Kriminella missfoster som dagligen begår grova brott mot svenska folket´- Roksåklagarkammaren


Riksåklagarens kansli
Riksåklagarens kansli är myndighetens centrala ledningsnivå. Kansliet ansvarar för Åklagarmyndighetens verksamhet i Högsta domstolen, för rättslig styrning och centrala internationella frågor. Dessutom ansvarar RÅ:s kansli för övergripande tillsyn av den operativa verksamheten på åklagarkamrarna.


RiksåklagareAnders Perklev
Vice riksåklagareKerstin Skarp
StabsdirektörBertil Metzger
InformationsdirektörKarin Rosander
RättschefLars Werkström
TillsynschefPer Lindqvist
PersonaldirektörPeter Brodd
EkonomidirektörGunilla Bruun
ChefscontrollerUlf Ållebrand
IT-direktörAnders Thoursie
IT-utvecklingschefKristian Agneklev
Överåklagare (Stockholm/Norr)Katarina Johansson Welin
Överåklagare (Syd/Öst)Eva Lundström
Överåklagare (Mitt/Väst)Lennart Guné
Överåklagare (org. brottslighet mm)Björn Blomqvist

0 kommentarer :: Kriminella missfoster som dagligen begår grova brott mot svenska folket´- Roksåklagarkammaren

Skicka en kommentar