Polis Kent Landin från Göteborg fick bötesföreläggande för brott i tjänst

Polis fick böter för dataintrång

Publicerat: 2012-09 , Nyheter P4 Göteborg 
En polisman i Göteborg ska betala 8 700 kronor i böter för dataintrång. Mannen sökte i olika register efter uppgifter om en kvinna, som han haft ett förhållande med.
Fallet gick aldrig till åtal, eftersom polismannen accepterade ett strafföreläggande.
Han har inte behövt lämna sin tjänst, skriver Göteborgs-Posten.


Riksenheten för polismål, Göteborg Handling 23

Ärende AM-24346-12
Chefsåklagare Per Lind 2012-08-23 Handläggare 820C-CE

Strafföreläggandenummer
AM-24346-12-1

Åklagare
Chefsåklagare Per Lind

Förelagd person
Kent Landin, 1967-12-11, Smörvattnevägen 70, 424 57 GUNNILSE.

DATAINTRÅNG
Du har den 15 januari 2009 och den 11 april 2011 i Göteborgs kommun under
tjänstgöring som polis vid polismyndigheten i Västra Götalands län olovligen berett
dig tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att
använda polisens IT-system för att inhämta information rörande Dig själv och på en
person född 19690528 ur misstanke- och belastningsregistret, trots att det inte varit
nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.

Datum
2009-02-01 -- 2011-12-30

Lagrum
4 kap 9 c § brottsbalken

PÅFÖLJD
Dagsböter 30 à 290 kronor = 8 700 kronor.

Avgift till Brottsofferfonden
500 kronor


Kent Ivar Landin, 1967-12-11. Född i Linköpings Sankt Lars (Östergötlands län, Östergötland). Adress: Smörvattnevägen 70     Gunnilse.
Frida Josefina Landin, 1994-10-01. Smörvattnevägen 70     Gunnilse.
Fredrik Ivar Landin, 1996-06-02. Smörvattnevägen 70     Gunnilse.

3 kommentarer :: Polis Kent Landin från Göteborg fick bötesföreläggande för brott i tjänst

 1. Expressen Ab (193.180.56.60) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  3 Nov 2012 20:02:44
  brottslingar.blogspot.se/2012/10/polis-kent-landin-fran-goteborg-fick.html

 2. Rikspolisstyrelsen (147.186.255.19) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — kent landin polis

  4 Nov 2012 18:24:14
  brottslingar.blogspot.se/2012/10/polis-kent-landin-fran-goteborg-fick.html

 3. Rikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — polisen göteborg Image Search

  26 Nov 2012 10:22:28
  brottslingar.blogspot.se/2012/10/polis-kent-landin-fran-goteborg-fick.html

  www.google.se — kriminella missfoster i statens tjänst

  26 Nov 2012 21:25:46
  brottslingar.blogspot.se/

  www.facebook.com/

  29 Nov 2012 13:42:04
  brottslingar.blogspot.se/

  www.facebook.com/

  29 Nov 2012 13:48:13
  brottslingar.blogspot.se/

Skicka en kommentar