Justitieråd Ingemar Persson har tagit beslut att poliser och militär får döma civila i svensk domstol

Fega ynkryggar begår brott för att dölja kumpaners brottslighet

Grovt kriminell och korrupt tjänsteman/justitieråd Ingemar Persson, 1954-09-30, född utav svinet Persson, Nine Anna Matilda, 1932-12-09, som betäcktes av grisen Persson, Göte Ingemar, 1930-05-20, har låtit sig styras utav justitiedepartementet och kungens vänner (elit-pedofilerna) för att mörka grov brottslighet vid Borås tingsrätt, Jönköpings tingsrätt och Göta hovrätt.
Jag finner ej några omständigheter som talar för att målet bör tas om skriver yrkesbrottslingen Ingemar Persson vid Högsta dumstolen där Marianne Lundius är ansvarig för brott Ingemar Persson begår.

Nedan ser Ni brottslingens CV (med det CV så "förstår" Ingemar Persson inte att poliser och militärer inte får döma civila i domstol:

Rådman Ingemar Persson
Uppsala tingsrätt
Box 1113
751 41 UPPSALA
Tel. 018 – 16 72 11 (arb.)
018 – 52 78 10 (bost.)
Fax. 018- 16 72 82 (arb.)

Curriculum vitae Ingemar Persson
Född 1954, jur.kand. Uppsala 1981.
Anställningar, uppdrag m.m.
Hovrättsråd (vice ordförande), Svea hovrätt, sedan år 2007
Rådman Enköping och Uppsala tingsrätter 1996 – 2007
1981 – 1984 tingsnotarie Uppsala tingsrätt
1984 – 1985 hovrättsfiskal Svea hovrätt
1985 – 1991 universitetslektor i civilrätt Uppsala universitet
1991 – 1992 hovrättsassessor Svea hovrätt
1992 – 1996 rättssakkunnig Justitiedepartementet
Tjänstgöringen som universitetslektor avsåg främst förmögenhetsrätt (avtalsrätt,
köprätt, fordringsrätt och sakrätt).
Tjänstgöringen som rättssakkunnig i Justitiedepartementet skedde på enhet L 2
som svarar bl.a. för allmän förmögenhetsrätt och familjerätt.
Sakkunnig i Leasingutredningen, SOU 1994:120, och Utredningen om konsumenträttsliga
frågor, SOU 1995:11, samt expert i Vårdnadstvistutredningen, SOU
1995:79.
Ordförande i utredningen om översyn av prisinformationslagen, SOU 2002:54.
Sekreterare i den svenska styrelsen för Nordiska Juristmötet åren 1993 – 1996.
Vice ordförande i Länsförsäkringsbolagens villkorsnämnd åren 2001 – 2002.
Skiljeförfaranden
Medverkat i ungefär 80 skiljeförfaranden sedan år 1987 (varav som ordförande
eller ensam skiljeman i ungefär 50; som skiljenämndens sekreterare i återstoden).
Övrigt
- Fordran och Skuld, lärobok i fordringsrätt och skuldebrevsrätt (tillsammans med
lagmannen Mikael Mellqvist) 1 uppl 1989, 8 uppl 2007.
- Artiklar – några kortare artiklar i bl.a. SvJT och JT rörande fordringsrättsliga
frågor.
- Karnov – svarar i Karnov för kommentarer till avtalslagen, skuldebrevslagen,
1936 års pantsättningslag, gåvolagen, räntelagen, preskriptionslagen, proklamalagen,
distansavtalslagen, konsumentköplagen, fastighetsmäklarlagen,
avtalsvillkorslagen och trafikskadelagen.
- Kurser och seminarier – sedan år 1987 medverkat i ett stort antal kurser och
seminarier i förmögenhets- och processrättsliga ämnen anordnade av advokatsamfundet,
advokatbyråer, domstolar och branschorganisationer.
 

Ingemar Persson familj och släktingar nedan:

1954-09-30 Persson, Olov Ingemar. Född i Gävle Heliga Trefaldighet (Gävleborgs län, Gästrikland).
Ingemars kärring: Anna-Carin Maria Andersson, 1957-02-09.
Modern: 1932-12-09, Persson, Nine Anna Matilda. Född i Järbo (Gävleborgs län, Gästrikland).
1930-05-20, Persson, Göte Ingemar. Född i Järbo (Gävleborgs län, Gästrikland).
Syster: 1960-03-06. Persson, Anna Karin Formgren. Västra Trädgårdsvägen 72, Gävle.
Bror: 1967-06-30, Persson, Hans Göte Lislegård. Norråsvägen 15, Kungsgården. Född i Gävle Heliga Trefaldighet (Gävleborgs län, Gästrikland).
Bror: 1958-04-08, Persson, Klas Göran. Kaserngatan 55 C lgh 1401, Gävle. Född i Stigsjö (Västernorrlands län, Ångermanland).
Syster: 1965-01-20, Persson, Åsa Maria Pira. Asmundgatan 3, Gävle. Född i Gävle Heliga Trefaldighet (Gävleborgs län, Gästrikland).
Dotter: Elsa Maja Barbro Persson, 1994-11-10. Stenbergsvägen 12 Uppsala.
Dotter: 1987-09-13, Persson, Nine Hanna Adina. Köpmangatan 6 lgh 1104, Östersund. Född i Helga Trefaldighet (Uppsala län, Uppland).
Son: 1985-08-30, Persson, Axel Olof. Född i Sankt Göran (Stockholms stad, Uppland).
Adress: Nygatan 43 B lgh 1302, Linköping. Sambo: Frida Linnea Gustafsson, 1985-04-16.


6 kommentarer :: Justitieråd Ingemar Persson har tagit beslut att poliser och militär får döma civila i svensk domstol

 1. Rikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio
  23 Oct 2012 08:58:06
  corruptiosweden.blogspot.se/

 2. Rikspolisstyrelsen (147.186.255.69) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  23 Oct 2012 12:34:41
  corruptiosweden.blogspot.se/

 3. Rikspolisstyrelsen (147.186.255.19) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  23 Oct 2012 08:18:41
  corruptiosweden.blogspot.se/

 4. Rikspolisstyrelsen (147.186.255.4) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  23 Oct 2012 07:47:12
  corruptiosweden.blogspot.se/

 5. Microsoft Hosting (65.55.219.152) [Label IP Address]
  United States Redmond, Washington, United States

  (No referring link)
  23 May 2013 08:30:59
  corruptiosweden.blogspot.com/2012/10/justitierad-ingemar-persson-axel.html

  Microsoft Hosting (65.55.219.188) [Label IP Address] 0 returning visits
  United States FlagRedmond, Washington, United States

  (No referring link)
  23 May 2013 08:30:40
  corruptiosweden.blogspot.com/2012/10/justitierad-ingemar-persson-har-tagit.html

  (No referring link)
  23 May 2013 08:30:47
  corruptiosweden.blogspot.com/2012/10/justitierad-ingemar-persson-har-tagit.html

  Microsoft Hosting (65.55.217.252) [Label IP Address] 0 returning visits
  United States FlagRedmond, Washington, United States

  (No referring link)
  23 May 2013 08:30:40
  corruptiosweden.blogspot.com/2012/10/justitierad-ingemar-persson-har-tagit.html

 6. Regeringskansliet (193.188.156.18) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  20 Jun 2013 11:08:28
  corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/justitierad-ingemar-persson-har-tagit.html

Skicka en kommentar