Johan Pehrson, född den 8 maj 1968 – En utav flera hundra svenska smutsiga horungar vid regeringen


Horungen Johan Pehrson vill hjälpa Wallenberg att tjäna mer pengar genom ökad vapenförsäljning – Narkotikaförsäljning främjar vapenförsäljning och det vet den smutsiga horungen Johan Pehrson (FP)
FP vill straffa knarkbrott hårdare

De straffskärpningar som regeringen genomfört har inte haft tillräcklig effekt. Det anser Folkpartiet, som nu tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att se över straffskalorna för en rad brott.
20 februari 2013 (artikel av svensk skitmedia)
Preskriptionstiden för mord har slopats. Straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts, liksom straffen för den som återfaller i brott. Och för bara ett par veckor sedan föreslog regeringen att fler typer av sexuella övergrepp ska kunna dömas som våldtäkt. Men Folkpartiet ger redan nu besked om att det krävs ytterligare åtgärder.
–Mycket är gjort, men mer är att göra. Vi tycker att de straffskärpningar som vi har genomfört, bland annat för grova våldsbrott, inte riktigt har lett till det resultat vi vill, säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet.
Därför tillsätter partiet en arbetsgrupp som ska se över rättspolitiken, från förbyggande insatser till polisens verksamhet. En bred genomgång av straffskalorna är ett av de prioriterade uppdragen och slutsatserna ska vara en del av underlaget när det nya partiprogrammet tas fram.
–Den svenska straffrätten, från strafflagen och senare brottsbalken, tillkom i en tid när det faktiskt var ytterst svårt att dömas för våldtäkt på sin fru eller för misshandel av sina barn. Alla de här straffen är satta i en tid när man hade en annan syn på våldsverkare, säger Johan Pehrson.
Folkpartiet har redan tidigare framfört kritik mot att kriminella som begår många brott får mängdrabatt, och vill ytterligare skärpa synen på återfall, ”oavsett om det handlar om drograttfyllor eller notoriska sexualförbrytare”. Men därutöver ska FP:s arbetsgrupp överväga möjliga straffskärpningar för en rad brott, berättar Johan Pehrson. Det handlar till exempel om misshandel, rån, stöld, bedrägeri och grooming.
Johan Pehrson lyfter särskilt fram narkotikabrotten.
–Konsekvensen av narkotikans farlighet måste tydliggöras, utan att vi för den skull träffar missbrukarna. Men de som ägnar sig åt hantering av den här verksamheten måste förstå att det inte ska löna sig, säger Johan Pehrson.
Han signalerar också att han vill ha ytterligare straffskärpningar för organiserad brottslighet.
–Det hade regeringen med i reformen 2010, men vi tycker inte att vi nått så långt som vi önskat.

0 kommentarer :: Johan Pehrson, född den 8 maj 1968 – En utav flera hundra svenska smutsiga horungar vid regeringen

Skicka en kommentar