Journalist JOSE LUIS BELMAR vs. The Criminals Claes Jernaeus/Svante Liljegren Working for Swedish Fascist Governent
Från:JOSE LUIS BELMAR (belmarjoseluis@hotmail.com) 
Skickat:den 19 maj 2013 21:49:54
Till:Svante Liljegren (svante.liljegren@gov.se)
Kopia: claes.jernaeus@gov.se (claes.jernaeus@gov.se); Claes Jernaeus (claes.jernaeus@foreign.ministry.se)
Den 19 maj 2013


Bäste Hr. Liljegren!

Svaret är komiskt! Du skickar frågan till rättssekretariatet,
och Jose Luis Belmar måste fråga rättssekretariatet vad
hände med din fråga? Är du en seriös tjänsteman inom
UD?
Katten på råttan... eller hur? 

Med mera vänliga hälsningar

José Luis Belmar

 Dear Hr. Liljegren!

The answer is comical! You send the matter to the Legal,
and Jose Luis Belmar must ask what right Secretariat
happened to your question? Are you a serious official in
MFA?
The cat on the rat ... right?

With more Sincerely

José Luis Belmar


From: svante.liljegren@gov.se
To: belmarjoseluis@hotmail.com
CC: claes.jernaeus@gov.se
Subject: Re: SV: PÅMINNELSE NUMER 2! FÖR DIN KÄNNEDOM
Date: Sun, 19 May 2013 17:36:44 +0000

Det vet jag inte. Du bör vända dig till Rättssekretariatet i UD, som behandlar din förfrågan. 

Med vänlig hälsning,
Svante Liljegren
I do not know. You should contact the Legal Secretariat in the Ministry, which will process your request.
Sincerely,
svante Liljegren

19 maj 2013 kl. 19:16 skrev "JOSE LUIS BELMAR" <belmarjoseluis@hotmail.com>:

Den 19 maj 2013

Bäste Hr. Liljegren!

Hur många dagar måste jag vänta till UD:s rättsekretariat hanterar ärende?

Kom ihåg: Vilket typ av säkerhetsrisk representerar en 82 år gammal och
mycket sjuk journalist för dig och för Claes Jernaeus?

Tiden rinner

MVH

José Luis Belmar


P.S. Jag kräver också att få veta vilken typ av säkerhetsrisk
jag utgör för Utrikesdepartementet., Regeringskansliet, Rosenbad,
UD:s Pressrumm, etc, etc, etc.

Skriftligt på Utrikesdepartementets
brevpapper, tack!

Dear Hr. Liljegren!

How many days must I wait to UD's right Secretariat manages matter?

Remember: Which type of security representing an 82 year old and
very sick journalist for you and Claes Jernaeus?

time is running

MVH

José Luis Belmar


P.S. I also demand to know what kind of security risk
I make up for the State Department., Government Offices, Rosenbadsgatan,
MFA Pressrumm, etc, etc, etc.

Written on the MFA
stationery, thank you!


From: svante.liljegren@gov.se
To: belmarjoseluis@hotmail.com
Subject: SV: PÅMINNELSE NUMER 2! FÖR DIN KÄNNEDOM
Date: Wed, 8 May 2013 10:40:42 +0000

José Luis Belmar,

Jag har vidarebefordrat ditt epostmeddelande från den 6 maj till UD:s rättssekretariat, som är den enhet i UD som hanterar en begäran om att få handlingar utlämnande. Det är den vanliga rutinen i den här typen av önskemål.

Hälsningar,

Svante Liljegren
Chef UD SÄK


José Luis Belmar,


I have forwarded your e-mail message from May 6 to UD's right Secretariat, which is the unit in the Ministry, which handles a request for disclosure documents. It is the usual routine in this type of request.regards,


svante Liljegren

Head of UD SÄK

Från: JOSE LUIS BELMAR [mailto:belmarjoseluis@hotmail.com]
Skickat: den 8 maj 2013 09:29
Till: Svante Liljegren
Kopia: Claes Jernaeus; Carl Bildt; reportrarutangranser@rsf.org
Ämne: PÅMINNELSE NUMER 2! FÖR DIN KÄNNEDOM

Den 8 maj 2013

Svante Liljegren!

Jag väntar fortfarande på ditt
skrifliga svar på UD:s brevpapper.

José Luis Belmar
Svante Liljegren!

I'm still waiting on your
skrifliga response to the Ministry's letterhead.

José Luis Belmar

From: belmarjoseluis@hotmail.com
To: svante.liljegren@gov.se
CC: claes.jernaeus@gov.se; carl.bildt@foreign.ministry.se
Subject: FW: FÖR DIN KÄNNEDOM
Date: Mon, 6 May 2013 10:01:26 +0200

Den 6 maj 2013

Bäste Svante Liljegren!

Eftersom Claes Jernaeus har hänvisat mig
till Dig, ser jag fram emot att få ett skriftligt
svar från dig på UDs brevpapper så fort som
möjligt.

Tack för hjälpen

Med vänliga hälsningar

José Luis Belmar
TVAzteca-Mexico
En La Mira Noticias-Mexico
World News on Demand USA
Newsknockout Denmark
MILENIO Mexico

Dear Svante Liljegren!

As Claes Jernaeus have referred me
to you, I look forward to receiving a written
response from you on MFA's stationery as soon as
possible.

Thanks for the help

Sincerely

José Luis Belmar
TVAzteca-Mexico
En La Mira Noticias-Mexico
World News on Demand USA
News Knockout Denmark
MILENIO Mexico

From: claes.jernaeus@gov.se
To: belmarjoseluis@hotmail.com
CC: carl.bildt@gov.se
Subject: SV: Sv: FW: FÖR DIN KÖNNEDOM
Date: Mon, 6 May 2013 07:25:28 +0000
I detta ärende hänvisar vi till UD:s säkerhetschef, Svante Liljegren.

______________________________________________________

Claes Jernaeus
Director, International Press Centre
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
SE-103 39 STOCKHOLM
Visitor's address: Fredsgatan 6
+46-8-405 5792  cell:+46-708-66 83 79
www.ud.se       www.sweden.se

Från: JOSE LUIS BELMAR [mailto:belmarjoseluis@hotmail.com]
Skickat: den 5 maj 2013 19:30
Till: Claes Jernaeus; Claes Jernaeus
Kopia: Carl Bildt
Ämne: SV: Sv: FW: FÖR DIN KÖNNEDOM


Den 5 maj 2013

Bäste Claes Jernaeus!

I tillägg till mitt tidigare svar nedan, kräver
jag också att få veta vilken typ av säkerhetsrisk
jag utgör för Utrikesdepartementet.

Skriftligt på Utrikesdepartementets
brevpapper, tack!

José Luis Belmar
Journalist 

On May 5, 2013

Dear Claes Jernaeus!

In addition to my previous answer below, requires
I also get to know what kind of security risk
I make up for the State Department.

Written on the MFA
stationery, thank you!

José Luis Belmar
Journalist

From: belmarjoseluis@hotmail.com
To: claes.jernaeus@gov.se
CC: corruptio1@hotmail.com
Subject: RE: SV: Sv: FW: FÖR DIN KÖNNEDOM
Date: Fri, 3 May 2013 15:15:25 +0200
Den 3 maj 2013

Bäste Claes!

Jag skulle vilja ha detta beslut skriftligt från dig på
Utrikesdepartementets brevpapper så fort som
möjligt.

Med vänliga hälsningar

José Luis Belmar
TVAzteca-Mexiko
On May 3, 2013

Dear Claes!

I would like to have this decision in writing from you on
State Department stationery as soon as
possible.

Sincerely

José Luis Belmar
TVAzteca-Mexico

From: claes.jernaeus@gov.se
To: belmarjoseluis@hotmail.com
CC: reportrarutangranser@rsf.org
Subject: SV: Sv: FW: FÖR DIN KÖNNEDOM
Date: Fri, 3 May 2013 09:20:38 +0000


Jose-Luis Belmar

Utrikesdepartementets säkerhetschef har idag beslutat att du inte kommer att släppas in i UD:s lokaler inkl UD:s Pressrum.

Claes Jernaeus


 Jose Luis Belmar


Foreign Ministry's security decided today that you will not be allowed into the Ministry's premises including the Foreign Ministry's Press Room.


Claes Jernaeus

Svante Liljegren
0 kommentarer :: Journalist JOSE LUIS BELMAR vs. The Criminals Claes Jernaeus/Svante Liljegren Working for Swedish Fascist Governent

Skicka en kommentar