Sveriges regering, åklagare, poliser och domare torterar häktade - Advokat Mikael Abrahamsson talar ut

Advokat Mikael Abrahamsson: Polisen vill knäcka de häktade

Norrköping
Polis och åklagare använder häktet för att knäcka misstänkta. Det hävdar advokat Mikael Abrahamsson.
Han har de senaste åren företrätt flera tungt belastade kriminella personer, varav en del med kopplingar till kriminella nätverk, och är starkt kritisk till den isolering som långa häktningstider och fullständiga restriktioner leder till. Nyligen försökte han och en klient få Norrköpings tingsrätt att släppa in massmedia på en omhäktningsförhandling för att allmänheten skulle få veta hur den häktade behandlades.

- Vi ville att allmänheten skulle få veta vilka tortyrliknande övergrepp som sker i Sverige, men tingsrätten valde att stänga dörrarna till rättssalen, säger Mikael Abrahamsson.

- Problemet är väl känt och det är därför Amnesty International kritiserat Sverige gång på gång.

Sverige är också hårt kritiserat i Europa för att vara extremt. Han är just hemkommen från ett straffrättsseminarium i San Sebastian, Spanien, där frågan diskuterades. Även forskare har i studien Psykisk ohälsa hos häktade med restriktioner, som gjorts på uppdrag av Kriminalvårdens utvecklingsenhet, pekat på att det är ett rättssäkerhetsproblem att var fjärde häktad med restriktioner mår psykiskt dåligt och har svårt att förbereda sitt försvar i den kommande rättegången.

- De som sitter häktade länge med restriktioner mår psykiskt dåligt i högre utsträckning än de som inte har restriktioner och vi vet att de som lider av depression eller ångest fungerar sämre intellektuellt och känslomässigt, säger psykologen Bengt Holmgren, som var ansvarig för studien.

Mikael Abrahamsson ser det som ett jätteproblem för klienterna.
Är detta ett medvetet förfaringssätt?

- Jag påstår det även om jag säkert får massiv kritik för det av åklagare och polis. Oftast skyller de på bristande resurser hos en extern myndighet som SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium), men Europeiska konventionens artikel 6 - om de grundläggande fri och rättigheterna - säger att resursbrist inte är någon ursäkt. Och Sverige har ratificerat den konventionen för länge sedan, säger Mikael Abrahamsson.

0 kommentarer :: Sveriges regering, åklagare, poliser och domare torterar häktade - Advokat Mikael Abrahamsson talar ut

Skicka en kommentar