KRIMINELLA POLISER I VÄSTERÅS TRAKASSERAR UNGDOMAR OCH KRÄNKER DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERPolisförordning (1998:1558)
4 kap. Skyldigheter i anställningen
Uppträdande
1 § Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt
som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt,
hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och
undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller
småaktighet.
0 kommentarer :: KRIMINELLA POLISER I VÄSTERÅS TRAKASSERAR UNGDOMAR OCH KRÄNKER DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Skicka en kommentar