Polis Karl-Erik Åsander (Örebro) - Stal whiskey och ägg (2011)

Polis Karl-Erik Åsander åtalas - stal ägg från gård


Polisman Kar-Erik Åsander, född 1950-10-10, i Örebro län åtalas för stöld vid en gårdsförsäljning.  
Bytet?
 
Ett flak med ägg och 130 kronor ur kassan. Tidigare har mannen stulit en flaska whisky från Systembolaget.Den misstänkta stölden inträffade på en gårdsförsäljning med självbetjäning i Frösvi, Lekebergs kommun, den 26 januari i år. Polismannen ska ha tagit ett flak med ägg värt cirka 40 kronor samt minst 130 kronor ur kassan. Polismannen förnekar brott. Målsäganden ska ha ringt polismannen och konfronterat honom för stölden – vilket denne nekar till. Men samtalsutdrag från teleoperatören styrker påståendet. Det är inte första gången som polismannen hamnar i klammeri med rättvisan.

Stal whisky

För något år sedan stal han en flaska whisky av märket Famous Grouse från Systembolaget värd 149 kronor. Han fick då ett strafföreläggande på 15 700 kronor. Om polismannen döms riskerar han att förlora sitt jobb.

– Det är naturligtvis olyckligt när en polisanställd blir misstänkt för stöld. Allmänheten förväntar sig att en polis följer lagen. I övrigt vill jag inte uttala mig innan domstolen kommit med sitt avgörande, säger länspolismästare Ebba Sverne Arvill i Örebro.

http://www.divshare.com/direct/20212183-6cd.pdf


Polismyndighetens obildade jurist Marie Gulbrandsen försökte att skydda OFFENTLIG TJÄNSTEMANS IDENTITET, men fick krypa till korset.Till marie.gulbrandsen@polisen.se
Från:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 28 oktober 2011 11:41:39
Till:    marie.gulbrandsen@polisen.se


Staten är ALLTID skyldig tills motsatsen bevisats i en laglig och utav folket godkänd domstol.

Tjänstemän/staten har bevisbördan... en grundregel i en demokrati. Om det vore omvänt för staten, då hotas folket, yttrandefriheten och tankefriheten utav polisen vilken bildat polisstat. Denna info får Ni (världen mest obildade/inkompetenta poliser) gratis, jag kommer EJ att skicka faktura för "utbildning av poliser kring mänskliga rättigheter".


/Corruptio-journalistFrån:   Marie Gulbrandsen (marie.gulbrandsen@polisen.se)
Skickat:   den 28 oktober 2011 11:15:49
Till:   corruptio1@hotmail.com

Angående begäran


Ni har begärt att få ett skriftligt överklagbart beslut med anledning av att Ni nekats uppgift om namnet på en person misstänkt för brott.

Polismyndigheten har efter genomgång av ärendet beslutat att, med ändring av tidigare fattat tjänstemannabeslut, bifalla Er begäran. Se bifogat dokument.

Den aktuella polismannens namn är : Karl-Erik Åsander
Det bör observeras att, oaktat åtal nu väckts, polismannen ännu inte är dömd för brott.Med vänlig hälsning

Marie Gulbrandsen
Jurist/ Staben
Polismyndigheten i Örebro län
Box 1804
701 18 ÖREBRO
Tel direkt: 010-56 73 576
Mobil: 070-321 38 80
Fax: 010-56 733 13


0 kommentarer :: Polis Karl-Erik Åsander (Örebro) - Stal whiskey och ägg (2011)

Skicka en kommentar