Domare Agneta Nyman vid tingsrätten i Mora anställde sin egen dotter Rebecka Nyman (sommarvikariat vid tingsrätten)


Domare Agneta Nyman vid Mora tingsrätt anklagas för jäv sedan hon anställt sin tonårsdotter på ett sommarvikariat vid tingsrätten. 

Sommaren 2011 anställde den tillförordnade lagmannen Agneta Nyman vid Mora tingsrätt sin tonårsdotter Rebecka Nyman på ett sommarvikariat som domstolssekreterare. Ett vikariat som dottern Rebecka också fick 2012 och nu i år, enligt Sveriges Radio

– Det här är uppenbart jäv, myndighetspersoner får inte fatta beslut som kan gynna närstående, säger Lena Marcusson, professor emerita vid juridiska fakulteten på Uppsala universitet.

Ingen annons sattes ut för tjänsten som var ett sommarvikariat på ungefär två månader. Trots det anser den tillförordnade lagmannen Agneta Nyman, som idag är rådman vid tingsrätten, inte att det skulle vara frågan om jäv. Agneta Nyman hävdar att hon haft kontakt med Domstolsverket som sagt att det var okej att hon anställde sin dotter.

– Den här anställningen av min dotter Rebecka Nyman innebar ju ingen synnerlig nytta för mig, och man måste se hela situationen i ljuset av att det var en väldigt turbulent tid för tingsrätten. Det förelåg ett nedläggningshot och vi hade för lite personal, säger domaren Agneta Nyman.

Enligt jävsreglerna får man dock inte ge synnerlig nytta till någon närstående heller, till exempel ett barn. På fråga om detta inte var något hon tänkte på svarar domaren:
– Jo visst tänkte jag på det, men situationen på tingsrätten var så turbulent då.

Lena Marcusson vid Uppsala universitet är kritisk till förfarandet och menar att det är extra allvarligt när en domare begår ett sådant regelbrott.

– Domare bör väl normalt vara extra uppmärksamma när det gäller jävsförhållanden. Det är ju en fråga hur det uppfattas ur allmänhetens synpunk, om man kan känna förtroende för den personen som fattat beslutet.

Och i det här fallet så är det ju svårt att göra det när det är en förälder som gynnar sitt eget barn, säger Lena Marcusson.

Domstolsverket vill enligt Sveriges Radio inte kommentera enskilda fall, men säger att ”tingsrätter såklart ska följa dom lagar och förordningar som finns”.

http://www.divshare.com/download/24294010-abd

Förnamn:     Agneta Michelle
Tilltalsnamn:     Agneta
Efternamn:     Nyman
Gatuadress:     Trönövägen 11
Postnummer:     784 62
Postort:     Borlänge
Kommun:     Borlänge
Församling:     Stora Tuna
Födelsedatum:     1957-04-29

Förnamn:     Rebecka Karoline
Tilltalsnamn:     Rebecka
Efternamn:     Nyman
Gatuadress:     Hjortstorpsvägen 13 B lgh 1003
Postnummer:     703 66
Postort:     Örebro
Kommun:     Örebro
Församling:     Örebro Olaus Petri
Födelsedatum:     1991-10-28


19 comments

"Lars Tomth, chef för Mora tingsrätt, är tveksam till om det var frågan om jäv" (c)
Detta är inget jäv, utan nepotism och svågerpolitik, precis som i Putins Ryssland!
Dags att vinna tillbaka förtroendet från allmänheten, genom att statuera exempel.
Dags att avskeda fler än en.
I lag stiftat Jäv är jäv, ingenting annat och per automatik konsekvens av nepotismkorruption är destruering av säkerhet oavsett vad den består av.
Här endast ett av hundratals exempel.
RÅ utser tjänstemän att verka i Europadomstolen och när ett stort antal invånare som orätt utsatts för rättsövergrepp har anmält riksåklagare i Sverige för underlåtenhet att vidta rättsstärkande åtgärder har synnerligen nära anhörig till riksåklagare avskrivit begäran utredning.med vändande post
Oundvikligt och organiserat Jäv är så ock när rikspolitiker, kommunpolitiker och tjänstemän i myndigheter består av anhöriga i flera släktled ty släktband är synnerligen starka och om en av dem begår oegentligheter mörkläggs det per automatik för undvikande av att gärningsmannen ska avslöjas och dra med hela släkten i fallet, släktledsstrike
Kunskap kontra motsatts visar sig alltid i resultat så ock avseende justitieministerposten som kräver att densamma har juridisk insikt vilket inte nuvarande justitieminister har och därav synes utgöra rådande explosiv utarmning av, all säkerhet.
Om tjänsten inte ens utlyses, därigenom blir tillgänglig att söka för flera, och sedan går till dottern till den som anställer så är det ju solklart jäv förutsatt att dottern inte är den enda i världen som kan tänktas vara kvalificerad. Hur kan man komma till någon annan slutsats? Disciplinpåföljd för domaren som handlade jävigt och möjligtvis även för den domaren som är oklok nog att försöka försvara ett så uppenbart misstag. Hur ska man ha förtroende för deras domslut om dem inte ens kan identifiera uppenbara fall?
Anonym, Det är synnerligen enkelt är att för vem som helst fastställa att de som stiftar lagar i Sverige, rikspolitiker och representanterna för upprätthållande av densamma, åklagare, polis, domare i Sveriges domstolar ignorerar densamma och så ock avseende av dem placerade anhöriga som tjänstemän i så ock toppositioner och de fortsätter att placera andra familjemedlemmar vänner och bekanta som tjänstemän i toppositioner, nepotismkorruption.
Det råder ingen tvekan om att Jäv är de facto och domaren som nu försvarar jäv är också representant i Sveriges Domstolar som är stommen i det svenska rättsväsendet och oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter objektivt och med opartiskt synsätt visa respekt och sträva för den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.
I exempelvis i Danmark får politiker, poliser, åklagare, domare som ignorerat lagen och anställt anhöriga, rättspåföljd och av dem placerade släktingar får omedelbart lämna sina tjänster.
Olyckligt är att när rättsväsendets representanter både i tjänst och utom densamma begår oegentligheter ignoreras det och allmänhetens förtroende för i Sverige destruerad rättssäkerhet inkluderande förtroende för Sveriges Domstolar är därav knappt skönjbar vilket av så ock samtliga EU kommissioner och EU Tortyrkommissioner och Europa Domstolen är flerfaldigt fastställt.
SW, Lena Marcusson har naturligtvis rätt ty domaren i Mora Tingsrätt har begått jäv, inte en gång utan flera gånger, samtliga gånger domaren anställt sin dotter och det har dessutom mörklagts i flera år av övriga domare i tingsrätten, varav en domare via medierna försvarar jäv, skydd av jäv och mörkläggning av jäv, vilket endast kan ske och har skett i Nepotismkorruptionens Fristat Sverige.
I annan stat hade domaren som begått jäv och domare som mörklagt det, utretts åtalats, dömts och deras karriär varit över och av domare med jäv tilldelad sin dotter tjänst i domstolen hade omedelbart tvingats lämna densamma.

2 kommentarer :: Domare Agneta Nyman vid tingsrätten i Mora anställde sin egen dotter Rebecka Nyman (sommarvikariat vid tingsrätten)

 1. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  (No referring link)
  17 July 2013 09:00:16
  www.corruptiosweden.blogspot.se/

 2. Förnamn: Lars Olof
  Tilltalsnamn: Lars
  Efternamn: Tomth
  Gatuadress: Sinarvsvägen 11
  Postnummer: 792 90
  Postort: Sollerön
  Kommun: Mora
  Församling: Mora
  Födelsedatum: 1961-01-11

Skicka en kommentar