Justitieråd Ingemar Persson - Axel Persson (Linköping) - Elsa Persson (Uppsala) - Högsta Domstolen - Poliser och militärer arbetar som domare

Den 4 oktober 2012 beslutade justitierådet Ingemar Persson (född 1954-09-30) att poliser och militärer kan arbeta som domare i Sveriges domstolar.


1954-09-30 Persson, Olov Ingemar. Född i Gävle Heliga Trefaldighet (Gävleborgs län, Gästrikland). Ingemars kärring: Anna-Carin Maria Andersson, 1957-02-09.
Modern: 1932-12-09, Persson, Nine Anna Matilda. Född i Järbo (Gävleborgs län, Gästrikland).
Fadern: 1930-05-20, Persson, Göte Ingemar. Född i Järbo (Gävleborgs län, Gästrikland).

Dotter: Elsa Maja Barbro Persson, 1994-11-10. Stenbergsvägen 12 Uppsala.
Dotter: 1987-09-13, Persson, Nine Hanna Adina. Köpmangatan 6 lgh 1104, Östersund.
Född 13/9 1987 i Helga Trefaldighet (Uppsala län, Uppland).
Son: 1985-08-30, Persson, Axel Olof. Född i Sankt Göran (Stockholms stad, Uppland).
Adress: Nygatan 43 B lgh 1302, Linköping. Sambo: Frida Linnea Gustafsson, 1985-04-16.


Rådman Ingemar Persson
Uppsala tingsrätt
Box 1113
751 41 UPPSALA
Tel. 018 – 16 72 11 (arb.)
018 – 52 78 10 (bost.)
Fax. 018- 16 72 82 (arb.)


Curriculum vitae Ingemar Persson

Född 1954, jur.kand. Uppsala 1981.

Anställningar, uppdrag m.m.
Hovrättsråd (vice ordförande), Svea hovrätt, sedan år 2007
Rådman Enköping och Uppsala tingsrätter 1996 – 2007
1981 – 1984 tingsnotarie Uppsala tingsrätt
1984 – 1985 hovrättsfiskal Svea hovrätt
1985 – 1991 universitetslektor i civilrätt Uppsala universitet
1991 – 1992 hovrättsassessor Svea hovrätt
1992 – 1996 rättssakkunnig Justitiedepartementet
Tjänstgöringen som universitetslektor avsåg främst förmögenhetsrätt (avtalsrätt,
köprätt, fordringsrätt och sakrätt).
Tjänstgöringen som rättssakkunnig i Justitiedepartementet skedde på enhet L 2
som svarar bl.a. för allmän förmögenhetsrätt och familjerätt.
Sakkunnig i Leasingutredningen, SOU 1994:120, och Utredningen om konsumenträttsliga
frågor, SOU 1995:11, samt expert i Vårdnadstvistutredningen, SOU
1995:79.
Ordförande i utredningen om översyn av prisinformationslagen, SOU 2002:54.
Sekreterare i den svenska styrelsen för Nordiska Juristmötet åren 1993 – 1996.
Vice ordförande i Länsförsäkringsbolagens villkorsnämnd åren 2001 – 2002.
Skiljeförfaranden
Medverkat i ungefär 80 skiljeförfaranden sedan år 1987 (varav som ordförande
eller ensam skiljeman i ungefär 50; som skiljenämndens sekreterare i återstoden).
Övrigt
- Fordran och Skuld, lärobok i fordringsrätt och skuldebrevsrätt (tillsammans med
lagmannen Mikael Mellqvist) 1 uppl 1989, 8 uppl 2007.
- Artiklar – några kortare artiklar i bl.a. SvJT och JT rörande fordringsrättsliga
frågor.
- Karnov – svarar i Karnov för kommentarer till avtalslagen, skuldebrevslagen,
1936 års pantsättningslag, gåvolagen, räntelagen, preskriptionslagen, proklamalagen,
distansavtalslagen, konsumentköplagen, fastighetsmäklarlagen,
avtalsvillkorslagen och trafikskadelagen.
- Kurser och seminarier – sedan år 1987 medverkat i ett stort antal kurser och
seminarier i förmögenhets- och processrättsliga ämnen anordnade av advokatsamfundet,
advokatbyråer, domstolar och branschorganisationer.


0 kommentarer :: Justitieråd Ingemar Persson - Axel Persson (Linköping) - Elsa Persson (Uppsala) - Högsta Domstolen - Poliser och militärer arbetar som domare

Skicka en kommentar