Brottslingen Annika Wadsö (Tjänsteman Trollhättan kommun) kränkte Abdiqfars religion och mänskliga rättigheter


Folkets tjänare och tillika brottsling Annika Wadsö blir uppläxad av Abdiqafar kring mänskliga rättigheter

Abdiqafar hade blivit tilldelad en praktikplats på Trollhättans integrationsenhet av Folkuniversitetet. Arbetsledare Annika Wadsö på arbetsplatsen sträckte fram handen för att välkomna den nye praktikanten, men han besvarade inte hennes handslag. Istället hänvisade han till sin religion som enligt inte tillät honom att ta främmande kvinnor i hand. Tjänsteman Annika Wadsö hämnades då med att säga till Abdikafar att i Sverige kan han inte jobba om han inte tar alla i hand.


Brottslingen Annika Wadsö ska betala böterna och inte svenska folket

Abdiqafar fick 30,000 kr i ersättning för att tjänsteman Annika Wadsö grovt nonchalerade Abdiqafars religion och mänskliga rättigheter. Idioten Annika Wadsö hävdade även att bevisbördan låg på civilpersonen Abdiqafar att bevisa fakta kring hans religion för staten Sverige. Det är en skandal att svenska folket skall betala för brott Annika Wadsö begått, naturligtvis skall Annika Wadsö betala dessa 30,000 kronor och inte oskyldiga som inte begått brott.

Skrämmande läsning kring skandalen finns i protokollet nedan.

Tjänsteman Annika Wadsö kränker religionsfriheten.pdfFörnamn: Eva Annika
Tilltalsnamn: Annika
Efternamn: (Johansson) Wadsö
Gatuadress: Vadarevägen 34
Postnummer: 461 41
Postort: Trollhättan
Kommun: Trollhättan
Födelsedatum: 1965-05-19
Född 19/5 1965 som, Johansson Eva Annika, i Brämaregården (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
annika.wadso@trollhattan.se


Uppdatering 2013-05-30

Statens kreatur Annika Wadsö försöker att förklara sig i SVT/debatt genom att begå ännu fler brott. Läs statstjänsteman, Annika Wadsös artikel nedan där idioten säger emot sig själv. Röd text är corruptios.


Annika Wadsö om när jämställdhet och religion krockar inför kvällens Debatt:

Att vägra ta en kvinna i hand är alltid en jämställdhetsfråga (Och det bestämmer staten via Annika Wadsö?)

Publicerad 30 maj, 2013
DISKRIMINERING 
Nyligen betalade Trollhättans stad ut skadestånd (Annika Wadsö skall betala ur egen ficka och inte oskyldiga skattebetalare som inte begått brott) till en man som vägrade ta mig i hand (en man som straffades av Annika Wadsö pga sin religion). Samtidigt varnades jag för att ha brutit mot kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan (Annika Wadsö är tjänsteman/staten, idioten förstår inte det). Men är det verkligen mer exkluderande att vilja skaka hand på grund av uppfostran och tradition – än att vägra göra detsamma på grund av sin tro? (Spelar ingen roll idiot, det är INTE upp till dig som statsanställd att bestämma, och du Annika Wadsö får ABSOLUT INTE ta upp detta pga att du är staten) I en demokratisk stat borde jämställdhet vara grundbulten (ja men du som statsanställd får INTE bestämma kring religion IDIOT!), skriver Annika Wadsö, som i kväll deltar i Debatt i SVT1.

Jag har fått en skriftlig varning för att jag anses ha brutit mot diskrimineringslagen och arbetsgivarens mångfalds- och jämställdhetsplan (du Annika Wadsö skulle fått fängelsestraff). Det är en allvarlig reprimand – särskilt för någon som jag, som arbetar inom området integration. (just pga att du arbetar inom staten/integration borde du fått FÄNGELSE!)

Bakgrunden är känd för ganska många vid det här laget. Det ställdes en förfrågan om jag kunde erbjuda en praktikplats. Ett möte bestämdes, och på detta kom praktikanskaffaren och den praktiksökande, en man.
I min vilja att visa att ”du är välkommen och jag ska försöka att hjälpa dig om jag kan” (du Annika Wadsö skall göra ditt jobb, du är inte polare med arbetsökande eller "gör dem en tjänst", det är ditt JOBB PUCKO!) sträckte jag fram min. För mig handlade det om inkludering. Mannen tog inte emot min hand – för att jag är kvinna och han är religiös (det är Annika Wadsös tolkning vilken hon som statsanställd INTE får ha. Annika Wadsö skall göra sin plikt och hålla käften).

Vi förde ett resonemang om arbetsplatsens kärnverksamheter och mål, personalens förhållningssätt, funktioner och uppdrag. Jag påpekade att man som medlem i personalgruppen behöver kunna ta emot en utsträckt hand. Jag kunde inte – av lojalitet med mitt uppdrag – erbjuda mer hjälp än vad arbetsplatsen mäktar med. (Sicket jävla skitsnack. Annika Wadsö är staten och staten skall inte och får inte tala om för någon att den enskilde måste röra andra personer)

Arbetsgivaren anser att jag har exkluderat. Mannen är djupt kränkt och får skadestånd. (Solklart!)

I min tjänst är jag könsneutral (men det vill Annika Wadsö inte förstå). Men eventuellt blivande kollega ser mig som kvinna och bemöter mig annorlunda på grund av sin religion (nej ditt kriminella svin, det är inte honom det är fel på utan felet och brottet ligger på dig Annika Wadsö). Diskrimineringslagen som man hänvisar till säger att vissa religiösa praktiker – i det här fallet handslaget – ska tas hänsyn till och är överordnade diskrimineringsgrunden ”kön”. Att vägra ta en kvinna i hand är alltså, enligt DO, inte en jämställdhetsfråga. (och varför anser brottslingen Annika Wadsö att hon kan bryta mot lagar och komma undan?)

Grundlagens avsnitt om religionsfrihet innebär ”rätten att utöva, rätten att byta, rätten att avsäga sig och rätten att slippa” religion. Men det gäller alltså inte mig som har avsagt mig religion – däremot har en man rätt att utöva sin religion ”på mig” eller ”med mig”. (Annika Wadsö verkar vara riktigt sjuk i huvudet. Brottslingen Annika Wadsö förstår verkligen INTE att hon inte är "person" utan STATSANSTÄLLD/TJÄNSTEMAN)

HALLÅ ANNIKA WADSÖ!!! - ÄR DU HELT PANTAD I SKALLEN ELLER!?!?!!?

Jag funderar på tolkningsföreträdet. Vem kan avgöra om jag med kristet påbrå – som ”ska” hälsa i hand på grund av uppfostran, tradition, religion – eller han med muslimskt påbrå – som enligt sin tolkning av islam inte kan utsätta sig för hud mot hud – är den exkluderande? (SOM STATSANSTÄLLD SKALL DU VARA NEUTRAL DIN JÄVLA IDIOT!!!)

Är det ”bättre” att vara en person som inte kan tänka sig i att ta i andra? (du Annika Wadsö är inte "person" du är staten!!!) Är det den ”bättre” människan som har tolkningsföreträde? Har det ”bättre” att göra med kön, religion, makt – eller en kombination av alla tre?

I Sverige erbjuder vi religionsfrihet (idioten Annika Wadsö förstår verkligen inte vad hon själv skriver), och jag anser att religionsfriheten vad det gäller utövandemöjlighet är god i Sverige. Jag tycker däremot att jämställdhetsarbetet är mindre framgångsrikt – eftersatt i jämförelse.

Hur kön kan underordnas någonting är för mig en gåta. Alla jag känner föds med ett kön. Men ingen är född religiös. (Annika Wadsö visa tydligt att hon är helt koko, samt, bestämmer Annika Wadsö som statsanställd detta med kön och religion!?)

För mig är det självklart att i en stat som kallar sig demokratisk ska jämställdhet ses som den viktigaste grundbulten – diskvalificeras 50 procent av befolkning förlorar vi alla på det. Därför kan integrationsfrågan inte diskuteras utifrån först och främst religiös hänsyn. Den behöver diskuteras utifrån jämställdhet och religionsfrihet. (inget behöver ändras på eller diskuteras, det enda som behövs är att Annika Wadsö döms till fängelse och där får grubbla igenom det hon inte förstår, vilket för oss andra är självklart... INGEN kan tvingas att ta på andra och ABSOLUT INTE straffas för sin religion eller tro... PUNKT!)

Skriv ny kommentar

Visar 11 av totalt 38 kommentarer. • Svensk folket började skaka hand 1990. Att försöka tvinga någon att ta på dig Annika Wadsö är kriminellt. Att sedan som statsanställd HÄMNAS på den som inte vill ta andra i hand pga renlighet eller religion skall ALLTID leda till fängelsestraff för den statsanställde.
 • Ratatosk_SE 0 minuter ago
  Där ser man; det är muslimen som har högst ställning och rang i Sverige, därpå följer kvinnan...
 • Bra artikel!
  Jag känner sympati med Annika Wadsö.
  .
  "Diskrimineringslagen som man hänvisar till säger att vissa religiösa praktiker
  – i det här fallet handslaget
  – ska tas hänsyn till och är överordnade diskrimineringsgrunden ”kön”.
  .
  Att vägra ta en kvinna i hand är alltså, enligt DO, inte en jämställdhetsfråga."
  .
  Detta är för***ligt och nedslående att vi går bakåt i utvecklingen.
  .
  Det är värre att "diskriminera" fossil kvinnosyn mer än att könsdiskriminera i det nya Sverige.
  .
  Det finns vad jag förstått en stor andel feminister på denna sajt.
  Take it away.......
 • Helt enig. Att den inte finns fler kvinnor som vågar stå upp för detta är sjukt tragiskt.
  De feminister du pratar om, lever i en värld där allt är den vita mannens fel. De vågar inte röra denna fråga.
 • Dik.O.Tomi 6 minuter ago
  Det här går tvärtemot all logik. Om det kan kännas bätre att befolkningen står på din sida så känns rättsutövandet och den fällande domen onekligen främmande.
  I samma sits har nog ett flertal lärare suttit med sin förvåning efter domar som fällt dem där de säkert varit offer för trakasserier och utmanande elever, medvetna om sina sk rättigheter och därmed möjligheter. Visst tar ointresset för sin utbildning ut sin rätt när verkligheten inbjuder dem till att tränga sig in i en spricka i en fasad.. Inget kan väl utmana mer än att få roa sig och småjävlasi en allt större skala.

  Själv slutade jag skolan 71. Redan då hade vår 9:de klass fått en ursäkt av en lärare det brast för och allt berodde bara på ett fult spel och ungdomar fullständigt ointresserade av skolan, av utbilddning med redan långt gånget alkohol och andra missbruk. Dock färdiga till våld och mobbing mot sina klasskamrater.

  Det är inte utan förundran den här domen givetvis kommer skapa allt från frågor till irritation och kanske raseri om de minst toleranta ska ha sin mening med. De statuerade exemplen har kanske ingen annan avsikt än att öka trycket. eller ska vi tro att det slumpen, duktiga advokater som avgör domarnas utfall. I frågan om skolan och de fällande domarna ser det alltmer ut som en märklig tendens. som verkat i riktningen syfte att öka trycket i skolan undervisningsmiljö...

  Skolresultaten har rasat och otrevnaden växt. I det läget ska det kanske inte vara konstigt med konflikter heller men att eleverna så ofta friats från allt ansvar trots att de gjorde det som var roligast, fräckast och mest spännande an få en lärare frustrerad har kanske aldrig gått att få en diskussion kring eller utretts i en miljö med redan vikande resurser och allt mindre möjligheter att få behålla elevunderlaget. Privatisering har skapat sina egna otrevliga förutsättningar.

  Rasismen ska tydligen inte sakna grogrund heller.
 • Handskakning är integrerat i den svenska kulturen men det är inte heligt. Det finns andra förhållningssätt att visa respekt, och ifall man inte idkar ett visst sätt behöver inte innebära att det görs i syfte att kränka. Det borde man som integrationsarbetare kanske förstå - geografi är inte absoluta definierare av kultur.
  .
  Man har inte heller per automatik inte en mänsklig rätt att vidröra någon/någons kropp, och inte heller idka repressalier om man inte fått göra det. Dessutom handlar det inte om att något mot just dig som kvinna då förhållningssättet går åt båda hållen och praktiseras av både män/kvinnor - det har vi haft både rättsfall samt mediala exempel på. Inte heller handlar det om ditt människovärde, kastsystem där du är orörbar, eller diskriminering. Det handlar inte om att du inte är värdig, eller att du ska exkluderas, vilket förklaras av sakens natur egentligen. Jag blir förvånad över att du, mot allmänhetens medvetenhet om frågan, ändå väljer att yrka på kvinnodiskriminering, för kön på män och kvinnor - ur juridisk synpunkt 100% - är föremål för handskakningsvägran.
  .
  För övrigt har jag har full förståelse för att man känner sig tillbakavisad och snopen, och att man tom blir varnad, men inte att det ska motivera till allvarliga konsekvenser och orsaka/fortleda en persons arbetslöshet med all den tyngd arbetslösheten innebär. Om det är det senare som motiverat varningen så anser jag att det är befogat, och en betydligt mildare konsekvens än vad som hade blivit ifall ärendet hade gått vidare till rätten.
 • Jag skulle räkna med att du har 90% av folkets stöd.
  Det är starkt av dig att delta i debatt fast det säkert kommer att vara 25 mot 1.
  Du är utan tvekan dagens hjälte !
 • Angående handskakningen så är det ofattbart att vi skall behöva tillämpa dessa stenålderslagar och dessutom att kunna bli belönad för detta i det moderna Sverige. Det är ju kvinnan som har blivit kränkt och skall istället ha skadeståndet för detta. Vill nu se att detta blir polisanmält. Skall vi tillämpa även andra uråldriga religionslagar, där kvinnan blir stenad som straff?
 • Archimedes_P 18 minuter ago
  Början är alltid försiktig. Detta är en försiktig början, så varför bara gå med på detta anti-väst beteende? Jo, för mantrat - jag är god inte greppar hyfs längre. Man ska bara böja sig för alla.
 • En sak som jag finner väldigt talande och intressant är att ingen feminist och jämställdhets-organstation har slutit upp bakom Annika Wadsö här.
  Kan det bero på att dom har kognitiv dissonans i såna här fall, och står som åsnan mellan två hötappar?
 • de kanske inte hunnit än........de är lite senfärdiga ibland.
  Patriarkatisk man kränker kvinna och får skadestånd! Var är de feministiska systrarna, var är de?

9 kommentarer :: Brottslingen Annika Wadsö (Tjänsteman Trollhättan kommun) kränkte Abdiqfars religion och mänskliga rättigheter

 1. Förnamn: Eva Annika
  Tilltalsnamn: Annika
  Efternamn: (Johansson) Wadsö
  Gatuadress: Vadarevägen 34
  Postnummer: 461 41
  Postort: Trollhättan
  Kommun: Trollhättan
  Födelsedatum: 1965-05-19
  Född 19/5 1965 som, Johansson Eva Annika, i Brämaregården (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
  annika.wadso@trollhattan.se

  Förnamn: Jan Ingvar
  Tilltalsnamn: Jan
  Efternamn: Alfredsson
  Gatuadress: Vadarevägen 34
  Postnummer: 461 41
  Postort: Trollhättan
  Kommun: Trollhättan
  Födelsedatum: 1964-07-05

  Modern:
  Johansson, Margot Lilian, 1935-03-15. Född 15/3 1935 i Varberg (Hallands län, Halland).

  Fadern:
  Johansson, Bert Cuno, 1927-03-15. Född 15/3 1927 i Örgryte (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).

 2. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  24 May 2013 11:20:48
  corruptiosweden.blogspot.se/

 3. National Police Board Of Sweden (194.18.73.70) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  (No referring link)
  24 May 2013 15:22:46

 4. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  24 May 2013 15:07:51
  corruptiosweden.blogspot.se/

 5. Pulsen Dataproduktion Ab (194.17.7.29) [Label IP Address]
  Sweden Borås, Vastra Gotaland, Sweden

  www.google.com — annika wadsö

  30 May 2013 16:38:01
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/05/brottslingen-annika-wadso-tjansteman.html

 6. Sveriges Television Ab (194.15.212.33) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — annika wadsö

  30 May 2013 16:10:14
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/05/brottslingen-annika-wadso-tjansteman.html

 7. Hur kan en homo sapiens som lever på 2000-talet överhuvudtaget ägna sitt liv åt kalle-anka-sagor som religion.
  Religioner uppfanns långt innan människan visste att moder jord ens var rund. Den dagen en del människor låter sagor sluta styra deras liv så har mänskligheten kommit en bra bit på vägen mot något mycket bättre.

 8. Hur kan en homo sapiens som lever på 2000-talet överhuvudtaget ägna sitt liv åt kalle-anka-sagor som religion.
  Religioner uppfanns långt innan människan visste att moder jord var rund. Den dagen en del människor låter sagor sluta styra deras liv så har mänskligheten kommit en bra bit på vägen mot något mycket bättre.

 9. Arbetsformedlingen / Swedish Public Employment Ser (192.121.232.7)IP Address Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  www.google.se — annika wadsö

  9 Jul 2013 13:48:52
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/05/brottslingen-annika-wadso-tjansteman.html

Skicka en kommentar