Anonym kriminell tjänsteman vid Rikspolisstyrelsen/Internutredningen begår grova brott för att skydda brottsmisstänkt kollega


Polisens internutredare påstår i media att dem är ärliga tjänstemän - Verkligheten är en helt annan - Internutredare förtalar och hotar journalister för att skydda sina kriminella kollegor

Internutredarna: “Det är en myt att poliser skyddar poliser”
Den 1 januari 2011 blev polisens internutredningar en fristående avdelning inom Rikspolisstyrelsen, RPS. Nu är arbetet enhetligt över hela landet.
På internutredningsenheten i Stockholm arbetar totalt tolv personer, varav tio utredare. Alla har olika bakgrund men en sak gemensamt: många år inom polisen.
– Ingen av oss som tjänstgör här har mindre än 30 års erfarenhet, säger Kjell Fahlgren, som varit internutredare sedan 2000.
Förra sommaren tog regeringen beslut om att flytta internutredningen från polismyndigheterna till en fristående del inom Rikspolisstyrelsen, RPS. Syftet var att öka transparensen och stärka förtroendet för internutredningarna, dels externt men även inom polisen och Åklagarmyndigheten.
Vi välkomnar en ökad insyn och öppenhet, säger Ingrid Michel, chef på Stockholmsenheten
Nedan ser Ni brev/beslut som Rikspolisstyrelsen i Malmö skickat ut vilket innehåller grovt förtal och olaga hot mot journalist
 
Ingen underskrift finns på internutredare som skickat handlingen


Rikspolisstyrelsen                                                                                   Datum
Avdelningen för interna utredningar                                                     2013-02-06


CorruptioBegäran om allmän handling A-187-100/13


Du har hos polismyndigheten i Skåne 2013-01-20 begärt att få ta del av allmän handling avseende kopia på anmälan/strafföreläggande (dataintrång) mot kvinnlig/manlig polis. Du har hänvisat till en artikel i Ystad Allehanda 17 januari 2013.

Detta ärende har förundersökningssekretess. En sekretessbedömning på aktuell anmälan har gjorts och där har namn "maskerats bort". denna anmälan lämnas ut till dig genom att den skickas till din mailadress (Corruptio1@hotmail.com).

Om namnuppgifter skulle lämnas ut föreligger risk att uppgiften sannolikt skulle behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). Corruptio publicerar på sin blogg regelmässigt bilder på bl a polisanställda tillsammans med uppgifter om att de begått brott eller uppgifter som är kränkande för den enskilde. Förhinder för att lämna ut denna uppgift föreligger enligt 21 kap 7 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).

De tillämpade reglerna för sekretess finns i 18 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen

Om du är missnöjd med beslutet hänvisas du till Rikspolisstyrelsens rättsenhet


RIKSPOLISSTYRELSEN


POLIS VID INTERNUTREDNINGEN/RIKSPOLISSTYRELSEN VILL EJ SKRIVA UNDER SITT BESLUT


Polis vid internutredningen i Malmö hotar/förtalar journalist, medan tingsrätten lämnade ut handlingen utan problem… klicka här.
corruptio1@hotmail.com

Till ystads.tingsratt@dom.se
Från:    corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:    den 20 januari 2013 21:19:23
Till:    ystads.tingsratt@dom.seAnhåller om kopia på stämning (dataintrång) mot kvinnlig polis (se artikeln nedan), tack.


Ystads Allehanda

Publicerad 17 januari 2013
Ystad.
En kvinna, anställd på polisen i Ystad, åtalas för att i november ha gått in på polisens dator för att hämta uppgifter om sig själv.
Kvinnan misstänks ha använt sig av polisens multifråga i IT-systemet PMF trots att det inte var nödvändigt för att genomföra hennes arbetsuppgifter.
Så sent som i förra veckan fick en polisman i Ystad ett strafföreläggande på 7 500 kronor i dagsböter för en liknande sökning.
Enligt paragraf 9c i brottsbalkens fjärde kapitel kan den som olovligen bereder sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling dömas till dags­böter eller fängelse i högst två år, beroende på hur allvarligt dataintrånget är.
Polis vid internutredningen i Malmö hotar/förtalar journalist, medan tingsrätten lämnade ut handlingen utan problem… klicka här.

1 kommentarer :: Anonym kriminell tjänsteman vid Rikspolisstyrelsen/Internutredningen begår grova brott för att skydda brottsmisstänkt kollega

  1. Polis vid Rikspolisstyrelsens interna avdelning i Malmö agerar spågumma och stoppar "handling" som i framtiden kan användes för att hänga ut kriminella poliser som dömts för brott.

    - Hur sjuka i huvudet är svenska poliser?

Skicka en kommentar