Narkotikapolis Magnus Skoglund i Linköping åtalas för att ha genomfört illegal kroppsbesiktning på tonåring under pågående lektion


UTANFÖRSKAPSTAKTIK - SÄKRA BOFORS FRAMTID - NARKOTIKABUSINESS

Den svenska polisen säkrar Bofors/Wallenbergs business med länder som betalar SAAB/Bofors med pengar från knarkhandel. Samt ser svenska kriminella poliser till att invandrarungdomar hålls utanför samhället så dem hamnar i kriminalitet och förhoppningsvis också i knarkträsket. Polis Magnus Skoglund från Linköping är en utav tusentals grovt kriminella horungar som skapar utanförskap och ser till att priserna på knarket hålls uppe. Den smutsiga narkotikapolitiken som Sveriges fascist-pedofil-regering driver i 40 år för att gynna vapenindustrin och för att ha anledning till att fängsla medborgare (slavarna).


Ansvarsyrkanden m.m.

TJÄNSTEFEL (0150-K419-13)


Målsägande


Richie K.

Gärning
Magnus Skoglund har den 9 januari 2013 under tjänstgöring som polis i Linköping uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att besluta om och genomföra en kroppsbesiktning på Richie Kabahizi (f 1995) trots att skälig misstanke om brott ej förelåg och utan att därefter dokumentera åtgärden på föreskrivet sätt.

Lagrum
20 kap 1 § 1 st brottsbalken
RPSFS 2006:1 (FAP 420-3)


Förhör med Skoglund, Magnus Sven-Erik; 2013-05-06 12:53 diarienr: 0150-K419-13

F: Förhörsledare kommissarie Jan Pettersson
H: Hörd person Magnus Skoglund

F: Du har ju rätt till försvarare under förhöret. Önskas det?
H: Nej.
F: Då läser jag upp gärningsbeskrivningen för dig och det är ju tjänstefel:
Gärningsbeskrivning:
Magnus Skoglund har i början av januari 2013 under tjänstgöring som polisman i Linköping beslutat om kroppsbesiktning av en 17-åring skäligen misstänkt för ringa narkotikabrott i syfte att ta urinprov. Magnus har härvid uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att helt underlåta att dokumentera ingripandet.
F: Då har du fått gärningsbeskrivningen uppläst för dig.
H: Ja.
...
F: Om vi går tillbaka då på platsen där Richie heter ju den här killen och när jag hör honom
så säger han ju det att han har ju fått uppfattningen att du har beslutat att ta ett prov på honom
H: Ja jag kan förstå att han kan säga det i efterhand men så fördes inte diskussionen jag vet precis, det är precis som jag skrivit i pm:et jag säger till jag tar inte ett sånt beslut för du är inte misstänkt
F: Han uppfattade som att du sa att han var rödögd och att du var tvungen att ta ett prov
H: Ja vi har pratat om hans rödögdhet och det förklarade han ju med att han var trött han spelade fotboll i Ödeshög var det, Ödeshög ja att han gick upp tidigt det var ingen sådan rödögdhet överhuvudtaget, vi har pratat om hans rödögdhet, ja absolut
F: För han säger att han inte på något sätt har gått med frivilligt på att ta det här provet
H: Ja det får stå för honom jag säger bara så här det var inte så. Hade jag fattat ett beslut ja
jag vet inte nej jag, kör som ni vill jag skiter i det egentligen jag är så blasé på den här jävla
myndigheten

F: Men hur gick det till då vid toaletten som du säger här
...
F: Och i det här fallet så har du inte dokumenterat något
H: Nej jag har inte dokumenterat något eftersom jag inte fattade något beslut
F: Och du säger att du har inte fattat beslut om kroppsbesiktning
H: Nej
F: Vad stöder du dig på att låta honom lämna urin frivilligt
H: Ja det finns nog ingen lagstiftning att stödja sig på överhuvudtaget så. Det är ungefär likadant som man tog massa DNA-tester på dubbelmordsutredningen och frivillig DNA
F: Så du har inget du stöder dig på där utan du har låtit honom frivilligt lämna
H: Jag har varit schysst mot honom för att han tyckte han blev uthängd det är
F: Hade du kontakt med din chef sedan och berättade det här när du kom tillbaka från semestern
H: Nej då berättade ju hon ganska snabbt att jag skulle bli polisanmäld då så då sa jag ja då berättade jag precis hur det hade gått till och då pratade hon med Kalmendal då och om Kalmendal sa det till henne först eller om han pratade med mig sedan det vågar jag inte svara på. Han uppmanade mig då att skriva en anmälan om falsk tillvitelse, falsk angivelse eller vad det var jag kommer inte ihåg vad jag skrev på sedan. Jag sa ja men jag har ju frågat honom om han hade någon och han ville ju inte själv göra någon anmälan så jag har inte skrivit något sånt och jag tycker inte att jag vill inte att det ska ses som någon efterhandskonstruktion. Jo men då tyckte Kalmendal att jag skulle ändå skriva det
F: Vad ansåg dom om det här när du berättade det att det var en kroppsbesiktning
H: Nej dom ansåg , vad dom säger var då att dom inte ansåg att det var kroppsbesiktning
sedan vet inte jag vad dom säger nu det har jag ingen aning om ändå

Förhör med polis Stigaeus, Camilla; 2013-04-17 09:55 diarienr: 0150-K419-13

F: Förhörsledare kommissarie Jan Pettersson
H: Hörd person Camilla Stigaeus

F: Ifrågasatte du det här med avrapporteringen där
H: Inte själva avrapporteringen så men däremot har jag pratat lite löst med honom efteråt om just urinprovet där och kroppsbesiktningen men sedan det var inte länge jag gjorde det utan det var väl bara just i anslutning till det här jobbet och när vi kom in kanske och så men ingenting jag har dragit upp nu utan det har ju varit tyst efter det så
F: Vad fick du för svar utav Magnus Skoglund då när du frågade om det
H: Jag vet inte liksom bara lite ja vad ska man säga lite inte några raka svar har det inte varit så att man har liksom känt sig nöjd riktigt men
F: Vad menar du med det, inte raka svar
H: Ja inte liksom riktigt ja och nej utan nej jag vet inte, inte några riktiga det är luddigt kan man säga tyvärr jag känner mig luddig när jag svara dig här också men jag har väl inte fått något bra svar kan man säga då
...
F: På vad sätt kändes det mindre bra då
H: I mig själv bara alltså jag är väl den här extrema ordningsmänniskan så jag tycker väl att det är pinsamt lite så där och lite att det känns ju fel för det är ju fel så att ja jag vet inte man måste ju få känna lite. Man är inte mer än människa om man är ute tillsammans och ska göra ett bra jobb och så
F: Hade ni någon diskussion om avrapporteringen här hur det skulle avrapporteras
H: Nej inte så, jag vet inte exakt nu säger jag något så kanske jag ljuger så jag vet inte det är svårt att komma ihåg exakt ordalydelsen men i stil med att han skulle ta hand om att han skulle skriva någon rad på det här. Jag vet inte, men du vet det var mer än så jag kommer inte ihåg exakt liksom vad vi sa egentligen där måste jag säga, det känns lite luddigt men tyvärr

Förhör med Granqvist, Lottie; 2013-05-03 10:32 diarienr: 0150-K419-13

F: Förhörsledare kommissarie Jan Pettersson
H: Hörd person Lottie Granqvist

F: Lottie, kan du dra dig till minnes det här och hur Skoglund tog kontakt med dig och vad han sa till dig i anslutning till det här.
H: Jaa, alltså ja, mm nu ska man försöka komma ihåg hur det gick till här. Eh…mm ja på något vis, jag har för mig att Sofia Karlsson ringde eller mötte henne i korridoren på något vis att hon sa att hon skulle göra någon anmälan angående något urinprov som hade tagits på Ljungstedska. Och sen pratade jag med Magnus efteråt och vad sa Magnus? Magnus sa att han och Camilla hade blivit, fått ett jobb över KC om och åka till Ljungstedska där det var en elev som miss…ja misstänktes för att ha brukat narkotika. Så de åkte dit på ett HR då vill jag minnas. När de kom…vad säger Magnus? Magnus berättar att de…
F: Sa han att han hade gjort en kroppsbesiktning på honom då genom och ta urinprov?
H: Alltså att ta urinprov är ju en kroppsbesiktning. Alltså det är ju då vi kan göra det som poliser.
F: Men han hade inte tagit beslut om att det skulle göras utan det var på pojkens begäran?
H: Alltså ja, ja som jag förstod det så var det det för att han ville liksom på något vis…tyckte väl nästan som synd om pojken, så förstod jag det, att det var liksom att han var utdragen ur klassrummet och han var oskyldig och han ville bevisa det. Och det bästa hade ju absolut varit att ta honom, att han hade fått åka till S:t Larshälsan alltså frivilligt och visa det om det var… med soc. och så, kunde de ju gjort annars. Så att…
F: Hur är rutinerna hos er? Du är Magnus närmaste chef, om jag har uppfattat det här rätt?
H: Jajamensan.
F: Hur är rutinerna hos er när det gäller sånt där, tar ni frivilliga prover såhär?
H: Nej, alltså det gör vi inte. Jag har aldrig hört talas om att det här har hänt någon gång utom den här gången och jag tror inte att det har hänt någon gång utom den här gången.
F: Finns det möjligheter för er att göra det enligt regelverket?
H: Jag ser inte det. Och det skulle ju vara alltså som målsäganden i samband med att man är misstänkt för…eller man är drogad eller så, att det tas utredningsmässigt, men annars ska det ju inte tas i utredningar förutom om man är misstänkt. Alltså som en misshandelsutredning skulle det kunna tas ett urinprov.
F: Och då ska det dokumenteras?
H: Ja ja.
Stämning mot polis Magnus Skoglund_B 215.pdf
Polis Magnus Skoglund_B 2156-13-fup1.pdf
Polis Magnus Skoglund_B 2156-13-fup2.pdf


Burma var världens största opium/heroin-producent 1983 då barnmördarna i Burma beställde familjedödarbomber av pedofilen Olof Palme och Bofors/Wallenberg. Videon är från 1982.7 kommentarer :: Narkotikapolis Magnus Skoglund i Linköping åtalas för att ha genomfört illegal kroppsbesiktning på tonåring under pågående lektion

 1. Förnamn: Camilla Viktoria
  Tilltalsnamn: Camilla
  Efternamn: Stigaeus
  Gatuadress: Bohyttan 272
  Postnummer: 590 34
  Postort: Tjällmo
  Kommun: Motala
  Församling: Tjällmo
  Födelsedatum: 1970-12-16

 2. Förnamn: Anna Lottie
  Tilltalsnamn: Lottie
  Efternamn: Granqvist
  Gatuadress: Rabarbervägen 2
  Postnummer: 582 75
  Postort: Linköping
  Kommun: Linköping
  Församling: Åkerbo
  Födelsedatum: 1968-04-18

 3. Förnamn: Magnus Sven-Erik
  Tilltalsnamn: Magnus
  Efternamn: Skoglund
  Gatuadress: Hässlegatan 9 lgh 1102
  Postnummer: 589 57
  Postort: Linköping
  Kommun: Linköping
  Församling: Linköpings Berga
  Födelsedatum: 1967-11-08
  Född 8/11 1967 i Växjö (Kronobergs län, Småland).

  Modern:
  Förnamn: Ingegärd Margareta Alva
  Tilltalsnamn: Ingegärd
  Efternamn: Lundmark
  Gatuadress: Stationsvägen 21 A lgh 1003
  Postnummer: 820 77
  Postort: Gnarp
  Kommun: Nordanstig
  Församling: Gnarp
  Födelsedatum: 1940-04-26
  Född i Växjö.

  Fadern:
  Förnamn: Ingvar Sven Erik
  Efternamn: Skoglund
  Gatuadress: Vidingsjögatan 12 lgh 1101
  Postnummer: 589 57
  Postort: Linköping
  Kommun: Linköping
  Församling: Linköpings Berga
  Födelsedatum: 1943-04-10
  Född i Säby.

  Syster:
  Förnamn: Marie Ingegerd Elisabeth
  Tilltalsnamn: Marie
  Efternamn: Skoglund Ohlsén
  Gatuadress: Platensgatan 18 lgh 1301
  Postnummer: 582 20
  Postort: Linköping
  Kommun: Linköping
  Församling: Linköpings domkyrkoförs.
  Födelsedatum: 1965-11-27
  Född i Lenhovda.

  Bror:
  Förnamn: Mats Bertil
  Efternamn: Skoglund
  Gatuadress: Skeppargatan 75 lgh 1105
  Postnummer: 115 30
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Oscar
  Födelsedatum: 1978-05-02
  Född i Hofors

 4. Kriminalvarden (145.235.0.6) [Label IP Address] Sweden FlagSweden

  www.google.se — corruptiosweden
  13 Aug 2013 09:46:24
  corruptiosweden.blogspot.se/

 5. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  14 Aug 2013 09:06:06
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/narkotikapolis-magnus-skoglund-i.html

  14 Aug 2013 09:06:51
  corruptiosweden.blogspot.se/search/label/Lottie%20Granqvist

  www.google.se — magnus skoglund kroppsbesiktning
  14 Aug 2013 09:10:36
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/narkotikapolis-magnus-skoglund-i.html

  www.google.se — magnus skoglund linköping
  14 Aug 2013 09:13:40
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/narkotikapolis-magnus-skoglund-i.html

  14 Aug 2013 09:21:53
  www.corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/narkotikapolis-magnus-skoglund-i.html

  14 Aug 2013 09:22:01
  www.divshare.com/download/24374374-3b7 (Exit Link)

  14 Aug 2013 09:22:16
  www.divshare.com/download/24374375-ee7 (Exit Link)

  www.corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/narkotikapolis-magnus-skoglund-i.html
  14 Aug 2013 09:30:32
  www.corruptiosweden.blogspot.se/search/label/Camilla%20Stigaeus
  14 Aug 2013 09:31:11
  corruptiosweden.blogspot.com/ (Exit Link)

 6. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  15 Aug 2013 09:45:33
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/08/narkotikapolis-magnus-skoglund-i.html

 7. Polis Magnus Skoglund i Linköping döms för till totalt 900 kronor i böter för tjänstefel sedan han tvingat en 17-årig pojke att lämna urinprov trots att han inte var brottsmisstänkt.  En polis åtalades för tjänstefel sedan han genomfört en kroppsbesiktning av en 17-årig pojke trots att brottsmisstanke saknades.

  Händelsen hade föregåtts av att en skolkamrat till 17-åringen ringt till polisen och uppgett att 17-åringen använde droger.

  Polisen och hans kollega hade därför besökt pojkens skola för att hålla ett så kallat orossamtal med honom. Vid besöket hade 17-åringen fått lämna ett urinprov.

  Den åtalade polisen invände att det inte varit fråga om en tvångsåtgärd utan att urinprovet lämnats helt frivilligt på 17-årings egen begäran.

  Tingsrätten konstaterar nu att redan det beskrivna händelseförloppet ger intryck av att det objektivt sett har varit fråga om en ofrivillig kroppsbesiktning. Dessutom ger polisens kollegas uppgifter stöd för att det varit fråga om en sådan, menar tingsrätten.

  Tingsrätten finner därför åtalet styrkt. Påföljden bestäms till 30 dagsböter om 300 kronor.

  17-åringens skadeståndsyrkande ogillas dock eftersom han inte bedöms ha blivit utsatt för en så allvarlig kränkning att skadestånd ska utgå.

Skicka en kommentar