Det är några av förslagen i straffprocessutredningen som på onsdagen lämnas till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren, fd. polischef Stefan Strömberg skriver på DN-Debatt att det övergripande målet är att brottmålsprocessen ska bli bättre för både åtalade, offer och vittnen. Stefan Strömberg föreslår i utredningen även att systemet med prövningstillstånd i hovrätten ska gälla i alla brottmål. Om hovrätten kommer fram till att ett mål är rätt handlagt och avgjort i tingsrätten ska det inte behöva tas upp till ny prövning.

Straffprocessen måste förändras eftersom rättegångsbalken tillkom för länge sedan då verkligheten såg helt annorlunda ut, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon tycker att utredningen har flera positiva delar.

- Den syftar till att effektivisera handläggningen och till att beredningen inför målen blir bättre. Den kommer få stor betydelse för advokater och åklagare.

Flera förslag gäller nämndemännen. Fler mål i tingsrätterna ska kunna avgöras av en juristdomare utan nämndemän. I hovrätten ska enbart juristdomare döma. Det har tidigare framkommit att utredningen vill ge den åtalade bättre information om brottmålsprocessen, till exempel vilket straff åklagaren tänker yrka på. Och domstolen ska inte kunna bestämma ett strängare straff än det åklagaren yrkat. Kritiker har befarat att det förslaget öppnar för förhandlingar mellan brottslingar och åklagare.Tvättäkta polisstat - Från rikspolischef till lagman för domstol till regeringens generaldirektör

Lars Stefan Edvard Strömberg, född 25 januari 1950 i Lund, är en svensk jurist och ämbetsman. Han var Sveriges rikspolischef mellan 1 januari 2005 och 31 december 2007, och har från 1 januari 2008 varit anställd som generaldirektör i Regeringskansliet med placering i Justitiedepartementet.

Den 13 november 2008 utnämndes Stefan Strömberg av regeringen till lagman för Göteborgs tingsrätt. Den svenska regeringen föreslog Stefan Strömberg till ny domare i tribunalen vid Europeiska unionens domstol under 2012, men Strömberg passerade inte den obligatoriska lämplighetsprövningen då han ansågs ha bristande kunskaper om unionsrätten. Istället utsågs Carl Wetter. Sveriges fascist-pedofil-regering försökta alltså att infiltrera Europeiska Unionens domstol med brottslingen Stefan Strömberg för att mörka svenska regeringens brottslighet inom EU. Carl Wetter fick infiltratörs-jobbet istället.