POLISEN I SVERIGE ÄR INGEN MYNDIGHET UTAN ETT KRIMINELLT FÖRETAG - DUBBELFAKTURERING, BIDRAGSBROTT, HOT, UTPRESSNING, MISSHANDEL, STÖLD... YOU NAME IT


POLISLEDNINGEN I SVERIGE KÖR DUBBELFAKTURERING MED REGERINGENS HJÄLP - FÖRVALTNINGSRÄTTEN, KAMMARRÄTTEN OCH HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN BEGÅR GROVA BROTT FÖR ATT SKYDDA KRIMINELLA POLISCHEFER ATT MÖRKA GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Polisens kostnader för ordningshållning vid Stadsfesten i Skellefteå nästan fördubblades på ett år vilket fick arrangören att överklaga beslutet till domstol. De fick till viss del rätt i förvaltningsrätten men detta revs senare upp av kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte pröva fallet. 

Polismyndigheten i Västerbotten beslutade att det högsta belopp som arrangören av stadsfesten i Skellefteå 2012 skulle kunna åläggas att betala för polisens ordningshållning var 395 000 kronor. Arrangören överklagade till Förvaltningsrätten i Umeå som ansåg att beloppet - nästan det dubbla jämfört med året innan - var för högt. Enligt domstolen hade polisen inte beaktat att arrangören hade egna kostnader för ordningshållning.

Förvaltningsrätten biföll därför delvis överklagandet och beslutade att maxbeloppet skulle sättas ned till 200 000 kronor. Rådmannen var dock skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall konstaterade senare att arrangörens ersättningsskyldighet får sättas ned om det finns särskilda skäl men att nedsättning ska tillämpas restriktivt. I det här fallet ansåg dock kammarrätten inte att det fanns anledning att att ifrågasätta polismyndighetens beräknade kostnader och konstaterade till och med att man hade exkluderat vissa av sina kostnader från beloppet. Kammarrätten gick därför på polisens linje och ändrade förvaltningsrättens dom. Bolaget överklagade men Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

0 kommentarer :: POLISEN I SVERIGE ÄR INGEN MYNDIGHET UTAN ETT KRIMINELLT FÖRETAG - DUBBELFAKTURERING, BIDRAGSBROTT, HOT, UTPRESSNING, MISSHANDEL, STÖLD... YOU NAME IT

Skicka en kommentar