Polis Stefan Meijerborg (Kungsbacka) åtalas för framkallande av fara för annanPolisman Stefan Meijerborg åtalas för att ha kört en polisbil tre kilometer med en demonstrant på motorhuven. Åtalet gäller framkallande av fara för annan.
 
Händelsen inträffade i samband med en demonstration vid Migrationsverkets förvar i Kållered i augusti förra året. Demonstrationen gällde en avvisning till Afghanistan och två av demonstranterna ställde sig i vägen för polisbilen och hamnade på huven. En av demonstranten föll av efter tio meter medan den andra alltså hängde kvar medan polismannen Meijerborg svängde kraftigt med bilen. Stundtals körde polisbilen i 50 kilometer i timmen.


Stefan Meijerborg
tel. 0702-861552/0340-656907

Göteborgs tingsrätt
TR mål: B 10410-12

Ansvarsyrkanden m.m.
FRAMKALLANDE AV FARA FÖR ANNAN (0150-K3968-12)

Målsägande:
Stefan Berg

Gärning
Polisinspektör Stefan Meijerborg har den 6 augusti 2012 i Kållered i samband med att en förvarstagen person på Migrationsverkets förvarsenhet skulle förpassas till Afghanistan framfört en civil polisbil. Demonstranter på platsen försökte att stoppa transporten genom att ställa sig framför polisbilen. Stefan Berg och ytterligare en demonstrant hamnade på polisbilens motorhuv. Meijerborg fortsatte framförandet med två demonstranter (varvid en ramlade av efter tiotal meter) på en lokalväg på Migrationsverkets område och vidare ut på Streteredsvägen och därefter Östra Lindomevägen och vidare in på Gamla riksvägen och stannade cirka 200 meter efter Kållereds centrum, en sträcka på drygt 3 km.
På lokalvägen inom Migrationsverkets område försökte Meijerborg genom kraftiga svängar få den kvarvarande demonstranten, Stefan Berg, att ramla av från motorhuven. Meijerborg framförde polisbilen stundtals i en hastighet av cirka 50 km/tim.
Genom angivit körsätt och genom att framföra fordonet med Stefan Berg på motorhuven har Meijerborg av grov oaktsamhet utsatt Stefan Berg för livsfara eller fara för svår kroppsskada.

Övrigt
Stefan Meijerborg är anställd som polisinspektör vid Polismyndigheten Västra Götaland. Med hänsyn till bestämmelsen i 29 kap 5 § 5p brottsbalken kan det finnas skäl att hämta in ett yttrande från Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.


Stefan Meijerborg
tel. 0702-861552/0340-656907spanstefan@hotmail.com

http://www.divshare.com/direct/23903296-9e2.pdf

0 kommentarer :: Polis Stefan Meijerborg (Kungsbacka) åtalas för framkallande av fara för annan

Skicka en kommentar