The Whistleblower - Thomas Bodström, Dan Eliasson & Sten Heckscher är anmälda för maktmissbruk

Thomas Bodström, Dan Eliasson & Sten Heckscher är anmälda för maktmissbruk.

2011-02-17, 23:23 #1
The.Whistleblower
Medlem
Reg: Feb 2011
Inlägg: 333

AKTUELLT 2011: Thomas Bodström, Dan Eliasson samt Sten Heckscher, med sällskap, är anmälda för illojal maktanvändning; ”Detournement de Pouvoir”[fra].[/b] Bakgrund; apropå brottsoffrets, ”Målsägande” tillika ”Kärande” anmälan om maktmissbruk som utförts av förtroendevalda tillsammans med andra sanktionerande myndighetspersoner. Inledningsvis, bör läsaren även ha den socialdemokratiske kriminologen Leif GW Persons slutsats härnedan, i åtanke, när man läser om utvecklingen i målsägandets s.k. ”Grundärende” som började med en dito känslig anmälan under valfu(s)kåret 2002, som vid den tidpunkten beskrevs av medierna såsom en ”het potatis”, som ingen åklagare syntes vilja våga ta tag i: såtillvida man inte ville försvåra sin egen framtida karriär. Leif GW Persson, som är känd för att nära på begå självmord, efter det att han obetänksamt bekräftat vänskapskorruptionen i ”Bordellhärvan”, sitter dock idag som överlevare kvar i staben på Rikspolisstyrelsen samt är en nära kollega till både säkerhetspolisen och ”mörkermannen” Thomas Klang, samt den åtalade Göran Lindberg, som blev frikopplad från sin tjänst först efter valnederlaget år 2006 och omplacerad till Rikspolisstyrelsen. Lindberg gavs inga öppet fasta arbetsuppgifter, utan han hade nu gott om tid att sannolikt även anlitas till diverse andra politiskt initierade ”hemliga uppdrag”, utav sina politiska beskyddare inom främst den socialdemokratiska toppolitikersfären: Måhända även utav en frustrerad Bo Holmberg, som efter rättsprocessen, inte ansåg att mördarens motiv tillräckligt kartlagts utav råklagarna och därför öppet visade sitt missnöje med resultatet. Det är tidigare avslöjat att vissa socialdemokratiska toppolitiker (även tillsammans med IB), är välkända för att vilja bedriva egna hemliga undersökningar, ovanför lagarna, som man själv lättare kan kontrollera, då man inte litat på att den vanliga polisen ska klara deras uppdrag, eller att bli anklagad för ministerstyre. Leif GW Persson slutsats vid en chatt med TV4:as tittare per den 28 aug 2010. Pelle frågar: Vem tror du mördade Olof Palme? Leif GW Persson svar: Vet ej, sannolikt någon från hans säkerhetspolitiska sida. JU: OP:s mördare i säkerhetspolitisk närhet. Du menar sossar med anknytning till IB? Leif GW: Möjligt men jag tror mer på Säpo och folk inom den militära säkerhetstjänsten. Johan student: Tror du att det idags dato finns folk människor som vet om vem Palmes mördare var eller att mördaren rent av fortfarande är vid liv? Leif GW svar: Ja.
Rick frågar: Kan det vara så att Palmemordet är uppklarat men att det av politiska orsaker inte publiceras? Leif GW Persson svarar: Ja, läs min roman ”Faller fritt som i en dröm”. ************************************************** ************************ En liknande ÖPPEN FRÅGESTÄLLNING får därför ställas beträffande målsägandes grundärende: Kan det vara så att den grupp förövare som fortsätter utsätta en kvinnlig målsägare för olika anmälda brott samt olagliga repressalier, egentligen redan är kartlagda samt brotten uppklarade? I synnerhet beträffande det senaste anmälda inbrottet som skedde på nyårsaftons kväll 31/12-2010, som de maktmissbrukande mörkermännen måste ha utfört tillsammans med tidigare avslöjade medhjälpare i bilen med loggan: Haninge Lås AB, samt som ska ses som en förlängning av tidigare hot & trakasserier mot henne som person efter att ha både upptäckt samt anmält missförhållanden inom de offentliga myndigheterna: Fortsatta ofredande hot och inbrott som utförts i syfte att skapa osäkerhet och otryggkänsla samt för att förmå henne att inte driva grundärendet vidare. Att det visat sig vara så pass högt uppsatta personer inom Sveriges samhällstopp som målsägande pekat på, så att svenskt rättsväsende inklusive vänskapskorrupta advokater samt dito journalister, av olika politiska orsaker, vare sig törs publicera fakta, än mindre agera eller åtala, utan hellre bekvämast fortsätter lägga locket på? För detta talar även det faktum att man fortfarande inte velat hörsamma målsägandes öppet ställda krav på en SANNINGSKOMMISSION, som ånyo gjordes, men nu samtidigt som de två politikerna Elsie Ländin (m) och Staffan Yngve (s) i Uppsala krävde en Sanningskommission i den åtalade f.d. Länspolismästaren Göran Lindbergs fall. Öppen fråga: > Vad mer behöver rättsväsendet tillsammans med våra folkvalda och medierna egentligen dölja? <
Grundärendet från valfu(s)kåret 2002: (med reservation för eventuella felskrivningar) Dataintrång, grova stölder, mejlmanipulationer och urkundsförfalskningar samt skadegörelse och riktade inbrott både i målsägandes lägenhet inne i City samt ute vid hennes landställe i Roslagen, polisanmäldes först i augusti valfuskåret 2002: De riktade brotten skedde i spåren efter det att hon under pseudonym, skickat ett harmlöst, men kritiskt, samt tydligen även humoristiskt mejl, till f.d. statsministern Göran Persson, som alltså måste diarieförts av registratorn vid RosenBAD-gate. Justitieminister Thomas Bodströms storasyster Cecilia Bodström var då journalist på Dagens Nyheter, (DN) när dataintrången gjordes. Dessförinnan hade hon arbetat i dess ledning som ansvarig nyhetsredaktionschef. En tidning inom Bonniersfären som i augusti 2002 också polisanmäldes för misstänkta dataintrång och grov stöld, m.m. mot målsägandes PC Men då framförallt de svenska medierna Svenska Dagbladet (SvD) & Aftonbladet samt Dagens Nyheter (DN), m.fl. slutligen under augusti 2002 blev polisanmälda, tvingades efter valet, även Bodströms syster Cecilia att omplaceras via en mjuklandning till en ny chefspost inom Public Services radiokanal P1.
Detta skedde sannolikt också efter dataintrångsförövarnas sedvanliga förhandlingar bakom kulisserna, samt ovanför våra svenska lagar, tillsammans med vissa toppolitiker som främst såg till att skydda dessa sina respektive särintressen. Cecilia Bodström arbetar idag som ansvarig chef för public service organet Sveriges Radios kanal P1. Bakom kulisserna ovanför lagen, förhandlades samtidigt av citat: ”Den grå eminensen”, att DN:s dåvarande ansvarige chefredaktör Hans Bergström, också måste tvingas avgå. Bonniers advokatbyrå Cederquist, hade efter målsägandes allra första anmälan blivit misstänkt för att ha utfört censurerande DOS-attacker, gentemot hennes PC som helt släcktes ned: Dessa DOS-attacker roade sig anställda på Bonniers advokatbyrå Cederquist - bevisligen - sig med att även utföra gentemot andra drabbade såsom ” OfficialWire.com ”. Bevislänken till advokatbyrån Cederquist avslöjade brott, är numera borttagen, men informationen kan senare återgivits i en separat Bilaga 4 på slutet: Tidigare bevislänk: http://www.officialwire.com/main.php...recent&rid=144 Vidare,
Det var i Statstevens program Vetenskapens Värld samma valår 2002, som chefredaktör Lena K. Samuelsson på SvD samt sambon Niclas Silow på Aftonbladet (s), på ett tidigt stadium, subtilt utpekades som det skyldiga ”spionparet”, tillsammans med andra medförövare, även inom DN (oberoende liberal). Producent för Vetenskapens värld vid SVT var då programledaren Bo G. Erikson och den som ledde det tipsande utpekandet av”spionparet. Han är även far till den kände svenske artisten ”E-Type”. Men det var även via ett liknande tips från frilansande journalisten - Maria Leijonhielm - som kom via den utav målsägande prenumererande tidningen Damernas Värld, som hon fick det allra första tipset på mediernas dataintrång samt vad de höll på med, inklusive deras då pågående manipulationer, urkundsförfalskningar och grova stölder, med hennes PC NT 4.0, utan brandvägg - innan anmälan - när internet och dess faror, var helt nytt, samt okänt, för de flesta utav oss. Relativt ny chefredaktör på tidningen var då Mona Johansson. Målsägande diskuterade senare, per telefon med en ansvarig polisman vid Polisens Samordningsenhet för Stockholms län, om att hon ville att han skulle förhöra Mona som vittne. Men inget hände utan polismannen informerade istället målsägande om hur hon skulle gå tillväga för att begära överprövning hos en åklagare. Det ovilliga vittnet Mona har genom åren avslöjat att hon citat: ”Inte vill förstöra sin karriär”. Det vara samma initierade Bonnieranlitade frilansande journalist - Maria Leijonhielm - som i ett senare nummer utav Amelia Adamos nya tidning; "M-magasin" nr 9 juli 2009, också hade ”tjatat” (det stod så) till sig en intervju med f.d. statsministerparet Göran Persson med nya frun Anitra Steen, på deras herrgård; Gården Torp i Sörmland. En f.d. misstänkt inblandad partiledare för socialdemokraterna tillika statsminister då det begav sig, som via både dokumenterade rekommenderade brev samt sedermera även via ett öppet brev, blivit informerad samt öppet tillfrågat om hans inblandning i mörkläggandet utav målsägandes grundärende, vars spår vid ett tidigt skeende även ledde in till Rosenbad-Gate, via otillbörligt ministerstyre samt deras maktmissbrukande kränkande olikabehandling Det var via vänskapskorrupta kontakter, tillsammans med dåvarande socialdemokratiska Rikspolischefen Sten Heckscher samt den därefter avskedade Länspolismästaren i Stockholm Gunno Gunnmos aktiva medverkan, som inblandade inom svenskt rättsväsende med numera avlidne Riksåklagaren Klas Bergenstrand i spetsen, samt andra
delar utav etablissemanget, tillsammans med främst Bonniersfärens medier, lyckades att så effektivt mörklägga och tysta ned förövarnas olika brott, gentemot - en för dem och deras hotade karriärer - alltför envis samt obekväm målsägande. Riksåklagare Klas Bergenstrand blev som ”Tack För Hjälpen” att mörklägga samt tysta ned målsägandes ärende också senare befordrad till Säpochef: På den posten erhöll han än fler maktmissbrukande tvångsmedel att kunna fortsätta kontrollera deras alltför envisa målsägande: Ständigt uppbackad av framförallt de socialdemokrater i regeringen som sett till att befordra honom. Personer som statsminister Persson & justitieminister Bodström med flera, som inte heller de hade något samvetsskval över att – Ad hoc – ändra våra lagar, när så krävdes eller när luckorna skyndsamt måste täppas till beträffande polis- och Säpos avslöjade olagliga verksamhet - above the law - gentemot målsägande, med drabbad familj. Via utpekade toppolitikernas maktmissbruk samt medieförövarnas vänskapskorrupta kontakter, bland rättsväsendets olika handläggare, inklusive kontrollorganen JK & JO, tilläts förövarna år efter år att komma undan med sina riktade nya brott, mot sitt brottsoffer: Samtidigt som man med både hot och mordbrand, effektivt försökte tysta ned sitt brottsoffer, eller den som försökte hjälpa henne, då hon envist fortsatt peka på deras brott samt fortsatta kränkande olikabehandling samt grova maktmissbruk; ”Detournement de Pouvoir”[fra].
I spåren efter att hon anmält brotten samt fortsatt peka på vänskapskorruptionen då polisen dessutom sopat bort hennes inlämnade bevis, så kulminerade dessa hot och olagliga repressalierna år 2005 i en riktad mordbrand mot hennes delägda vinterstuga. Mordbranden år 2005, verkade dock främst riktat i syfte att nu även försöka tysta hennes vredgade delägare och släkting, eftersom buggarna hade läckt ut deras privata samtal att – gemensamt – försöka erhålla en advokat. Målsägande hade nämligen själv försökt att anlita en erfaren svensk advokat, utan att någon enda visat tillräckligt civilkurage eller god vilja att våga ställa upp för henne. Då målsägande därför blev tvungen att istället fortsätta kontakta både KU & JuU, samt JK & JO, tvingade hon i varje fall framgångsrikt dåvarande justitieministern Thomas Bodström & Co. att tillsätta en Internutredningsutredning, vars slutresultat dock visade sig bara ha varit ett spel för galleriet. Däri ingick emellertid även polisens internutredare Leena Kangas, samt advokat Per Durling, som senare också utsågs till statens opålitliga ombud vid användandet av hemliga tvångsmedel. [Noterat i vår lilla ankdamm: att exempelvis ombudet advokat Per Durling, i dagsläget har privata affärer ihop med Michael Treschow, genom företaget Rollo AB. Likaså att socialdemokraten Pär Nuder har privata affärer ihop med f.d. Rikspolischefen Sten Heckscher via hans bolag STEN HECKSCHER AB. Pär Nuders fru journalisten och tidigare folkpartisten Ingrid Carlberg sitter kvar som anställd inom DN alltsedan valfuskåret 2002. Vidare att Aftonbladets medieadvokat tillika republikanen Peter Ahltin, sitter i styrelsen för Piratförlaget, tillsammans med Jan Guillo med flera.] Långt senare tvingades nämligen även Aftonbladets avslöjade medieadvokat Peter Ahltin, (kd) avgå från sin förtroendepost i riksdagen, då han liksom hans grovt maktmissbrukande kollega Thomas Bodström (s), anmäldes för att ha brutit mot förvaltningslagen, genom att fortsätta vägra svara på öppna frågor, som dokumenterat tillsänts dem utav målsägande; Öppna frågor som målsägande nu hade lärt sig att - dokumenterat - ställa med åberopande av förvaltningslagen och med brottsbalkens påföljder om de inte besvarades:
Förvaltningslagens regler som i synnerhet en förtroendevald måste se till att åtlyda samt diarieföra inom både KU & JuU: då de bevisligen tillsänts f.d. ansvarige justitieministern samt JuU Ordförande Thomas Bodström, via flera rekommenderade brev, som hämtats ut. Ett öppet brev hade dessförinnan även tillsänts dåvarande statsminister Göran Persson med samma krav på svar. Vidare: (fortsättning kommer...!)
Samma år 2005, då hotbilden kulminerade i en verkställd mordbrand, hade dessförinnan även ett rekommenderat brev - med samma öppna frågor – skickats till moderaternas partistyrelse, som besvarades av dåvarande partisekreterare Sven-Otto Littorin, med undanflykten att han citat. ”inte kunde kommentera en pågående rättsprocess”. Därav att - även – statsrådet Sven-Otto Littorin valdes ut att effektivt rensas bort, via Aftonbladet(s) plötsliga attack, om hans påstådda sexköp: Med hjälp utav tidigare insamlade brottsuppgifter, som man med hjälp utav sitt särintresse Aftonbladet, slugt inväntat att utnyttja, vid ett för det socialdemokratiska partiet, passande tidpunkt: Det vill säga; mitt under Almedalsveckan under ett viktigt valår 2010, när medieuppbådet är som störst och skandalen garanterat blir som slagkraftigast. Littorin har därefter också tagit sin tillflykt, via en till påtvingad time-out, till storebror i USA. Målsägande har på goda grunder inte kvar förtroendet för svenskt polisväsende: I början sprang målsägande naivt samt personligen med sin anmälan, till sin närpolis i Vasastan, som därefter hänvisade henne vidare till en dataspecialist vid polisens huvudkontor på Kungsholmen. Då han var jäktad och plötsligt påstod sig inte ha tid att hjälpa henne, trots bokat möte, så försökte hon därefter istället kontakta Säpo för en brottsutredning: Detta först efter det att hon upptäckt att polisledningen måste ha varit inblandade, agerat korrupt, samt dessutom slarvat bort eller snarare sopat bort hennes inlämnade bevis, i form av utdragna datalistor m.m. Bevisen hade liksom plötsligt ”kommit bort” och kunde, liksom, plötsligt inte återfinnas: Häpp…?! Men då hon, fortsatt lika naivt, istället försökte kontakta Säpo vid Kungsholmen sade de sig inte ta emot privatpersoner och hon hänvisades återigen till att promenera ned till polisstationen strax bredvid på Kungsholmen. Den då inte invigde Stationsbefälet Kjell på Kungsholmens polisstation, avslöjade därför vänligt, men uppenbarligen av rent misstag, till nackdel för sina korrupta avslöjade chefer, att hennes ärende hade förflyttats ned till Västra Götalands polisdistrikt: samt att beträffande det anmälda internet- & dataintrångsärende, så var det ärendet tvärtemot vad som tidigare meddelats målsägande, visst fortfarande kvar öppet samt pågående enligt hans datauppgifter (!) Detta motsades av de brev som målsägande tidigare erhållit från både polisen i Stockholm samt den därefter handläggande åklagare Mats Åhlund, som tvärtemot dokumenterat skrivit och meddelat henne att samtliga hennes ärenden var ”nedlagda samt förundersökningen avslutad”. Så känsliga var bevisligen, hennes anmälda brottsärenden på den tiden, på grund av de högt uppsatta personer som målsägande pekat ut som misstänkt inblandade, i korruptionen inom grundärendet, att man bakom ryggen på brottsoffret mörklagt att ärendet omplacerats till Göteborgspolisen. En på den tiden så pass känsligt ärende att till och med en handläggande åklagare Mats Åhlund, riskerade sin framtida trovärdighet, via svarsbrevet till målsägande, genom att däri avslöja sig själv, för att dokumenterat ha farit fram med medvetna lögner gentemot ett brottsoffer, samt sannolikt vikt ned sig för otillbörliga politiska påtryckningar, som skett bak i kulisserna. Misstänkt ministerstyre.
Noteras ska att Mats Åhlunds fru Guntra Åhlund, trots påpekat jäv, senare också valde att motarbetande handlägga målsägandes ärende. Från att ha varit en relativt medioker åklagare steg hon – därefter – snabbt i graderna och erhöll en raketkarriär ända in i toppen hos Riksåklagaren. Som sagt, mutor & bestickningar, behöver inte alltid vara en bunt sedlar under bordet, utan kan ske på mycket fler subtila sätt. Efter dessa allra första, naiva, försök att personligen kontakta samt lita på polis- och åklagarväsendet, upphörde målsägande med att överhuvudtaget försöka kontakta rättsväsendet personligen och kommunicerade därefter vid behov, enbart via – dokumenterade – mejl samt - rekommenderade – historiska bevisbrev. Förtroendet var förbrukat.
Rosenbad-Gate samt bakgrund till kommentaren; ”Du har ju fått alla poliserna emot Dig”. Efter att ha upptäckt rättsväsendets svek & lögner samt fortsatta vänskapskorruption, vars spår ledde ända in till Rosenbad-Gate, så intensifierade målsägande sina krav på en nödvändig oberoende internutredning och påtalade i skarpa kritiska ordalag, i synnerhet till Sveriges Riksdag, att denna utbredda vänskapskorruption snarast bara måste stävjas samt beivras: Innan dess hade den politiskt tillsatte partiske Rikspolischefen (S)ten Heckscher, med judiskt påbrå, krävt Länspolismästaren i Stockholm Gunne Gunnmos omedelbara avsked; vilket Gunnmo i medierna öppet beklagade sig över att han bara var ett citat: ”bondeoffer” vidare att han ansåg att det skulle bli intressant att följa citat: ”det fortsatta spelet”…Som alltså därför förflyttats ned till Göteborg. Sammantaget bidrog kritiken till att internutredarna slutligen även tvingades lägga ned hela polischef Leif Jennekvist specialavdelning på Riks.krim. eftersom nya brottsprovokationer och riktade olagliga repressalier anmälts, som uppenbarligen även kunde kopplas dit. Då hade i all tysthet, med både KU & JuU goda minne, vissa utvalda Säpo anställda kopplats in i den ”känsliga” polisutredningen: eftersom den tidigare högt uppsatte Säpoanställde kvinnan Margareta, nu placerats hos polisen och efter utredningen, i ett utav sina få uttalanden, som gjordes i samband med att Jennekvist avdelning lagts ned; att det var på grund av att hans avdelning varit citat: ”Roten till det onda”. Säpokvinnan Margareta blev tydligen kvar inom polisväsendet och sitter numera som en ansvarig mellanchef någonstans inom Rikskriminalen. Leif Jennekvist, som dessförinnan blivit rikskänd samt något utav en hjälte, då han med kollegor, fått fast Anna Lindhs mördare; blev nu alltså omplacerad, efter diskussioner med Länspolismästare Carin Götblad och placerades på en ny position vid Roslagens polismästardistrikt; dvs. inom samma område som målsägande hade sin dåvarande sommarstuga. Knappast en tillfällighet. En sommarstuga ensam ägt av målsägande, som också hade utsatts för flera hemfridsbrott och skadegörelse, inklusive riktade olagliga repressalier, där förövarna bedrivit”stalking” av målsägande. Delar utav rättsväsendet försökte senare åtala Carin Götblad samt Leif Jennekvist som därmed riskerade att bli dömda för grova tjänstefel, m.m. Men det var återigen en underlydande poliskommissarie Liljegren, som istället fick bära hundhuvudet. Sparka ned, slicka upp. Leif Jennekvist avdelning lades gemensamt ned utav både Säpo och internutredarna, samtidigt som man kunde läsa i den lilla grävande kristna tidningen Världen idag att åklagaren - även i detta fall - sägs ha fått påtryckningar från politiskt håll att skydda den högre polisledningen undan åtal; genom att framförallt inte
låta Länspolismästare Carin Götblad eller Leif Jennekvist ta sitt ansvar. Carin Götblad, har genom åren dessutom främst varit Bodströms ständige allierade och protegé, förutom att Bonniersfärens medier, såsom Expressen, också positivt sett till att ”känslomässigt bearbeta” henne, exempelvis genom att utse henne till en bästa chef. Målsägande noterade efter sin flytt år 2007, (från sin gamla inbrottsdrabbade lägenhet, några stenkast från Bonniers högkvarter vid samma gata), att Leif Jennekvist, samtidigt återigen blev omplacerad, nu till Söderorts polismästardistrikt…
Nytt riktat inbrott sker efter inflyttningen i nya bostaden år 2007: Efter målsägandes flytt till ny bostad i början på år 2007, skedde fortsatta ofredande inbrott och olagliga repressalier bland annat i form utav nya renoveringssabotage, vilket kulminerade i en tvist- och skadeståndsprocess tillika ”Not a fair trial”, som ägde rum vid en utav Stockholms södra tingsrätter under år 2009. Efter det riktade inbrottet år 2007, vid nya bostaden, så ringer en uppskakad samt i affekt, heligt förbannad, brottsoffer till polisen och tvingar ut en utav deras spanare till brottsplatsen, för att säkra bevis. Brottsoffret fick ringa tre gånger innan närpolisen pallrade sig ut, efter hennes sista samtal. Belysande utdrag från närpolisens rapport med dnr 0201-K131683-07, som senare även tillsändes Domare Barketorp hos tingsrätten, för kännedom och åtgärd, samt som en ytterligare bevis- och indicierbilaga, inom den då pågående skadeståndsprocessen: Att ses som ett ytterligare led i tvistens orsak - och verkan samband med grundärendet och de olagliga repressalier, även i form utav dessa renoveringssabotage, som följt i spåren, i och med hennes allra första polisanmälan: Men utan vare sig önskat gehör eller tillräckligt beivrande åtgärder från Domare Barketorp & Co. Vid mörkermännens riktade inbrott maj 2007, så pekade hon ut den maktmissbrukande f.d. Rikspolischefen Sten Heckschers vid namn som misstänkt anstiftare (alternativt stämpling eller uppviglande) till närpolisen, som dock valde att inte ta med hans namn i polisanmälan som upprättades därefter, utan valde att försiktigare formulera hennes anmälan enligt nedan: Utdrag från närpolisens upptagning av målsägandes anmälan på brottsplatsen: (...)"Hon vill anmäla ett riktat inbrott mot henne som person. Detta är en följd av tidigare anmälningar/händelser som [Målsägandes förnamn X] anmält. De som utsatt X för detta är högt uppsatta personer inom Sveriges samhällstopp. X berättar att hon har sina misstanker mot polis, åklagare samt media".(...) Vidare: (...)"X finner inget som direkt saknas ur vare sig förråd eller fastighet. Hon håller det dock för troligt att det inte heller är meningen med gärningen utan det är utfört mot henne för att skapa osäkerhet och otryggkänsla för att förmå henne att inte driva grundärendet vidare"(...): Avslutningsvis: (...)"X överlämnar handlingar vid anmälans upptagande som kan belysa vidden av det inträffade. Dessa handlingar bifogas denna anmälan (26 sidor). Enligt X är detta en förlängning av tidigare trakasserier mot henne som person efter att ha upptäckt missförhållanden inom offentliga myndigheter m.m.(...). De som var satta att skydda brottsoffret var alltså istället de som misstänktes ha uppviglat eller medverkat till brotten. Sannolikt även sanktionerat utav andra partiska närpoliser under ansvarige Länspolismästare i Stockholm Carin
Götblad ledning; som under alla de år som dessa olagliga repressalier sanktionerats pågå - hela tiden - varit den som ansvarat för samtliga de bostadsområden där målsägande har tillåtits att - upprepade gånger - utsättas för dessa olika riktade inbrott och trakasserier utan att närpolisen ens visat tillstymmelse till att någon gång åtminstone försöka beivra dem. Tvärtom har de främst försäkrat sig om sin egen poliskarriär genom att löpande lägga ned de nya brottsärendena, samtidigt som en närpolis tillsammans med en utredare som oväntat ringde på vid målsägandes bostad, avslöjade genom att bekräfta citat: ”Det där ligger ovanför våra huvuden”. Det är dessutom fler än målsägande som noterat att Länspolismästare Carin Götblad, alltid varit den person som maktmissbrukaren Thomas Bodström & Co. sett till att främst beskydda samt hålla bakom ryggen. Liksom utpekade triad även gjort med sin andre protegé, sadisten Kapten Klänning. Att just en av Carin Götblads underhuggare Leif Jennekvist måhända är den hämndlystne (?) polischef som synes ha flyttat "som en svans" efter målsägande och nu återigen finns verksam inom hennes närområde, är därför sannolikt inte heller någon tillfällighet. En annan poliskommissarie, (källa: tipsande journalister på DN samt inom deras NoN sida), som medierna insinuerat om ska ha erbjudits en s.k. betald fallskärm (mutor & bestickning) från just den mäktiga judiske Bonniersfären; sägs vara It-brottsrotelns poliskrim. Bosse Norgren, som bor i Bromma, dit många utav tidigare ledtrådar också lett. En poliskommissarie som i ett utav sina svarsmejl till brottsoffret via olaga hot, också försökt tysta målsägande, genom att hota med att stämma henne om hon fortsatte att kalla vissa utpekade poliser för vänskapskorrupta. Poliskommissarie Norgren - tidigare Säpo anställd – som fortfarande motarbetande chefar inom It-brottsroteln; samt som vid de dataintrång som en socialdemokrat utsattes för av några folkpartister, samt Bonnierägda Expressens reporter, under valfuskåret 2006 - via ett enda vänskapskorrupt telefonsamtal från socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog - bevisligen lät henne få företräde, till polisens gräddfil, jämfört med alla oss andra vanliga medborgare, som dessförinnan hade drabbats av mycket fler allvarligare samt kostbara attacker, vilket anmälts innan, utan åtgärd. Upprepade attacker som misstänks ha utförts utav samma grupp polisanmälda (medie-) förövare, med anlitade underhuggare samt mörkermän, på den tiden som målsägandes först hade den anlitade internetleverantören Tele2, inom Stenbecksfären där Göran Perssons best man Björn Rosengren var verksam som deras rådgivare. för att därefter byta till den halvstatligt ägda TeliaSonera. Istället sanktionerades brotten och de upprepade attackerna tillbakalutat samt tidvis hånfullt, av kontaktat rättsväsende, inklusive kontrollmyndigheter såsom Justitiekansler Göran Lambertz samt Justitieombudsmannen Mats Melin, vars partiske fru nyligen valt att sätta sig i knäet på Dagens Nyheter och bli en till avlönad lojal dito mörkläggande journalist inom Bonniersfären.
Vidare misstänks rättsväsendet för att - återigen - tillåtit förövarna att både sopa bort målsägandes bevis samt undanhålla de nya utkrävda bevisen; vilket är fortsatta grova tjänstefel och underlåtande. Noteras ska att målsägande alltid arbetat öppet med sitt ärende, samt varit medveten om att hennes E-post samt privata sfärer, inte varit fredade utan buggade, vilket hon direkt berättade och ville att hennes anlitade advokatombud också skulle vara medveten om, innan hans åtog sig hennes skadeståndsärende år 2009. De korrupta olagligheterna pågick dessutom långt innan advokaterna Thomas Bodström och Peter Ahltin, med flera komprometterade riksdagsledamöter, såg till att via efterkonstruerade lagar, ”täppa till luckorna" då de i desperat konsensus röstade igenom grovt integritetskränkande buggningslagar samt FRA; som nu – hör och häpna - även skulle tillåta korrupta myndighetspersoner att i så kallat FÖREBYGGANDE SYFTE tillåtas bugga svenska medborgare som inte ens behövde vara misstänkta för något brott >>> (S)icken rättsröta!
Som tur är så kan de stora grabbarna inom EU ta lillebror Bodström och hans mörkermän i örat, eftersom EU-konventionens Artikel 7.2 fortfarande kan sätta sig över hans lagar samt stipulerar att: ”Denna artikel skall inte hindra lagföring och bestraffning av den som gjort sig skyldig till handling eller underlåtenhet som VID DEN TIDPUNKT DÅ DEN VAR BROTTSLIG enligt de allmänna rättsprinciper som erkänner civiliserade stater.” Artikel 6 säger vidare att ”var och en har rätt till en rättvis rättegång INOM SKÄLIG TID”! Så frågan här är om Sverige ska tillåtas fortsätta sänka ned sig till varandes en bananrepublik eller våga sälla sig till de allmänna rättsprinciper som betecknar mer civiliserade stater?
Det så kallade Bodströmssamhället: Den alltmer desperate, avslöjade, Thomas Bodström såg nämligen till att tillsammans med sina komprometterade riksdagskollegor, skyndsamt klubba igenom efterkonstruerade lagar, med dold agenda, som främst syftade till att skydda sina tidigare olagligt verksamma underhuggare som verkat ovanför våra lagar, innan de blev avslöjade samt anmälda av målsägande. Detta inkluderade således (under-)chefer inom både polis & Säpo som tidigare medvetet fortsatt att verka ovanför lagen; så för att förhindra att de skulle kunna åtalas för sina avslöjade grova tjänstefel samt kränkande olikabehandling, med flera åtalspunkter, såsom grova övergrepp i rättssak mitt under pågående rättsprocess: så måste lagar ändras. Efterkonstruerade maktmissbrukande lagar, med dold agenda, främst för att förhindra att svenska staten via JK skulle tvingas få byxorna skämmigt neddragna - igen - genom att riskera att återigen bli skadeståndsskyldiga mot en olikabehandlad målsägande, med drabbad familj. Som tur var har EU:s regler redan förutsett att maktmissbrukande korrupta politiker skulle komma att försöka vilja efterkonstruera lagar till sin och sina underhuggares fördel; Genom att förhindra att deras efterkonstruerade lagar i vart fall inte skulle kunna lagstifta bort straff för brott som redan begåtts innan man hunnit ändra lagarna: Måhända inte så konstigt att den f.d. Säpochefen Klas Bergenstrand, råkade ut för en plötslig samt förmodad… hjärtattack, efter socialdemokraternas valnederlag 2006. Fler komprometterande fakta är vidare att Chefen för Riksenheten för polismål samt en utav målsägandes tidigare kontaktad handläggande åklagare vid samma enhet, båda visade sig vara medlemmar inom Frimurarna, där mycket starka lojalitetsband ställs på deras medlemmar. Motarbetad av både rättsväsendet samt sitt advokatombud även under tvisten vid tingsrätt. Kärande tillika målsägande, fick det starka intrycket att både hennes eget anlitade juridiska ombud samt domare Catarina Barketorp, motsatte sig hennes strävan att med laglig grund tillåtas åberopa omvänd bevisbörda, eller minst delad: Framförallt kärandes strävan att kunna få med hela bilden inom en och samma pågående rättsprocess: Istället motarbetades hon i att tillåtas få upp alla korten på bordet, genom den så tydliga kopplingen till grundärendet och dess orsak - & verkan samband, i spåren av de otaliga olagliga repressalierna som därefter följt; varav tvisten med renoveringssabotaget, bara ska ses som ett ytterligare exempel. En tvist som sannolikt uppviglats av samma anmälda förövare i bakgrunden, som misstänkt sett till att både skapa samt fortsätta elda på denna tvist, med svarande G.
Hennes advokatombud och domare Barketorp var båda överens om att vilja tysta ned grundärendet: "Låt det rinna ut i sanden"..."Du får inte rättvisa på detta sätt"....”Det är bara ett spel” var istället några av deras kommentarer samt råd. Däremot var tingsrätten positivt inställda till att ge kärande en skyndsam laga kraft vunnen dom beträffande själva skadeståndsbeloppet, eftersom samtliga inblandade parter, inklusive svarande G. i princip, redan gett henne rätt i sak på den punkten: Vad som återstod var bara en tvist beträffande storleken på skadeståndsbeloppet: En dom som Domare Barketorp menade på att kärande skulle kunna ta till kronofogden, om så skulle behövas, för att få slut på svarandes G. illvilligt saboterande fördröjningar utav sina juridiskt reglerade åtaganden. Rättsväsendet inklusive i synnerhet kärandes eget advokatombud visade därför tydligt att man bara ville låta grundärendet bero: Därmed också med fortsatt mörklagd verksamhet, bakom kulisserna, samt ovanför lagen: I spåren efter tvisten kunde målsägande därför, på behörigt avstånd, ändå notera följande orsak & verkan samband samt fortsatta utrensningar eller omplaceringar:
Steg 1): JK Göran Lamberts blev uppringd av kärandes advokatombud UK, efter avslutad rättsprocess vid tingsrätten år 2009 och fick då ut begärda handlingar beträffande Dennis Töllborgs framgångsrika skadeståndsprocess vid EU år 2006. Därefter noterar kärande att JK plötsligt blir omplacerad till Högsta Domstolen, som även kallas ”Elefantkyrkogården”, utav invigda journalister. Steg 2): Kapten Klänning skandalen briserar samt mörkläggs av den adliga åklagaren Trolle. Steg 3) Thomas Bodström tvingas till en time-out till storebror i USA, som kommer att ske mitt under ett viktigt valår. När målsägande - återigen – istället försökte få till stånd en SANNINGSKOMISSION så ville våra komprometterade politiker samt rättsväsendet fortsätta sin mörklagda verksamhet, som till och med justitieombudsmannen Mats Melin, nu öppet benämnde som citat: ”rena vilda västern”. Deras agerande samt beslut talar således för sig själv: För så agerar man bara om man har något att dölja, samt är rädd för att ev. fler fallerande framtida karriärer ska följa i dess spår. Kärandes motarbetande advokatombud syntes hellre främst framförallt fortsätta ta hänsyn till hans anmälde advokatkollega Thomas Bodström samt de utav hans kollegor inom både Svenska Advokatsamfundet med dess underlåtande Disciplinnämnd, samt de delar utav rättsväsendet som begått de grova tjänstefelen samt underlåtelserna, än att i första hand se till sin drabbade klients rättigheter. Detta gjordes bland annat genom att han vilseledande försökte påstå att han inte längre praktiserade brottmål, trots att han fortfarande gjorde reklam för detta på advokatbyråns webbsida: med flera ihåliga avslöjade undanflykter samt tröttsamma diskussioner. Efter rättsprocessen upptäckte kärande, att svenska Googles hade censurerat känslig avslöjande information om både hennes advokatombud samt svarande G. under tiden rättsprocessen pågick. Google hade bl.a. censurerat information om ett brottsmålsärende (gällande ett grovt narkotikabrott) som hennes advokatombud, samtidigt - bevisligen - parallellt arbetat med tillsammans med hennes skadeståndsärende: trots att han vilseledande försökt påskina att han var ringrostig och att det var ”så länge sedan” samt att han knappast ”sysslade med brottmål längre”, samt inte heller ”kunde så mycket längre”, inom det området.
Först efter det att skadeståndsmålet var slut samt då domen vunnit laga kraft, först då släppte svenska Goggles ut sin tidigare censurerande information…(!) Noterade att Svenska Googles VD Stina Honkamaa dessutom har en pensionerad far som tidigare varit en relativt högt uppsatt militär. Men framförallt det komprometterande faktumet att hon strax därefter, som ett slags ”Tack för hjälpen”-gentjänst, valdes in i (polisanmälda samt flertalet gånger redan avslöjade) Bonniersfärens TV4:as styrelse. Noterade även att Googles amerikanske VD avgick nyligen. Men, inte bara den svenska mediesfären utan även svenskt rättsväsende är en liten ankdamm där alla i synnerhet på toppnivån, synes känna alla eller någon gång åtminstone kommit i kontakt med varandra via arbetet eller privatare sociala sammanhang eller släktskap: Svarande G. ena – utav två - anlitade advokatombud Christer Heidenborg, visade sig vara medlem inom den slutna sekten Frimurarna. Hans fru Anna Heidenborg visade sig dessutom vara en domarekollega med Domare Catarina Barketorp. Grävande journalister inom både Bonniersfären samt framförallt Aftonbladet (s), tog under pågående rättsprocess plötsligt fram belysande uppgifter om vissa slutna Sällskap och pekade insinuant på herrklubbar såsom Frimurarna, Timmermansordern, samt den mer öppna (för kvinnor) Rotary, som kärandes anlitade advokatombud dessutom visade sig vara en medlem inom. Det mer öppna Rotary, som grävande journalister inom Stenbecksfärens gratistidning Metro pekade på, samt där Göran Perssons best man Björn Rosengren verkar inom, förutom att Björn Rosengren är medlem i slutna Sällskap, där flera av Sveriges absolut tyngsta domare, toppolitiker och finansmän också återfanns som medlemmar. Belysande artiklar som visade på att även flera utav regeringens statsråd var medlemmar inom både Rotary och Frimurarna, samt Sällskapet: Vidare noterades att kärandes advokatombud, i slutet på vår process, som en slags ytterligare given bonus, blivit vald att bli President för en lokal Rotary-enhet i Stockholm.
Då kärande efter domen ensam grävde vidare, kunde hon via den nu inte längre censurerade informationen från Svenska Google, även ta fram mer information om Domare Barketorps man hovrättsrådet Lars Dirke, tillika en av regeringens ofta anlitad utredare, som under samma tidsperiod, arbetat tillsammans med f.d. Riksåklagaren (RÅ) numera Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, vid Svea hovrätt; även han sedan tidigare välinformerad om grundärendet samt att regeringens ensamutredare beträffande just buggning också samtidigt hade ingått i deras sammansvetsade arbetsteam, vid Svea hovrätt. Så att just frun Catarina Barketorp, blivit utsedd till vår domare var nog ingen tillfällighet. Vidare, visade det sig även att kärandes advokatombud, tillsammans med Fredrik Wersäll's fru Anna Wersäll suttit tillsammans i Stockholms Handelskammares styrelse: Så de kände också väl till varandra sedan tidigare, i denna lilla svenska ankdamm, där alla tycks känna alla eller på något sätt varit i kontakt med varandra antingen via arbete eller giftermål samt släktskap, förutom utpekade ”Sällskap” i slutna herrklubbar. Det var övertydligt klart under skadeståndsprocessen som pågick år 2009, hur både närpolis och ”stalkarna” samt Säpos mörkermän, hotfullt ville både markera mot samt hindra kärande att driva vidare sitt grundärende inom samma redan pågående skadeståndprocess, bland annat genom att se till att bevismaterialet, återigen, tilläts sopas bort och helt raderas. Ett synnerligen grovt övergrepp i rättssak som inga efterkonstruerade lagar kan göra lagligt.
Att både Domare Barketorp inklusive kärandes eget advokatombud utsatts för någon form utav otillbörliga påtryckningar, som de dock utan motstånd vek sig för, verkar högst sannolikt: Dessa påtryckningar, som skedde bakom ryggen på kärande, om att inte tillåta att grundärendet skulle tas upp, åtföljdes därför i konsensus, mot kärandes vilja. Förra gången en annan handläggande åklagare Mats Åhlund fru Guntra snällt och villigt rättade in sig i de vänskapskorrupta leden, så erhöll hon ju därefter en spikrak karriär rakt in till Riksåklagaren. I ett ursprungligen konfidentiellt brev till Domare Barketorp, tvingades kärande dock informera tingsrätten om de nya olagliga repressalier som pågick mitt under rättsprocessen(!) samt vad förövarna tidigare utsatt sitt brottsoffer för, i syfte att tysta och ingjuta rädsla; samt framförallt för att hon inte skulle envisas med att fortsätta försöka få upp sitt grundärende inom den då pågående rättsprocessen: De hoten och olika markeringarna som då gjordes mot henne, var mycket tydliga. Framförallt skedde ett nytt hotfullt markerande händelse, dagen innan den allra första tingsrättsförhandlingen skulle äga rum vid denna ”Not a fair trial” vid tingsrätten; då en ”stalkande”-personbil plötsligt syntes vilja köra på henne, vid två olika tillfällen, under samma promenad, då hon var ute för att göra ett ärende. När samma mörka personbil, den andra gången, återigen kom körandes rakt emot henne, för att plötsligt tvärbromsa och tvärt vända om, blev det plötsligt klart för henne att det var fråga om nya riktade hot och markeringer; På samma sätt som hade skett för någon timme innan: Men då hade hon inte alls varit tillräckligt vaksam för att ens förstå vad som egentligen pågick: Den andra gången hotet upprepades, fick hon därför snabbt upp papper och penna och hann anteckna bilnumret. Hon noterade även att det satt två män i bilen varav en yngre. Den hotande ”stalking"-bilen kunde härledas till ägaren Avdelningsdirektör Bo Sven Klang. Han har en son vid namn Thomas Klang; vilket misstänkts vare samme Thomas Klang som kunde härledas antingen och/eller till både: A) Haninge Lås AB:s kollega Thomas Klang som arbetar inom både Rikspolisstyrelsen samt Säkerhetspolisen. B) Samt sannolikt även till hans namne Thomas Klang som arbetar inom företaget beQuoted.
Kärandes bevis tilläts återigen att sopas bort och både hennes skrivare samt laptop saboteras. Mitt under pågående skadeståndsprocess, under maj 2009; slog förövarna – nu bevisligen sanktionerat av både polis- & säpo - först ut hennes skrivare, för att sedan helt släcka ned hennes laptop, så att man inte ens kunde göra en backup på det insamlade bevismaterialet som enbart fanns lagrat i hennes laptop. Eftersom hon nu var medveten om att Dan Eliasson mörkermän och Bodströms lojala underhuggare, sannolikt redan buggade varje tangenttryckning hon gjorde; riktades misstankarna dit och det visade sig också senare att nuvarande Säpochefen Anders Danielsson sägs ha blivit citat: ”bortkollrad av sina underchefer”, enligt Bodströms blogg. Tre av de utpekade undercheferna slapp dessutom åtal i den vänskapskorrupta charad som sedan följde med hjälp utav frimurare kollegorna som sitter i toppen för Riksenheten för polismål. I England - till skillnad mot vår bananrepublik - så har rättsväsendet på goda grunder sett till att inte längre tillåta att åklagare som ska utreda andra brottsmisstänkta poliser och åklagare eller andra kollegor, ska tillåtas vara kvar som
medlemmar, inom just en så pass starkt lojalitetskrävande sluten sekt som Frimurarna: Men i vårt polis- och rättsväsende går det fortfarande an(?!) Internetleverantören TeliaSoneras nye koncern VD Lars Nyberg, m.fl. kontaktades: Lars Nyberg tvingades göra en internutredning, som gavs Telias referens Hk VD 943/2009, eftersom polis och övriga myndigheter på sedvanligt korrupt maner, öppet motarbetade, att dessa nya anmälda brott skulle kunna beivras. Lars Nyberg utnämndes till ny VD och koncernchef för TeliaSonera den 27 juli 2007 och tillträdde den 3 september 2007: Han har därefter också fortsatt mörklägga sin internutredning och vägrar delge målsägandes de utav henne utkrävda bevisen: Med största sannolikhet för att bevisspåren visade sig leda – även – till före detta chefer inom Telia Sverige, varav en misstänkt Michael Kongstad – dessutom – redan hade tvingats avgå under ett annat valfuskår 2006. Kärande hade dessutom med laglig grund nu rätt att kunna begära omvänd bevisbörda i sina polisanmälningar, på grund av rättsväsendets diskriminering samt förövarnas fortsatta olagliga repressalier. Inom företaget beQuoted, hade kärande själv sett till att gräva fram och spåra upp namnet på beQuoted dåvarande ledning och ägare, till att vid den tidpunkten enligt deras webbsida, vara bland annat: Lars Vänelid, CEO. Född 1954: Senast kommer Lars från Telia där han varit chef för en av Telias största satsningar, FBS-projektet. Under denna period var Lars även marknadschef på Telia Billing, innan han värvades till beQuoted. Thomas Klang, Sales Manager. <<< Född 1961. Thomas har 20 års samlad erfarenhet av den finansiella marknaden. Han har bland annat arbetat på företag såsom SEB, PK-banken, Fortune Finance, Kompass Sverige, SIX, Bridge Financial och Sigma. Henrik Vilselius Styrelseledamot i Icon Media Lab, partner (grundare) till Springboard Venture Capital. En av grundarna till Parallel Consulting Group och Modul1 Teknik AB. Men framförallt den här f.d. Telia chefen: Michael Kongstad <<< Chief Corporate Communications, Telia AB. Tidigare Managing Director på Burson Marsteller, Director of Communications, OM, Director of Communications, WASA och Chief Corporate Communications, Posten Michael Kongstad hade tydligen blivit invald som ny medlem inom Timmermansordern år 2006, av två äldre medlemmar. När målsägande frågade en äldre medlem inom Timmermansordern, som uppnått dess högsta grad inom ordern, samt försökte få honom att informera henne om vilka två andra medlemmar som valt in Michael Kongstad, Telias f.d. kommunikationschef, så vägrade han dock ge henne, dessa för henne viktiga efterfrågade bevis- & indicieruppgifter:
Då hon inte heller där erbjöds något vidare stöd eller hjälp till att beivra de synnerligen grova övergreppen i rättsak, som förövarna sanktioneras begå mot kärande, mitt under pågående rättsprocess (!) där svarande
dessutom anlitat en frimurare advokat; så kunde historien upprepa sig… Vid tre olika tillfällen fick hon dessutom rådet att: ”Man ska inte bråka med Wallenbergarna”. Wallenbergarna? Vad har de med grundärendet att göra? Det är ju Bonniersfären som anmälts! Men då hade hon glömt bort hur de olika medlemmarna inom den mediemäktiga Bonniersfären, var involverade med varandra, inte bara genom affärer utan framförallt via både ingifte samt släktskap. Vidare har Wallenbergarna alltid haft goda kontakter in till både regering samt rättsväsende, oavsett vilka som för stunden politiskt råkar regera. Vid Bilderbergsgruppens möten, som Wallenbergare alltid närvarat vid, knyts ytterligare värdefulla vänskapskontakter, som man senare kan utnyttja. Men framförallt mindes hon åter, att den person som Göran Persson tagit till sina hycklande brösttoner mot, under valåret 2002, på grund av Wallenbergs höga bonusersättningar, var just en utav Wallenbergs direktörer Percy Barnevik. Det har ju dessutom aldrig varit särdeles svårt att tacksamt plocka fram någon ny girig bonusgalen direktör, vid varje nytt valår, för att lätt elda upp massorna med, vilket den nyblivna godsägaren Göran Persson, med sin bästa kompis samt dito välbeställde godsägaren Björn Rosengren, dock fick äta upp under ett senare valår; eftersom både ”Jante” och hans socialdemokratiske medlemmar synes gå väl ihop, hand i hand.
Slutsats: Ur a(s)kan i elden. De som var satta att skydda brottsoffret var istället de som - återigen - misstänktes ha medverkat eller uppviglat till de nya sanktionerade brotten mot henne: Vänskapskorrupta beslutsfattare men också medförövare som nu även kunde återfinnas inom: Frimurarna och den numera öppnare Rotary samt de tidigare okända men dito slutna herrklubbarna såsom Timmermansordern och Sällskapet. Beträffande en utav dessa slutna herrklubbars medlem, så var den anmälda tidningen, Dagens Nyheters f.d. ansvarige för DN Debatt Mats Bergstrand, flera gånger utsedd till en av Sveriges viktigaste opinionsbildare. Mats Bergstrand hade då det begav sig, således en mycket viktig roll som debattredaktör på Dagens Nyheter samt makten över vems åsikter som skulle hamna på Sveriges mest ansedda debattplats. Enligt ”Sällskapets” medlemsmatrikel hade han varit medlem i herrklubben sedan år 2000. Noteras ska att därinne fanns samtidigt flera aktiva medlemmar, som Aftonbladet insinuant ville avslöja, bestod utav flera av Sveriges absolut tyngsta domare, toppolitiker och finansmän. Under de senaste åren fick flera utav hans mäktiga klubbkamrater publicera sina debattartiklar på hans DN Debatt sida. Bara under målsägandes då pågående skadeståndsprocess år 2009, tilläts minst ett 20-tal debattartiklar undertecknade av Mats Bergstrands mäktiga vänner gå i tryck. Härnedan återfinns några av Mats Bergstrands utvalda klubbkamrater som tillåtits skriva debattartiklar i Bonnierägda Dagens Nyheter (DN): Tommy Möller, statsvetarprofessor, 24 april 2007: ”Folkpartiet är illa rustat för forcerat partiledarval.” Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister (m), 16 april 2007: ”Jobb för förtidspensionär ger dubblad inkomstökning.”
Göran Ennerfelt, ordförande och chef Axel Johnson-koncernen, 27 mars 2007: ”Svenskt Näringsliv bör inte ligga i bakhåll.” Ragnar Norrby, generaldirektör, Smittskyddsinstitutet, 26 mars 2007: ”Tuberkulos kan bli lika dödlig i Sverige som i tredje världen.” Björn Rosengren, råd¬givare, Stenbecks¬sfären, 10 mars 2007:<<< ”Jag gjorde en felbedömning vid utförsäljningen av Telia.” Anders Björck, landshövding, Uppsala, 26 februari 2007: (Frimurare) ”Länen upplöses med tvång om storregionerna dröjer.” Anders Milton, regeringens psykiatrisamordnare, 27 november 2006: ”Ändra lagarna för psykiatrin så att ansvariga kan pekas ut.” Carl Johan Bonnier, Bonniers styrelseordförande, 20 april 2006:<<< ”Tv, radio och internet bör följa pressens etiska regler.” Svåra vänskapsband Agneta Lindblom Hulthén, Svenska Journalistförbundets ordförande, är kritisk. Hon ser ”stora problem” med att ha den här typen av vänskapsband till den makt man är satt att bevaka som journalist. – Jag skulle själv aldrig sätta mig i den situationen. Det krävs en stålkvinna eller stålman för att klara det, oerhört mycket självrannsakan och integritet. – Man kan få veta saker som, om man fått veta dem på annat sätt, hade varit självklara att publicera. Men sitter man i en sådan nära vänskapssituation så blir det skitsvårt. Man tar personlig hänsyn på grund av dessa nära relationer. Lindblom Hulthén vänder sig också mot klubbens förbud mot kvinnor. – Jag tycker att både rika medieägare och journalister ska vara föredömen när det gäller jämställdhet. Jag är emot enkönade församlingar av alla slag. Artikel avslutas med: ”Aftonbladet har förgäves sökt DN:s chefredaktör Thorbjörn Larsson”. ************************************************** *************************
Steg 1: Kärandes skadeståndprocess avslutades i tingsrätten i början på oktober 2009. Under den tiden har den utpekade ansvarige Ordförande för polisstyrelsen i Stockholm, Kristina Axen Ohlin, vars bror satt i polisanmälda Bonniersfärens ledning, plötsligt tvingats avgå, under svepskäl. En moderat partikamrats artikel i Newsmill, bekräftar nämligen långt senare, att inte heller hon avgått frivilligt utan också rensats ut. Läs; Genom de sedvanliga slutna förhandlingarna bakom kulisserna; above the law. Folkpartiets f.d. partiledare, Lars Leijonborg, som satt som ytterst ansvarig partledare under dataintrångsskandalen som briserade, sedvanligt slugt och vältamjat av sossarna, med polisens hjälp, bara en vecka innan valet år 2006, tvingas strax efter Kristina Axens avhopp, därefter också avgå från sin statsrådspost i regeringen år 2009: Hans avgång presenteras dock mer trovärdigt samt naturligare. Steg 2:
Fredag den 13 november 2009, får Thomas Bodström veta om att Aftonbladet ämnar gå ut officiellt med att han ska ta en time-out i USA: Bodström skriver därför sin egen falska version på sin blogg: www.bodstromsamhallet.se apropå denna egentligen påtvingade time-out. När målsägande läser hans hycklande version kan hon inte motstå att skicka en ironisk fråga i ett öppet mejl med rubriken: ”Trying to save face are we?” Steg 3: Spaningar har bedrivits en längre tid på deras protegé Göran Lindberg: Plötsligt begär Kapten Klänning samt beviljas hastigt pension, strax innan han ska till att avslöjas samt åtalas för sina perversa grova brott. Avslöjande samt talande beskrivning beträffande den allmänna attityden som råder inom vår högste polisledning är det faktum att Rikspolischefen Bengt Svenson till en början beskriver hans sadistiska perversa grova brott såsom varandes citat: ”ett klavertramp”…. Två misstänkta självmord, varav ett bekräftat sker i spåren efter Göran Lindbergs häktning. På Corruptios blogg sammanfattas deras dito öppet utlagda grävande informationsmaterial med en läsarkommentar per den 11 juli, 2010 ungefär så här: 3.1. Sture Wiholm dödas av den prostituerade kvinnans kille juli 2009 och polisen hittar bl.a. polischef Göran Lindbergs sms och telefontrafik i Wiholms mobil. 3.2. Thomas Bodström går ut nov. 2009 med att han skall till USA. 3.3. Polischef Lindberg går av tåget tidigare (pensioneras) så han inte längre är “polis”, en månad innan han grips. 3.4. Bo Holmberg begår självmord två veckor efter att Göran Lindberg grips. 3.5. Polisen påstår att dom haft span mot Lindberg en månad innan han grips. Men, vad gör polisen under tiden juli 2009 fram till att Lindberg grips januari 2010? 3.5. Hög chef inom Vattenfall är inblandad. 3.6. ” corruptio1” svarar och tillägger då också på deras blogg att: En högt uppsatt socialdemokratisk politiker är inblandad i sexköpshärvan kring Kapten klänning, och han skyddas av det socialdemokratiska partiet* samt utredare i målet. Corruptio har fått ett namn… 3.7. En annan läsare noterar vid ett tillfälle att det är Thomas Bodströms namn som står uthängt, bara för ett kort tag på samma blogg, för att snabbt försvinna och inte tillåtas återkomma. Vattenfalls logga finns dock insinuant kvar, utan att de ansvarig för bloggen skriver ut att det rör sig om en chef inom just det företaget. [*Målsägandes kommentar. Inblandad kan man ju vara utan att aktivt ha deltagit i sexköp, utan måhända bara genom att ens namn och telefonnummer frekvent återfunnits inom hans nätverk, då Lindberg kanske anlitats för andra uppdrag och gentjänster av sina socialdemokratiska beskyddare]. Steg 4:
Vattenfalls Vice Vd och Nordenchef Hans von Uthmann, avgår, under samma år 2009. Fokus artikel den 5 feb. 2011 menar på att hans mångåriga konflikt med sin VD ledde till hans avgång. Vattenfalls VD Lars G Olofsson, råkade sedan själv under en vecka i november år 2009, ut för ett drevliknande kritik, som sedermera ledde till hans förtida pensionsavgång, som officiellt fasställdes samma år 2009. Hans profilbild råkar dessutom vara mest lik den som Expressen publicerade svart/vita profilbild, när de insinuerade att en högt placerad chef inom ett statligt bolag skulle ha varit inblandad i Kapten Klännings sexhärva. Steg 5: I samband med målsägandes anmälan om att förövarna återigen tillåtits sopa bort hennes insamlade bevis mot svarande G. med flera - men nu mitt under en då pågående rättsprocess, - vilket är att anses som ett synnerligen grovt övergrepp i rättssak(!) noterar hon att tre utav Säkerhetspolisens underchefer därefter avslöjas samt förhörs utav Riksenheten för polismål. De hängs dock bara ut lite lätt, men inget åtal görs av de vänskapskorrupta Frimurarna tillika åklagarna vid Riksenheten för polismål. Senare påstår man dock att Säpo ska ha påbörjat någon slags intern upprensning; där samtliga underchefer inom Seppo skulle tvingas söka sina chefsjobb på nytt och prövas om de fortfarande var lämpliga. Hur det gått för den utpekade och avslöjade förövaren och säkerhetspolisen Thomas Klang är dock i dagsläget fortfarande oklart. De ofredande inbrotten och trakasserierna mot målsägandes bostad, har ju bevisligen fortsatt… Steg 6: Thomas Bodström är visserligen inte längre justitieminister, men hans ministerstyre sitter kvar i fingrarna, då han som förtroendevald och i egenskap av JuU Ordförande öppet kräver på sin blogg att regeringen med Beatrice Ask i spetsen, i princip ska avskeda Riks.krimchefen Therese Matsson och istället placera sin protegé Länspolismästare Carin Götblad på posten. Han bloggar även om ett pågående ”krig” mellan de båda polisenheterna. Nuvarande Säpochefen Anders Danielsson hänger han samtidigt - häpnadsväckande - ut som varandes citat: ”bortkollrad av sina underchefer”, men att denne stackars bortkollrade Seppochef ändå istället skulle passa bra som Länspolismästare i Stockholm och på så sätt samtidigt binda ihop de två krigande och motarbetande enheterna: Hua… Bodström får visserligen officiellt kritik av sin riksdagsbroder folkpartisten Lennart Pehrsson, men justitieminister Ask lyder snällt om än motvilligt, återigen, Bodströms krav och omplacerar Therese Matsson till en ny post som krishanterare vid Rosenbad-Gate. Det här synes vara en repris, som den gången Bodström på samma sätt knuffade en motvillig Beatrice Ask framför sig när de - gemensamt och tillsammans – hand i hand med DN Debatt samt de tre största polisfacken, bestämde sig för att avsätta den förre Rikspolischefen Stefan Strömberg. Den ende Rikspolischefen Stefan Strömberg som dessförinnan till Riksenheten mot korruption, vågat försöka anmäla Telias dåvarande Sverigechef samt hennes koncernchef Igel som misstänkta för givande av mutor. Det statuerades exempel för det gick bevisligen inget vidare för honom därefter: Men även Telias Sverige chef Marie Ehrling, avgick kort därefter och Telias kommunikationschef Michel Kongstad avskedades i samma år 2006. Målsägande noterar att It-brottsroteln, dit hon också anmält de nya brotten, måste ha gått under hennes ansvar på Rikskrim; Vidare att den slutna herrklubben Timmermansordern*, där Telias f.d. kommunikationschef Michael
Kongstad blev ny invald medlem under år 2006, därefter hade sett till att bjuda in just Riks.krim.chefen Therese Matsson till att föreläsa. (*källa: Medlemmen HF.)
Avslutningsvis: Developing story Steg 7: Nya ofredande inbrott vid bostaden tvingas polisanmälas, nu senast per 31/12-2010: Triaden; Thomas Bodström och Dan Eliasson samt Sten Heckscher, blir polisanmälda för s.k. illojal maktanvändning; ”Detournement de Pouvoir”[fra]. Enligt förre justitiekanslern Göran Lambertz försökte Dan Eliasson på uppdrag av Tomas Bodström få Lambertz att sluta kritisera rättsväsendet: "Framför allt vid en träff med Bodströms statssekreterare Dan Eliasson i maj 2006”: - ”Där gjorde Eliasson klart att jag riskerade att justitieministern offentligt skulle ta avstånd ifrån mig om jag inte slutade att vara så hård i min kritik. Jag uppfattade det som en påtryckning”, sade Lambertz till DN samt även då han öppet attackerade Bodström i sitt sommarprogram i Sveriges Radios P1”. JK anmälde inte händelsen, utan valde den snällare metoden att bara lätt överseende hänga ut Bodström och hans underhuggare Dan Eliasson i sitt sommarprogram i Public Services kanal P1: . Dessförinnan hade JK Göran Lambertz också - hand i hand - tillsammans med Länspolismästare i Västra Götaland, mitt under valårets slutskeende år 2006, officiellt gått ut och kritiserat rättsväsendet för att ha alltför många oskyldigt dömda. Thomas Bodström, med sällskap, har sedermera istället anmälts av målsägande som misstänkt för att under flera års tid sanktionerat en grov misshandel gentemot henne, då hon vågat anmäla den då ansvarige justitieministern Bodström tillsammans med hans f.d. statssekreterare Dan Eliasson samt den socialdemokratiske f.d. Rikspolischefen Sten Heckscher, med sällskap, för att i ont uppsåt ha utövat s.k. illojal maktanvändning; samt för att bryta mot förvaltningslagen. Thomas Bodström, har via otillbörliga påtryckningar, därefter även deltagit i förövarnas strävan att vilja mörklägga deras grova korruption, samt de sanktionerade riktade inbrotten gentemot målsägande, med hjälp utav dito anmälda ”stalkande” medförövare inom avslöjade Haninge Lås AB, i primärt syfte att fortsätta tysta och passivisera deras brottsoffer genom att fortsätta ingjuta rädsla. I spåren efter målsägandes första polisanmälan, under valfu(s)kåret 2002, har genom åren, nämligen flertalet olagliga repressalier, olaga hot samt en riktad mordbrand, inklusive synnerligen grova övergrepp i rättssak, med mera, därefter skett, som samtliga har ett klart samband med det utav rättsväsende samt kontaktade toppolitiker, fortsatt mörklagda grundärendet från 2002. Bakgrund till förövarnas fortsatta maktmissbruk: Bittra valförlu(s)ter både år 2006 samt 2010: Nya riktade inbrott samt illojal maktanvändning m.m. sker återigen efter valförlu(s)ten 2006 & 2010: Efter den socialdemokratiska valförlusten 2006 tvingades nämligen en bitter statssekreterare Dan Eliasson att gå från Rosenbad:
Thomas Bodströms s.k. högra hand fick dock förtroendet av den borgerliga regeringen, via deras sedvanliga slutna förhandlingar, att direkt bli ansvarig för analys- och underrättelseverksamheten inom Säkerhetspolisen (Säpo) och var senast tillförordnad biträdande chef: Dan Eliasson sägs även ha varit en utav dem som nämnts i de slutna förhandlingarna, kring vem som skulle ersätta förre Säpochefen Klas Bergenstrand, som hastigt avled, av en ”förmodad hjärtattack”, strax efter deras valförlust 2006. I maj 2007 utsågs Thomas Bodströms f.d. statssekreterare, plötsligt och oväntat - strax efter det att ett nytt riktat inbrott polisanmälts, från den då nyinflyttade kvinnliga målsäganden - till Janna Valiks efterträdare som generaldirektör för Migrationsverket. Den socialdemokratiska krönikören Lotta Gröning; på Expressen, skrev i direkt samband med förövarnas nya riktade inbrott gentemot målsägande, i maj 2007, strax efter deras bittra valförlust, den avslöjande kommentaren: - ”Jisses, vilka dåliga förlorare vi är”! *******************************
Några källor & fotnötter: 1)Två initierade belysande artiklar, utav grävande journalister inom både Bonnierägda Expressen samt Schibsted & LO-ägda Aftonbladet: 1 A) http://www.expressen.se/nyheter/doku...ar-maktiga-man 1 B) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article490345.ab 2)Artikel i www.politikerbloggen.se Publicerad: 2007-06-28: med rubriken ”Han använde påtryckningar”. > http://www.politikerbloggen.se/2007/06/28/3789/ samt från dåvarande JK Göran Lambertz egna utsago då han berättade om incidenten i Sveriges Radio, P1:s ”Sommar”-program. 3)TT:s telefonintervju samt artikel i Svenska Dagbladet publicerad 24 maj 2007, 11:33 med rubrik: ”Ny chef för Migrationsverket”. 4)Bonniers advokatbyrå Cederquist, anmäldes som misstänkta för att ha utfört den censurerande DOS-attacken gentemot den kvinnliga målsägande, som skedde i samband med hennes första polisanmälan gentemot DN, med flera, under valfuskåret 2002. Dessa DOS-attacker roade sig Bonniers advokatbyrå - bevisligen - sig med att även utföra gentemot andra drabbade såsom ” OfficialWire.com ”. Bevislänken till advokatbyrån Cederquist avslöjade brott, är numera borttagen, men samma avslöjande bevisinformation kan ändå återgivas härnedan: Vidare ska det noteras att dåvarande delägaren tillika advokat Kerstin Calissendorff befordrades av socialdemokratiska regeringen till en post inom Högsta Domstolen, där hon till dags datum fortfarande sitter och dömer, tillsammans med den omplacerade JK Göran Lambertz och hans sexköpande homosexuelle dömde domaren, med flera hovsamma lakejer inom det som journalisterna kallar för ”Elefantkyrkogården”: när samma invigda journalister roat också påpekat att ”Fem myror är fler än fyra elefanter” [Fotnot: Där myror är journalisternas metaforiska beteckning för socialdemokraternas otaliga underhuggare; vilka också ibland skildras som ”Råttor” eftersom deras dåvarande partiledare Göran Persson är född 1949, under den kinesiska astrologins år som betecknas vara: ”The Rat”] Bevislänk från valfuskåret 2002: http://www.officialwire.com/main.php...recent&rid=144
EDINBURGH, SCOTLAND -- (Official Wire) -- 08/29/02 -- In what is turning out to be a 'never ending saga', one of Sweden's largest law firms, Advokatfirman Cederquist KB ("Cederquist") was yesterday accused of a feeble, if not foolish DOS attack on OfficialWire.com. From their office in Stockholm, Cederquist began 'pinging' OfficialWire.com, Businessam.org and Businessam.info—a DOS attack, or 'Denial of Service' attack is usually an automated attempt by someone to tie-up the resources of a server thus denying access to other users. Cederquist was founded in 1953 by Bengt Cederquist who left his career at the time as corporate counsel within the Bonnier AB media group. Since then, his firm has grown to approximately 35 lawyers, which makes them one of the fifteen largest law firms in Sweden. Following a letter to Cederquist, sent by OfficialWire's London solicitor Marriott Harrison, a joint written reply was received from Kerstin Calissendorff and Lars Johansson who confirmed that at least three people from their firm had visited the OfficialWire website yesterday. While claiming to have been taken by "the outmost surprise" they said: "We can thus for the time being not further comment on the alleged action from our server but are, as you certainly understand, quite appalled". [sic] However, in this case, Cederquist did not have the opportunity to cause any physical damage. Once the attack was noticed, OfficialWire sent an Email message to [email]advokat@cederquist.se[/email] and the attack stopped for a few minutes. After a rest, the Cederquist user began their 'pinging' again. This time a more forceful Email message was sent, in Swedish, and the attack stopped altogether. Greg Smith, for OfficialWire.com said: "Put simply, as protagonists in four sets of proceedings in two different jurisdictions, the current relationship between our company and Bonnier Media Limited ("Bonnier") is unsurprisingly a hostile one. That said, however, we are extremely concerned by an obvious attempt by Cederquist to abuse our network. "Frankly, Cederquist should stick to lawyering before they hurt themselves". Smith continued: "Recently, we have experienced an increase in abusive activity from the region where Bonnier AB is based. "We have reason to believe they are behind the unlawful copying and infringement of our website". Posted 8/29/2002 5:59 PM
5)Bevisbilaga: Fler avslöjande maktmissbruk utav misstänkta poliser. Apropå citat: ”Triaden; Thomas Bodström och Dan Eliasson samt Sten Heckscher, är polisanmälda för s.k. illojal maktanvändning; ”Detournement de Pouvoir”[fra].” Etcetera. När faktauppgifter beträffande den kvinnliga målsägarens öppna anmälan gentemot ”Triaden”, med underhuggare, försökte läggas in som uppdaterad information på www.wikipedia.se utsattes hon för blockering samt censurering av Wikipedias olika administratörer; bland annat teologen Fernbom2 *´ * [Fotnot & citat hur Fernbom2 beskriver sig själv: ”Teolog (född 1967) med (kyrko)historia som specialitet. Utpräglad exopedian, men likafullt tacksam för alla inlägg på min diskussionssida!”]. Då hon istället därefter försökte öppna upp ett FB konto från sin egen privata PC, saboterades dessa försök flera gånger. Mycket övertydligt. Då bokade hon en annan PC via ett publikt bibliotek och lyckades då utan några som helst problem öppna upp ett nytt konto. Vid det andra tillfället då hon bokat tid - i förväg - och ämnade skriva något på bibliotekets PC, noterade hon innan hon gick in i biblioteket att en polisbil stod - markerande - parkerat utanför. Hon skrev i all hast upp registreringsnumret XHM823 och tittad in i polisbilen men noterade att ingen satt i den.
När hon strax därefter försökte komma åt sina mejlkonton via bibliotekets PC noterade hon att de blockerats. Andra användare bredvid henne kom åt sina Hotmail eller live.se konton, utan problem; men myndigheterna hade uppenbarligen blockerat hennes publika PC samt mejlkonton, just den dagen, eftersom de sannolikt visste att hon bokat tid just vid den PC:n. Detta är olaglig censurering av en målsägandes yttrandefrihet med attention till de ansvariga inom Rikspolisstyrelsen, Rikspolischef Bengt Svensson samt Länspolismästare i Stockholm Carin Götblad, med underhuggare och bör beivras. Polisbilen som ”stalkade” målsägande hade reg.nr. XHM823 och ägaren kunde spåras till brukare vid: ”Polismyndigheten i Sthlm Län, Södertörn. Postnr samt ort: 141 81 Huddinge. Polisbil med reg.nr: XHM823 VOLVO V70 POLIS 2009 2009 Flerf Påst 081027 081027 YV1BW025091085045. Personbil”. Efter det att hon gick ut från biblioteket kommer även den tidigare anmälda samt avslöjade ”stalking”-bilen med loggan ”Haninge Lås AB”, långsamt körande förbi henne, som en till subtil markering. Enligt erhållna uppgifter så är bevisligen ”Polisorganisationen” en utav Haninge Lås AB:s största kunder: (källhänvisning & länk given på nätet utav en medlem med namn ”Testa”) Transaktioner till HANINGE LÅS AB Pengar som betalats ut från myndigheter till HANINGE LÅS AB. >Största kund = Polisorganisationen: 87,12 kkr. >Största transaktion (2009-12-21): 14 359 kr; Kungliga tekniska högskolan För övrigt ska tilläggas – med attention till Wikipedias censurerande moderatorer samt polisen – att den utpekade Dan Eliasson, i förväg, på sedvanligt öppet maner, informerats av målsägande, liksom Thomas Bodström: Men med samma härskartekniker som Thomas Bodström & Co. genom åren har använt sig utav, misstänkts de som vanligt ha valt att fortsätta agera utanför givna regler och lagar, som vi andra strikt förväntas oss hålla oss inom. Flertalet av deras s.k. partiska underhuggare finns dessutom kvar inom kontaktad Rikspolisstyrelse samt övriga handläggande myndigheter: Bland annat den tidigare redan öppet avslöjade medarbetaren till Haninge Lås AB > thomas.klang@rikspolistyrelsen.se> som även visade sig arbeta på > thomas.klang@sakerhetspolisen.se < Kapten Klänning vid Rikspolisstyrelsen förut, var med största sannolikhet bara en utav dem som råkade vara så pass oförsiktig (läs: kände sig alltför säker) samt blivit alltför öppet pervers, att de till slut inte syntes ha något annat val än att hänga ut honom till åtal.
6) Bevisbilaga: Läst-kvitton från den tilltalade Dan Eliasson BILAGA NR 6. 1: Lästkvitto per den 3 januari 2011, från Dan Eliasson efter ”Målsägandes” sedvanligt öppna informerande – först – även till den utpekade samt anklagade, via mejl denna gång och inte ännu via dokumenterade rekommenderade brev, som förut. Noteras ska att informationsmejlet samt den nya anmälan, även sänts ut till flera ansvariga myndighetspersoner, inklusive Rikspolischefen Bengt Svensson samt Länspolismästare för Stockholms län Carin Götblad, med flera. Underskrivet med målsägandes fullständiga namn samt identitet, trots den vanligtvis begärda sekretessen, som begärts främst på grund av säkerhetsaspekten efter tidigare riktade inbrott, mordbrand samt flertalet olaga hot m.m. även från partiska polisers sida. ----- Original Message -----
From: Dan Eliasson To: ”Målsägande” (sekretess) Sent: Monday, January 03, 2011 8:38 PM Subject: Läst: ANMÄLAN FÖR ÅTGÄRD: NYTT RIKTAD HOTFULLT & TRAKASSERANDE INBROTT 31/12- 2010. Ditt meddelande Till: Dan Eliasson Ämne: ANMÄLAN FÖR ÅTGÄRD: NYTT RIKTAD HOTFULLT & TRAKASSERANDE INBROTT 31/12- 2010. Skickat: den 3 januari 2011 19:46:19 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien lästes den 3 januari 2011 20:38:13 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien. BILAGA NR 6.2: Dan Eliasson hade egentligen semester, men, sannolikt efter ett telefonsamtal från någon broder inom rörelsen, så avbröt han uppenbarligen den för att läsa målsägandes mejl; se Bilaga 6.1 ovan. ----- Original Message ----- From: Dan Eliasson To: “Målsägande” Sent: Monday, January 03, 2011 7:52 PM Subject: Autosvar: ANMÄLAN FÖR ÅTGÄRD: NYTT RIKTAD HOTFULLT & TRAKASSERANDE INBROTT 31/12- 2010. Dan Eliasson har semester 20 december – 9 januari. Under perioden 20 t.o.m. 26 december är ställföreträdande generaldirektör Christina Werner i tjänst (christina.werner@migrationsverket.se ) Den 27 t.o.m. 28 december 2010 är Willis Åberg tjänsteförrättande generaldirektör (willis.aberg@migrationsverket.se ) Den 29 december 2010 t.o.m. 9 januari 2011 är Jan-Olov Wallin tjänsteförrättande generaldirektör (jan-olov.wallin@migrationsverket.se ) God jul och gott nytt år! ************************************************** ************ BILAGA NR 6.3: Lästkvitto per 13 januari 2011, från en dokumenterat tilltalad Dan Eliasson. ----- Original Message ----- From: Dan Eliasson To: “Målsägande” Sent: Thursday, January 13, 2011 8:53 PM Subject: Läst: NY ANMÄLAN 13 JAN. 2011: Dnr 0201-K1846-11 m.fl. > Betr. denna gång en NY riktad dataintrång idag; sannolikt via kvarvarande "hål" i Microsofts katastrofalt dåliga säkerhet.
Ditt meddelande Till: Dan Eliasson Ämne: NY ANMÄLAN 13 JAN. 2011: Dnr 0201-K1846-11 m.fl. > Betr. denna gång ett NYTT riktat dataintrång idag; sannolikt via kvarvarande "hål" i Microsofts katastrofalt dåliga säkerhet. Skickat: den 13 januari 2011 18:37:20 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien lästes den 13 januari 2011 20:53:23 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien. ************************************************** ************************* 7) På tal om andra effektiva påtryckningar > ”Priset blev för högt” < Källa. Utdrag EKONs intervju med anledning av att Dennis Töllborg lämnar juridiska institutionen; June 02, 2006: Han är ovanlig och kontroversiell. En professor som hävdar de svagas rätt mot makten. En man som tagit fler smällar, både fysiska och verbala, än de flesta gör under en livstid. I snart 30 år har han kämpat för sina övertygelser, blivit respekterad världen över och skaffat sig både vänner och fiender på vägen. Det har varit en lång och hård kamp, ofta i motvind. [Fotnot: Men han vann sin kamp för andra utsatta i EU-domstolen, strax därefter, närmare bestämt på vår nationaldag den 6 juni 2006, mot The Kingdom of Sweden]. Nu orkar han inte längre: – Jag fixar fighterna med de elaka, det är jag van vid. Det är värre när ens polare som man fightats för sviker en. Det klarar jag inte. Han har längre kritiserat vad han anser vara feghet, brist på visioner och svek mot ideal. Till slut blev han för obekväm, till och med för de egna kollegorna. - ”De hälsar inte ens i korridorerna längre”, säger han med tydlig harm i rösten. Den hårda attityden döljer inte sårade känslor… > På tal om andra subtila men effektiva påtryckningar, utan att något hot behöver vara involverat < ******************************** fini ****************************************
DET SENASTE ANMÄLDA INBROTTET ANSTIFTAD AV DENNA UTPEKADE TRIAD, MED HJÄLP UTAV HANINGE LÅS AB, ÄR OCH FÖRBLIR AKTUELLT. DÅ DET SKEDDE PÅ NYÅRSAFTON 31/12-2010. Vet ej på vems UPPPDRAG moderaton har flyttat tråden: men den var ändå ett (långt :-) sammanfattande svar som en annan medlem efterfrågat: så för att inte sprida kommentarerna öppnades den nya tråden då bevis- och indiciermaterialet inom grundärendet är så omfattande. På förekommen anledning: Citat:
Ursprungligen postat av mrsmart Du har gjort ett gediget arbete. jag har läst allt men kan inte riktigt få en bra helhet. Kan du ytters kortfattat förklara de ovanstående inläggen och sätta samman dem i en bra helhetsbild. Om något av detta stämmer lär det ju vara medialt-guld. ************************************************** ***** Kortfattat...Näe, sorry inte min starka sida: då får Du vända Dig till våra svenska medier: De har mycket mer inside information än vad jag har: Exempelvis mediemoguln Thorbjörn Larsson på DN, Lena K. Samuelsson på SvD samt Lena Melin på Aftonbladet m.fl. Det är dessa (medie-) förövare, som polisanmälts, men som tillsammans med inblandad (vänskapskorrupta) partiska poliser och vissa toppolitiker (som främst sett till att främja sina särintressen) sitter på hela bilden, så något citat: medialt guld, har de i sådana fall redan, samt för länge sedan, OM de nu hade velat publicera storyn... Det är bara att i efterhand kontrollera vilka toppolitiker som vid den tidpunkten satt i respektive tidnings styrelser, så finner man ytterliga avslöjande ledtrådar, på hur medierna, kunnat undkomma att straffas för sina dataintrång, via dessa toppolitikers kontakter, samt maktmissbruk. Men framförallt är det ju Bonniersfärens ägare som är så pass dominerande i Sverige att vill man tysta ned något allmänintresse, så går det. Det är bara att läsa spekulationerna som följt i spåren av både Bordellaffären samt dagsaktuella "Kapten Klänning"-storyn; där är det ju så uppenbart en mörkläggning av (adlige) åklagaren Trolle & Co. som INTE heller där tillåtit att alla korrupta korten kommit fram på bordet. Medierna är sååå tyyysta...och gräver inte mer i slasken... ********************************************** Betr. målsägande allra första dataintrång som hon utsattes för 2001 så har det brottet UPPREPATS fler ggr därefter; senast år 2010, igen då hennes E-post manipulerades och mejl sändes ut UTAN HENNES VETSKAP. Obehagligt. Första gånggen år 2002, så ringde hon nämligen själv till Microsofts dåvarande Säkerhetschef i Sverige, som per telefon, mycket ovilligt till en början (han var rädd att hon skulle stämma dem m.m.) slutligen bekräftade till henne hur DN + SvD & Aftonbladet, med flera medier, så lätt hade kunnat ta sig in i hennes gamla PC (utan brandvägg på den tiden) samt använt den som en s.k. "zombie", helt utan hennes vetskap (!) De hade använt sig utav ett öppet s.k. GÄST-konto. Efter hennes första anmälan så stängde Microsoft därefter alltid sina tidigare öppna Gäst-konton, vid försäljning av sina PC till privatpersoner. Stenbecksägda Tele2 som då var hennes internetleverantör, erbjöd därefter sina kunder en gratis brandvägg samt Antiviruspaket, via en underleverantör norske Norman: som senare också bekräftade till målsägande att: Ja, Din PC har utsatts för intrång samt smittats av virus xxx. etc. Målsägande fick som vanligt gräva efter informationen själv, efterom Stockholmspolisen mörklade bevisen, på de mäktiga (medie-)förövarnas begäran. Då plötsligt avskedade Länspolismästaren Gunno Gunnmo, som idag samarbetar med just Aftonbladets medieadvokat Peter Ahltin (kd), kan därför svara på fler frågor, OM han nu vill. The. Whistleblower svarar avslutningsvis på "mrsmart" förfrågan:
Eftersom den efterfrågade sammanfattningen lär bli ett PM på närmare över 21 sidor, så öppnas en ny tråd, där det efterfrågade svaret placeras, för den som så är intresserad, istället för att som nu ha spridit det på olika ställen. Men den kommer inte bli lika lätt att förstå samt följa, för utomstående som inte redan följt detta ärende sedan tidigare. Men man lär ändå få en hum om hur korruption samt maktmissbruket leder oss ända in till Rosenbad-Gate och till Justitiedepartementet, samt övriga delar utav vårt inblandade svenska etablissemang. Hänvisar Dig således till tråden: Thomas Bodström, Dan Eliasson & Sten Heckscher är anmälda för maktmissbruk. Som moderatorn på ngn:s "uppdrag" tydligen flyttat...för det senaste AKTUELLA BROTTET ÄR OCH FÖRBLIR FORTSATTA OLAGLIGA REPRESSALIER SAMT B-R-O-T-T och inget annat Mr/Ms Moderator
To whom it may concern: Öppna frågor som även ställs med åberopande av förvaltningslagens regler: ÖPPEN FRÅGA 1): Är det så att de förövare som fortsätter utsätta målsägande för olika riktade anmälda brott och hot samt olagliga repressalier, med mera, egentligen redan är kartlagda samt brotten uppklarade? Inklusive förövarnas hotfulla & ofredande NYA INBROTT NYÅRSAFTON 31/12-2010, som upprepats, sannolikt främst för att fortsätta skapa osäkerhet och otryggkänsla, för att förmå målsägande att 1 a) inte driva grundärendet vidare, eller 1 b) måhända tvärtom, för att fortsätta röra om lite mer i grytan? ÖPPEN FRÅGA 2): Är det så att det visat sig vara så pass högt uppsatta personer inom Sveriges samhällstopp som målsägande pekat på, så att svenskt rättsväsende inklusive vänskapskorrupta advokater samt dito journalister, av olika politiska orsaker, vare sig törs publicera fakta, än mindre agera eller åtala, utan hellre bekvämast fortsätter lägga locket på? Trots medvetenhet om att brottsoffret, med drabbad familj, därmed riskerar förbli rättslösa. ÖPPEN FRÅGA 3): Vad mer försöker rättsväsendet tillsammans med våra förtroendevalda och gammelmedier i sådana fall, egentligen dölja; för oss medborgare? Fotnot: Samtliga The.Whistleblowers ("T.W") tidigare inlägg i främst Dan Eliasson + Thomas Bodström + Littorin politik & skvallertrådarna, har samband med grundärendet. ************************************************** ***************** "First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win.” “Ondskan kan enbart triumfera om goda människor väljer att inte göra någonting”
OMVÄND BEVISBÖRDA VID OLIKABEHANDLING & OLAGLIGA REPRESSALIER: En målsägande/brottsoffret/kärande har rätt att åberopa omvänd bevisbörda vid olikabehandling, samt de olagliga repressalierna som följt i dess spår efter anmälan, gentemot de polisanmälda & utpekade förövarna; tillika tilltalade/misstänkta/svarande: I diskriminineringslag (2008:567) 6 Kap 3 § om Bevisbörda kan man läsa: 3 § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit." Fakta: Målsägande har kunnat visa på detta och därför krävt omvänd bevisbörda för de brotten, vilket krav har dokumenterats av både polis och åklagare, i de senaste upptagna anmälningarna. Vidare info om detta i fotnötterna här: http://www.nyhetsverket.se/nyhet/162...MF-chefsplaner samt artiklarna + kommentarer + fototexterna beträffande ”grundärendet” med mera här: http://www.nyhetsverket.se/nyhet/146...r-MAKTMISSBRUK http://www.nyhetsverket.se/nyhet/157...nutredningarna http://www.nyhetsverket.se/nyhet/159...grupp%E2%80%A6 http://www.nyhetsverket.se/nyhet/162...nalv%C3%A5rden http://www.nyhetsverket.se/nyhet/158...-K-Samuelsson- http://www.nyhetsverket.se/nyhet/158...ONOPOLET-MERA- Även tillhörande info. som tangerar "grundärendet" här: http://www.nyhetsverket.se/nyhet/160...-Kosta-Boda-AB http://www.nyhetsverket.se/nyhet/161...how-visas-idag osv... (För övrigt hänvisas till dagens PM.)
Citat:
Ursprungligen postat av TheEnter
Intressant! hur har du kommit över alla information och hur mycket kan du faktiskt bevisa?
På förekommen anledning eftersom The.Whistleblowers (T.W) kommentarer, idag blev CENSURERADE både hos Bonnierägda Dagens Nyheter, såväl som hos Schibsted- & LO-ägda Svenska Dagbladet. T. W kommentar som bara innehöll länkhänvisningar till en serie artiklar, apropå den dagsaktuella skandalen med: MEDIEÄGARNA MURDOCHS och deras numera nedlagda skandaltidning NEWS of the WORLD: VARFÖR? VAD ÄR DE SÅ RÄDDA FÖR… ATT SANNINGEN SKA KOMMA UT… ÄVEN HÄR I LILLA KOTTERI-ANDKAMMEN (S)(V)EDALA…
Liksom den till slut, efter flera år lyckades komma fram i föregångslandet Storbritannien: Med ett rättsväsende som - till skillnad mot vårt - INTE TILLÅTER LOJALA FRIMURARE att utreda sina egna, bara som ett exempel. Detta har man förbjudit där, men inte hos oss. Samma kommentar återfinnes dock, kvar, for the time being, ska tilläggas, hos realtid, här: http://www.realtid.se/ArticlePages/2...=lk&amp;p=1#k1 so here we go again: DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...SOM AFTONBLADET SÄGS HA FÖRLORAT och där man använder Littorins påstådda sexköp som "verktyg". Ett fortsatt fult spel - mest bakom kulisserna - där de svenska medierna haft liknande grävmetoder som den numera nedlagda skandaltidningen News of the World: dvs. med hjälp av korrupta sannolikt dito mutade individer inom både polis -& Säpo samt övriga delar utav det inblandade rättsväsendet & etablissemanget: Läs mer om detta i artikelserien på www.nyhetsverket.se här: GRUNDÄRENDETS SERIE PÅ TEMAT KORRUPTION INOM MEDIA & ETABLISSEMANG DEL 1: NEWS OF THE WORLD LÄGGS NED http://www.nyhetsverket.se/nyhet/172...L%C3%84GGS-NED DEL 2: MEDIAS KRIMINELLA GRÄVANDE & AVLYSSNINGSSKANDALEN http://www.nyhetsverket.se/nyhet/173...AS-KRIMINELLA- DEL 3: Developing story...To be continued. DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/172...MOT-REGERINGEN osv...take it from there! Avslutningsvis kan även upprepas polisanmälda Bonnierägda Dagens Nyheters hemliga, subtila, riktade meddelande - svart på vitt – öppet i sin tidning DN, en annan gång då det tydligen hettade till: >>> SEE YOU IN COURT <<<
Företag i Varberg anlitas för att städa bland kommentarerna http://www.dn.se/kultur-noje/foretag...-kommentarerna Interaktiv Säkerhet i Varberg http://annhelenarudberg1.blogspot.co...i-varberg.html (...)"Maria Schottenius bor idag i Varberg. Det var Schottenius som föraktfullt kallade kommentatorsfälten i tidningarna för "pissrännor". Lite anmärkningsvärt att det är just på DN, som tar upp problemet med Interaktiv Säkerhet, som Maria Schottenius arbetade tidigare. Ägarna till Interaktiv Säkerhet har även intressen i Familjeliv.se, mm."(...) Vidare framgrävt: (...)"Maria Schottenius är gift med Olle Svenning, ledarskribent på Aftonbladet (som är kund hos Interaktiv Säkerhet ) Pissrännorna som parets journalistik skapar, rensas sedan av andra medlemmar ur familjen Schottenius. De har skapat ett slags kretslopp där deras artiklar generar piss, som
mot betalning tas om hand av släktingar. Smart!"(...) (...)"Styrelsen i Aktiv Säkerhet: Funktioner/befattningar VD: Karlsson, Klas Michael, 41 år Styrelse: Schottenius, Johan Vilhelm, 55 år, Styrelseledamot Körberg, Per Ola, 47 år, Styrelseledamot Karlsson, Klas Michael, 41 år, Styrelseledamot Karlsson, Klas Michael, 41 år, Ordförande DN är kund till Interaktiv Säkerhet. Maria Schottenius kallar kommentarsfälten för pissrännor. Ser vi en dold agenda här?"(...) Stort Tack! för detta klargörandet går till både DN:s artikel samt framförallt till: Svensk mediacensur styrs från Varberg https://www.flashback.org/t1619964 (...)"Hundratusentals svenskar inser att den media de hämtar sin verklighetsuppfattning från är hårt censurerad och vinklad. Vad som är ännu värre är att svensk media ofta väljer bort viktiga internationella nyheter som aldrig når den svenska allmänheten. Svensk media är också ökänd för att ha få journalister som ägnar sig åt egen grävande journalistik, de flesta horar sig fram med en usel mediautbildning som grund. Ett exempel på det är Expressenjournalisten Niklas Svensson, dömd i tingsrätt för sina intrång i (s) intranät och inblandad i flera märkliga historier, bland annat Assangeaffären. Svensk media präglas också av att så många journalister är gifta med varandra och med politiker. Som om allt detta inte är nog har vi i Sverige nu fått ett företag som skaffat sig en stark marknadsposition som censor åt svenska tidningar på nätet. http://www.dn.se/kultur-noje/foretag...rticle-readers En gång i tiden, för bara 20-30 år sedan ville socialdemokratiska kvinnoförbundet förbjuda paraboler för att hindra svenska medborgare från att komma åt att titta på utländsk TV. Diskussioner om internetcensur, filmcensur, konstcensur (graffitti) och är stående inslag i debatten. Nu är det kommentarsfälten, som ett svar på skotten i Norge, snart är det annat som ska censureras. Därför är företaget Interaktiv Säkerhet i Varberg principiellt intressant. Om de får expandera och ta fram ännu fler produkter och tjänster kring censur - var hamnar vi då? Vad vet vi om Interaktiv Säkerhet i Varberg? Vad vet vi om dess VD? Vilka är deras anställda? Varför anlitas personer som har två dagars utbildning för att på privat basis censurera svenska folkets åsikter?"(...) ______________ Apropå exempel på utländska nyheter som inte når flertalet svenska läsare: Försvarsminister Liam Fox tvingad till pinsam U-sväng… http://www.nyhetsverket.se/nyhet/180...%A4ng%E2%80%A6
Apropå: anmäld Triad + Säpo + Uppdrag Granskning…m.fl. Det var inte heller någon tillfällighet - efter det att Thomas Bodströms f.d. statssekreterare Dan Eliasson maktmissbrukade sin chefsposition på SÄPO, då losern gav order om att göra inbrott i den kvinnliga målsägandes nya bostad år 2007 - att de därefter också läckte ut sekretessbelagt buggningsmaterial till bl.a. Uppdrag Granskning, som därefter gjorde detta teveprogram: ”I TAKT MED TIDEN”: http://sv.wikipedia.org/wiki/I_takt_med_tiden Som är ett reportage som sändes av Statstevens magasin Uppdrag granskning den 5 december 2007 och som väckte stor uppmärksamhet i media i allmänhet. Programmet handlade om oegentligheter i kötthanteringen på flera ICA
Maxi-butiker. Reportaget gjordes av de invigda dito mörkläggande partiska s.k. journalisterna Janne Josefsson, Lars-Göran Svensson och Rune Bergström. Uppdrag granskning hade fått tips om (läs: från de maktmissbrukande loser-buggarna med dold agenda) att ICA-butiker systematiskt märkte om datumet på utgången köttfärs. För att bevisa detta besökte de ICA Maxi-butikerna i Nacka, Botkyrka, Södertälje och Haninge och satte klisterlappar under paket med köttfärs precis innan butikerna skulle stänga. Nästa dag besökte de butikerna igen och hittade samma paket, fast med nya etiketter och framflyttad sista förbrukningsdag. Det hela filmades med dold kamera. Samtliga fyra testade butiker märkte om köttfärs (…) NOTERA: Uppdrag För(v)an(s)knings-journalisterna valde medvetet att inte testa några andra butiker förutom de fyra ICA-Maxi butikerna i Stockholmsregionen, trots att samma oegentligheter förekommit inom Coop och Willys. Fråga dem varför… Ensamutredare Jan Öhman bör utredas av Riksrevisionen... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/179...Riksrevisionen ICA:s avgående VD Kenneth Bengtsson... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/158...neth-Bengtsson Noterat att Statstelevisionens invigda f.d. nyhetschef Helena STÅLNERT sitter med i den styrelse som nyligen utkorade Peter Wallenberg till Årets Svensk i Världen https://www.flashback.org/t711537p10
P.S. Då vi tydligen är några som på senaste tiden upptäckt, samt måst anmälda nya dataintrång och misstänkta mejlmanipulationer samt outning av identitet på både fb och annorstädes, med flera misstänkta brott, så må det vara på sin plats att på förekommen anledning, även nämna dessa tips: Vet dock ej om de direkt har med just dessa polisanmälda händelser att göra men fick nyligen i varje fall information om att huset på Västmannagatan där Borgström & Bodström inklusive en massa LO-folk verkar inom, tydligen är full av datafirmor samt att ”flashback befolkas ibland av datafolk så” citat: ”do your rest of the math”… Både Internetleverantören samt i synnerhet ”Klavertrampet” alias Rikspolischefen Bengt Svenson samt en utav ”Kapten Klännings” gamla poliskollegor på Rikspolisstyrelsen är informerade via denna nya polisanmälan, även om inget brukar kunna förväntas från dessa fortsatt partiska samt underlåtande myndigheter, så är de i varje fall - bevisligen - informerade och måste enligt lagar & regler göra sitt jobb om de inte återigen ska klandras för sin underlåtenhet samt upprepade tjänstefel: I synnerhet som alla dessa olika olagliga repressalier och hot ständigt fortsätter att i åratals sanktioneras tillåtas återkomma. För övrigt: FLERA EXEMPEL PÅ KOTTERIER & FORTSATT VÄNSKAPSKORRUPTION… …SOM OCKSÅ TALAR FÖR SIG SJÄLV: Den utpekade maktmissbrukande inbrottsförövaren på Säpo förut, numera Migrationsverkets Generaldirektör Dan Eliasson var tidigare även statssekreterare hos justitieminister Thomas Bodström (s). samt kollega med Jan Larsson som samtidigt var statssekreterare åt Göran Persson. År 2008 var Aftonbladet på hugget – igen – och skrev då om s-förlorarnas fortsatta kotterier då Migrationsverket Dan Eliasson & Co, liksom råkar anlita just det AMERIKANSKA konsultbolag McKinsey, där hans förre kollega Jan Larsson visar sig vara nyanställd konsult på, för att styra upp asylprocessen. Mer om denna nomenklaturas fortsatta KOTTERIER och VÄNSKAPSKORRUPTION samt MAKTMISSBRUK, här: Kompisen fick miljonkontrakt http://www.aftonbladet.se/nyheter/ar...?service=print MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/158...4LLER%E2%80%A6 DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/162...SV%C3%84SENDET
Citat:
Ursprungligen postat av Medeasdotter
1) VEM är denne Jan Larsson? Finns det 2) någon på Säpo som man kan lita på?
>>>---------------------------------> Svar 1): Jan Larsson var dåvarande statsminister Göran Perssons pressekreterare under och efter valfu(s)kåret 2002. Han var den (som jag skrivit i dagens PM-svar betr. Dina andra frågor, innan jag såg att Du även ställt frågor här…) plötsligt blev ny USOP-medlem år 2002 och var inbjuden som en huvudtalare i det mingelmöte som föreningen USOP hade på Rosenbad, där alla måste uppvisa legitimation, innan man tillåts komma in. Ett mingel-möte som den kvinnliga målsägande också var närvarande på och där hon fick sitt tidigare så omskrivna "Aha-upplevelse", då Göran Perssons pressekreterare Janne Larsson i sitt (humoristiska) tal subtilt visade på att han visste att målsägande var närvarande i publiken, samt subtilt också visade på att han förstod att det varit hon som låg bakom ett harmlöst men kritiskt mejl som skickats till Göran Persson via Rosenbads Registrator. Samma mejl skickades, under samma pseudonym - även en gång – till Statstevens inblandade nyhetsredaktion, som småleende kallade det för citat: ”en rak höger”. Ett (kritiskt men tydligen även humoristiskt) mejl som huvudsakligen skickats via Registratorn, (som alltså enligt reglerna måste diarieföra alla inkomna öppna officiella mejl) till den dåvarande socialdemokratiske partiledaren Göran Persson, strax efter det att han tagit till sina brösttoner gentemot Wallenbergs bonusgirige direktör Percy Barnevik, om ni minns den mediecirkusen samma valår 2002. Efter det skedde flera upprepade dataintrång, inbrott och skadegörelser samt mejlmanipulationer (urkundsförfalskningar) grova stölder, m.m. gentemot denna kvinnliga målsägande, samtidigt som förövarna tydligen även använt hennes PC som en s.k. ”zombie”, utan vare sig hennes vetskap eller tillåtelse (!) Då hon slutligen polisanmälde alla dessa olika brott så kraschades hennes PC därefter ned via en s.k. DOS-attack. En DOS-attack som sannolikt kunde spåras till Bonniers advokatbyrå Cederquist, där Kerstin Calissendorff samt Lena Frånstedt Lofalk på den tiden satt som verksamma advokater samt delägare. Svar 2): Nej. Samtidigt ska det noteras att det från olika polis- och underrättelsehåll sannolikt i början, även har planterats (inte alltid vilseledande utan även) trovärdig information, som senare har kunnats bekräftas även från annat grävande håll. Allt har nämligen inte alltid varit så svart eller vitt inom detta ärende... För även den anmälde maktmissbrukaren Thomas Bodström & Co. som inte vill ta sitt ansvar, synes ha velat komma med subtil information, ibland, även via sin egen blogg samt twitter-konto: ’bakom_kulissen’. Men det ska väl noteras även inom detta sammanhang, att den här kvinnliga målsägande i ett utav sina flera mejl till handläggande myndigheter m.fl. vid några tillfällen rubricerade sina öppna mejl med frågan: ”VEM I HELA VÄRLDEN KAN (SKA) MAN LITA PÅ?”
Samma utryck som den sedermera avslöjade perversa sadisten ”Kapten Klänning” därefter roade sig med att använda i ett utav sina hycklande föreläsningar…(Sic!) Då hade hon också, på sitt sedvanliga intuitiva sätt, även i andra mejl - dokumenterat & bevisligen - skrivit att hon misstänkte att buggarna måste vara citat: ”kinky”, samt att hon skrev och loggade att hon starkt kände att de sannerligen citat:”inte ville henne väl”, samtidigt som hon strax innan förövarnas verkställda hot i och med den riktade mordbranden år 2005, varnat hennes delägare för citat: ”Du måste vara försiktig, för det är så mycket ondska involverat här!” Den då vredgade delägaren hade i affekt*) svarat i deras buggade telefon och hall, den gången h*n bara försökte hjälpa den kvinnliga målsägande att erhålla någon advokat (för det var ingen som ville/vågade ställa upp då de tillfrågats), att: *) ”Ondska ska med ondska fördrivas” Efter den riktade mordbranden mot deras gemensamt ägda vinterstuga är h*n numera både tyst(ad) och försiktig(are)…
A) Regeringen har bevisligen fortsatt förtroende för den anmälde avslöjade maktmissbrukaren inom Triaden och har nu - av okänd anledning - plötsligt valt att omplacera honom till ny välbetald post som ny generaldirektör för Försäkringskassan... Regeringen har utsett Dan Eliasson till ny generaldirektör för Försäkringskassan. Han är i dag generaldirektör för Migrationsverket och tillträder sin nya tjänst den 1 oktober. http://www.regeringen.se/sb/d/14411/...0regeringen.se B) Triadens andre maktmissbrukare Thomas Bodström har Schibstedt/LO-ägda Aftonbladet hjälpt med lite extra inkomster i hans roll som deras nye Gästkrönikör. http://www.bodstromsamhallet.se/ (...)En sak som jag tycker ska bli roligt är att vara gästkrönikör på Aftonbladets ledarsida. Tidigare har jag arbetat på Expressen, både som krönikör och svarat tittare efter Melodifestivaler. Att ha skrivit för både Expressen och Aftonbladet kan låta lika konstigt, ungefär som att ha spelat fotboll i både AIK och Djurgården. Men eftersom jag faktiskt har gjort just det ska väl det här också gå bra. På presentationen av nya krönikörer i Aftonbladets cafeteria träffade jag flera tidigare partikamrater från socialdemokraterna. Det var många som berättade att de nu står utanför det politiska arbetet ett tag - det vill säga som jag själv gör. Då slog det mig att om det är för många som står utanför, så är man ju inte längre utanför. Det innebär att jag i så fall måste gå in i politiken igen för att kunna fortsätta att stå utanför den. Som krönikör i en tidning får jag i alla fall en naturlig distans till det vanliga politiska livet. Jag kommer att skriva om det som jag inte gillar hos den nuvarande regeringen, men inte heller tveka att kritisera socialdemokraterna när det är något som jag tycker bör förbättras. Till sist hoppas jag nu på att bli bjuden på Aftonbladets julfest och få dricka glögg med Jan Guillou och Åsa Lindeborg". _________________________ Apropå övriga inblandade och invigda: Kom så utreder vi Dan Eliasson!!! https://www.flashback.org/t607989 Skvaller om Thomas Bodström?
https://www.flashback.org/t571242p71 Släkten Wallenberg https://www.flashback.org/t711537p10 Skvaller om Anne Ramberg? https://www.flashback.org/t1564281p29 Timmermansorden - vet ni nåt om den? https://www.flashback.org/t841305p3 Den enda tråden om Leif Pagrotsky [sammanslagen tråd] //mod https://www.flashback.org/t249734p11 Så som jag PM:ade en frågande fb-medlem vid Littorins skvallertråd, så skriver jag inte här primärt för flertalet vanliga "oinvigda", som jag har full förståelse för att de inte kan följa alla ledtrådar samt olika slags (ibland kryptisk) information som lagts ut. Men de som följt detta s.k. "GRUNDÄRENDE" nästan från början, vet jag dock att de hänger med, fullt ut, inklusive samt tillsammans med informationen som också lagts ut på Nyhetsverket.se. http://www.nyhetsverket.se/nyhet/146...r-MAKTMISSBRUK För er andra som är intresserade svarar jag gärna på frågor, eftersom jag med flera anser att maktmissbruk korruption och misstänkta mörkläggningar med mera samt/eller andra kotterier i samhället ska stävjas samt motarbetas. Ni andra som bara tramsar och/eller har som strategi att försöka sabotera, kommer hädanefter bara att...ignoreras. Är inte värt att slösa negativ energi på dylikt trams: You can have it.
Citat:
Ursprungligen postat av Medeasdotter
Förkortat...citat: 1) En fråga har det aldrig varit uppe ens som en fråga på dagordningen att förbjuda makten och härligheten att tillhöra "hemliga sällskap". 2) Vad händer med de journalister som faktiskt försöker avslöja sanningar?
1) Liksom fb-medlemmen "TrippedVisions" anser jag detta vara EN möjlig väg att snarast påbörja...Liksom kravet på - med stöd av professor Töllborg och likasinnade rättvisekämpare - en helt oberoende internutredning fri från chefer som är lojala Frimurare o. dylika odemokratiska ”Secret Societies” 2) Bratt och Jan Guillou är två helt olika exempel. Den sistnämnde teflon-mannen (tillike gentlemannen, som jag därför/dock har respekt för...), har det väl bevisligen gått bra för...men från vad jag har hört om andra nyfiknare journalister som - exempelvis - velat gräva mer om Bilderbergsgruppens och liknande, sägs det ju att de avskedats...Eller som SvD och DN i konsensus gjorde med den skvallrande krönikören Svanberg i "Marginalen", så "omplacerade" de ju honom drakoniskt när den där kvinnliga målsägande visade på vart hon fått ett utav sina subtila tips ifrån, bl.a. den gången som han ändå fortsatte att tipsa henne (puss) att citat: "cherchez la femme"...osv. _______________________________ P.S. En till initierad...inte bara inom detta GRUNDÄRENDE: Tråden om Leif GW Persson [Sammanfogad /Mod] https://www.flashback.org/t339290p68 http://privat.bahnhof.se/wb379880/po...gw-persson.mp3
Citat:
Ursprungligen postat av Wilsh
Fast GW har ju till och med berättat i sin spalt i Aftonbladet att han röstar på Kristdemokraterna? Kanske inte har så stor betydelse för berättelsen men det kändes som om du verkligen ville poängtera att han var socialdemokrat.
>>>>>-------------------------------------> Citat: "I söndags skrev professor Leif GW Persson i samma tidning att han för första gången på 45 år tänker låta bli att rösta på Socialdemokraterna"... http://www.svd.se/opinion/ledarsidan...ti_5178957.svd Leif GW Persson citat: "I hela mitt liv har jag röstat på Socialdemokraterna"... http://www.expressen.se/kronikorer/g...om-kim-jong-il Citat. "Oj, vilka våndor Leif GW genomgår inför valet. Han som alltid röstat på S börjar nu anfäktas av tvivel. Ja, vem gör inte det förresten, om de politiska idealen stavas Erlander, Sträng & Co." http://stevereflekterar.blogspot.com...n-overger.html
Citat:
Ursprungligen postat av The.Whistleblower
Förkortat citat: (...)Eller som SvD och DN i konsensus gjorde med den skvallrande krönikören Svanberg i "Marginalen", så "omplacerade" de ju honom drakoniskt när den där kvinnliga målsägande visade på vart hon fått ett utav sina subtila tips ifrån, bl.a. den gången som han ändå fortsatte att tipsa henne (puss) att citat: "cherchez la femme"...osv. _______________________________ P.S. En till initierad...inte bara inom detta GRUNDÄRENDE: Tråden om Leif GW Persson [Sammanfogad /Mod] https://www.flashback.org/t339290p68 http://privat.bahnhof.se/wb379880/po...gw-persson.mp3
>>>>>---------------------------------------> Rättelse & förtydligande: Stavade tidigare fel på hans efternamn. Den Swanberg som jag syftade på är kåsören Kjell Swanberg och ingen annan: http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kjell_Swanberg https://www.flashback.org/t641434 Swanberg blev alltså avskedad från SvD, efter den här målsägandes första polisanmälan 2002, om dataintrång m.m. Men han mjuklandade och ”omplacerades” direkt till Bonniersfärens Dagens Nyheter, som deras kåsör på NoN-sidan år 2002. Han hade dock dessförinnan tipsat i ”Marginalen” att han varit en utav dem som bara ”tittat” (läs: i hennes privata PC) och alltså inte ”gjort något” (läs: inte utfört några mejlmanipulationer eller använt den som en s.k. ”zombie” eller exempelvis för att utföra DOS-attacker som ägaren inte ens är medveten om att man använder hennes PC till). Swanberg satt då alltså först som krönikör, alltsedan 1975 på Svenska Dagbladet där Lena K. Samuelsson var relativt nybakad chefredaktör, han var då även redaktör för tidningens kåserisida Marginalen. Han medverkade också periodvis i Sydsvenska Dagbladet och Svenska Mad samt var känd från det absurdistiska radiohumorprogrammet Platt-etyder, vilket han ledde tillsammans med Bengan Wittström. Var gift med Lena Katarina och hade med henne de fyra barnen Sara, Johanna, Måns och Niklas http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lena_Katarina_Swanberg Hans änka Lena Katarina Swanberg är också en svensk journalist och författare. Hon har bland annat skrivit för Månadsjournalen och Expressen. Hon är också mor till Johanna Swanberg samt svärmor till Fredrik Wikingsson. http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Wikingsson
Svärsonen Fredrik Wikingsson är en svensk författare, journalist och programledare i Kanal 5, mest känd som ena halvan av duon Filip & Fredrik. >>>--------------------------------> Tror, sannolikt inte heller det var någon tillfällighet (eller hur ”crillecrille”…) att de valt att kalla ett utav sina senaste humorprogram just för ”BREAKING NEWS”… Här tyckte ngn för tillfället lite tilltufsad medlem att T.W. skrek lite för högt med sina j-la versaler: Dumma dumma T.W. https://www.flashback.org/t1605847p1229 Här tror sig samme T.W. tydligen att h*n breakar nyheter… about the ex-IMF-boss… http://www.nyhetsverket.se/nyhet/159...a-konsekvenser
Före detta statsminister Göran Persson hos Karin Hübinette talkshow igår kväll: http://svtplay.se/v/2556198/hubinett...p165037,1,f,-1 Not: denna video är endast tillgänglig t.o.m. den 3 november 2011 På förekommen anledning: Eftersom man har raderat tidigare belysande information om - bland annat – GÖRAN PERSSON:s olika nick-names på makthavare.se såsom; HSB (HanSomBestämmer), Fursten, Kejsaren, med flera såsom Råttan, dvs. ”THE RAT”: på grund av mediernas insinuanta kommentarer, då det begav sig, då de menade att det pågick en elak ”Katt och Råtta lek” inom det s.k. ”GRUNDÄRENDET” och den kvinnliga målsägande då ironiskt påpekade per mejl, vem det egentligen var som var råttan; eftersom den då ytterst ansvarige statsministern Göran Persson är född 1949-01-20 och det enligt det kinesiska horoskop-kalendern gör honom till ”The Rat”. Fotnot: Liksom att SvD:s chefredaktör LENA. K.SAMUELSSON är född inom året för ”THE RABBIT”, vilket de insinuanta reklammakarna via den tevesända reklamen som subtilt sändes främst inom Bonniers tevekanal TV4:a, flertalet gånger tagit fasta på… Vidare sägs relationen mellan hans närmaste vän BJÖRN ROSENGREN och Göran Persson under åren också ha gett upphov till en rad rykten och spekulationer, mycket beroende på att Rosengren trots sin relativa impopularitet alltid hade stöd hos sin regeringschef. Rosengren var Perssons best man vid hans senaste bröllop med nuvarande frun ANITRA STEEN: som slutade med miljonpension som vd för Systembolaget 2009, men som plötsligt skuffade undan Margareta Winberg från hennes position som ordförande inom SVENSKA SPEL per den 19 april 2011, trots att Winberg inte alls planerat att sluta, men regeringen tydligen beslöt sig för att - plötsligt - ändå ”premiera” annorlunda… http://www.makthavare.se/wiki/Bj%C3%B6rn_Rosengren http://www.e24.se/business/konsument...en_2676661.e24 På Svenska Spel har man ibland kritiserats för sin motsägelsefulla reklam, med dubbla budskap, där man samtidigt satsar enormt stora belopp på sin marknadsföring och visar på vilka enorma vinster man kan göra, samtidigt som man varnar samt ber läsaren/tittaren att ”Spela lagom”. Men den avgående Margareta Winberg räknade upp en rad åtgärder som hade genomförts under hennes tid, vilket bland annat handlade om en mindre aggressiv annonsering… http://kontaktmannen.wordpress.com/2...onstig-reklam/ Senaste utspelet, f´låt reklamkampanjen som Svenska Spel och Anitra Steen & Co. sponsrar handlar dessutom inte om ”Keno-Vinn Tid” eller hårdrocksbandet ”KISS” eller någon råtta utan om ”Kattkvinnan” samt avslutas med orden att citat: ”Vem som helst kan vinna”, se å begrunda själva här: Lotto Reklamfilm – Kattkvinnan http://www.youtube.com/watch?v=76Nj5ZsfbYY
För övrigt: Som näringsminister var BJÖRN ROSENGREN fram till valåret 2002 ansvarig för arbetsmarknads-, kommunikations-, närings-, energi-, regionalpolitiska- och IT-frågor. Efter perioden som minister blev han – utan någon som helst karantänstid - rådgivare åt STENBECKSFÄREN: Kinnevik som således även inkluderar målsägandes dåvarande internetleverantör TELE2 med VD LARS-JOHAN JARNHEIMER, som efter sin avgång som VD, numera bl.a. samarbetar intimt med en f.d. polismedlem inom Baseballsligan; Dick Malmlund, mer om det bolagssamarbetet här: Skvaller om Dick Malmlund (säkerhetschef på Svensk handel mm) https://www.flashback.org/t1070248p2 Tele2:s f.d. VD Lars-Johan Jarnheimer blev också tillfrågad, i sin egenskap av företagare, att sitta med i Moderaternas eftervalsanalysgrupp 2010: Kan nämnas att Jarnheimer även sitter i IKEA:s och Apotekets styrelse samt är Ordförande för BRIS. Källa: http://www.resume.se/nyheter/men_hal...imer/index.xml Björn Rosengren är en av få svenskar som arbetat på toppnivå inom politiken, fackföreningsrörelsen, statsförvaltningen och näringslivet. Efter att ha haft hand om Telias privatisering m.m. så lämnade Rosengren alltså riksdagen under valfu(s)kårett 2002 då han blivit raggad samt anlitad som mycket välbetald…rådgivare åt Stenbecksföretagets investmentbolag Kinnevik. Som tidigare (s)-räv har han fortfarande mycket goda kontakter inom politiken, och han beskriver sig gärna som en person som vet vem han ska ringa, egenskaper som gör honom till en dold maktperson i näringslivet. Rosengrens makt ligger dock inte framför allt i hans position, utan hans förutsättningar att skapa möten mellan inflytelserika små som stora makthavare. I modern tid är han en av få svenskar som av någon anledning lyckats klamra sig fast och fortfarande verka på absoluta toppnivåer inom såväl politiken, fackföreningsrörelsen, statsförvaltningen och näringslivet. En utav förklaringarna är sannolikt att Björn Rosengren tillsammans med MATS BERGSTRAND; tidigare chef över Sveriges mäktigaste debattforum DN Debatt, båda är medlemmar i den slutna makt-herr-klubben "Sällskapet", där även f.d. statsrådet SVEN-OTTO LITTORIN ingår. Mats Bergstrand arbetar numera som konsult tillsammans med Göran Persson på JKL. Aftonbladet avslöjade nyligen i en insinuerande artikel hur klubbens medlemmar hjälper varandra att synas och höras i medierna. Mats Bergstrand hade i sin mäktiga roll som debattredaktör på Bonnierägda Dagens Nyheter makten över vems åsikter som skulle hamna på Sveriges mest ansedda debattplats. Exempelvis kan nämnas; att bara under våren 2007, lät han nio klubbvänner skriva långa artiklar på DN Debatt, inom Bonniersfären, vars ägare och en utav dess styrelseordförande, såsom exempelvis CARL JOHAN BONNIER, också visade sig vara aktiva medlemmar i samma slutna "Sällskap": källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article490345.ab Rosengren bor, likt många andra i näringslivets övre skikt, i en herrgård som kostade 12 miljoner kronor. Vissa har hävdat att GÖRAN PERSSONs snabba hopp till näringslivet delvis drivits av avundsjuka gentemot Björn Rosengren och andra tidigare (s)-toppar som gjort likadant, såsom Jan Nygren; f.d. rådgivare och sedermera vice VD åt SAAB AB, inom dåvarande WALLENBERGSFÄR. Jan Nygren är tillsammans med halvstatliga internetleverantören TELIASONERA:s koncern-VD LARS NYBERG, m.fl. medlemmar i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (förkortad IVA): http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%...skapsakademien Sannolikt inte heller en slump inom dessa kotteri- och ryggkliarnas slutna sällskap, att ett utav Göran Perssons första lukrativa konsultuppdrag, erhölls som seniorrådgivare hos konsultbolaget JKL, ursprungligen uppstartad och ägd av moderater, samt med dåvarande Sverige-VD:n ANDERS LINDBERG. Fotnot: Enligt den så kallade pr-experten PAUL RONGE har JKL kopplingar till moderaterna. De tre som startade
byrån 1985 har alla moderat bakgrund: – ”De har försökt att ta in andra också, men prägeln är helt klart moderat, sa pr-mannen Paul Ronge till aftonbladet.se. då det begav sig. http://www.metro.se/nyheter/goran-pe...eh!10_4954-45/ Men Anders Lindberg är väl förtrogen med det politiska spelet och har genom sina medarbetare ingångar i alla politiska kretsar. Lindberg har som JKL:s VD arbetat på uppdrag av en rad storföretag och organisationer. De flesta kunder är hemliga, men klart är att JKL jobbat åt bl.a. BONNIERS, Länspolismästaren i Stockholm CARIN GÖTBLAD, kronprinsesspojkvännen Daniel Westling och Svenskt Näringsliv. http://www.makthavare.se/wiki/Anders_Lindberg Noterat är även hans aktiva Norge-förbindelser > Björn Rosengren är vice ordförande i NORSK-SVENSK HANDELSKAMMAREN med uppdrag att locka norska investerare till Sverige. Rosengren är bosatt på Arnöbergs herrgård på Arnö i Mälaren, som köptes 2004. Hans mindre herrgård dessförinnan sålde han – nämligen – till underpris skvallras det om, till en utav författarna, DEANNE RAUSCHER, till en utav skandalböckerna om Bordellhärvan; Makten Männen Mörkläggningen, samt om Kungen; "Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken". Deanne Rauscher - Vem är hon och vad har hon gjort tidigare? https://www.flashback.org/t591070 >>>-----------------------------------------> https://www.flashback.org/t711537p12 https://www.flashback.org/t443480p7 https://www.flashback.org/t1471780p5
Thomas Bodström tar pengar ur egen ficka för att försvara en tidigare Hells Angels-indrivare http://kvp.expressen.se/nyheter/1.25...e-ha-indrivare Detta påstod i förra veckan Bonnierägda Kvällsposten att den anmälde Triadens f.d. justitieminister Thomas Bodström kommer att försvara den tidigare Hells Angels indrivaren som så sent som 2010 dömdes till sex månaders fängelse för grovt vapenbrott. Först tackade dock Bodström nej eftersom Malmö tingsrätt inte ville täcka kostnaderna för hans resor från Stockholm och ersättning för så kallad tidsspillan. Men i förra veckan hoppade den före detta Hells Angels-indrivarens advokat av från målet och ersattes dagen efter av - Thomas Bodström. Bodström är medveten om att tingsrätten bara ersätter honom för hans timmar i rätten och inläsning av åtalet och då 44-åringen själv saknar kända tillgångar så utgår tidningen därför från att det i stället är Thomas Bodström som med egna pengar bekostar delar av hans försvar, dvs. om nu inte 44-åringen hastigt fått betydande inkomster, eller annan finansiell hjälp av sina Hells Angels-bröder… Thomas Bodström har vid mängder av tillfällen tagit emot mutor av kriminella http://www.news24.se/nyheter/999971_...s-bodstrom.php I det senaste numret av Skurk finns en artikel som beskriver hur advokat Bodström påstås ha tagit emot mutor och även senare i egenskap av justitieminister benådade kriminella han fått "god relation" till under sitt arbete som brottsmålsadvokat. - "Jag gav honom pengar i kuvert vid sidan om. Det gjorde min bror också, och inte bara en gång" säger Mille Markovic i det senaste numret av den nystartade kriminaltidningen Skurk. - "Han fick det som en bonus, vid sidan av den vanliga fakturan för advokatarbetet. Det var 10 000 kronor vid varje tillfälle, han har ju gjort mycket bra för mig och min bror!" berättar Mille vidare. >>>>>----------------------------------------> Grundärendet: Det ska i detta sammanhang även nämnas att efter det att den kvinnliga målsägande hade gjort sin första polisanmälan under valfuskåret 2002, så började en intensiv stalking av henne tillsammans
med olika slags hot & repressalier som följde i polisanmälans spår, vilket också anmäldes: Vid ett tillfälle skrev samt loggade hon till myndigheterna m.fl. att hon blivit stalkad & hotad av en man på MC. Först reagerade hon inte alls när han aningen för aggressivt kom körandes på sin MC rakt mot henne, för att tvärt svänga av, när hon promenerade i ett för övrigt lugnt och harmoniskt bostadsområde på väg hem till några släktingar. Men när han återkom en andra gång, när hon gått några 300 meter till, så tyckte hon att hon kände igen MC:n och blev lite fundersam. Men inget mer. När det sedan blev övertydligt att han stalkade henne, eftersom han vände om för att därefter återkomma i hög fart rätt mot henne, då först vaknade hon liksom upp och undrade vad i h-lv-te han höll på med?! Han körde förbi henne, saktade in, tvärvände plötsligt och började sedan åter åka rakt mot henne, så hon fick hoppa undan mot diket. Vände igen och kom åter körande i hennes riktning, men körde denna gång bara förbi henne. Men då hade hon hunnit bli förbannad och började springa efter MC-föraren för att ta hans MC:s registreringsnummer. Men när han såg att hon började springa efter honom så försvann han helt. Då han hade en hjälm på huvudet kunde hon vare sig se hans ansikte eller hårfärg. Denna händelse anmäldes och loggades omkring år 2003, dvs. innan hoten verkställdes i och med den anlagda mordbranden på deras gemensamt ägda vinterstuga under hösten 2005: Hon minns inte exakt datum, eftersom förövarna raderat hennes bevis- och indicierinsamling, men det borde våra vänskapskorrupta myndigheter tvingats ha diariefört, vilket inkluderar marionetterna hos JK & JO. Strax därefter så bevis-och indicierloggade målsägande också att hon noterat att ett pensionsbolag AMF (?) sände ett påkostat reklaminslag hos bl.a. Bonnierägda TV4:a som visade på ett liknande förlopp, men med ett gammalt pensionärspar som på slutet åkte tillsammans på en MC med en reklamtext som löd ungefär si så här falsktklingande: ”F’låt, men det var inte meningen med att skrämmas”… Denna händelse liknar dessutom de hot och trakasserier som sannolikt samma anmälda förövare-grupper, sanktionerades att utföra mot denna målsägande – men nu såsom kärande - mitt under en då pågående rättsprocess tillika NOT A FAIR TRIAL år 2009, då hon beskrev i mejl till samma myndigheter, hur en bil kom körandes hotfullt emot henne två gånger, apropå en annan gång då hon var ute och promenerade inför de första tingsrättsförhandlingarna. Det satt två män i denna hotande stalkingbil, varav en syntes vara yngre. Den gången var hon vaksam nog att hinna skriva upp den hotande bilens registreringsnummer som ledde till en ägare som visade sig vara Bo Sven KLANG, avdelningsdirektör, samt var son var en Thomas KLANG som arbetat tillsammans med TeliaSoneras f.d. kommunikationschef Michael KONGSTAD i företaget beQuoted. Ledtrådar som om man bara tog sig tid att gräva lite via exempelvis källan: www.ratsit.se visade på olika kopplingar såsom till: 1) Ägarna bakom Mantorp Park Holding AB där stalkingbilens son Thomas KLANG fick nytt arbete utav dåvarande; 2) VD:n Torbjörn EKSTRAND, vilken därefter hade vidarekopplingar till bl.a. företagskedjan; 3) Kaffeknappen AB, som sände en budbil tre ggr till kärandes bostad, för att påstå sig hämta upp svarande G:s espressomaskin, trots att de blivit informerade om samt således redan visste att svarande G. ej bodde där längre...vidarekopplingar till 4) Hemglass Sverige AB samt ägarna Nestlé Sverige AB och därefter även en viss vidarekoppling som även kunde härledas till; ...apropå detta tidigare subtila hot via Bonnierägda DN:”VI VET VAR DU BOR...”... 5) Statstevens politiske kommentator Margit SILBERSTEIN, eftersom hon visade sig vara boende i samma BRF som exempelvis; 6) Styrelsesuppleanten m.m. Björn Ragnar Davegårdh, därefter vidare till Björn Davegårds vidarekoppling till det företag som både Thomas KLANG & Michael KONGSTAD tidigare arbetade på; 7) beQuoted, se bl.a. här: http://www.bequoted.com/businessbrie...bb-2010-13.htm
En barnlek och ett enkelt grävjobb samt för den kvinnliga målsägande i varje fall, förklarande kopplingar som återigen skingrade rökridåerna: Ett handläggande som en normalbegåvad polis eller frimurare-överåklagarna vid Riksenheten för polismål, enkelt skulle ha kunnat göra själv, om de bara orkat/velat/vågat (pick your choice), istället för att på sedvanligt vänskapskorrupt vis, sopa de grova övergreppen i rättssak, med mera, under mattan och fortsätta göra nya tjänstefel genom sin underlåtenhet att så skyndsamt lägga ned ärendet… >>>>>----------------------------------------> Se/läs även kommentarsfälten vid bl.a. dessa tillhörande artiklar för att förstå sambanden: VI VET VAR DU BOR... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/169...VET-VAR-DU-BOR Evil shall with Evil be expelled... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/165...il-be-expelled Klagande grannar kan knäcka klubben… http://www.nyhetsverket.se/nyhet/162...ubben%E2%80%A6 TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA... http://www.nyhetsverket.se/nyhet/165...pamp-CENSURERA Detta inlägg var delvis också ett svar till diskussionen med frimuraren Baath - för att undvika att få ytterligare en varning av fb-moderatorerna - vid Breiviks tråd här: ABB och frimurarna https://www.flashback.org/t1606052p7 _____________________________ https://www.flashback.org/t1696363
Citat:
Ursprungligen postat av sebzxor
Förstår inte varför moderatorerna klagar på tråden, då det är väldigt mycket som behövs behandlas så blir det väldigt mycket text. Väldigt intressant läsning och jag vill ge en eloge till whistleblower för tiden han verkat ha lagt ner. Onekligen pågår mycket bakom kulisserna som vi "vanliga" människor aldrig skulle ha en hum om, om det inte vore för folk som TS.
Tack: Fortsätter väl med lite mer "intressant läsning" Händelser som - även - berör Grundärendet har noterats nyligen och loggas därför även här: Länspolismästare i Stockholm Carin GÖTBLAD meddelade nyligen att hennes förordnande löper ut till våren nästa år, samt att hon inte fått den förlängd av regeringen. Det meddelade hon inte iklädd i någon rosafärgad mjukiskofta (så som hon valde att uppträda en gång tidigare), i Bonnierägda TV4:as tevesoffa, utan det meddelade hon själv skriftligen via polisens hemsida, samt en (födelsedagspresent-) dag för tidigt, nämligen redan per den 8 NOVEMBER 2011… Vidare noterat: SvD:s f.d. ansvarige styrelseledamot Per UNCKEL har nyligen begravts. Då den kvinnliga målsägande skrev ett dokumenterat och via posten REKOMMENDERAT BEVISBREV till den då redan polisanmälda SvD:s ytterst ansvarige styrelse, satt bl.a. Per UNCKEL (m), som en av deras dåvarande ansvariga styrelseledamöter.
Eftersom vänskapskorruption inom kontaktat rättsväsende vid den tidpunkten redan hade upptäckts, kritiserats samt påtalats, tvingades hon därefter, även kontakta Riksdagens Konstitutionsutskott (KU), för deras kännedom & åtgärd, vilka också – förutom polis och rättsväsendet - erhöll en beviskopia av detta rekommenderade brev, via mejl. Till denna bild av vänskapskorruption hör även faktumet, då det begav sig, att SvD:s styrelseledamot Per UNKEL:s politikerbroder Gunnar HÖKMARK (m), då satt som KU:s dåvarande, Ordförande, som tillsammans med övriga KU, fortsatte att bara bordlägga ärendet… Noterade att bland de närmaste vännerna som bar hans kista rapporterades följande personer som kistbärare: "Kistbärare var några av Per Unckels närmaste vänner inom politiken, Peter Egardt, landshövding i Uppsala, Georg Danell, före detta statsekreterare och riksdagsledamot, Olof Ehrenkrona, ambassadör och rådgivare till utrikesministern, Peje Emilsson, M-politiker och företagsledare, Gunnar HÖKMARK, före detta partisekreterare och EU-parlamentariker, *) Mats SVEGFORS, tidigare M-politiker och VD för Sveriges Radio, Johan Gernandt ordförande i riksbanksfullmäktige och utrikesminister Carl Bildt". http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article13849199.ab Then, do your rest of the math… >>>>>----------------------------------------------> *) Fotnot: Mats SVEGFORS var tidigare även chefredaktör för Svenska Dagbladet 1991-2000 och landshövding i Västmanlands län 2000 - januari 2009. http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mats_Svegfors Ansvarig utgivare & chefredaktör vid polisanmälan år 2002 var en då rätt så nytillträdd chefredaktör Lena K SAMUELSSON (då sambo men numera gift med Niclas SILOW, inflytelserik chef på Aftonbladet). http://www.resume.se/nyheter/2008/05...-ar-maktigast/ http://www.nyhetsverket.se/nyhet/158...-K-Samuelsson-

0 kommentarer :: The Whistleblower - Thomas Bodström, Dan Eliasson & Sten Heckscher är anmälda för maktmissbruk

Skicka en kommentar