Landsförrädare Håkan Svensson Sandahl - Sydafrikas justitieminister


Polisstaten Sverige är en renodlad diktatur - Sydafrika är katastrof men bättre än regimen i Sverige

Enligt FN få poliser INTE syssla med politik. I Sverige är många poliser politiker. I Sverige sitter även poliser som nämndemän i domstolarna och dömer. Läs artiklarna nedan så förstår Ni att Sverige är en renodlad diktatur.


Sydafrika hänger ut korrupta tjänstemän

Publicerad 2013-02-24 

Sydafrika kommer inom de närmaste dagarna att låta publicera namnen på alla regeringstjänstemän som dömts för korruption eller fått sina tillgångar frusna av staten.
Beskedet om att regeringen i Sydafrika nu kommer att se till så att brottslingarnas namn kommer till allmän kännedom meddelades på söndagen av landets justitieminister Jeff Radebe.

– Under de närmaste dagarna kommer vi att publicera namn på alla de personer som har dömts i samband med korruption och på alla dem som antingen har fått sina tillgångar frusna eller förverkade av staten, sa Radebe enligt The Mail & Guardian.Idag får den som hänger ut andra i sociala medier inget straff

De senaste dagarnas medierapportering har handlat om hur man får bete sig mot andra i sociala medier. De kränkande omdömen och helt oacceptabla uttryck som spreds på Instagram har väckt stor debatt i hela landet. Brottslingen Håkan Sandahl utnyttjar händelser på Instagram för att försöka stoppa yttrandefriheten, meddelarfriheten och din rätt att sprida dina åsikter om tjänstemän som begår brott.

Länspolsmästare Håkan Sandahl
Håkan Sandahl,
länspolismästare
i Jönköpings län.

Det är bra att frågan uppmärksammas. Jag själv, flera av mina medarbetare och väldigt många människor över hela landet har blivit uthängda på nätet och den eller de som gjort det får, som lagen ser ut idag, inget straff. Du har blivit uthängd pga att du har begått brott och vägrat att anmäla dina kriminella kollegor Andreas Hammarnäs och Per-Erik Andersson vilka lät sig mutas av elit-pedofilerna via rikskrim och åklagare Peter Larsson, men det vill du ju inte skriva om i din skit-artikel din jävla brottsling.  

Det är inte olagligt att folket säger sin mening om folkets tjänare (tjänstemän) och om staten Håkan Sandahl din kriminella horunge. Det du Håkan Svensson Sandahl sysslar med i din POLITISKA artikel är däremot olagligt och ett grovt brott mot svenska folkets mänskliga rättigheter.

Om du blir utsatt för anklagelser på Internet och polisanmäler det rubriceras det som förtal eller förolämpning, som båda är så kallade angivelsebrott. Det innebär att det är du själv som blir utsatt som får avgöra om du tycker det är värt att få ännu mer uppmärksamhet i och med att det blir en rättssak.Folket kan INTE förtala staten (tjänstemän), för då lever vi i en diktatur Håkan Sandahl din jävla brottsling.

Vid både förtal och förolämpning finns särskilda villkor för att åklagaren ska gå vidare och väcka åtal. Åklagaren gör enligt den särskilda åtalsprövningsregeln, i 5 kap. 5 § brottsbalken, en bedömning om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt att gå vidare och väcka åtal.  När enskilda personer blir kränkta på Internet bedöms det oftast inte vara påkallat från allmän synpunkt. Det gör att åklagaren inte går vidare med ett förtalsbrott på nätet trots att den som utsatts för brott själv vill det. Med andra ord får den som kränker andra i sociala medier inget straff.

När lagen stiftades i början av 1960-talet fanns inte sociala medier utan förtal skedde på ”bykrogen”. Brott som tidigare skedde ansikte mot ansikte sker nu på Internet. Det innebär en stor spridning till många människor, men också en spridning som ligger kvar så att alla kan se det i efterhand till skillnad från de ord som fällts i en situation öga mot öga på ”bykrogen”. Det innebär att vi har en otidsenlig lagstiftning som gör att Polisen inte kan agera för att vare sig förebygga eller utreda den här typen av brott på Internet. Jag anser att lagen behöver ändras så att den särskilda åtalsprövningsregeln inte ska tillämpas vid förtals- och förolämpningsbrott som sker på Internet. Angivelsedelen bör vara kvar, men om du som blivit utsatt för kränkning eller förtal i sociala medier bestämmer dig för att du vill ha upprättelse, då ska inte åklagaren kunna säga nej på formella grunder.

En jämförelse är att om någon slår dig på gatan, som är en offentlig miljö, så är det misshandel och det lyder under allmänt åtal. Polis och åklagare är då skyldiga att gå vidare, utreda brottet och väcka åtal om det går att styrka brott. Men om du blir uthängd på nätet, som också är en offentlig miljö, går vi inte vidare och utreder det eftersom åklagarna ändå inte kommer driva ärendet i domstol. Det visar hur absurt det här är.
En annan jämförelse är att om en person genom omfattande spridning av kränkande material i någons närområde med flygblad eller affischer gör sig skyldig till förtal så väcks i regel åtal. Om motsvarande sak sker på Internet väcks inte åtal trots att spridningen och exponeringen sannolikt är större när spridningen sker på nätet. Uppgifterna ligger dessutom kvar och kan inte rivas ner som en affisch. Skulle någon lägga ut en nakenbild på en person på nätet och skriva ”hora” så läggs den utredningen ned. Detta är inte acceptabelt menar jag.

Som polischef har jag ansvar för att bekämpa brott, men jag har också ett arbetsmiljöansvar för mina medarbetare. Jag har medarbetare som är uthängda som brottslingar på nätet. Deras barn och släktingar är också utpekade. Det kan finnas en rädsla hos myndighetspersoner att agera när man riskerar att bli uthängd och oskyldigt anklagad på Internet. Beteendet att man hänger ut befattningshavare inom myndigheter gränsar till otillåten påverkan, som vanligtvis brukar handla om att man hotar personer för att de inte ska våga ingripa. Här handlar det istället om att befattningshavare inom rättsväsendet inte vill eller vågar arbeta med vissa ärenden för att man riskerar att bli uthängd på olika nätsidor. Det här gör att rättssäkerheten är i fara, men också allmänhetens rätt att få hjälp.

Jag är väl medveten om att det finns svårigheter med att bevisa brott som begås på Internet. Jag vet också att vi blir allt bättre på den sortens utredningar. Det jag vänder mig emot är att vi inte ens får försöka göra vårt jobb och därmed bidra till att öka människors trygghet i vardagen.

Jag anser att regeringen och i förlängningen riksdagen måste agera för att lagstiftningen ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Som det är idag ligger det en ocean emellan. Du Håkan Sandahl som kriminell polis får INTE utöva påtryckningar för att få till hårdare lagar, du som polis får INTE syssla med politik, utan poliser skall göra sitt jobb och hålla käften.

Håkan Sandahl
Länspolismästare
Yrkesbrottsling/Landsförrädare
Polismyndigheten i Jönköpings län
Debattartikel införd i SvD 22/12 2012.


1 kommentarer :: Landsförrädare Håkan Svensson Sandahl - Sydafrikas justitieminister

  1. Polis Håkan Sandahl föddes i Malmö 1969 som Håkan Sven Svensson. Sambo med Frida Anna-Karin Olsson Sandahl, 1980-02-05. Adress: Lasarettsgatan 1 C, Jönköping.

Skicka en kommentar