olaus Petri (Örebro län, Närke). Adress: Vallatorpsvägen 43
  Täby. Gift med Eva Berit Larnholt, 1948-06-21.

  Brodern: 1972-10-18, Larnholt, Per Anders. Född i Mölndal (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Adress: Klyvaregatan 15
  Nyköping. Gift med Emelie Caroline Larnholt, 1974-09-18.

 2. Domstolsverket (159.190.251.56) [IP Address]

  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.com — corruptio #2
  13 Sep 2012 15:41:12
  corruptiosweden.blogspot.se/

 3. Riksdagen (195.67.88.219) [Label IP Address]

  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden,

  11th March 2013 16:14:39 Page View
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/09/regeringens-nyttiga-kreatur-vid-jk-ia.html

 4. Justitiekanslerambetet (62.20.16.218) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.bing.com — gustaf hamlin

  8 April 2013 14:33:02
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/09/regeringens-nyttiga-kreatur-vid-jk-ia.html

Skicka en kommentar