Polis Bengt-Erik Larsson, 19500613, (Vara) åtalas för bokföringsbrot, dataintrång, tjänstefel och brott mot tystnadsplikten


Polis Bengt-Erik Larsson åtalas för flera brott

Polisman Bengt-Erik Larsson i Skaraborg åtalas, misstänkt för bland annat tjänstefel och bokföringsbrott.
Det är riksenheten för polismål som lämnat in en stämningsansökan mot polisen med fyra åtalspunkter.
Bengt-Erik Larsson misstänks för tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Enligt åklagaren har polismannen inte tagit upp en anmälan om bedrägeri, utan istället ringt upp den misstänkte i fallet och gjort upp att inget skulle hända om denne återtog ett betalningskrav. I samband med den telefonkontakten ska polismannen också ha röjt uppgifter ur polisens misstankeregister.

Bengt-Erik Larsson misstänks också för bokföringsbrott i det bolag han äger. Han ska bland annat ha underlåtit att bokföra in- och utbetalningar. Misstankarna gäller också dataintrång. Enligt stämningsansökan har polismannen fyra gånger under samma dag i januari i fjol sökt uppgifter om sig själv i polisens dataregister.

Slutligen misstänks polismannen för ytterligare ett fall av tjänstefel, efter att i augusti 2012 inte ha tagit upp en anmälan om brott som gjordes av person på den aktuella stationen.


 Skaraborgs tingsrätt       TR mål: B 400-13

Ansvarsyrkanden m.m.

1. BOKFÖRINGSBROTT (0150-K5611-11)

Gärning
Orrebacken Pall AB har i Vara kommun bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet avseende tillverkning och handel med pallar i trä. Larsson är företagsledare i och ägare av bolaget. Larsson har uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att
- underlåta att bokföra samtliga kontanta in- och utbetalningar varvid kassakontot under tiden 2010-05-04 - 06-30, 2010-12-21 - 2011-06-30 visat negativt saldo
- två utbetalningar har inte bokförts 2010-07-07 om 20 000 kr och 2011-01-16 om 37 740 kr
- samt underlåtit att senast påföljande arbetsdag bokföra kontanta in- och utbetalningar under tiden 2009-07-01 - 2011-08-15.
Till följd härav kan rörelsens förlopp inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

Lagrum
11 kap 5 § 1 st brottsbalken

2. DATAINTRÅNG (0150-K500-12)

Gärning
Larsson har den 26 januari 2012 i Vara olovligen vid fyra tillfällen berett sig tillträde till uppgifter avsedda för automatiserad behandling genom att använda polisens IT-system (PMF=polisens multifråga) för att inhämta uppgifter om sig själv trots att detta inte varit nödvändigt för att genomföra viss arbetsuppgift.

Lagrum
4 kap 9 c § brottsbalken och 4 § RPSFS 2005:8

3. TJÄNSTEFEL (0150-K5590-12)

Gärning
Larsson har under tjänstgöring som polis vid polismyndigheten i Västra Götaland den 14 augusti 2012 på polisstationen i Vara uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att underlåta att uppta anmälan om brott som Fatima Bouabid uppgivit att hon utsatts för.

Lagrum
20 kap 1 § 1 st brottsbalken

4. TJÄNSTEFEL OCH BROTT MOT TYSTNADSPLIKT (0150-K279-13)

Gärning
Larsson har under tjänstgöring som polis vid polismyndigheten i Västra Götaland den 14 januari 2013 uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att underlåta att uppta anmälan om bedrägeri samt ringa upp misstänkt företrädare för bolaget och träffa överenskommelse med denne om inget skulle hända om han återtog ett krav om betalning. Larsson har vid telefonkontakt med samma person röjt uppgifter från misstankeregistret om att det förelåg en massa anmälningar mot honom och hans verksamhet med bolaget.

Lagrum
20 kap 1 § 1 st och 3 § 1 st brottsbalken

Förnamn:     Bengt-Erik
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Ryda Orrebacken 1
Postnummer:     534 96
Postort:     Vara
Kommun:     Vara
Församling:     Ryda
Födelsedatum:     1950-06-13

Fru:
Förnamn:     Ann-Britt Christina
Efternamn:     Larsson
Gatuadress:     Ryda Orrebacken 1
Postnummer:     534 96
Postort:     Vara
Kommun:     Vara
Församling:     Ryda
Födelsedatum:     1954-09-30

http://www.scribd.com/doc/152885384/Forundersokningsprotokoll-23-18-Tjanstefel-polis-Bengt-Erik-Larsson


David Zlatoidsky

6 kommentarer :: Polis Bengt-Erik Larsson, 19500613, (Vara) åtalas för bokföringsbrot, dataintrång, tjänstefel och brott mot tystnadsplikten

 1. Den som rings upp av polis Bengt-Erik Larsson:

  Förnamn: David
  Tilltalsnamn: David
  Efternamn: Zlatoidsky
  Gatuadress: Magistratsvägen 53 C lgh 1202
  Postnummer: 226 43
  Postort: Lund
  Kommun: Lund
  Församling: S:t Hans
  Födelsedatum: 1992-07-20

  Fadern:
  Förnamn: Pavol
  Tilltalsnamn: Pavol
  Efternamn: Zlatoidsky
  Gatuadress: Magistratsvägen 53 C lgh 1202
  Postnummer: 226 43
  Postort: Lund
  Kommun: Lund
  Församling: S:t Hans
  Födelsedatum: 1961-01-27

  Modern:
  Förnamn: Marcela
  Tilltalsnamn: Marcela
  Efternamn: Zlatoidska
  Gatuadress: Magistratsvägen 53 C lgh 1202
  Postnummer: 226 43
  Postort: Lund
  Kommun: Lund
  Församling: S:t Hans
  Födelsedatum: 1963-05-28

  Systern:
  Förnamn: Maria-Luisa
  Efternamn: Zlatoidska
  Gatuadress: Magistratsvägen 53 C lgh 1202
  Postnummer: 226 43
  Postort: Lund
  Kommun: Lund
  Församling: S:t Hans
  Födelsedatum: 1994-11-26

 2. Stadsledningskontoret (217.21.232.237) [Label IP Address]
  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

  (No referring link)
  10 Jul 2013 13:45:30
  www.corruptiosweden.blogspot.se/

  www.corruptiosweden.blogspot.se/
  10 Jul 2013 13:46:06
  www.corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/polis-bengt-erik-larsson-19500613-vara.html

 3. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio
  10 Jul 2013 13:05:12
  corruptiosweden.blogspot.se/

 4. Hur kan en utlänning få heta Larsson?

  Har han tillstånd till detta
  extraknäck/näringsverksamhet?

  En AnkDammsPolis skall vara
  AnkDammsPolis och bisysslor
  skall man ha tillstånd till

 5. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  (No referring link)
  17 July 2013 09:00:16
  www.corruptiosweden.blogspot.se/

  www.corruptiosweden.blogspot.se/
  17 July 2013 09:01:15
  www.corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/polis-bengt-erik-larsson-19500613-vara.html

  17 July 2013 09:08:33
  www.scribd.com/doc/152885384/Forundersokningsprotokoll-23-18-Tjanstefel-polis-Bengt-Erik-Larsson (Exit Link)

 6. Expressen Ab (193.180.56.60) [Label IP Address] Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
  (Encrypted Search)
  27 Sep 2013 09:47:25
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/polis-bengt-erik-larsson-19500613-vara.html

Skicka en kommentar