BASHAR AL-ASSAD_CARL BILDT_SYRIA_SWEDEN_WALLENBERG_KOFI ANNAN

2 kommentarerPolis Carin Götblad (Regeringens samordnare mot kvinnovåld) är vän med Kristoffer Samsing dömd för att ha brutit armen på tonårstjej

0 kommentarer

Polismästare Carin Götblad är vän med den dömde kvinnomisshandlaren Kristoffer Samsing

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/10/polis-kristiffer-samsing.html


Polisen Antonio hjälper narkotika-kartellerna och vapenindustrin att säkra vinsterna i framtiden

0 kommentarer

Svensk korrumperad polis hjälper narkotika-baronerna och vapenindustrin att behålla marknaden

SWEDISH GOVERNMENT INTERNET CENSORHIP 2013, 2012, 2011, 2010 - CARL BILDT STOPPING ARTICLES WITH HELP FROM GOOGLE

5 kommentarer

SWEDISH GOVERNMENT INTERNET CENSORHIP 2013"Nils Bildt och Gunnel Bild är folkmordsmiljonärens barn" - Artikeln gillas inte av Sveriges fascist-pedofil-regering som tog bort den.

http://www.divshare.com/download/24246394-9a7


SWEDISH GOVERNMENT INTERNET CENSORHIP 2012


SWEDISH GOVERNMENT INTERNET CENSORHIP 2011


"Jag har inte tagit bort artiklar eller bloggar, jag har bara klagat till domänägare" säger brottslingen Håkan Sonesson vid Dumstolsverket.

SWEDISH GOVERNMENT INTERNET CENSORHIP 2010


Alcatrazlistan 2

1 kommentarer

Pedofiler - Vapenlangare - Knarklangare - Landsförrädarehttp://corruptiosweden123.files.wordpress.com/2013/06/alcatrazlistan-2010.pdf

Alcatraz-listan 2

0 kommentarer

  Pedofiler - Vapenlangare - Knarklangare - LandsförrädareMassmördare och polischef Bengt Adolfsson (Älmhult) - Endast möjligt i Sverige

1 kommentarer

Endast i Europas Sverige kan en massmördare vara polischef och gå fri från fler än 35 mord

Polis Fredrik Widén, 23-åriga Alexanda Wikström, 23-årige Mirtez Masovic och cirka 32 andra har mördats med vapen som Älmhults polischef Bengt Adolfsson vägrade att säkra pga illegala direktiv från advokaten Thomas Bodström som då (2001) var Sveriges justitieminister.


"Det blir inga förhör med Jimmi och Elisabeth Ahlberg" skrek massmördaren Bengt Adolfsson i luren till oskyldigt häktad/dömd

Växjö-åklagare Yvonne Rudinsson och Christer Johansson är lika skyldiga till massmord som Bengt Adolfsson och Adolfssons kollegor Hans Emanuelsson (Växjö)/Torbjörn Larsson (Sandviken). Alla lydde dom Thomas Bodströms olagliga order om att ingen av polisens civila infiltratörer samt mc-gäng fick blandas in i utredningen kring Sveriges största vapenhärva genom tiderna (Grimslövshärvan).http://sv.scribd.com/doc/140378119/Polisens-Vapenhandel-Corruptio-Journalist.pdf

Mille Markovic häktad för mordförsök (Skottlossning mot polisens porrklubb Privé) den 14 juni 2013

1 kommentarer

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL 2013-06-14

Häktningsförhandling i Stockholm

Mål nr B 7871-13

Tid: 14.30-15.45

RÄTTEN
Rådmannen Karin Sigstam

PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Annika Grönlund

PARTER
Åklagare Kammaråklagare Daniel Strand
Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

Misstänkt Mille Markovic, 610611-xxxx
Fast adress saknas
personligen närvarande

Offentlig försvarare: Advokaten Björn Sandin
Försvarsadvokaterna Stockholm HB

SAKEN
Försök till mord; nu fråga om häktning
______________________
Förhandlingen ropas på och närvaron kontrolleras varvid det konstateras att det inte föreligger hinder för dagens häktningsförhandling. Åklagaren inger häktningspromemoria, aktbilaga 21. Åklagaren framställer yrkanden enligt aktbilaga 16. Avseende de särskilda häktningsskälen anför han att det finns risk för att Mille Markovic avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Mille Markovic genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Åklagaren begär tillstånd att kunna ålägga Mille Markovic restriktioner. Åklagaren hemställer att förhandlingen, p g a utredningsskäl, ska hållas inom stängda dörrar.

Advokaten Björn Sandin uppger följande. Mille Markovic förnekar brott och bestrider vidare att det föreligger sannolika skäl för att han har gjort sig skyldig till den påstådda gärningen enligt aktbil. 16. Han bestrider att de av åklagaren påstådda särskilda häktningsskälen föreligger samt motsätter sig åklagarens begäran om tillstånd att meddela restriktioner. Vidare yrkar Mille Markovic att han ska försättas på fri fot. Mille Markovic har inget att invända mot yrkandet om stängda dörrar.

Tingsrätten fattar följande

BESLUT
Med stöd av 5 kap 1 § rättegångsbalken och 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (förundersökningssekretess) förordnar tingsrätten att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.
Det antecknas att personal från häktet samt nio poliser tillåts närvara.
__________________________________
Se vidare protokollsbilaga A (HEMLIG)
__________________________________
Förhandlingen förklaras avslutad varefter tingsrätten efter enskilt övervägande meddelar att förhandlingen åter är offentlig och avkunnar följande

BESLUT
Mille Markovic förklaras häktad. Åklagarens begäran att få meddela restriktioner bifalles.
Åtal ska vara väckt senast den 28 juni 2013 kl. 11.00.

Skäl
Mille Markovic är på sannolika skäl misstänkt för anstiftan till mordförsök den 10 maj 2013 på Club Privé på Birger Jarlsgatan 115 B i Stockholm. Det finns risk för att Mille Markovic avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Mille Markovic genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

http://www.divshare.com/download/24231902-786

http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/03/mille-markovic-ringer-corruptio.html

http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/06/mille-markovic-mejlar-corruptio.html

Ex-polis Karl-Åke Böregård åtalas för "Förgripelse mot tjänsteman" - Trakasserat poliskollega Åke Nilsson under flera år :)

4 kommentarer

Åtalas för hot mot poliskollega 


Före detta polisman Karl-Åke Böregård i Halland åtalades på fredagen (2013-06-14) vid Varbergs tingsrätt för förgripelse mot tjänsteman. Polis Böregård åkte fast i en hastighetskontroll år 2009 och ska sedan vid flera tillfällen ha trakasserat den kollega som satte dit honom. Trakasserierna har enligt åtalet också riktat sig mot kollegans fru Gunilla Nilsson. "Hur kan du bo med den jävla idioten, en jävla tattare är vad han är, han borde ha en kniv i ryggen, den jäveln", ska den åtalade fd- polisen Karl-Åke Böregård ha sagt till henne i mars i år.


Ansvarsyrkanden m.m.
1. FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN, GROVT BROTT (0150-K1869-13)

Målsägande
Nilsson, Gunilla
Nilsson, Kurt Åke Gustaf

Gärning

Bakgrund
Åke Nilsson har den 29 september 2009 arbetat som trafikpolis varvid han varit arbetsledare för polisaspiranter. Vid en trafikkontroll samma dag har en polisaspirant tillfrågat Nilsson om han skall rapportera Böregård för hastighetsöverträdelse. Åke Nilsson har därvid givit direktiv om att Böregård skall rapporteras. Böregård har därefter trakasserat Åke Nilsson och hans hustru Gunilla Nilsson enligt nedan.

Gärningar
1. Böregård har i april 2010 i sitt tjänsterum i Falkenberg uttalat till Åke Nilsson ”din jävla idiot, jag ska förfölja dig så länge jag lever,”…

2. Vid ett stort antal tillfällen under tiden 2010 – 2012 har Böregård när han med bil passerat Åke Nilssons bostad i Falkenberg uttalat ”jävla idiot” till Åke Nilsson.

3. Böregård har vid allhelgonahelgen 2011 på restaurang Falkhallen i Falkenberg uttala ”Din jävla idiot” till Åke Nilsson.

4. Böregård har vid ett tillfälle under hösten 2012 vid Söderbron i Falkenberg uttalat ”där kommer han, den jävla idioten.” till Åke Nilsson

5. Böregård har den 28 mars 2013 på Bergsvägen i Falkenberg uttalat till Gunilla Nilsson, ”hur kan du bo med den jävla idioten, en jävla tattare är vad han är, han borde ha en kniv i ryggen, den jäveln”. Hotet har varit ägnat att hos Gunilla Nilsson och Åke Nilsson framkalla allvarlig fruktan för egen och säkerhet till person.

Gärningen är grov med hänsyn till att Böregård vid ett flertal tillfällen trakasserat Åke Nilsson och till att han utövat repressalier mot en anhörig.

http://www.divshare.com/download/24228458-c5b

Yrkesbrottslingen Anders Perklev skall utreda sig själv och sina kumpaners brottslighet mot mänskligheten

2 kommentarer

Företaget Sverige som ägs och drivs utav barnmördare, vapen och heroinlangare använder sig utav olagliga restriktioner/häktningar för att "få fram sanningen"... alltså TORTYR

Långa häktningstider och tuff användning av restriktioner har gjort att Sverige upprepade gånger fått kritik ur ett människorättsperspektiv, både när det gäller omyndiga och vuxna som misstänks för brott. Nu tillsätter Riksåklagaren (RÅ) en arbetsgrupp som ska undersöka hur "oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas" samt se över om restriktionerna kan minskas, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. CPT i Strasbourg har sedan 90-talet krävt av Sveriges regering att sluta upp med långa häktningar och restriktioner mot misstänkta. Sveriges regering, polis och åklagare är, efter makten i Vietnam och Burma, dom organisationer i världen som oftast bryter mot mänskliga rättigheter och begår grova brott mot misstänkta.

Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2014.

CPT gör slarviga besök i S verige som styrs utav svenska justitiedepartementet för att CPT skall missa dem grövsta tortyrkamrarna i Sverige. Trots detta riktar CPT skarp kritik mot fascist-pedofilerna vilka kallar sig ministrar, poliser, åklagare, kriminalvårdare och justitieråd.

CPT-Sweden 1999
http://www.divshare.com/download/24221732-cd8
CPT-Sweden 1995
http://www.divshare.com/download/24221729-8c3
CPT-Sweden 1993
http://www.divshare.com/download/24221728-d73

Oskyldigt dömd (Alexander Eriksson) i världens bästa demokrati har nu bevisat sin oskuld till fascisterna vid Högsta dumstolen

1 kommentarer

Polisstaten, företaget Sverige med dess regering, är inget annat än en pedofil-organisation som skapar kaos i hela världen och fängslar svenska medborgare för brott svensk polis begått

För P3 Dokumentär väljer Alexander Eriksson att ge en exklusiv intervju. Han är dömd för att ha flugit helikoptern under rånet men har hela tiden hävdat att han är oskyldig. I P3 Dokumentär berättar han om felen som han anser gjordes under rättegångarna och om den nya bevisningen som han lämnade in i sin resningsansökan till Högsta Domstolen 12 juni 2013.


Lyssna: P3 Dokumentär : Helikopterrånet 20130616 14:03Helikopterrånet förundersökningen pdf

1_-Huvudprotokoll
2_-Kedjedelen
3_-Myttinge
4_-Roslagsflyg-Skavlöten-Koordinatplatse
5_Analyser-Personer_-Telefoner_Data
6_-Beslagsprotokoll 7_-Förhör-målsägare-vittne
7_-Förhör-målsägare-vittne
8_Telefonavlyssning+HRA

Mille Markovic mejlar Corruptio-journalist 11 juni 2013 - Mille Markovic gripen av svensk polis för anstiftan till mordförsök

5 kommentarer

11 juni 2013, Mille Markovic wrote:  

Hej det är mille !

jag har haft inbrott hos mina barn som granarna har sett ock polisen läger ner förundersökningen utan att höra vittnena dom sätter knark vapen eldar upp badrumet snor tv stereo osv men brott har ej hänt !!!Det är deras tid dom har satt grenserna polisen vaktar prive dygnet runt dom har kapat min meil ock satt ut från den att jag är volltektsman piketen vaktar prive runkar gratis du hade rätt !!! Med vänlig hälsning mille


http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/05/mille-markovic-ringer-corruptio.html

Gangster-poliser Anna Blomqvist/Petter Fransson/Per Nyberg från Göteborg tror att dem kan härma Al Capone

2 kommentarer

Svensk vaken medborgare anmäler gangsterpoliser som tror dem är makten och över lagen (2010)

En förmiddag i juni 2010 fotograferade en privatperson tre polisbilar som stod parkerade på en gata med stoppförbud, inte långt från polishuset i centrala Göteborg. Poliserna var inne på ett kafé och hade matpaus. Mannen gjorde en anmälan via mejl, som avslutas med orden: "Är detta ägnat att förstärka polisens skamfilade anseende? Tacksam för svar."Göteborgs tingsrätt   2010-07-07

Mål nr B 4646-10

Åklagare
Vice chefsåklagare Bengt Landahl
Göteborgs åklagarkammare

Tilltalade
ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, 830815-2704
Träringen 61, 416 79 Göteborg (2010). Ny adress: Össlöv Kasteberg 1, Ljungby.

Tage PETTER Fransson, 740628-4898
Granskogsvägen 15, 165 75 Hässelby (2010). Ny adress: Kämpegatan 9, Kungälv.

PER Carl Helmer Nyberg, 740511-2579
Hallegårdsvägen 137, 443 35 Lerum.

Begångna brott Lagrum
Förseelse mot trafikförordningen

Lagrum
2 kap 2 § och 14 kap 3 § 1 p a
trafikförordningen (1998:1276)

Påföljd m.m.
Penningböter 1000 kr


DOM     2010-07-07          B 4646-10

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

De tilltalade har samstämmigt angett följande inställning. De vitsordar de faktiska omständigheterna men förnekar att de har gjort sig skyldiga till åtalad förseelse. De har som polismän vid tillfället varit i tjänst, vilket gett dem rätt att parkera sina polisbilar i strid med gällande stoppförbud på platsen.

DOMSKÄL
De tilltalade har genom sin försvarare anfört följande. Uppställningen av polisbilarna på plats för stoppförbud har inte medfört någon trafikfara. De har agerat på ett sätt som överensstämmer med vad de fått lära sig under sin utbildning som polismän. Som polismän är de alltid i tjänst med skyldighet att ingripa vid larm eller
när det annars är påkallat. Vid det aktuella tillfället fanns det inte någon plats ledig på gatan för polisbilarna. Enligt 11 kap 5 § trafikförordningen gäller att fordon får stannas eller parkeras när det används av polispersonal i tjänsteutövning trots förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift. Åklagaren har åberopat den bevisning som anges i bilaga 1.

De tilltalade har hörts över åtalet. På deras begäran har vittnesförhör hållits med polisinspektören Peter Axelsson. Av de tilltalades berättelser framgår i huvudsak följande. De var den aktuella dagen i tjänst och deltog i den s k ingripandeverksamheten med placering på polisstationen i Kortedala. På förmiddagen begav de sig alla till ett kafé på Sten Sturegatan för att dricka kaffe och äta en smörgås. Var och en av dem körde en polisbil. De brukar ibland besöka det aktuella kaféet, eftersom de upplever att de inte behöver besväras av allmänheten under kaffepausen. Om det finns ledig parkeringsplats i närheten brukar de parkera där.

Nu fanns det inte någon ledig plats och de ställde därför sina bilar på det avsnitt av gatan som omfattas av stoppförbud för att snabbt kunna återvända till bilarna vid anrop. De anser att stoppförbudet inte gäller för dem i den aktuella situationen. Under hela sitt arbetspass är de i tjänst, även när de som i det här fallet har en kaffepaus, och måste alltid vara beredda på att svara på anrop för en omedelbar insats. Bilen blir då ett redskap som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Under sin utbildning har de fått lära sig att de alltid är i tjänst och att ett stoppförbud inte gäller i liknande situationer.

Peter Axelsson har berättat följande. Han har tidigare deltagit i utbildning av förare av polisfordon. Han har sett de fotografier som finns intagna i förundersökningsprotokollet. Han kan inte säga att det var fel av polismännen att ställa upp sina fordon på det sätt som framgår av bilderna. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns ett undantag i trafikförordningen som avser polismän under tjänsteutövning. En polisman är i tjänst när arbetspasset börjar men är även annars skyldig att ingripa när omständigheterna kräver det.


Tingsrättens bedömning

Genom de tilltalades erkännanden och övrig utredning är det klarlagt att de parkerat sina bilar på ett ställe av Sten Sturegatan där det råder stoppförbud. Stoppförbudet var utmärkt genom vägmärke. Som framgått anges i 11 kap 5 § trafikförordningen att trots förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när det används av bl a polispersonal i tjänsteutövning. Polismännen parkerade sina bilar för att besöka ett kafé under en måltidsrast. De var visserligen i tjänst men parkeringen av bilarna
skedde inte som ett led i utförandet av en viss tjänsteåtgärd. Parkeringen var således inte en åtgärd under tjänsteutövning. Avsikten med undantaget i trafikförordningen kan inte ha varit att medge ett generellt undantag för polisbilar. Något sådant kan inte heller anses framgå av lagtexten. Detta måste polismännen ha insett. De har således åtminstone av oaktsamhet överträtt stoppförbudet. Åtalet är därför styrkt.

Påföljden skall bestämmas till penningböter.

Gunnar Gladh

Tingsrätten Göteborg

http://www.divshare.com/download/24202616-9f4

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/04/polisen-parkerar-bra-eller-anus.html


Anna Blomqvist

Corruptio-journalist fick namn på mördaren som dödade Mohammed Ammouri och Anna-Lena Svensson i Linköping den 19/10 2004

1 kommentarer

Dubbelmordet i Linköping

19 oktober 2004 strax före klockan åtta på morgonen på Åsgatan i Linköping mördas Mohammed Ammouri, 8, när han är på väg till skolan. Han misshandlas och knivhuggs. 56-åriga Anna-Lena Svensson som just hade lämnat hemmet huggs i buken och avlider.

Mer om detta kommer att läggas ut när corruptio-journalist träffat tipsaren/källan...


Uppdatering 2013-07-15

Den namngivne är inte bosatt i Linköping. Han är mycket lik fantombilden som polisen lagt ut. Han har syskon. Föräldrarna är skilda.