Ett halvårs fängelse för "like" på Facebook - Snart även i Sverige om polis Håkan Sandahl får som han vill

0 kommentarer

Landsförrädare Håkan Svensson Sandahl hotar demokratin - Sydafrikas justitieminister hänger ut kriminella tjänstemän

 


Polisstaten Sverige är en renodlad diktatur - Sydafrika är katastrof men bättre än regimen i Sverige

Enligt FN få poliser INTE syssla med politik. I Sverige är många poliser politiker. I Sverige sitter även poliser som nämndemän i domstolarna och dömer. Läs artiklarna nedan så förstår Ni att Sverige är en renodlad diktatur.


Sydafrika hänger ut korrupta tjänstemän

Publicerad 2013-02-24 

Sydafrika kommer inom de närmaste dagarna att låta publicera namnen på alla regeringstjänstemän som dömts för korruption eller fått sina tillgångar frusna av staten.
Beskedet om att regeringen i Sydafrika nu kommer att se till så att brottslingarnas namn kommer till allmän kännedom meddelades på söndagen av landets justitieminister Jeff Radebe.

– Under de närmaste dagarna kommer vi att publicera namn på alla de personer som har dömts i samband med korruption och på alla dem som antingen har fått sina tillgångar frusna eller förverkade av staten, sa Radebe enligt The Mail & Guardian.
Idag får den som hänger ut andra i sociala medier inget straff

De senaste dagarnas medierapportering har handlat om hur man får bete sig mot andra i sociala medier. De kränkande omdömen och helt oacceptabla uttryck som spreds på Instagram har väckt stor debatt i hela landet. Brottslingen Håkan Sandahl utnyttjar händelser på Instagram för att försöka stoppa yttrandefriheten, meddelarfriheten och din rätt att sprida dina åsikter om tjänstemän som begår brott.

Länspolsmästare Håkan Sandahl
Håkan Sandahl,
länspolismästare
i Jönköpings län.

Det är bra att frågan uppmärksammas. Jag själv, flera av mina medarbetare och väldigt många människor över hela landet har blivit uthängda på nätet och den eller de som gjort det får, som lagen ser ut idag, inget straff. Du har blivit uthängd pga att du har begått brott och vägrat att anmäla dina kriminella kollegor Andreas Hammarnäs och Per-Erik Andersson vilka lät sig mutas av elit-pedofilerna via rikskrim och åklagare Peter Larsson, men det vill du ju inte skriva om i din skit-artikel din jävla brottsling.  

Det är inte olagligt att folket säger sin mening om folkets tjänare (tjänstemän) och om staten Håkan Sandahl din kriminella horunge. Det du Håkan Svensson Sandahl sysslar med i din POLITISKA artikel är däremot olagligt och ett grovt brott mot svenska folkets mänskliga rättigheter.

Om du blir utsatt för anklagelser på Internet och polisanmäler det rubriceras det som förtal eller förolämpning, som båda är så kallade angivelsebrott. Det innebär att det är du själv som blir utsatt som får avgöra om du tycker det är värt att få ännu mer uppmärksamhet i och med att det blir en rättssak.Folket kan INTE förtala staten (tjänstemän), för då lever vi i en diktatur Håkan Sandahl din jävla brottsling.

Vid både förtal och förolämpning finns särskilda villkor för att åklagaren ska gå vidare och väcka åtal. Åklagaren gör enligt den särskilda åtalsprövningsregeln, i 5 kap. 5 § brottsbalken, en bedömning om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt att gå vidare och väcka åtal.  När enskilda personer blir kränkta på Internet bedöms det oftast inte vara påkallat från allmän synpunkt. Det gör att åklagaren inte går vidare med ett förtalsbrott på nätet trots att den som utsatts för brott själv vill det. Med andra ord får den som kränker andra i sociala medier inget straff.

När lagen stiftades i början av 1960-talet fanns inte sociala medier utan förtal skedde på ”bykrogen”. Brott som tidigare skedde ansikte mot ansikte sker nu på Internet. Det innebär en stor spridning till många människor, men också en spridning som ligger kvar så att alla kan se det i efterhand till skillnad från de ord som fällts i en situation öga mot öga på ”bykrogen”. Det innebär att vi har en otidsenlig lagstiftning som gör att Polisen inte kan agera för att vare sig förebygga eller utreda den här typen av brott på Internet. Jag anser att lagen behöver ändras så att den särskilda åtalsprövningsregeln inte ska tillämpas vid förtals- och förolämpningsbrott som sker på Internet. Angivelsedelen bör vara kvar, men om du som blivit utsatt för kränkning eller förtal i sociala medier bestämmer dig för att du vill ha upprättelse, då ska inte åklagaren kunna säga nej på formella grunder.

En jämförelse är att om någon slår dig på gatan, som är en offentlig miljö, så är det misshandel och det lyder under allmänt åtal. Polis och åklagare är då skyldiga att gå vidare, utreda brottet och väcka åtal om det går att styrka brott. Men om du blir uthängd på nätet, som också är en offentlig miljö, går vi inte vidare och utreder det eftersom åklagarna ändå inte kommer driva ärendet i domstol. Det visar hur absurt det här är.
En annan jämförelse är att om en person genom omfattande spridning av kränkande material i någons närområde med flygblad eller affischer gör sig skyldig till förtal så väcks i regel åtal. Om motsvarande sak sker på Internet väcks inte åtal trots att spridningen och exponeringen sannolikt är större när spridningen sker på nätet. Uppgifterna ligger dessutom kvar och kan inte rivas ner som en affisch. Skulle någon lägga ut en nakenbild på en person på nätet och skriva ”hora” så läggs den utredningen ned. Detta är inte acceptabelt menar jag.

Som polischef har jag ansvar för att bekämpa brott, men jag har också ett arbetsmiljöansvar för mina medarbetare. Jag har medarbetare som är uthängda som brottslingar på nätet. Deras barn och släktingar är också utpekade. Det kan finnas en rädsla hos myndighetspersoner att agera när man riskerar att bli uthängd och oskyldigt anklagad på Internet. Beteendet att man hänger ut befattningshavare inom myndigheter gränsar till otillåten påverkan, som vanligtvis brukar handla om att man hotar personer för att de inte ska våga ingripa. Här handlar det istället om att befattningshavare inom rättsväsendet inte vill eller vågar arbeta med vissa ärenden för att man riskerar att bli uthängd på olika nätsidor. Det här gör att rättssäkerheten är i fara, men också allmänhetens rätt att få hjälp.

Jag är väl medveten om att det finns svårigheter med att bevisa brott som begås på Internet. Jag vet också att vi blir allt bättre på den sortens utredningar. Det jag vänder mig emot är att vi inte ens får försöka göra vårt jobb och därmed bidra till att öka människors trygghet i vardagen.

Jag anser att regeringen och i förlängningen riksdagen måste agera för att lagstiftningen ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Som det är idag ligger det en ocean emellan. Du Håkan Sandahl som kriminell polis får INTE utöva påtryckningar för att få till hårdare lagar, du som polis får INTE syssla med politik, utan poliser skall göra sitt jobb och hålla käften.

Håkan Sandahl
Länspolismästare
Yrkesbrottsling
Landsförrädare
Polismyndigheten i Jönköpings län
Debattartikel införd i SvD 22/12 2012.


Ett halvårs fängelse för "like" på Facebook

En palestinsk man som klickade på "like" på en Facebookstatus dömdes till sex månaders fängelse. Statusen som 29-åringen gillade kritiserade en palestinsk myndighetsperson. Den 29-årige Anas Ismail från en by utanför Nablus dömdes för ärekränkning och förtal till sex månaders fängelse, enligt tidningen Jerusalem Post. Ett år för bildpublicering 29-årige Ismail är, enligt tidningen, den andra palestiniern som den senaste tiden dömts till fängelsestraff för aktiviteter på det sociala nätverket. Samma dag som domen rörande ärekränkning och förtal föll mot Ismail straffades också en palestinsk journalist efter att ha använt Facebook på ett, enligt myndigheterna, olämpligt och brottsligt sätt. Journalistens brott bestod i att han laddat upp en en bild på det sociala nätverket. Bilden jämförde president Mahmoud Abbas med en skurk och spion. Påföljden blev ett års fängelse för journalisten, enligt Jerusalem Post.


Landsförrädare Håkan Svensson Sandahl - Sydafrikas justitieminister

1 kommentarer

Polisstaten Sverige är en renodlad diktatur - Sydafrika är katastrof men bättre än regimen i Sverige

Enligt FN få poliser INTE syssla med politik. I Sverige är många poliser politiker. I Sverige sitter även poliser som nämndemän i domstolarna och dömer. Läs artiklarna nedan så förstår Ni att Sverige är en renodlad diktatur.


Sydafrika hänger ut korrupta tjänstemän

Publicerad 2013-02-24 

Sydafrika kommer inom de närmaste dagarna att låta publicera namnen på alla regeringstjänstemän som dömts för korruption eller fått sina tillgångar frusna av staten.
Beskedet om att regeringen i Sydafrika nu kommer att se till så att brottslingarnas namn kommer till allmän kännedom meddelades på söndagen av landets justitieminister Jeff Radebe.

– Under de närmaste dagarna kommer vi att publicera namn på alla de personer som har dömts i samband med korruption och på alla dem som antingen har fått sina tillgångar frusna eller förverkade av staten, sa Radebe enligt The Mail & Guardian.Idag får den som hänger ut andra i sociala medier inget straff

De senaste dagarnas medierapportering har handlat om hur man får bete sig mot andra i sociala medier. De kränkande omdömen och helt oacceptabla uttryck som spreds på Instagram har väckt stor debatt i hela landet. Brottslingen Håkan Sandahl utnyttjar händelser på Instagram för att försöka stoppa yttrandefriheten, meddelarfriheten och din rätt att sprida dina åsikter om tjänstemän som begår brott.

Länspolsmästare Håkan Sandahl
Håkan Sandahl,
länspolismästare
i Jönköpings län.

Det är bra att frågan uppmärksammas. Jag själv, flera av mina medarbetare och väldigt många människor över hela landet har blivit uthängda på nätet och den eller de som gjort det får, som lagen ser ut idag, inget straff. Du har blivit uthängd pga att du har begått brott och vägrat att anmäla dina kriminella kollegor Andreas Hammarnäs och Per-Erik Andersson vilka lät sig mutas av elit-pedofilerna via rikskrim och åklagare Peter Larsson, men det vill du ju inte skriva om i din skit-artikel din jävla brottsling.  

Det är inte olagligt att folket säger sin mening om folkets tjänare (tjänstemän) och om staten Håkan Sandahl din kriminella horunge. Det du Håkan Svensson Sandahl sysslar med i din POLITISKA artikel är däremot olagligt och ett grovt brott mot svenska folkets mänskliga rättigheter.

Om du blir utsatt för anklagelser på Internet och polisanmäler det rubriceras det som förtal eller förolämpning, som båda är så kallade angivelsebrott. Det innebär att det är du själv som blir utsatt som får avgöra om du tycker det är värt att få ännu mer uppmärksamhet i och med att det blir en rättssak.Folket kan INTE förtala staten (tjänstemän), för då lever vi i en diktatur Håkan Sandahl din jävla brottsling.

Vid både förtal och förolämpning finns särskilda villkor för att åklagaren ska gå vidare och väcka åtal. Åklagaren gör enligt den särskilda åtalsprövningsregeln, i 5 kap. 5 § brottsbalken, en bedömning om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt att gå vidare och väcka åtal.  När enskilda personer blir kränkta på Internet bedöms det oftast inte vara påkallat från allmän synpunkt. Det gör att åklagaren inte går vidare med ett förtalsbrott på nätet trots att den som utsatts för brott själv vill det. Med andra ord får den som kränker andra i sociala medier inget straff.

När lagen stiftades i början av 1960-talet fanns inte sociala medier utan förtal skedde på ”bykrogen”. Brott som tidigare skedde ansikte mot ansikte sker nu på Internet. Det innebär en stor spridning till många människor, men också en spridning som ligger kvar så att alla kan se det i efterhand till skillnad från de ord som fällts i en situation öga mot öga på ”bykrogen”. Det innebär att vi har en otidsenlig lagstiftning som gör att Polisen inte kan agera för att vare sig förebygga eller utreda den här typen av brott på Internet. Jag anser att lagen behöver ändras så att den särskilda åtalsprövningsregeln inte ska tillämpas vid förtals- och förolämpningsbrott som sker på Internet. Angivelsedelen bör vara kvar, men om du som blivit utsatt för kränkning eller förtal i sociala medier bestämmer dig för att du vill ha upprättelse, då ska inte åklagaren kunna säga nej på formella grunder.

En jämförelse är att om någon slår dig på gatan, som är en offentlig miljö, så är det misshandel och det lyder under allmänt åtal. Polis och åklagare är då skyldiga att gå vidare, utreda brottet och väcka åtal om det går att styrka brott. Men om du blir uthängd på nätet, som också är en offentlig miljö, går vi inte vidare och utreder det eftersom åklagarna ändå inte kommer driva ärendet i domstol. Det visar hur absurt det här är.
En annan jämförelse är att om en person genom omfattande spridning av kränkande material i någons närområde med flygblad eller affischer gör sig skyldig till förtal så väcks i regel åtal. Om motsvarande sak sker på Internet väcks inte åtal trots att spridningen och exponeringen sannolikt är större när spridningen sker på nätet. Uppgifterna ligger dessutom kvar och kan inte rivas ner som en affisch. Skulle någon lägga ut en nakenbild på en person på nätet och skriva ”hora” så läggs den utredningen ned. Detta är inte acceptabelt menar jag.

Som polischef har jag ansvar för att bekämpa brott, men jag har också ett arbetsmiljöansvar för mina medarbetare. Jag har medarbetare som är uthängda som brottslingar på nätet. Deras barn och släktingar är också utpekade. Det kan finnas en rädsla hos myndighetspersoner att agera när man riskerar att bli uthängd och oskyldigt anklagad på Internet. Beteendet att man hänger ut befattningshavare inom myndigheter gränsar till otillåten påverkan, som vanligtvis brukar handla om att man hotar personer för att de inte ska våga ingripa. Här handlar det istället om att befattningshavare inom rättsväsendet inte vill eller vågar arbeta med vissa ärenden för att man riskerar att bli uthängd på olika nätsidor. Det här gör att rättssäkerheten är i fara, men också allmänhetens rätt att få hjälp.

Jag är väl medveten om att det finns svårigheter med att bevisa brott som begås på Internet. Jag vet också att vi blir allt bättre på den sortens utredningar. Det jag vänder mig emot är att vi inte ens får försöka göra vårt jobb och därmed bidra till att öka människors trygghet i vardagen.

Jag anser att regeringen och i förlängningen riksdagen måste agera för att lagstiftningen ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Som det är idag ligger det en ocean emellan. Du Håkan Sandahl som kriminell polis får INTE utöva påtryckningar för att få till hårdare lagar, du som polis får INTE syssla med politik, utan poliser skall göra sitt jobb och hålla käften.

Håkan Sandahl
Länspolismästare
Yrkesbrottsling/Landsförrädare
Polismyndigheten i Jönköpings län
Debattartikel införd i SvD 22/12 2012.


Torgny Jönsson fick 7 års fängelse - Nämndeman och folkpartistisk politiker Christer Falkheimer fick villkorlig dom av sina kollegor vid tingsrätten i Helsingborg

3 kommentarer

Den 68-årige nämndemannen/folkpartistiske politikern Christer Falkheimer skulle vara ett stöd åt några av samhällets mest hjälplösa människor. I stället bestal Falkheimer dem på deras besparingar och levde lyxliv för pengarna. På tisdagen den 26 mars 2013 dömdes han till villkorlig dom. Efter en 26 dagar lång rättegång meddelade Helsingborgs korrupta tingsrätt på tisdagen en över 500 sidor tjock dom mot den gode mannen och hans hustru Birgit Falkheimer. Christer Falkheimer har stått åtalad för att under drygt sex års tid ha lurat 44 av sina klienter på totalt 2,2 miljoner kronor. Pengarna gick till lyxliv i form av exklusiva resor till jordens alla hörn, god mat och fina viner.

Vid rättegången vittnade flera av de drabbade om sina öden. Bland dem finns en blind kvinna som blev av med 105 000 kronor och kvinna som efter att ha utsatts för ett mordförsök sitter i rullstol. Hon blev lurad på 157 000 kronor. Den "gode mannen" Christer Falkheimer döms nu på en del punkter med frias på andra.
68-åringen fälls för grov trolöshet mot huvudman beträffande 27 klienter och frias från anklagelserna beträffande de övriga 17, som således går miste om skadestånd. Enligt tingsrättens beräkningar har mannen berikat sig med drygt 818 000 kronor. Inte 2,2 miljoner som åklagaren hävdar eller uppemot tre miljoner som de drabbades målsägandebiträde Susanne Ljungqvist gör gällande.

– Jag tycker att tingsrätten gjort en väl hård bevisvärdering som i större utsträckning kunde ha gjorts ur mina klienters perspektiv. De har blivit av med om inte sina livs besparingar så betydande belopp som kunde ha gjort deras liv drägligare, säger Susanne Ljungqvist.

Påföljden villkorlig dom motiverar tingsrätten med att de brott som 68-åringe Flakheimer fälls för "inte med hänsyn till brottens art eller straffvärde" är sådana att det är befogat med fängelse. Eftersom politikern Falkheimer suttit häktad i närmare fem månader slipper han kombinera den villkorliga domen med böter.
Kammaråklagare Per-Axel Rosén hade yrkat på ett femårigt fängelsestraff.

– Även utifrån att Christer Falkheimer endast döms för att ha överfört 818 000 kronor och inte 2,2 miljoner till sig själv från sina klienter så är jag förvånad över att det nu stannar vid villkorlig dom, säger Per-Axel Rosén.

Domen mot storbedragaren Christer Falkheimer:
http://www.divshare.com/direct/23929038-df2.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929042-29e.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929041-a0f.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929040-798.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929039-8cc.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929064-2b3.pdf


Historik för Falkheimer, Christer (Fp)
Nämnd/styrelsePeriod
Ledningsgrupp utbyggn äldreboende -
led
1995-04-25 - 1998-12-31
Nämndemän -
nämndeman
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-11-01 - 1998-03-26
Socialnämnden -
1:e v ordf
1995-01-01 - 1998-03-26
Socialnämndens arbetsutskott -
1:e v ordf
1995-01-01 - 1998-03-26
     Samtliga Politiska uppdrag
Utskriftsvänligt format

Tjuven undrar om det finns brottslingar
”Som poolägare och spaägare under många år har jag naturligtvis kollat marknaden, priser och kvalitet samt inte minst servicen från olika poolföretag. Vi är nu inne på vår fjärde FOLKpool och Anders har byggt tre av dessa genom åren. Vårt val säger det mesta om Folkpool samt Anders kvalitet som byggare och hans känsla för sina kunder och deras krav. Blir det en femte pool kommer naturligtvis Anders att bygga den
också….”
Hälsningar från en mycket nöjd kund
Christer Falkheimer , Viken

Tjuvens son Jesper

Tjuvens dotter Petra

Torgny Jönsson fick 7 års fängelse - Nämndeman och folkpartistisk politiker Christer Falkheimer fick vilkorlig dom av sina kollegor vid tingsrätten i Helsingborg

0 kommentarer

Den 68-årige nämndemannen/folkpartistiske politikern Christer Falkheimer skulle vara ett stöd åt några av samhällets mest hjälplösa människor. I stället bestal Falkheimer dem på deras besparingar och levde lyxliv för pengarna. På tisdagen den 26 mars 2013 dömdes han till villkorlig dom. Efter en 26 dagar lång rättegång meddelade Helsingborgs korrupta tingsrätt på tisdagen en över 500 sidor tjock dom mot den gode mannen och hans hustru Birgit Falkheimer. Christer Falkheimer har stått åtalad för att under drygt sex års tid ha lurat 44 av sina klienter på totalt 2,2 miljoner kronor. Pengarna gick till lyxliv i form av exklusiva resor till jordens alla hörn, god mat och fina viner.

Vid rättegången vittnade flera av de drabbade om sina öden. Bland dem finns en blind kvinna som blev av med 105 000 kronor och kvinna som efter att ha utsatts för ett mordförsök sitter i rullstol. Hon blev lurad på 157 000 kronor. Den "gode mannen" Christer Falkheimer döms nu på en del punkter med frias på andra.
68-åringen fälls för grov trolöshet mot huvudman beträffande 27 klienter och frias från anklagelserna beträffande de övriga 17, som således går miste om skadestånd. Enligt tingsrättens beräkningar har mannen berikat sig med drygt 818 000 kronor. Inte 2,2 miljoner som åklagaren hävdar eller uppemot tre miljoner som de drabbades målsägandebiträde Susanne Ljungqvist gör gällande.

– Jag tycker att tingsrätten gjort en väl hård bevisvärdering som i större utsträckning kunde ha gjorts ur mina klienters perspektiv. De har blivit av med om inte sina livs besparingar så betydande belopp som kunde ha gjort deras liv drägligare, säger Susanne Ljungqvist.

Påföljden villkorlig dom motiverar tingsrätten med att de brott som 68-åringe Flakheimer fälls för "inte med hänsyn till brottens art eller straffvärde" är sådana att det är befogat med fängelse. Eftersom politikern Falkheimer suttit häktad i närmare fem månader slipper han kombinera den villkorliga domen med böter.
Kammaråklagare Per-Axel Rosén hade yrkat på ett femårigt fängelsestraff.

– Även utifrån att Christer Falkheimer endast döms för att ha överfört 818 000 kronor och inte 2,2 miljoner till sig själv från sina klienter så är jag förvånad över att det nu stannar vid villkorlig dom, säger Per-Axel Rosén.

Domen mot storbedragaren Christer Falkheimer:
http://www.divshare.com/direct/23929038-df2.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929042-29e.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929041-a0f.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929040-798.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929039-8cc.pdf
http://www.divshare.com/direct/23929064-2b3.pdf


Historik för Falkheimer, Christer (Fp)
Nämnd/styrelsePeriod
Ledningsgrupp utbyggn äldreboende -
led
1995-04-25 - 1998-12-31
Nämndemän -
nämndeman
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-11-01 - 1998-03-26
Socialnämnden -
1:e v ordf
1995-01-01 - 1998-03-26
Socialnämndens arbetsutskott -
1:e v ordf
1995-01-01 - 1998-03-26
     Samtliga Politiska uppdrag
Utskriftsvänligt format

Tjuven undrar om det finns brottslingar
”Som poolägare och spaägare under många år har jag naturligtvis kollat marknaden, priser och kvalitet samt inte minst servicen från olika poolföretag. Vi är nu inne på vår fjärde FOLKpool och Anders har byggt tre av dessa genom åren. Vårt val säger det mesta om Folkpool samt Anders kvalitet som byggare och hans känsla för sina kunder och deras krav. Blir det en femte pool kommer naturligtvis Anders att bygga den
också….”
Hälsningar från en mycket nöjd kund
Christer Falkheimer , Viken
Tjuvens son Jesper

Tjuvens dotter Petra

Polis Kurt Lind åtalas för olaga dataintrång (Umeå)

1 kommentarer

Polis Kurt Lind åtalas för otillåten sökning i it-systemet

Polis Kurt Lind i Umeå åtalas för dataintrång. Enligt stämningsansökan har han gjort en sökning på två personer i polisens IT-system utan att det var nödvändigt för hans arbete.


Umeå tingsrätt

Ansvarsyrkanden m.m.
DATAINTRÅNG (0150-K5658-12)

Kurt Lind har den 9 augusti och den 16 oktober 2012 i Umeå olovligen berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att använda polisens IT-system (PMF=polisens multifråga) för att inhämta information om två personer födda 1974-01-11 och 1980-02-13 samt även gå vidare till belastningsregistret gällande den senare personen, trots att det inte varit nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.

http://www.divshare.com/direct/23918143-7b6.pdf

Förnamn:     Tore Kurt
Tilltalsnamn:     Kurt
Efternamn:     Lind
Folkbokföring
Gatuadress:     Stöcksjö Kustväg 59 B
Postnummer:     905 80
Postort:     Umeå
Kommun:     Umeå
Födelsedatum:     1976-10-23
Född 23/10 1976 i Skellefteå Sankt Olov (Västerbottens län, Västerbotten).

Förnamn:     Sofia Kristina
Tilltalsnamn:     Sofia
Efternamn:     Marklund Lind
Gatuadress:     Stöcksjö Kustväg 59 B
Postnummer:     905 80
Postort:     Umeå
Kommun:     Umeå
Födelsedatum:     1979-09-19

Polis Johan Spånbo (Karlskoga) åtalas för att ha förskingrat 100000 från sin svärfar

2 kommentarer
Polis Johan Spånbo åtalas för att ha förskingrat 100000 kronor från sin svärfar Carlo Luigi Piacenza

 
Supporterpolis  Johan Spånbo i Karlskoga och hans fru, rektor Cecilia Piacenza Spånbo, åtalas nu för förskingring alternativt trolöshet mot huvudman. Paret ska enligt åklagaren Bengt Landahl ha förskingrat över 100 000 kronor från Cecilia Piacenza Spånbos pappa Carlo Luigi Piacenza. Enligt åklagaren har paret haft en överenskommelse med fadern om att sköta hans löpande utgifter men istället ska de ha tagit ut pengar till sig själva. Polis Johan Spånbo och rektor Cecilia Piacenza Spånbo nekar till brott.

http://www.divshare.com/direct/23918328-c8c.pdf


Örebro tingsrätt

TR mål: B 3180-11Ansvarsyrkanden m.m.
FÖRSKINGRING alternativt TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, båda, (0150-K2682-11)

Målsägande
Piacenza, CARLO Luigi
Målsägandebiträde: advokat Lars-Erik Saltin


Gärning
Carlo Piacenza är till följd av sjukdom sedan 2007 oförmögen att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter. Carlo Piacenza har uppdragit åt Johan Spånbo och Cecilia Spånbo att bl a sköta hans löpande utbetalningar från honom tillhöriga konton. Genom att dels till dem överlämna internetdosa med kod till sina konton i Swedbank dels utfärda fullmakt för Johan Spånbo har Carlo Piacenzas banktillgodohavanden blivit tillgängliga för Johan Spånbo och Cecilia Spånbo, som är dotter till målsäganden.

Johan Spånbo och Cecilia Spånbo har i Karlskoga från någon gång under våren 2009 till den 3 maj 2011 uppsåtligen och i strid med deras överenskommelse från Carlo Piacenzas konton gjort uttag varigenom de tillägnat sig eller tillgodogjort sig minst 112 000 kr, se bilaga till stämningsansökan. Genom angivet handlande har de åsidosatt sin redovisningsskyldighet gentemot Carlo Piacenza. Vinning för dem båda och skada för Carlo Piacenza uppkommit med angivet belopp.

Lagrum
10 kap 1 § alt 5 § brottsbalken


Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Cecilia Spånbo och Johan Spånbo som förnekar brott. Vittnesförhör med Maria Piacenza Ljungberg (dotter till målsäganden) ang hennes iakttagelser av bristande redovisning i handhavandet av målsägandens ekonomi och därpå följande kontakter med banken och de överväganden hon gjorde innan hon gjorde polisanmälan, allt till styrkande av den åtalade gärningen. Vittnesförhör med Siv Eriksson som är förordnad god man för målsäganden. Hon ska höras om sin uppfattning om målsägandens förmåga att förmedla sin vilja till omgivningen, hans insikter i sin ekonomiska situation och övriga förhållande som är av betydelse i målet. Med förhöret ska styrkas att målsäganden inte på ett meningsfullt sätt kan höras i rättegången.

Vittnesförhör med Lars Gustafsson (svåger till målsäganden). Han ska höras om sin bekantskap med målsäganden, om sin uppfattning och dennes förmåga att uttrycka sig, om anledningen till att han var närvarande vid det vittnesförhör som hölls med Maria Piancenza Ljungberg samt om sin kännedom om förhållandet mellan föräldrar och barn i familjen Piacenza. Med det sistnämnda ska styrkas att målsäganden och hans hustru inte gjorde någon skillnad mellan sina barn i ekonomiskt eller annat hänseende.

 

Även på söndagar lusläser brottsorganisationen Polismyndigheten (SM-mästare i kvinnomisshandel) Corruptio-bloggen

2 kommentarerRikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [Label IP Address]

Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden, 0 returning visits

DateTimeTypeWebPage
24th March 201310:38:12Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=16&ved=0CF8QFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fcorruptiosweden.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fdu-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html&ei=bclOUdTHLbPQ4QTJ1YHwBQ&usg=AFQjCNF4fBjlz0eB_-zmshPpaXG_RmlgUg
corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/du-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html
24th March 201311:14:31Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=13&ved=0CDcQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fcorruptiosweden.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fdu-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html&ei=9NFOUZqxK8T54QTkh4GYBQ&usg=AFQjCNF4fBjlz0eB_-zmshPpaXG_RmlgUg
corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/du-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html
24th March 201311:22:21Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=60&ved=0CGEQFjAJODI&url=http%3A%2F%2Fcorruptiosweden.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fdu-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html&ei=ttNOUeydJtKN4gSKsYCABg&usg=AFQjCNF4fBjlz0eB_-zmshPpaXG_RmlgUg
corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/du-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html
24th March 201311:22:59Page ViewNo referring link
corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/du-atalas-for-falsk-tillvitelse-mot.html


Rikspolisstyrelsen (147.186.254.98) [Label IP Address]

Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden


24th March 201310:29:57Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=2&ved=0CDgQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fkriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNE8Sp5xisGR_qF_iq-DN0_kIKS0VA&bvm=bv.4415859...
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
24th March 201310:30:11Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_9666.html
24th March 201310:30:17Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=2&ved=0CDgQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fkriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNE8Sp5xisGR_qF_iq-DN0_kIKS0VA&bvm=bv.4415859...
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
24th March 201310:30:35Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=3&ved=0CEAQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fbarbro-thorblad-domstolsverket.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNG3WF_iTiRpDiBy3bn2y-Ka16y8Qg
brottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
24th March 201310:30:42Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
brottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
24th March 201310:30:45Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
brottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
24th March 201310:32:34Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=2&ved=0CDgQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fkriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNE8Sp5xisGR_qF_iq-DN0_kIKS0VA
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
24th March 201310:32:39Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
brottslingar.blogspot.se/2012_12_01_archive.html
24th March 201310:32:50Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=2&ved=0CDgQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fkriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNE8Sp5xisGR_qF_iq-DN0_kIKS0VA
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
24th March 201310:32:54Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
brottslingar.blogspot.se/2012_11_01_archive.html
24th March 201310:33:07Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012_11_01_archive.html
brottslingar.blogspot.se/2012/11/corruptio-blogg-artiklar-pdf-6.html
24th March 201310:33:13Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
brottslingar.blogspot.se/2012_11_01_archive.html
24th March 201310:34:23Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=2&ved=0CDgQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fkriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNE8Sp5xisGR_qF_iq-DN0_kIKS0VA
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_06.html
24th March 201310:34:38Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20missfoster%20i%20staens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=3&ved=0CEAQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fbarbro-thorblad-domstolsverket.html&ei=i8dOUd3wO8in4AT0woCABQ&usg=AFQjCNG3WF_iTiRpDiBy3bn2y-Ka16y8Qg
brottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
24th March 201310:35:03Page Viewbrottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
brottslingar.blogspot.se/2012/09/barbro-thorblad-domstolsverket.html
24th March 201311:08:34Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNG4VspjB0UJaTdguPMNkkXH5USLaw&bvm=bv.44158598,d.bGE
brottslingar.blogspot.se/
24th March 201311:08:41Page Viewbrottslingar.blogspot.se/
brottslingar.blogspot.se/2013/03/corruptio-blogg-artiklar-pdf.html
24th March 201311:09:28Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNG4VspjB0UJaTdguPMNkkXH5USLaw&bvm=bv.44158598,d.bGE
brottslingar.blogspot.se/
24th March 201311:09:42Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fmissfoster-brottsling-polis.html&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNHzrJ6jv8jYWRnVFKBSe_p0PcwKrg
brottslingar.blogspot.se/2013/03/missfoster-brottsling-polis.html
24th March 201311:10:07Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fkammartoppen-grovt-kriminella-aklagare.html&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNGXSaQUg_THElkeN7IcMSVlxUObUQ
brottslingar.blogspot.se/2012/12/kammartoppen-grovt-kriminella-aklagare.html
24th March 201311:10:24Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fkammartoppen-grovt-kriminella-aklagare.html&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNGXSaQUg_THElkeN7IcMSVlxUObUQ
brottslingar.blogspot.se/2012/12/kammartoppen-grovt-kriminella-aklagare.html
24th March 201311:10:36Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fmer-overgrepp-mot-bosnier-av-sveriges.html&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNH5StsGDx1AeBwaAMrsIvOspN_Tng
brottslingar.blogspot.se/2012/12/mer-overgrepp-mot-bosnier-av-sveriges.html
24th March 201311:10:46Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=5&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fprotector-forsikring-asa-with-fredrik.html&ei=l9BOUbfVMfDP4QTo94GYBQ&usg=AFQjCNEcb0ANXvTG8wXfGtdvlsasdbClWg
brottslingar.blogspot.se/2012/12/protector-forsikring-asa-with-fredrik.html
24th March 201311:16:07Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=17&ved=0CE4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012_09_01_archive.html&ei=9NFOUZqxK8T54QTkh4GYBQ&usg=AFQjCNEJvR1h3noJfBUHTeyP1nwZuklMFQ
brottslingar.blogspot.se/2012_09_01_archive.html
24th March 201311:17:26Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=28&ved=0CFMQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fkriminella-missfoster-i-statens-tjanst_9666.html&ei=nNJOUaHNKNDa4QTbvoGoBg&usg=AFQjCNFMlsCv43teULJZZagIGk-hL5EPDA
brottslingar.blogspot.se/2012/07/kriminella-missfoster-i-statens-tjanst_9666.html
24th March 201311:18:08Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=36&ved=0CEoQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fpolis-bengt-ake-malm-skyddar-kriminell.html&ei=ytJOUbnPJqWR4ATry4HQBQ&usg=AFQjCNHPDu0F0AbPTQQ7LBgrLn8ne4MGmw
brottslingar.blogspot.se/2012/10/polis-bengt-ake-malm-skyddar-kriminell.html
24th March 201311:19:58Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=47&ved=0CFAQFjAGOCg&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2013_02_01_archive.html&ei=NtNOUbzTCMT54QTkh4GYBQ&usg=AFQjCNFCAwAA5wHdQZehhTJvPcIQbZOYSg
brottslingar.blogspot.se/2013_02_01_archive.html
24th March 201311:20:54Page Viewwww.google.se/url?sa=t&rct=j&q=kriminella%20m%20issfoster%20i%20statens%20tj%C3%A4nst&source=web&cd=43&ved=0CDgQFjACOCg&url=http%3A%2F%2Fbrottslingar.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fabsolut-korruption.html&ei=NtNOUbzTCMT54QTkh4GYBQ&usg=AFQjCNHrHlhrXOE8ctDgt_jKwgVvv3kNTw
brottslingar.blogspot.se/2012/11/absolut-korruption.html

Polis Stefan Meijerborg (Kungsbacka) åtalas för framkallande av fara för annan

0 kommentarer


Polisman Stefan Meijerborg åtalas för att ha kört en polisbil tre kilometer med en demonstrant på motorhuven. Åtalet gäller framkallande av fara för annan.
 
Händelsen inträffade i samband med en demonstration vid Migrationsverkets förvar i Kållered i augusti förra året. Demonstrationen gällde en avvisning till Afghanistan och två av demonstranterna ställde sig i vägen för polisbilen och hamnade på huven. En av demonstranten föll av efter tio meter medan den andra alltså hängde kvar medan polismannen Meijerborg svängde kraftigt med bilen. Stundtals körde polisbilen i 50 kilometer i timmen.


Stefan Meijerborg
tel. 0702-861552/0340-656907

Göteborgs tingsrätt
TR mål: B 10410-12

Ansvarsyrkanden m.m.
FRAMKALLANDE AV FARA FÖR ANNAN (0150-K3968-12)

Målsägande:
Stefan Berg

Gärning
Polisinspektör Stefan Meijerborg har den 6 augusti 2012 i Kållered i samband med att en förvarstagen person på Migrationsverkets förvarsenhet skulle förpassas till Afghanistan framfört en civil polisbil. Demonstranter på platsen försökte att stoppa transporten genom att ställa sig framför polisbilen. Stefan Berg och ytterligare en demonstrant hamnade på polisbilens motorhuv. Meijerborg fortsatte framförandet med två demonstranter (varvid en ramlade av efter tiotal meter) på en lokalväg på Migrationsverkets område och vidare ut på Streteredsvägen och därefter Östra Lindomevägen och vidare in på Gamla riksvägen och stannade cirka 200 meter efter Kållereds centrum, en sträcka på drygt 3 km.
På lokalvägen inom Migrationsverkets område försökte Meijerborg genom kraftiga svängar få den kvarvarande demonstranten, Stefan Berg, att ramla av från motorhuven. Meijerborg framförde polisbilen stundtals i en hastighet av cirka 50 km/tim.
Genom angivit körsätt och genom att framföra fordonet med Stefan Berg på motorhuven har Meijerborg av grov oaktsamhet utsatt Stefan Berg för livsfara eller fara för svår kroppsskada.

Övrigt
Stefan Meijerborg är anställd som polisinspektör vid Polismyndigheten Västra Götaland. Med hänsyn till bestämmelsen i 29 kap 5 § 5p brottsbalken kan det finnas skäl att hämta in ett yttrande från Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.


Stefan Meijerborg
tel. 0702-861552/0340-656907spanstefan@hotmail.com

http://www.divshare.com/direct/23903296-9e2.pdf

Polis Stefan Meijerborg (Kungsbacka) åtalas för framkallande av fara för annan (motorhuvsfärden)

1 kommentarer

Polis Stefan Meijerborg körde Stefan Berg på motorhuven i 3 kilometer


Polisman Stefan Meijerborg åtalas för att ha kört en polisbil tre kilometer med en demonstrant på motorhuven. Åtalet gäller framkallande av fara för annan. Händelsen inträffade i samband med en demonstration vid Migrationsverkets förvar i Kållered i augusti förra året. Demonstrationen gällde en avvisning till Afghanistan och två av demonstranterna ställde sig i vägen för polisbilen och hamnade på huven. En av demonstranten föll av efter tio meter medan den andra alltså hängde kvar medan polismannen Meijerborg svängde kraftigt med bilen. Stundtals körde polisbilen i 50 kilometer i timmen.

Stefan Meijerborg
tel. 0702-861552/0340-656907

Göteborgs tingsrätt
TR mål: B 10410-12
Ansvarsyrkanden m.m.
FRAMKALLANDE AV FARA FÖR ANNAN (0150-K3968-12)
Målsägande:
Stefan Berg

Gärning
Polisinspektör Stefan Meijerborg har den 6 augusti 2012 i Kållered i samband med att en förvarstagen person på Migrationsverkets förvarsenhet skulle förpassas till Afghanistan framfört en civil polisbil. Demonstranter på platsen försökte att stoppa transporten genom att ställa sig framför polisbilen. Stefan Berg och ytterligare en demonstrant hamnade på polisbilens motorhuv. Meijerborg fortsatte framförandet med två demonstranter (varvid en ramlade av efter tiotal meter) på en lokalväg på Migrationsverkets område och vidare ut på Streteredsvägen och därefter Östra Lindomevägen och vidare in på Gamla riksvägen och stannade cirka 200 meter efter Kållereds centrum, en sträcka på drygt 3 km.
På lokalvägen inom Migrationsverkets område försökte Meijerborg genom kraftiga svängar få den kvarvarande demonstranten, Stefan Berg, att ramla av från motorhuven. Meijerborg framförde polisbilen stundtals i en hastighet av cirka 50 km/tim.
Genom angivit körsätt och genom att framföra fordonet med Stefan Berg på motorhuven har Meijerborg av grov oaktsamhet utsatt Stefan Berg för livsfara eller fara för svår kroppsskada.

Övrigt
Stefan Meijerborg är anställd som polisinspektör vid Polismyndigheten Västra Götaland. Med hänsyn till bestämmelsen i 29 kap 5 § 5p brottsbalken kan det finnas skäl att hämta in ett yttrande från Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.

Stefan Meijerborg
tel. 0702-861552/0340-656907spanstefan@hotmail.com

 http://www.divshare.com/direct/23903296-9e2.pdf

Chef vid Sveriges Television (Ulf Johansson) mördade Alexandra Wikström och hittills 44 andra personer

5 kommentarer

Fd. ansvarige utgivaren vid Smålandsposten var stöddig i luren

"Jag känner åklagaren och poliserna som utreder vapenhärvan i Växjö och jag litar på dem"

- Så sade "journalist" och ansvarig utgivare vid den socialbidragstagande skitblaskan Smålandsposten till Corruptio-journalist hösten 2002.

Det hade varit mycket enkelt för Ulf Johansson att kolla upp ifall utredarna har begått några "misstag" i utredningen av Sveriges genom tiderna största vapenhärva, kallad Växjö vapenhärva/Grimslövshärvan. Men, Ulf Johansson är typiskt svensk regeringsmutad journalist, han vill inte stöta sig med polisen eller med staten. Presstöd prövas varje år utav regeringen och Sveriges tidningar måste årligen ansöka om mutor vilka infördes 1965 i demokratin Sverige.

Ulf Johansson, som sedan 29 september 2011 är chef vid SVT (Rapport), fick tillräckligt med information kring vad åklagare Christer Johansson med poliser Bengt Adolfsson/Hans Emanuelsson hade undanhållit i utredningen, trots att "halva jobbet var gjort" vägrade "journalist" Ulf Johansson att göra det jobb journalister skall göra, istället gjorde han det som svenska "journalister" gör... litar helt på svenska poliser och åklagare.

Ulf Johansson är en utav cirka 40 statstjänstemän som kallblodigt mördade 23-åriga Alexandra Wikström- Fossmo, och fram tills dags datum minst 40 andra personer (inklusive polis Fredrik Widén) som mördats med vapen vilka inte kunde säkras av ärlig polis pga åklagare och poliser i Växjö, Älmhult och Sandviken som lät sig styras av dåvarande justitieminister Thomas Bodström (polisledningens vapenhandel skulle mörkas).


1958-07-19, Johansson, Ulf Göran Ingemar. Född 19/7 1958 i Uddevalla (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Gift man (16/7 1983).
--------------
1957-12-13, Gustavsson Johansson, Karin Charlotta. Född 13/12 1957 i Uddevalla (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Gift kvinna (16/7 1983).
--------------
Dotter:
1983-09-28, Johansson, Jessica Charlotta. Adress: Maltgatan 4 lgh 1615, Stockholm. Född 28/9 1983 i Bäve (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).
--------------
Son:
1986-08-09, Johansson, Ulf Jonas Ingemar. Adress: Rundelsgatan 3 lgh 1504, Malmö. Född 9/8 1986 i Bäve (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).
--------------
Mamma:
1931-05-28, Johansson, Kerstin Ingeborg. Född 28/5 1931 i Krokstad (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).
--------------
Pappa:
1928-09-14, Johansson, Ingemar. Född 14/9 1928 i Uddevalla (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).
--------------
Syster:
1955-12-07, Johansson Ahlberg, Inger Katarina. Född 7/12 1955 i Uddevalla (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Adress: Västra Ängö 229, Varekil.
--------------
Syster:
1961-11-22, Johansson Heydar, Pia Anna-Lena. Född 22/11 1961 i Uddevalla (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Adress: Oxevik 302, Uddevalla.
--------------


Ulf Johansson, född 19 juli 1958 i Uddevalla, är en svensk journalist och debattör, som jobbade mellan 2005 och 2011 som chefredaktör och ansvarig utgivareNerikes Allehanda, då han efterträdde Krister Linnér. Han uppmärksammades i riksmedierna i samband med en publicering av en Muhammedbild (rondellhund) av Lars Vilks, där han och Vilks mordhotades av islamister. Sin journalistiska karriär började han som sportreporter på Göteborgs-Posten.

Johansson var chefredaktör för tidningen Bohusläningen i Uddevalla mellan augusti 1995 och 1997, då han efterträdde Sven-Eric Lindberg. Ulf Johansson började som reporterBohusläningen 1982 efter att bland annat ha arbetat som plåtslagare på Uddevallavarvet. I maj 1990 blev han nyhetschef på tidningen, och sedan början av 1995 var han redaktionschef och ansvarig utgivare. Han har även tidningschef, chefredaktör och ansvarig utgivare för Smålandsposten mellan 1997 och 2004. Johansson är redaktör för boken Plåt, svets och båtar. 40 år med Uddevallavarvets verkstadsklubb (1989), som är utgiven av Industrifacket Metall. Den 29 september 2011 blev det officiellt att Johansson kommer att bli ny chef för SVT Riks, där han blir bland annat ansvarig utgivare för Rapport.


Anna-Lena Heydar (Ulfs syster).

 Katarina Ahlberg (Ulfs syster).