Magnus Turesson (vakt vid häktet i Kalmar) åtalas för tjänstefel av grovt kriminell åklagare Yvonne Rudinsson


Häktesanställd Magnus Turesson åtalas för tjänstefel

En man som satt häktad i Kalmar försattes på fri fot först sju dagar efter det att tingsrätten hade fattat beslut om omedelbart frisläppande.

Magnus Turesson anställd på häktet misstänks nu för tjänstefel. Han nekar till brott. I förhör har han uppgett att han inte fått information om frigivningen och säger att en annan kollega vid det här tillfället skötte kontakten med tingsrätten. Men kriminalvårdens utredning visar att gällande rutiner inte har följts. Enligt åtalet har den misstänkte Magnus Turesson i sin myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin uppgift. 


Ansvarsyrkanden m.m.

TJÄNSTEFEL (0700-K4181-12)


Gärning

Den 1 juli 2011 meddelade Kalmar tingsrätt ett beslut att M skulle efter avslutad huvudförhandling omedelbart försättas på fri fot. Magnus Turesson ansvarade i egenskap av vakthavande befäl vid kriminalvårdens häkte i Kalmar för frigivningen. Genom Turesson underlåtenhet att tillse att M frigavs har M utan laga grund varit berövad friheten från den 1 juli 2011 till den 8 juli 2011 då annan personal på häktet upptäckt att grund för frihetsberövandet saknades. Turesson handlande har inneburit att han vid sin myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften.

http://www.divshare.com/download/24356016-5bc

Förnamn:     Åke Magnus
Tilltalsnamn:     Magnus
Efternamn:     Turesson
Gatuadress:     Unionsgatan 21 lgh 1101
Postnummer:     392 33
Postort:     Kalmar
Kommun:     Kalmar
Församling:     Kalmar domkyrkoförs.
Födelsedatum:     1962-11-16

Tjänsteman Magnus Turesson åtalas av den grovt kriminelle åklagaren Yvonne Rudinsson vilken vållat 30 personers död genom att, sedan 2001, mörka polisens vapenhandel till gäng
Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat:den 6 augusti 2013 14:58:05
Till:kalmar.tingsratt@dom.se (kalmar.tingsratt@dom.se); advokat@thomasmagnusson.se (advokat@thomasmagnusson.se)

Till Conny Jörneklint/Åtalad Magnus Turesson/Adv. Thomas Magnusson,

Ang. mål B 2651-13

Grovt kriminell åklagare (Yvonne Rudinsson) som vållat bl.a. polis Fredrik Widéns död åtalar Magnus Turesson

Den åtalade Magnus Turesson åtalas av åklagare Yvonne Rudinsson vilken är inblandad i mycket grov brottslighet tillsammans med kollegorna Christer Johansson (Chefsåkl. Växjö), Bengt Adolfsson (polis Älmhult), Hans Emanuelsson (pensionerad polis Växjö). Rudinsson med kumpaner mörkar polisledningens (Googla polis Olle Liljegren) vapenförsäljning till gäng.

Åklagare Yvonne Rudinsson är ansvarig för fler än 30 personers död då hon med kumpaner tagit olagliga direktiv från Thomas Bodström och Rikskriminalen för att skydda polisens civila infiltratörer (Sinisa Nikolic, Max Åström, Peter Rätz m.fl.) från att dras in i Sveriges största vapenhärva (Grimslövshärvan/Växjö vapenhärva) vilken Rudinsson utredde dom första tio dagarna år 2001.

Brott mot Magnus Turessons mänskliga rättigheter

Det är ett grovt brott mot Turessons mänskliga rättigheter att bli åtalad utav yrkesbrottsling Yvonne Rudinsson vilken INTE är friad från de grova brott Rudinsson bevisligen begått i statens namn och som statsanställd.

Magnus Turesson med advokat måste delges dessa uppgifter och begära att åklagare Rudinsson byts ut mot icke kriminell åklagare. Det är myndighetschefens uppgift att säkra dem åtalades rätt.

Chefsåkl. Christer Johansson med kumpaner Emanuelsson/Adolfsson förhördes utav överåkl. Birgitta Fernqvist år 2004 och där framkom att brottslingarna begått mycket grova brott för att skydda bl.a. Sinisa Nikolic (känd kring kidnappning av SIBA-chef Fabian Bengtsson, vapenbrott m.m.). Förhörsprotokollen bytes ut av Rikskriminalen mot falska handlingar där åkl. Johanssons erkännande om grovt tjänstefel tagits bort. Yvonne Rudinsson ljög till Smålandsposten år 2007 om att hon aldrig varit inblandad i vapenmål. Åklagarmyndighetens/Polismyndighetens handlingar från 1997 och 2001 bevisar TYDLIGT att Rudinsson ljuger för att, i ren desperation, försöka att dölja att hon lät vapenhandlare gå fria för att rädda polisledningen med Leif Jennekvist i spetsen.


/H-G. Björck

0 kommentarer :: Magnus Turesson (vakt vid häktet i Kalmar) åtalas för tjänstefel av grovt kriminell åklagare Yvonne Rudinsson

Skicka en kommentar