Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka fortsätter att stödja konflikten Israel/Palestina

SVERIGES REGERING VET ATT DOM SVENSKA BIDRAGEN FÖRLÄNGER, KRIG, KONFLIKTER OCH LIDANDE.


Sverige går i bräschen med stöd till Västbanken

Publicerad 3 oktober, 2012
PALESTINA  
Det brådskar med en tvåstatslösning i den israelisk-palestinska konflikten. Därför ger Sverige nu som första land långsiktigt stöd till det palestinska statsbyggandet på Västbanken – där områden sakta men säkert töms på palestinsk befolkning, skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Tiden är på väg att rinna ut för tvåstatslösningen när det gäller den israelisk-palestinska konflikten. Förutsättningarna för att kunna bygga upp en palestinsk stat på de av Israel ockuperade territorierna blir allt sämre. Sida har nu beslutat om att ge stöd till insatser i de områden på Västbanken som sakta men säkert töms på palestinsk befolkning.
Sverige vill att det internationella samfundet skyndsamt följer efter.

Som första land ska Sverige ge långsiktigt stöd till det palestinska statsbyggandet i Område C på Västbanken. Området utgör 62 procent av Västbanken, och den palestinska befolkningen på omkring 150 000 människor lever under långtgående restriktioner vad gäller rörelsefrihet.
De har också mycket begränsad tillgång till basal samhällsservice som sjukvård och utbildning. Bristen på utveckling i Område C har gjort att många palestinier tvingats överge sina hem. Samtidigt har nya israeliska bosättningar gjort att den israeliska befolkningen i området ökat från 110 000, när Osloavtalet skrevs 1993, till dagens 310 000.

En livskraftig palestinsk stat behöver område C för att kunna fungera. Där finns en stor del av de vattenresurser som en palestinsk stat kommer behöva, och marken bedöms också som nödvändig för att kunna bygga bostäder och skapa ny jordbruksmark.
Område C har inte tidigare fått något mer omfattande utvecklingsstöd av det internationella samfundet, utan har i princip enbart nåtts av humanitära insatser. Men att bara fortsätta med kortsiktigt stöd är inte en framkomlig väg.
Vi vill att det internationella samfundet agerar beslutsamt för att förbättra sjukvården, ge ökad tillgång till vatten, utbildning och fler möjligheter till försörjning i ett område som helt fallit utanför mer långsiktiga utvecklingsinsatser.

Sverige bidrar med 90 miljoner kronor till en fond där den palestinska myndigheten, i samarbete med FN-organet UNDP, kan utveckla det mycket eftersatta området. Det operativa ansvaret för ”Community Resilience and Development Programme for Area C & East Jerusalem” ligger hos UNDP, som tillsammans med den palestinska myndigheten beslutar om vilka utvecklingsprojekt som ska genomförs. I uppdraget ingår också att fonden ska ge stöd till initiativ från den privata sektorn.
Men Sverige agerar inte ensamt – vi hoppas på goda grunder att andra EU-länder ska följa efter. De politiska förutsättningarna för att agera i området har förbättrats, bland annat sedan EU:s ministerråd i maj i år uttalade att det måste ske en social och ekonomisk utveckling av område C för att tvåstatslösningen ska kunna fortsätta vara ett realistiskt alternativ.

Israel har också öppnat för en dialog om hur Område C ska bli mer tillgängligt. Vi inser att det finns en hög risk kopplat till området, eftersom parterna i konflikten ännu inte är överens om dess slutgiltiga politiska status. Men för att nå fram till de allra fattigaste behöver Sida ta beräknade risker – trots konflikter, krig och korruption.
Vårt omfattande bistånd till de ockuperade palestinska territorierna innebär en del svåra överväganden. Hur bidrar vi bäst för att biståndet ska gynna en befolkning som lever under svår press? Men att inte våga försöka nå positiv utveckling och resultat som förbättrar livet för den palestinska befolkningen vore att svika vårt uppdrag.

Därför ger Sverige genom Sida stöd till utvecklingsinsatser i område C. Vi ser fram emot att fler i det internationella samfundet följer efter
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida1 kommentarer :: Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka fortsätter att stödja konflikten Israel/Palestina

  1. Rikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [IP Address]

    Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

    5 Oct 2012 15:21:04
    corruptiosweden.blogspot.se/

Skicka en kommentar