Statsanställda Solweig Rosén och Eva Dolk begår tjänstefel/brott pga ignorans och okunnighet (ang. Elouise Hellström)


Från: corruptio corruptio [mailto:corruptio1@hotmail.com]
Skickat: den 18 augusti 2013 04:56
Till: PAC Personal
Ämne: Kopia på lönespec. Elouise Hellström

Anhåller om kopia på Elouise Hellströms senaste lönespec.

--------------------------------------------------------------------------------------
Till:corruptio corruptio
Från:pac.personal@polisen.se (pac.personal@polisen.se) 
Skickat: den 19 augusti 2013 07:46:38
Till:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)

I vilken myndighet finns denna person och vilket personnummer gäller det.


Med vänlig hälsning
Solweig Rosén
PAC Lönesupport
020-666 999


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Till:corruptio corruptio
Från:pac.personal@polisen.se (pac.personal@polisen.se) 
Skickat: den 20 augusti 2013 07:58:26
Till:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)

Hej igen, vi lämnar inte ut lönespecar externt eftersom de även innehåller personnummer och adressuppgifter som är konfidentiellt.
Om du själv är Elouise så finns dina lönespecar på Palasso egenrapportering.


Med vänlig hälsning
Solweig Rosén
PAC Lönesupport
020-666 999


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till:pac.personal@polisen.se
Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 20 augusti 2013 09:34:36
Till:pac.personal@polisen.se

Du kan kolla själv att ni skickat flertalet till denna mejl, med strukna personnummer. Domstol har även fastställt att tjänstemäns födelsedatum är offentlig handling.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Till:pac.personal@polisen.se
Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 20 augusti 2013 12:34:34
Till:pac.personal@polisen.se (pac.personal@polisen.se)

Lagen om besvärshänvisning gäller även dig Solweig Rosén. Du är också informerad om att du har tagit ett felaktigt beslut (du hittar på egna regler) vilket betyder att du begått tjänstefel som är en brottslig handling.
----------------------------------------------------------------------------------------------

eva.dolk@p​olisen.se (eva.dolk@polisen.se)
14:07

Till:'corruptio corruptio'

Från:eva.dolk@polisen.se (eva.dolk@polisen.se)
Skickat: den 20 augusti 2013 14:07:34
Till:'corruptio corruptio' (corruptio1@hotmail.com)

För din information är din fråga vidarebefordrad till rättsavdelningen i Skåne. Där finns kvalificerade jurister som kommer att ta ställning till din begäran.

Förövrigt är vare sig personnummer eller adressuppgifter offentliga handlingar. PAC kommer heller inte att agera ytterligare i den här frågan förrän vi fått ett utlåtande från Rättsavdelningen i Skåne.

Mvh

Eva Dolk
Sektionschef


Rikspolisstyrelsen
Polisens verksamhetsstöd
Polisens administrativa center

----------------------------------------------------------------------------------

Till:eva.dolk@polisen.se
Från:corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 20 augusti 2013 14:17:35
Till:eva.dolk@polisen.se (eva.dolk@polisen.se)

Hade du Eva Dolk haft någon utbildning så hade du förstått att du INTE har befogenhet att avgöra ifall OFFENTLIGA tjänstemäns födelsedatum är offentlig handling, vilket kammarrätten slagit fast. Du får således INTE ens uttala dig om saken då det ligger på domstol att avgöra.

Då du själv skriver, "vidarebefordrad till rättsavdelningen i Skåne", så visar det på att du inte är kvalificerad nog att handlägga den enkla begäran jag gjort vid PAC. Din ignoranta kollegas okunnighet är likställig din trots att du kallar dig för "sektionschef" och då bör vara lite mer utbildad än folkets tjänare Solweig Rosén.
 
Förnamn: Eva Christina. Tilltalsnamn: Eva. Efternamn: Dolk. Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002. Postnummer: 603 50. Postort: Norrköping. Födelsedatum: 1959-02-25.


Förnamn: Solweig Margareta Tilltalsnamn: Solweig Efternamn: Rosén. Gatuadress: Ekholmsvägen 78 B lgh 1101 Postnummer: 589 25 Postort: Linköping. Församling: Landeryd. Födelsedatum: 1951-10-26.

2 kommentarer :: Statsanställda Solweig Rosén och Eva Dolk begår tjänstefel/brott pga ignorans och okunnighet (ang. Elouise Hellström)

 1. Eva Dolk

  Manager at Rikspolisstyrelsen
  Linköping, Sverige | Polisbranschen

  Nuvarande:
  Sektionschef at Rikspolisstyrelsen
  Tidigare:
  Manager at Logica, Platschef at Proffice, Competence Manager at Ericsson Process and Application Consulting, Consultant manager at Ericsson, Syst...
  Utbildning:
  Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Göteborgs universitet

 2. Förnamn: Eva Christina
  Tilltalsnamn: Eva
  Efternamn: Dolk
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1959-02-25

  Förnamn: Per Tage
  Tilltalsnamn: Per
  Efternamn: Ritzer
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1957-04-02

  Förnamn: Ellen Matilda
  Tilltalsnamn: Ellen
  Efternamn: Ritzer
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1992-03-18

  Förnamn: Agnes Cecilia
  Tilltalsnamn: Agnes
  Efternamn: Ritzer
  Gatuadress: Lagergrensgatan 31 lgh 1002
  Postnummer: 603 50
  Postort: Norrköping
  Kommun: Norrköping
  Församling: Norrköpings S:t Olof
  Födelsedatum: 1996-03-27

Skicka en kommentar