Mer övergrepp mot Bosnier av Sveriges regering!


Fallet Adis Hadzimahovic.pdf

Mer övergrepp mot Bosnier av svenska myndigheter!
I tre månader satt den 55-åriga bosniska kvinnan häktad i Skåne i väntan på utlämning till Bosnien där hon åtalats för att ha skadeskjutit en utav tre rånare som misshandlade henne och hennes man i kvinnans hus. Den svenska advokaten ställde sig oförstående till den svenska polisens och åklagarens agerande mot kvinnan. Nu har kvinnan friats från anklagelserna i Bosnien, och hon kräver skadestånd för häktningstiden i Sverige. JK visar nu sitt omänskliga ansikte och nekar kvinnan ersättning. Som ursäkt säger JK att Sverige har utlämningsavtal med Bosnien. Att överhuvud häkta en 55-årig kvinna för ett åtal som sannolikt inte leder till fällande dom är GODTYCKLIGHET utav svensk myndighet. Den kriminella åklagaren som valde att häkta kvinnan ursäktar sin brottsliga gärning med att han var orolig för att kvinnan skulle få dödsstraff i Bosnien och ville försäkra sig om att så inte skulle bli fallet. Men åklagaren, den lilla son utav tusen fädrar, om han var orolig skulle han inte skickat kvinnan till Bosnien och absolut inte begärt henne häktad. Åklagarens ursäkt är inget annat än en efterhandskonstruktion. Många svenska myndighetspersoner borde skickas till HAAG och åtalas för brott mot mänskligheten.


Oskyldigt dömd Bosnier vägras förflyttning till Bosnien & Hercegovina!
2003 dömdes den nu 42-årige bosniern till tio års fängelse för ett dråp i Skåne som annan person gjort. Sedan 2004 har han krävt att bli förflyttad till fängelse i Bosnien. Justitiedepartementet (Bodström) och kriminalvårdsstyrelsen vägrar att skicka honom dit. Anledningen är pinsam, det heter att svenska myndigheter är rädda för att han skall få hårdare dom i Bosnien än den han fick i Sverige. Hör och häpna, brottslingarna på justitiedepartementet/kriminalvårdsstyrelsen påstår att det finns risk att Bosnisk kriminalvård håller honom fängslad tio år och inte ger honom dom 3/4 av straffet som det svenska systemet ger. Detta är rent skitsnack för svenska myndigheter har spionerat på hans brev till myndigheterna i hemlandet där han kräver att bosnisk domstol tittar på hans fall och avskriver den svenska domen som falsk/oriktig, vilket är enligt hans bosniska advokat högst troligt. Thomas Bodström insåg detta och gav order om att han inte fick skickas ner då det sannolikt skulle bli en media-sak i Bosnien och Sverige skulle kritiseras för sitt odemokratiska rättsväsende. Den oskyldigt dömde kommer att hållas i svenskt fängelse tiden ut, dvs till november 2009. I Bosnien finns något som heter demokrati, vilket innebär att om någon kan visa på att en dom är felaktig så rivs den felaktiga domen omedelbart upp. Justitiedepartementet vet att hans dom är en skandal, och genom att utvisa honom på livstid så mörklägger den svenska staten sina övergrepp.

0 kommentarer :: Mer övergrepp mot Bosnier av Sveriges regering!

Skicka en kommentar