Corruptio-journalist blandar sig i Lillemor Östlins narkotikarättegång – Åtalet är olagligt (Jäv/Intressekonflikt/Brott mot mänskliga rättigheter)


Sveriges kriminella regering åtalar Lillemor Östlin för att mörka sin egen brottslighet.


Från:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 13 januari 2013 04:24:38
Till:    sundsvalls.tingsratt@dom.se; irene.hedblom@dagbladet.se; tipsa@norrteljetidning.se; tipsa@svd.se; tips@expressen.se; registrator@aklagare.se; registrator@jk.se; redaktionen@metro.se; rps (rikspolisstyrelsen@polisen.se); riksdagen (riksdagsinformation@riksdagen.se)
.
.
Till åklagare Marie Reutne, Lillemor Östlin och till den misstänktes advokat ang. regeringens åtal mot Lillemor Östlin,
,


BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER/KRIMINELL REGERING ÅTALAR MEDBORGARE FÖR BROTT REGERINGEN SJÄLV BEGÅR

.
1. Ifall staten Sverige/Sveriges regering ej har tillgodosett Lillemor Östlins rätt till skadestånd samt att
statsanställda, vilka begått grova brott mot Östlin, ej har fått sina domar, så får staten Sverige/regeringen
INTE åtala Östlin för något brott, förrän Östlins rätt till fullo tillgodosetts. (statens brott har EJ preskriptionstid).
.
2. Sveriges regering är inblandad i narkotikabrott sedan 1983 då regeringen, Olof Palme, Socialdemokratiska partiet,
familjen Wallenberg, Bofors ledning och andra knutna till regeringen tagit emot opium/heroin-pengar utav regimen i
Burma. Samma affär, vapen/narkotika-pengar, gjorde Sveriges regering/Bofors/Wallenberg med Turkiet 1984 då
en miljon minor såldes till Turkiska militär-regeringen vilken betalade staten Sverige/Bofors med pengar som tillkommit
genom heroin-handel.
.
3. Sveriges nuvarande regering beslutade år 2007 att opium-odlande bönder i Afghanistan skall ges bistånd varje år.
Biståndet är satt till 500 miljoner kronor per år. Detta är enligt Sveriges lag ”Grovt narkotikabrott”.
.
Lillemor Östlin skall omedelbart sättas på fri fot och staten Sverige skall utredas och åtalas för brott begångna mot Östlin.
.
.
/Corruptio-journalistSusanna Sidén är Lillemor Östlins advokat i narkotikamålet där åklagaren/regeringen är jävig pga regeringens narkotika-business med Burma, Afghanistan, USA, Pakistan och Turkiet. Vi får snart se ifall advokat Susanna Sidén gör någon nytta eller spelar teatern som alla andra svenska advokater gör.


Från:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 14 januari 2013 09:00:01
Till:    susanna.siden@abersten.com


 Hej,

Detta är en kopia på mejl jag skickat till åklagaren/tingsrätten ang. Din klient Lillemor Öslin.

"Staten Sverige/Sveriges Regering är inblandad i narkotika-affärer och får INTE åtala någon
för narkotikabrott. Informera Lillemor Östlin om detta så hon kan försvara sig mot Maffian
vilken i lagen tituleras som "landets högste åklagare"."


Hälsningar,

/CJ5 kommentarer :: Corruptio-journalist blandar sig i Lillemor Östlins narkotikarättegång – Åtalet är olagligt (Jäv/Intressekonflikt/Brott mot mänskliga rättigheter)

 1. Rikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  13 Jan 2013 11:00:39
  corruptiosweden.blogspot.se/

 2. Rikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  14 Jan 2013 04:05:05
  corruptiosweden.blogspot.se/

  14 Jan 2013 04:06:03
  www.blogger.com/comment.g?blogID=4584880155524728923&postID=3464730548408959607 (Exit Link)

 3. Domstolsverket (159.190.241.101) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  14 Jan 2013 10:28:11
  corruptiosweden.blogspot.se/

 4. Advokatfirman Abersten Hb (194.17.57.53) [IP Address]

  Sweden Sweden,

  Date Time Type WebPage
  22nd March 2013 14:06:43 Page View
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/01/corruptio-journalist-blandar-sig-i.html

 5. Norstedts Juridik Ab (194.140.240.2) [Label IP Address] Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CEwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcorruptiosweden.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fcorruptio-journalist-blandar-sig-i.html&ei=Ou02UtOqMqrS4QTghoGgBQ&usg=AFQjCNFO-4AbO-qJ4SCXnsHdAnapNQ4AsQ

  16 Sep 2013 13:37:05
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/01/corruptio-journalist-blandar-sig-i.html

Skicka en kommentar