Sture Bergwall (Thomas Quick) anmäler läkarnas spioneri på besökande journalister


Quick JO-anmäler övervakade besök

8 mars, 2013
Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, anmäler Rättspsykiatriska kliniken i Säter till justitieombudsmannen eftersom vårdare övervakaat de besök han fått av journalister
Sture Bergwall skriver i sin anmälan att vårdare övervakat de intervjuer som journalister gjort med honom på anstalten, och att det inte angivits några skäl till detta. Sture Bergwall anser att övervakningen strider mot Socialstyrelsens föreskrifter och lagen om rättspsykiatrisk vård.

0 kommentarer :: Sture Bergwall (Thomas Quick) anmäler läkarnas spioneri på besökande journalister

Skicka en kommentar