Svensk statskorruption


Johan Liljeqvistfallet

Överåklagare väcker få åtal mot poliser

Publicerat: torsdag 29 april 2010, Ekot
Överåklagare Björn Ericson, som lagt ner förundersökningen mot poliserna i Johan Liljeqvist-fallet, har bara väckt åtal i ett enda av 478 ärenden sedan han blev chef för riksenheten för polismål. Det visar Ekots genomgång av hans beslut.

Anna Liljeqvist är mamma till Johan Liljeqvist och hon reagerar på att så få åtal väcks mot poliser.
– Vad säger det? Jag är skrämd. Det är rättsröta, det är rättsskandal. Man vill inte ta reda på sanningen. Man är bara intresserad av att fria poliserna.
Tidigare i veckan berättade Ekot om brister i Björn Ericsons förundersökning mot de poliser som grep Johan Liljeqvist i Göteborg för två år sedan, ett ingripande som slutade med hans död.
Johans familj hade hoppats att de inblandade poliserna skulle åtalas men rent statistiskt tycks det vara närmast en omöjlighet.
Av 478 ärenden som överåklagare Björn Ericson haft hand om och avslutat sedan han blev chef för riksenheten för polismål för fyra år sedan är det bara ett enda som lett till att någon polis åtalats och inget ärende har lett till strafföreläggande.
De flesta misstankar skriver Björn Ericson av direkt. När han väl inleder förundersökning lägger han alltså nästan alltid ner dem.
Det är väldigt sällan anmälningar mot poliser leder till åtal. Runt en procent av polismålen leder till åtal eller strafföreläggande. Men Björn Ericson lagför ännu färre än andra polisåklagare i snitt.
Själv förklarar han statistiken med att han som chef har hand om större och mer komplicerade ärenden som är svåra att leda i bevis.
– Till mig bärs in ärenden som det är något speciellt eller konstigt med. De som går till utredning går normalt ut till våra åklagare och så tar jag enstaka större ärenden.
Fast du har haft en del snatteriärenden också. Det är inte bara stora grejer?
– Nej, snatteriärenden tror jag inte jag haft. Det kommer jag inte ihåg.
Men genomgången av Björn Ericsons beslut visar att det inte bara är större utredningar han haft hand om. Det finns bland annat just snatteri med på listan över misstankar mot de poliser, åklagare och domare som Björn Ericson har lett och lagt ner.
Eftersom han i mer än två tredjedelar av fallen inte ens inleder förundersökning tyder det på att det oftast inte är så komplicerade fall.
Det tycker i vart fall Rolf Granér som är forskningsansvarig på polisutbildningen i Växjö och forskar bland annat om anmälningar mot poliser.
– När förundersökning inte inleds i över 60 procent av ärendena så ser det lite märkligt ut om han bara sysslar med komplicerade ärenden.
Johans lillbror Michael Liljeqvist tror att det var avgjort redan från början. Att utredningen mot poliserna skulle läggas ner.
– Man hade ju hoppats att det skulle bli någonting av det men innerst inne visste jag ändå att det inte kommer bli någonting av det. Att de kommer att lägga ned det.
– Det är vad alla vi pratat med sagt. Att jag inte ska förvänta mig någonting för att utredningen kommer att läggas ner. Det är bara en fråga om tid.

0 kommentarer :: Svensk statskorruption

Skicka en kommentar