Glock-pistol och K-pisten i händerna på gäng i Göteborg via poliser Per Ottossons/Sven Alhbins infiltratör Sinisa Nikolic Markovic


Två av cirka 150 vapen som polisens infiltratör Sinisa Nikolic-Markovic sålt till gäng i Göteborg med polisens välsignelse.

Dessa vapen ansåg tingsrätten i Växjö och Göta hovrätt ha varit sålt till annan än polisens infiltratör. Hur det kan ha gått till vill JK, Polismyndigheten/Åklagarmyndigheten i Växjö inte svara på, då det skulle avslöja grova brott som domare, åklagare och poliser begår.


Polisens infiltratör Sinisa Nikolic Markovic är omedveten om att han spelas in.

Här ser Ni personer som langat flera hundra vapen till gäng. Detta är personer som än idag skyddas av regeringen, polisen, åklagare, JK, JO, Anne Ramberg (Advokatsamfundet) och ansvariga för Sveriges domstolsväsende (Barbro Thorblad - Domstolsverket).

0 kommentarer :: Glock-pistol och K-pisten i händerna på gäng i Göteborg via poliser Per Ottossons/Sven Alhbins infiltratör Sinisa Nikolic Markovic

Skicka en kommentar