Ifall lagen hade varit lika inför alla - Då hade 2000 poliser varit fängslade

Hur många pedofil-poliser och andra kriminella avskum vid Polismyndigheten hade suttit i fängelse ifall det hade funnits en annan "Polismyndighet" som använt lika stora resurser mot Polismyndighetens anställda så som Polajsmyndigheten använder mot mc-gängen?

- 2000 poliser i fängelse?

ÄRENDE OM SKILJANDE FRÅN ANSTÄLLNING (ärenden nedan är under kort period)
Polisinspektören Mikael Uhlin     Åsidosatt myndighetsutövning, tjänstefel.
Polisinspektören Peter Sjöström     Förgripande mot tjänsteman alt. tjänstefel
Inspektören Stefan Svensson    Våldtäkt narkotikabrott
Kommissarien Ulf Suup och polisassistenten Niklas Larsson     Vållande till annans död alt. Tjänstefel
Inspektören Håkan Gillenskog och polisinspektören Thomas Hallarås    Olovligt förfogande och brott mot upphovsrättslagen
Poliskommissarien Lars-Erik Salminen     Bestickning, mutbrott, medhjälp till brott
Polisinspektören Yvonne Leivo    Dataintrång
Polisinspektören Jan Runhagen     Skattebrott
Polisinspektören Ulf Sundeman     Dataintrång
Hundföraren Petra Viklund     Framkallande av fara för annan
Polisassistenten Emanuel Strand     Oaktsamt avlossat varningsskott, tjänstefel
Kommissarien Björn Schäfer     Sexuellt ofredande, ofredande
Polisinspektören Rikard Eriksson och polisassistenten Alexander León    Tjänstefel vid utfärdande av ordningsbot
Polisassistenten Matti Fischer och Gustaf Silfverstolpe    Olaga frihetsberövande
polisassistenten Niklas Petrone    Våldtäkt
polisinspektören Anita Skansfors    Bidragsbrott
polisinspektören Henrik Hansmann     Grovt rattfylleri
Kommissarien Ulf Viklund och närpolischefen Tomas Åslund     Sexuellt ofredande
polisassistenten Hans Nilsson     Vållande till kroppsskade/vårdslöshet i trafik
polisassistenten Anders Karlsson     Vållande till annans död/vårdslöshet i trafik
inspektören Katrine Martinsson     Olovligt brukande
polisassistenten Anna Kriström     Rattfylleri
polisassistenten Daniel Persson     Avlägsnat person utan laglig grund, tjänstefel
kommissarien Torbjörn Jonsson     Misshandel
inspektören Patrik Eriksson     Misshandel
inspektören Jan Sjögren      Ocker
polisassistenten Angelica Furn Fransson     Egenmäktigt förfarande
polisassistenten Henrik Engberg    Tjänstefel
polisinspektören Tomas Hertzberg     Olaga frihetberövande
Kriminalinspektören Mikael Olsson    Rattfylleri
Polisinspektören Nils-Göran Ragnarsson      Dataintrång

YTTRANDEN TILL DOMSTOL

polisassistenten Andreas Dahlin     Framkallande av fara för annan
Bitr. chef för Rikskriminalpolisen Tommy Hydfors    Misshandel
Sekretess A och Sekretess B     Tjänstefel
Beslut oktober 2012
Inspektören Robert Sollare    Ofredande  / avskrivet
Inspektören Jan-Erik Fors    Grovt rattfylleri, dataintrång / avskrivet
Inspektören Johan Kanedal      Sexuellt ofredande / avskrivet
Polisassistenten Patrik Nordgren     Olovligt fattat beslut om avlägsnande, tjänstefel / avskrivet
Polisassistenten Johnny Wallin      Vårdslöshet i trafik o vållande till kroppsskada / avskrivet
inspektören Karl Åsander     Stöld / Avskrivet
Polisassistenten Patrik Nordgren     Felaktigt fattat beslut om avlägsnande, tjänstefel / avskrivet
polisinspektören Johan Kanedal     Sexuellt ofredande / avskrivet.

0 kommentarer :: Ifall lagen hade varit lika inför alla - Då hade 2000 poliser varit fängslade

Skicka en kommentar