Socialdemokratisk horunge sticker fram sitt tryne nu - Sossesvinet Morgan Johansson spelar oskyldig till skandalen kring Thomas Quick


Socialdemokratisk horunge sticker fram sitt tryne nu - Var fanns du Morgan Johansson och ditt Socialdemokratiska korrupta parti för 20 år sedan din smutsiga gris?


Socialdemokratiska brottslingar vilka skapade och skyddar kriminella poliser, åklagare, domare, nämndemän, justitiekanslern, justitieombudsmän och justitieråd, gapar nu om "rättvisa" för att spela oskyldiga till 30 år av grov organiserad brottslighet inom Sveriges smutsiga rättsväsende.


*LÄS HORUNGENS ARTIKEL NEDAN*

Partier kräver Quick-kommission

Regeringen måste snabbt sjösätta en granskningskommission i fallet Quick. Så lyder kravet från flera oppositionspartier i riksdagen efter att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, beviljats resning för de tre sista mord han dömts för.

1 februari 2013


Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson Morgan Johansson kräver att regeringen tillsätter en granskningskommission för att gå igenom vad som har gått fel i rättssystemet. – Det finns ingen anledning för regeringen att vänta. Om inte regeringen agerar så kommer vi att ta ett utskottsinitiativ i riksdagen, säger Johansson.
– Detta är den största rättsskandalen i Sveriges moderna historia. Detta är alldeles för stort för att bara låta det passera.

LÄS OCKSÅ Alla morddomar mot Bergwall nu upprivna 
 
I dag kom alltså beskedet att Sture Bergwall beviljas resning för de tre sista mord han dömts för. Detta efter ett beslut vid hovrätten för övre Norrland.
Beslutet nu gäller morddomarna i följande fall: 15-årige Charles Zelmanovits från Piteå som försvann i november 1976, och det holländska paret Janni och Marinus Stegehuis som mördades i juli 1984.
”Sture Bergwall lämnade under förundersökning och huvudförhandling olika och motstridiga uppgifter om morden, som han erkände. Det har inte framkommit något som tyder på att domstolarna, vid bedömningen av tillförlitligheten av hans uppgifter, fullt ut hade möjlighet att beakta hur uppgifterna utvecklades och förändrades under förundersökningarna”, uppger Hovrätten för övre Norrland i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ Kan gå miste om rekordskadestånd 
 
Morgan Johansson pekar på att alla kontrollfunktioner har fallerat i fallet Quick, bland andra har JK inte lyckats avslöja vad som har gått fel.
– Ett resultat är att ett stort antal gärningsmän gått fria under flera år.
Johansson vill se en kommissionen bestående av framför allt jurister och rättspsykiatriska experter.

Kravet på en granskningskommissionen stöds också av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
– Något sådant här får helt enkelt inte hända, säger V:s rättspolitiska talesperson Lena Olsson.
– Man blir ganska upprörd. Det är hemskt viktigt att kunna ha förtroende för att rättsväsendet skipar rättvisa.

Både V och MP betonar att det är viktigt att kommissionen är oberoende och har stort förtroende hos allmänheten. Därför ska den inte bara bestå av jurister, utan även utomstående.
– Det behövs en blandning av människor och det kan vara svårt i ett litet land som Sverige. Men det är viktigt att kommissionen har ett stort förtroende, säger MP:s rättspolitiska talesperson Maria Ferm.
– Den måste dels reda ut vad som har skett, vilka felaktigheter som gjorts av olika personer och dels också förhindra att något sådant här sker framöver. Sådant här gör att förtroendet för rättsväsendet minskar. Det är skrämmande.
Centern och Folkpartiets rättspolitiska talespersoner säger till TT att mycket talar för att en granskning behövs, men att de vill invänta den fortsatta rättsprocessen i de tre aktuella fallen.
Justitieminister Beatrice Ask uppger via sin pressekreterare att regeringen avvaktar den rättsliga prövningen, det vill säga tills åklagaren lägger ned fallen eller att domstolarna frikänner Quick, innan den tar ställning till en granskningskommission.

För mordet på det holländska paret 1984 dömdes Sture Bergwall till stor del på sina egna uppgifter. Det fanns också viss stödbevisning, konstaterar hovrätten. Men det faktum att Bergwall erkände påverkade hur utredningsmaterialet presenterades och relevanta delar lades inte fram.
Bergwall lämnade olika, ibland felaktiga och motstridiga, uppgifter i förhör. Han kunde dessutom läsa artiklar om morden under utredningen.
När utredaren Seppo Penttinen hördes i rätten sade han att Bergwalls minnesbilder, från de centrala händelserna, var klara och distinkta. Hovrätten noterar att Penttinen sagt att det inte fanns någon skillnad mellan det som Bergwall sade under rättegången och det han sade under utredningen.
Av domen framgår inte att rätten visste om de motstridiga uppgifterna i förhör. Det påverkade rättens bedömning, skriver hovrätten i resningsbeslutet.

Hovrätten konstaterar också att tingsrätten inte visste att ”den suggestiva terapiformen” och de narkotiska läkemedlen kan ha påverkat Bergwall.

0 kommentarer :: Socialdemokratisk horunge sticker fram sitt tryne nu - Sossesvinet Morgan Johansson spelar oskyldig till skandalen kring Thomas Quick

Skicka en kommentar