Swedish fascist government revealed by journalist Jose Luis Belmar


From: claes.jernaeus@gov.se
To: belmarjoseluis@hotmail.com
Subject: For your knowledge
Date: Fri, 3 May 2013 09:20:38Foreign Ministry's security decided today that you will not be allowed into the Ministry's premises including the Foreign Ministry's Press Room.


Claes Jernaeus


Director, International Press Centre
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
SE-103 39 STOCKHOLM
Visitor's address: Fredsgatan 6
+46-8-405 5792  cell:+46-708-66 83 79
www.ud.se       www.sweden.seFrån: JOSE LUIS BELMAR [mailto:belmarjoseluis@hotmail.com]
Skickat: den 5 maj 2013 19:30
Till: Claes Jernaeus; Claes Jernaeus
Kopia: Carl Bildt
Ämne: SV: Sv: FW: FÖR DIN KÖNNEDOM


Den 5 maj 2013

Bäste Claes Jernaeus!

I tillägg till mitt tidigare svar nedan, kräver
jag också att få veta vilken typ av säkerhetsrisk
jag utgör för Utrikesdepartementet.

Skriftligt på Utrikesdepartementets
brevpapper, tack!

José Luis Belmar
Journalist 


From: claes.jernaeus@gov.se
To: belmarjoseluis@hotmail.com
CC: carl.bildt@gov.se
Subject: SV: Sv: FW: FÖR DIN KÖNNEDOM
Date: Mon, 6 May 2013 07:25:28 +0000


I detta ärende hänvisar vi till UD:s säkerhetschef, Svante Liljegren.


Jose Luis Belmar
http://justitiedepartementet.blogspot.se/2013/05/claes-jernaeus-and-svante-liljegren-two.html

0 kommentarer :: Swedish fascist government revealed by journalist Jose Luis Belmar

Skicka en kommentar